people-01_hero_1454499041660

Aplikace Elements Organizer určí a seskupí podobně vypadající tváře. Stačí k snímku přidat jméno, abyste se ke všem fotkám dané osoby dostali v zobrazení Lidé.

Poznámka:

Tento článek popisuje postup pojmenování tváří v aplikaci Elements Organizer 14. Odpovídající článek pro aplikaci Elements Organizer 13 naleznete na tomto odkazu.

Pokročilá technologie rozpoznávání tváří aplikace Elements Organizer vám pomůže pojmenovat tváře lidí ve vašich fotografiích a poté podle nich fotografie uspořádat. Chcete-li pojmenovat jednotlivé osoby a zobrazit fotografie uspořádané podle lidí v nich označených, přepněte se do zobrazení Lidé.

people_main_1454499041527

Zobrazení Lidé obsahuje dvě karty, Pojmenovaní a Nepojmenovaní. Karta Pojmenovaní zobrazí fotografie všech pojmenovaných lidí. Na kartě Nepojmenovaní se zobrazují fotografie lidí, které jste ještě nepojmenovali.

Označování tváří ve fotografiích

Můžete pojmenovat tváře objevující se na fotografiích a uspořádat fotografie podle lidí, kteří se na nich objevují. Pokud se například na některých vašich fotografiích vyskytuje kamarád Petr, můžete Petra pojmenovat a poté řadit či zobrazovat fotografie, na kterých je Petr.

V zobrazení Lidé jsou různé tváře uspořádány podle balíčků osob. Balík lidí představuje sadu, ve které jsou všechny fotografie dané osoby pojmenované v aplikaci Elements Organizer. Jestliže se například některá osoba objeví celkem 30krát ve vašich multimediálních souborech, zobrazí se 30 fotografií jako jedna sada. Na následujících obrázcích vidíte ukázkové balíky osob John a Sharon.

people-03_1454499041705

Obrázku tváře zobrazenému na začátku balíku se říká profilový obrázek.

Označování tváří na kartě Nepojmenovaní

V průběhu importu multimediálních souborů provádí aplikace Elements Organizer analýzu fotografií v katalogu a seskupuje podobné tváře. Doba potřebná pro analýzu se liší v závislosti na typu souboru a na typu katalogu. Analýza souboru RAW bude například trvat delší dobu než analýza souboru JPEG.

Na kartě Nepojmenovaní se zobrazují profily všech osob, které ještě nebyly pojmenovány. Tyto osoby můžete pojmenovat přímo zde, na kartě Nepojmenovaní. Můžete také vyloučit některé tváře z balíčku, určit, že se tváře nemá v aplikaci Elements Organizer zobrazovat a slučovat balíčky.

Poznámka:

Po pojmenování tváří se tváře, společně s fotografiemi, ve kterých se vyskytují, zobrazí na kartě Pojmenované. Na kartu Nepojmenované se můžete kdykoli vrátit a pojmenovat další tváře, které jste dříve nepojmenovali.

Zobrazení fotografií v balíčku

Jedním kliknutím na balíček si zobrazíte tváře v tomto balíčku.

Zobrazení tváří v balíčku

Kliknutím na možnost Fotografie si můžete místo tváří zobrazit fotografie.

Zobrazení fotografií

Kliknutím na tlačítko Tváře se přepnete zpět do zobrazení tváří.

Podržením ukazatele na tváři zobrazíte fotografii asociovanou s touto tváří.    

Podržením ukazatele na tváři zobrazíte fotografii

Skrytí nebo zobrazení malých balíčků

Ve výchozím nastavení aplikace Elements Organizer nezobrazuje balíčky obsahující pouze malý počet multimediálních souborů nebo ve kterých jsou všechny tváře nejasné. Chcete-li zobrazit i tyto balíčky, zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt malé balíčky.

