Příručka uživatele Zrušit

O pracovních plochách

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

Úvodní obrazovka

Ve výchozím nastavení se po spuštění aplikace Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements zobrazí úvodní obrazovka. Úvodní obrazovka představuje praktický začátek (nebo centrum) pro všechny hlavní úlohy.

Klepněte na tlačítko, abyste otevřeli pracovní plochu, kterou potřebujete. Kliknete-li například na tlačítko Uspořádat, spustí se pracovní plocha aplikace Elements Organizer a můžete importovat, označovat visačkami nebo organizovat fotografie a soubory médií. Anebo kliknutím otevřete Photo Editor, kde můžete vylepšovat obrazy nebo přidávat speciální efekty. Úvodní obrazovku můžete kdykoli otevřít volbou Nápověda > Úvodní obrazovka. Chcete-li otevřít další pracovní plochy, není nutné se vracet na úvodní obrazovku.

Poznámka:

Pokud máte pouze aplikaci Photoshop Elements nebo Premiere Elements, můžete si stáhnout zkušební verzi. Pokud jste například zakoupili aplikaci Photoshop Elements, můžete na uvítací obrazovce vybrat možnost Premiere Elements a přejdete ke stažení zkušební verze aplikace Premiere Pro.

Přímé spuštění programu

Chcete-li úvodní obrazovku přeskočit a aplikaci Elements Organizer nebo Editor spustit přímo, klikněte na ikonu Nastavení.

Z rozbalovacího seznamu Při spouštění vždy spustit vyberte požadovanou možnost:

úvodní obrazovka

Vyberte tuto možnost, chcete-li při spuštění aplikace Elements spouštět úvodní obrazovku.

Organizátor

Vyberte tuto možnost, chcete-li úvodní obrazovku přeskočit a spustit přímo aplikaci Elements Organizer.

Editor fotografií

Vyberte tuto možnost, chcete-li úvodní obrazovku přeskočit a spustit aplikaci Photoshop Elements Editor.

Editor videa

Vyberte tuto možnost, chcete-li úvodní obrazovku přeskočit a spustit aplikaci Premiere Elements Editor.

Klepněte na tlačítko, abyste otevřeli pracovní plochu, kterou potřebujete. Klepnete-li například na tlačítko Uspořádat, spustí se pracovní plocha aplikace Elements Organizer a můžete importovat, označovat visačkami nebo organizovat fotografie a soubory médií. Anebo klikněte na Photo Editor, aby se otevřel, a můžete vylepšovat obrazy nebo přidávat speciální efekty.

Úvodní obrazovku můžete kdykoli otevřít volbou Nápověda > Úvodní obrazovka. Chcete-li otevřít další pracovní plochy, není nutné se vracet na úvodní obrazovku.

Pracovní plocha

Aplikace Elements Organizer slouží ke hledání, uspořádávání a sdílení vašich fotografií a souborů médií. V zobrazení Média můžete prohlížet miniatury souborů médií, které jste importovali. Je možné zobrazit velkou miniaturu jednoho souboru médií nebo menší miniatury velkého počtu souboru médií. Velikost miniatury lze určit pomocí posuvníku zvětšení.

Zobrazení Média obsahuje seznam všech fotografií, videí a souborů PDF, které jste importovali. Importované položky se zobrazí v jednom souhrnném zobrazení, které lze snadno procházet a filtrovat. Může dokonce obsahovat miniatury souborů uložených vzdáleně, například souborů, které by bylo vhodné uložit na disky CD.

Většinu nejčastějších problémů v souborech médií lze vyřešit pomocí nástrojů na záložce Rychle opravit v panelu úloh.

Ze záložky Vytvořit můžete vytvářet projekty – od tištěných knih fotografií po počítačové prezentace.

V neposlední řadě můžete své fotografie, videa a projekty sdílet s ostatními, pokud použijete libovolný z nástrojů v záložce Sdílet panelu úloh.

Pracovní plocha aplikace Elements Organizer se skládá z následujících součástí:

Panel nabídek

Obsahuje nabídky pro provádění úloh. Aplikace Elements Organizer organizuje nabídky tématicky: Soubor, Upravit, Najít, Zobrazit a Nápověda.

Pole vyhledávání

Zadejte kritéria nebo v rozbalovacím seznamu vyberte konkrétní vyhledávání pro vyhledání fotografií nebo souborů médií.

Vytvořit a Sdílet

Po kliknutí na Vytvořit můžete prozkoumat několik způsobů vytváření kreativních projektů s pomocí svých souborů médií. Kliknutím na Sdílet zobrazíte různé způsoby sdílení souborů médií s přáteli a rodinou.

Tlačítko Importovat

Kliknutím na Importovat spustíte importování médií do aplikace Elements Organizer.

Panel Alba a složky

Na panelu Alba se zobrazují alba vytvořená nebo importovaná z katalogů předchozích verzí. Na panelu Alba můžete vytvářet alba a spravovat média za účelem jejich zorganizování v aplikaci Elements Organizer.

