Odesílání souborů fotografií a médií e-mailem

Soubory lze sdílet e-mailem následujícími způsoby.

Prezentace PDF

Spojením snímků do jednoho souboru PDF. Vaši příjemci mohou shlédnout soubor PDF jako prezentaci pomocí volně dostupného softwaru Adobe Reader.

Přílohy e-mailu

Odesílání souborů snímků nebo médií jako jednotlivé e-mailové přílohy. Můžete zadat velikost fotografie.

Fotografický e-mail (pouze Windows)

Chcete-li fotografie vložit do e-mailu, nikoli je přiložit, použijte tuto možnost.

Poznámka:

Všechny štítky a metadata budou v souboru odeslaném e-mailem zachovány.

Zobrazení fotografie přímo v těle e-mailové zprávy.

Jestliže plánujete projekt odeslat e-mailem, pročtěte si téma O projektech.

Nastavení výchozího počítačového klienta

Vyberte e-mailového klienta v počítači, který budete používat ke sdílení fotografií. Klient bude používán ve výchozím nastavení při sdílení fotografií v aplikaci Elements Organizer.

 1. Vyberte Upravit > Předvolby > Sdílení (Windows) nebo Adobe Elements Organizer 11 > Předvolby > Sdílení (Mac OS).

 2. Z nabídky E-mailový klient zvolte jednu z následujících možností a klikněte na OK:

  • (Windows) Microsoft Outlook®, chcete-li zvolit tuto aplikaci jako výchozí.

  • (Windows) E-mailová služba Adobe, pokud nepoužíváte aplikaci Outlook nebo Outlook Express, ale chcete příjemcům posílat e-maily přímo z aplikace Elements Organizer.

  • (Windows XP) Outlook Express®, chcete-li zvolit tuto aplikaci jako výchozí.

  • (Windows Vista) Windows Mail, chcete-li jako výchozí zvolit tuto aplikaci.

  • (Windows Vista) Windows Live Mail, chcete-li jako výchozí zvolit tuto aplikaci.

  • (Mac OS) Mail, chcete-li jako výchozí zvolit tuto aplikaci.

  • (Outlook 2011 pro Mac OS) Microsoft Outlook®, chcete-li jako výchozí zvolit tuto aplikaci.

  • (Mac OS) Microsoft Entourage, chcete-li jako výchozí zvolit tuto aplikaci.

Nastavení výchozího webového klienta

U webové e-mailové služby jako Google nebo Yahoo Mail lze k odeslání fotografického e-mailu e-mailovou službu Adobe.

 1. Vyberte Upravit > Předvolby > Sdílení (Windows) nebo Adobe Elements Organizer 11 > Předvolby > Sdílení (Mac OS).
 2. Vyberte možnost Adobe E-mail Service z nabídky E-mailový klient.
 3. Zadejte své jméno a e-mailovou adresu.
 4. Klepněte na tlačítko OK. Při prvním použití e-mailové služby Adobe je na adresu zadanou v dialogovém okně Předvolby odeslán ověřovací e-mail.
 5. V těle e-mailu je uveden ověřovací kód odesílatele. Při výzvě k zadání kódu ho zkopírujte z ověřovacího e-mailu, vložte do dialogového okna a klikněte na OK.
 6. Po ověření e-mailu klikněte na OK. Nyní můžete posílat e-maily přímo z aplikace Elements Organizer, kdykoliv jste připojeni k Internetu.

Sdílení fotografií jako e-mailových příloh

 1. Vyberte fotografie, které chcete sdílet.
 2. Vyberte možnost Sdílet > E-mailové přílohy.
 3. Jsou-li snímky v jiném formátu než JPEG a chcete jako snímky JPEG odeslat, vyberte možnost Převést fotografie do JPEG.
 4. Zvolte volbu z nabídky Maximální velikost fotografie a použijte jezdec Kvalita, abyste upravili rozlišení snímku. Vyšší hodnoty soubor zvětší.
 5. Vyberte příjemce e-mailu tak, že klepnete na jméno v seznamu Vybrat příjemce (zobrazená jména pochází z vašeho adresáře.) Chcete-li upravit příjemce v knize kontaktů, klikněte na ikonu úprav příjemců.

  Pokud jste adresář nekonfigurovali, můžete jména příjemců zadat později přímo v e-mailovém klientu.

 6. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se e-mail obsahující vybrané přílohy spolu s adresami.

  Pokud aplikace Elements Organizer nepodporuje vaši preferovanou e-mailovou aplikaci, připojte soubor ručně. Podívejte se do nápovědy k vaší e-mailové aplikaci o připojování souborů k e-mailu.