Skrytí nebo zobrazení malých balíčků

Přidávání jmen

Kliknutím na balíček zobrazte všechny fotografie v tomto balíčku. Chcete-li pojmenovat všechny fotografie v balíčku, klikněte na možnost Přidat jméno.

Přidávání tváří

Odstranění tváří z balíčku

Všechny tváře v balíčku můžete pojmenovat v jednom kroku. Před pojmenováním všech tváří je ale vhodné zkontrolovat jednotlivé tváře v balíčku, jestli patří příslušné osobě. Pokud některé tváře této osobě nepatří, můžete je odstranit. Chcete-li z balíčku odstranit určité tváře, můžete to udělat několika způsoby:

 • Pomocí možnosti Ne tuto osobu
 • Pomocí možnosti Příště nezobrazovat

Poznámka:

Více tváří můžete vybrat stisknutím a podržením klávesy Command (Mac OS) nebo Control (Windows) nebo Shift a klikáním na jednotlivé tváře.

Ne tuto osobu

Pokud tváře patří někomu jinému, klikněte na možnost Ne tuto osobu. Tvář je odebrána z balíčku a zobrazí se jako součást jiného balíčku na kartě Nepojmenované. Tuto tvář můžete poté pojmenovat jménem jiné osoby.

Odstranění tváří z balíčku

Můžete také podržet ukazatel myši na tváři a kliknout na bílou ikonu, která se zobrazí. Tvář bude odebrána z balíčku.

Odstranění tváře podržením ukazatele myši

Příště nezobrazovat

Pokud nechcete, aby se tvář dále zobrazovala v aplikaci Elements Organizer, klikněte na možnost Příště nezobrazovat. Tato tvář již nebude v aplikaci Elements Organizer nabízena k pojmenování.

Tuto možnost použijte v případě, že tuto tvář vůbec nechcete pojmenovat.

Pokud jste již zabránili pojmenování tváře pomocí možnosti Příště nezobrazovat, můžete ji znovu pojmenovat pouze následujícími způsoby:

Příště nezobrazovat

Poznámka:

Použijete-li možnost Ne tuto osobu, bude tvář odebrána z balíčku, ale stále bude zobrazena na kartě Nepojmenované jako součást jiného balíčku. Můžete tuto tvář přiřadit jiné osobě. 

Pokud ale použijete možnost Příště nezobrazovat, nebude se tato tvář již v aplikaci Elements Organizer znovu zobrazovat.

Po odstranění tváří nepatřících příslušné osobě klikněte na možnost Přidat jména (nachází se těsně pod balíčkem).

Všechny tváře v balíčku jsou potvrzeny jako tváře patřící pojmenované osobě a jsou přesunuty na kartu Pojmenované.

Migrace katalogů z předchozích verzí aplikace Elements Organizer do verze Elements Organizer 14

Při otevření katalogu vytvořeného v předchozích verzích dojde k následujícímu:

 • Všechny tváře označené v předchozí verzi visačkami jako jména osob se přesunou na kartu Pojmenované jako balíčky.
 • Aplikace Elements Organizer analyzuje všechny neoznačené tváře a doplní je jako balíčky na kartu Nepojmenované. Tyto tváře můžete snadno označit visačkami podle popisu v části Označování tváří na kartě Nepojmenované.
 • Všechny visačky osob jsou také přidány do kategorie Visačky osob v aplikaci Elements Organizer 14.

Stažení seznamu přátel ze sítě Facebook a označení tváří přátel na fotografiích

Aplikace Elements Organizer spolupracuje se službou Facebook a pomáhá vám stahovat seznam kontaktů. Při pojmenování osob si můžete stáhnout seznam svých přátel ze služby Facebook a identifikovat tváře svých přátel (nacházejících se v seznamu přátel).

 1. V zobrazení Nepojmenované klikněte na možnost Přidat jméno

  Přidat jméno
 2. Začněte psát jméno osoby. Aplikace Elements Organizer zobrazí možnost přidání seznamu přátel ze služby Facebook.