Panel Složky zobrazuje všechny fyzické složky, ze kterých jste importovali média do aplikace Elements Organizer. Můžete je skrýt či zobrazit kliknutím na příslušná tlačítka na panelu úloh.

Filtr hodnocení

Multimediální soubory můžete ohodnotit hvězdičkami. Pomůže vám to s tříděním a organizováním médií. Fotografii můžete dát pět hvězdiček z různých důvodů, například protože obsahuje váš oblíbený předmět nebo protože se jedná o vynikající fotografii.

Později si můžete vytřídit všechny takové fotografie ohodnocené pěti hvězdičkami.

Seřazení médií

Média můžete v aplikaci Elements Organizer řadit podle následujících parametrů:

Nejnovější: Uspořádá média podle data od nejnovější po nejstarší

Nejstarší: Uspořádá média podle data od nejstarší po nejnovější

Název (Elements 12) Uspořádá média abecedně podle názvu (A-Z)

Dávka importu: Uspořádá média podle dávek, ve kterých byly importovány

Pořadí alba: Uspořádá média podle volby uživatele. Média můžete ručně přetáhnout a změnit tak jejich uspořádání.

Panel úloh

Obsahuje tlačítka pro přidání míst, osob, událostí a vytvoření prezentací. Tlačítkem Editor můžete rovněž spouštět editory pro úpravy fotografií a videí. Další informace viz Pracovní plocha.

Stavový řádek

Stavový řádek v zobrazení Média zobrazuje počet vybraných položek a počet položek, které obsahuje zobrazení Média. Kromě toho zobrazuje také počet nezobrazených médií.

Zobrazení v aplikaci Elements Organizer

V aplikaci Elements Organizer existuje pět různých zobrazení. Karta Zobrazení pomáhá organizovat a zobrazovat média podle lidí obsažených na fotografiích, míst, kde byly fotografie pořízeny a událostí asociovaných s fotografiemi.

Když importujete multimediální soubory, zobrazí se nejprve v zobrazení Média. Poté můžete ve fotografiích označit obličeje, identifikovat místa, kde byly fotografie pořízeny a vytvořit balíky událostí. Níže jsou uvedena tato čtyři zobrazení:

Zobrazení v aplikaci Elements Organizer

A. eLive

Zobrazení eLive zobrazuje články, videa, výukové lekce a další roztříděné do kanálů (např. Výuka, Inspirace a Novinky) přímo v aplikaci Elements Organizer.

Médium

V tomto zobrazení se zobrazí různé multimediální soubory. V tomto zobrazení si můžete tyto soubory zobrazit, opravit fotografie pomocí volby Rychlá oprava, zobrazit si informace o jednotlivých souborech pomocí volby Visačky/informace a provádět další operace.

C. Lidé

Můžete si označit lidi vyskytující se na vašich fotografiích. Zobrazení Lidé vám pomůže uspořádat balíky na základě lidí identifikovaných ve fotografiích.

D. Místa

U fotografií, které mají speciální vztah k místu svého pořízení. Toto místo můžete označit visačkou v zobrazení Místa.

E. Události

Můžete vytvářet balíky událostí obsahující obrázky z těchto událostí. Můžete například vytvořit událost Danovy narozeniny a označit visačkou fotografie z této události.

Použití kontextových nabídek

Kontextové nabídky můžete používat na pracovní ploše Editoru i na pracovní ploše Elements Organizer. Kontextově závislé nabídky zobrazují příkazy odpovídající aktivnímu nástroji, výběru nebo panelu.

 1. Umístěte ukazatel na obraz nebo na položku panelu.
  Poznámka:

  Některé panely kontextové nabídky nenabízejí.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši / s přidrženou klávesou Ctrl a vyberte příkaz z nabídky.

Používání klávesových příkazů a modifikačních kláves

Klávesové zkratky můžete používat na pracovní ploše Editoru i na pracovní ploše Elements Organizer. Klávesové příkazy vám umožňují provést příkazy rychle bez použití nabídky; modifikační klávesy vám umožňují upravit to, jak určitý nástroj pracuje. Klávesový příkaz se zobrazuje v nabídkách vpravo od názvů příkazů, pokud je k dispozici.

Operace zpět, znovu a zrušit

Mnoho operací lze vrátit zpět nebo provést znovu. Používání těchto voleb je omezeno dostupnou pamětí.

 1. Chcete-li operaci vrátit nebo zopakovat, vyberte na panelu nástrojů volby Zpět nebo Znovu.
 2. Chcete-li nějakou operaci zrušit, podržte klávesu Esc, dokud se aktuálně prováděná operace nezastaví.

Ukončení programu Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements

Chcete-li ukončit aplikaci Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements, zavřete všechny pracovní plochy (zavřením jedné se automaticky nezavřou ostatní).

 1. V systému Windows® zvolte Soubor > Ukončit. V systému Mac® OS zvolte Adobe Elements 11 Organizer > Ukončit Elements Organizer 11.
 2. Při zavírání Editorů potvrďte, zda chcete uložit některý z otevřených souborů.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online