 7. Upravte obsah v e-mailové zprávě a klikněte na možnost Odeslat.

Sdílení fotografií jako vložených snímků (pouze Windows)

Funkci Fotografický e-mail použijte, pokud chcete fotografie vložit do těla e-mailové zprávy. Průvodce vám také umožní vybrat velikost fotografie, barvy šablony, barvu a efekty textu a rozvržení.

Po výběru všech voleb aplikace Elements Organizer automaticky převede všechny obrazy do JPEG, a poté vygeneruje e-mail. Fotografický e-mail můžete odeslat prostřednictvím aplikací Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail nebo e-mailové služby Adobe.

 1. Vyberte fotografie, které chcete poslat e-mailem.

 2. Vyberte možnost Sdílet > Fotografický e-mail.

 3. Chcete-li k fotografiím přidat popisky, vyberte možnost Zahrnout popisky.

 4. Pokud jste nakonfigurovali e-mailového klienta, vyberte příjemce jedním z následujících postupů:

  1. Vyberte jméno ze seznamu Vybrat příjemce (zobrazená jména pochází z vašeho adresáře).

  2. Pokud jste příjemce v seznamu nenašli, klikněte na možnost Upravit příjemce v knize kontaktů.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

 6. V průvodci Šablony a Rozvržení vyberte pozadí fotografie a klikněte na možnost Další krok.

 7. Zadejte možnosti rozvržení a písma pro snímek a klikněte na možnost Další.

  Aplikace Elements Organizer otevře výchozí e-mailový klient i s vloženým snímkem.

 8. E-mail a příjemce podle potřeby upravte a klikněte na možnost Odeslat.

Používání adresáře

Adresář vám umožní uchovat seznam často používaných e-mailových adres. Konfigurace adresáře v aplikaci Elements Organizer vám umožní rychlé odesílání fotografií jedné osobě nebo skupině lidí.

Adresář

Přidání položky do adresáře

 1. Vyberte možnost Upravit > Adresář.
 2. Klepněte na tlačítko Nový kontakt.
 3. Zadejte jméno, e-mailovou adresu a další údaje o kontaktu dle potřeby a klikněte na OK.

Importování adres do adresáře (pouze Windows)

Místo zadávání adres je můžete importovat z aplikace Outlook nebo Outlook Express. Adresy lze importovat ze souboru vCard. Soubor vCard (VCF) je automatický podpis v e-mailu obsahující kontaktní údaje odesílatele.

 1. Vyberte možnost Upravit > Adresář.
 2. Klepněte na Import.
 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj kontaktů vyberte možnost, ze které chcete kontakty importovat. U souborů vCard vyberte soubor VCF v počítači.

Odstranění nebo úprava položky v adresáři

 1. Vyberte možnost Upravit > Adresář.
 2. Vyberte jednu nebo více položek ze seznamu, klikněte na tlačítko Odstranit a poté na tlačítko na OK.

Úprava položky v adresáři

 1. Vyberte možnost Upravit > Adresář.
 2. Vyberte položku a klikněte na tlačítko Upravit (nebo dvakrát klikněte na položku). Upravte položku a klepněte na OK.

Vytvoření skupiny v adresáři

 1. Vyberte možnost Upravit > Adresář.
 2. Klepněte na tlačítko Nová skupina.
 3. Do textového pole Název skupiny zadejte název skupiny.
 4. Přidejte do skupiny členy vybráním položky v seznamu kontaktů a klepnutím na tlačítko Přidat, čímž ji přesunete do seznamu Členové. Přidržením klávesy Shift a klepnutím přidáte sousedící kontakty, přidržením klávesy Ctrl a klepnutím přidáte nesousedící kontakty.
 5. Chcete-li odstranit kontakty ze skupiny, vyberte jednu nebo více položek ze seznamu Členové a klepněte na tlačítko Odstranit.
 6. Klepnutím na OK dialogové okno Nová skupina zavřete. Skupina se přidá do adresáře.
 7. Klikněte na tlačítko OK.

Export kontaktních informací do souborů vCard (pouze v systému Windows)

 1. Vyberte možnost Upravit > Adresář.
 2. Kontakt vyberete kliknutím. Chcete-li vybrat více kontaktů, přidržte klávesu Ctrl a klepněte na každý kontakt.
 3. Klepněte na Exportovat soubor vCard.
 4. Vyberte umístění pro soubor vCard  počítači a poté klikněte na tlačítko OK.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.