  Přidat jméno, pokračování

  Klikněte na možnost Přidat seznam přátel služby Facebook.

 3. Aplikace Elements Organizer vás vyzve k autorizaci přístupu do svého účtu ve službě Facebook.

  Autorizace účtu Facebook

  Klikněte na možnost Autorizovat.

 4. Zobrazí se obrazovka, na které zadejte přihlašovací údaje do služby Facebook a klikněte na možnost Přihlásit se. Po úspěšném přihlášení zavřete okno služby Facebook. 

  Přihlášení do služby Facebook

  Seznam přátel se stáhne do aplikace Elements Organizer. Nyní můžete v aplikaci Elements Organizer začít pojmenovávat fotografie svých kontaktů ve službě Facebook.

Zobrazení a uspořádání balíčků osob na kartě Pojmenovaní

Po identifikování tváří na fotografiích a označení jednotlivých osob můžete přejít na kartu Pojmenovaní a fotografie dále uspořádat.

people-07_1454499040693

Pokud je nalezeno více snímků stejné osoby, aplikace Elements Organizer automaticky rozpozná nejlepší obrázek, který použije ve stránkách profilu.

people5_1454499041605

Profilový obrázek můžete také zvolit ručně.

 1. Pohybujte kurzorem nad balíkem, dokud nenajdete obrázek, který chcete použít jako profilový. 
 2. V nabídce Obsah vyberte Přiřadit jako obrázek profilu.

Pokud máte více fotografií než lze zobrazit ve výchozím nastavení, tak kliknutím na ikonu > na poslední fotografii nebo dvojitým kliknutím na balíček tváří přejděte do podrobného zobrazení, ve kterém se zobrazí všechny fotografie, ve kterých se tyto tváře vyskytují. Poté můžete z těchto fotografií pomocí nabídky Vytvořit vytvořit koláž, knihu fotografií, atd.

Zobrazení tváří a fotografií v balíčku

Chcete-li zobrazit všechny tváře nebo fotografie asociované s nějakou osobou, stačí jednou kliknout na balíček této osoby na kartě Pojmenované.

Zobrazení tváří v balíčku

Ve výchozím nastavení se tváře zobrazí. Chcete-li místo tváří zobrazit fotografie, klikněte na možnost Fotografie.

Zobrazení fotografií v balíčku

Chcete-li přejít zpět do zobrazení tváří, klikněte na možnost Tváře.

Potvrzování tváří

Všechny tváře, které jste pojmenovali na kartě Nepojmenované, se zobrazí v části Potvrzené tváře. Další tváře, které mohou patřit stejné osobě, ale ještě nebyly označeny, se zobrazí v části Je toto „<jméno osoby>“, kde <jméno osoby> je jméno osoby, pro kterou je vyžadováno potvrzení. 

Chcete-li potvrdit, že tyto tváře patří identifikované osobě, vyberte je a klikněte na možnost Potvrdit. Více tváří můžete vybrat stisknutím a podržením klávesy Command (Mac OS) nebo Control (Windows) nebo Shift a klikáním.

Potvrzování tváří

Můžete také jednotlivě vybrat jednu či více tváří a potvrdit je kliknutím na symbol zaškrtnutí.

Klikněte na symbol zaškrtnutí

Odstranění tváří z balíčku osoby

Pokud tvář příslušné osobě nepatří, můžete ji odstranit jedním ze dvou způsobů:

 • Pomocí možnosti Ne tuto osobu
 • Pomocí možnosti Příště nezobrazovat

Postup používání těchto možností je stejný, jako postup popsaný v části Přidávání jmen výše v tomto dokumentu. 

Přejmenování tváře

Pokud jedna či více tváří patří jiné osobě, můžete tváře přejmenovat kliknutím na možnost Přejmenovat.

Zadané jméno může být již existující jméno nebo nové jméno.

Přejmenování tváře

Potvrzení nově nalezených tváří

Aplikace Elements Organizer analyzuje tváře při importu multimediálních souborů. Na základě této analýzy může aplikace Elements Organizer najít v nově importovaných multimediálních souborech tváře patřící již pojmenované osobě. V takovém případě aplikace Elements Organizer zobrazí vedle balíčku této osoby na kartě Pojmenované modrou ikonu označující, že byly přidány nové tváře, které mohou patřit této osobě. Kliknutím na balíček si zobrazte všechny tváře a poté tváře potvrďte podle postupu popsaného výše v části Potvrzení tváří.

Potvrzení nových tváří

Slučování balíčků

V některých případech můžete potřebovat sloučit dva či více balíčků (například protože patří stejné osobě, ale byly identifikovány jako různé osoby). Chcete-li balíčky sloučit, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Přetáhněte balíček na jiný balíček.
 • Vyberte balíčky a z místní nabídky vyberte možnost Sloučit osoby.
Slučování balíčků
 • Vyberte balíčky a na panelu Akce vyberte možnost Sloučit osoby.
Sloučení osob na panelu Akce

Poznámka:

Balíčky můžete slučovat na kartě Nepojmenované stejně jako na kartě Pojmenované.

Pojmenování chybějících tváří ve fotografiích

Na fotografiích mohou být dále lidé, jejichž tváře se nepodařilo aplikaci Elements Organizer v počátečním pracovním postupu identifikovat. Na fotografiích se mohou například objevit tváře, které byly nasnímány zdálky nebo odvrácené tváře, které nebyly rozpoznány jako tváře osob.

Takové chybějící tváře můžete pojmenovat jejich označením.

 1. V zobrazení Média dvakrát klikněte na fotografii, na které je třeba označit chybějící tvář. Obrázek se otevře v zobrazení Jeden obrázek (rozšířené).

  Označení chybějících tváří - dvojité kliknutí na fotografii
 2. Na panelu Akce klikněte na tlačítko Označit tvář.

  Označení chybějících tváří - kliknutí na možnost Označit tvář

  Na obrazovce se zobrazí obdélník, pomocí kterého můžete tvář označit. Přesuňte tento obdélník na tvář, kterou chcete označit, a poté klikněte na zaškrtávací políčko, které se zobrazí vedle obdélníku.

  Označení chybějících tváří - kliknutí na zaškrtávací políčko

  Obdélník se změní na kruh označující označení tváře.

  Označení chybějících tváří - kliknutí na možnost Přidat jméno

  Klikněte na Přidat jméno

 3. Zadejte jméno a poté stiskněte klávesu Enter nebo Return.

  Označení chybějících tváří - zadání jména

Poznámka:

Automatické rozpoznávání obličejů je podporováno pouze ve fotografiích. Ve videích a zvukových souborech musíte označovat lidi ručně pomocí tlačítka Přidat osobu. V místní nabídce videa nebo zvuku klikněte na možnost Přidat osobu a zadejte její jméno. Podrobnosti naleznete v následující části. 

Přidání jednoho nebo více jmen do fotografie nebo videa

Kromě pojmenovávání tváří ve fotografiích můžete přidávat jména do fotografií nebo videí. Použijte jeden z následujících postupů:

 • V místní nabídce fotografie nebo videa klikněte na možnost Přidat osobu a zadejte její jméno. Opakováním tohoto postupu přidejte do fotografie nebo do videa jména dalších osob.
 • Přetáhněte jméno visačky (osoby) z panelu Visačka do fotografie nebo videa.

Když tímto způsobem přidáte do fotografie nebo videa jedno či více jmen, zobrazí se tato jména na kartě Pojmenované v zobrazení Osoby jako obecná ikona tváře. Pokud jste například do fotografie kliknutím na možnost Přidat osobu nebo přetažením visaček přidali jména Nita a Walter, zobrazí se na kartě Pojmenované obecná ikona tváře. 

Přidání jednoho nebo více jmen do multimediálního souboru

Důvodem pro zobrazení obecné ikony tváře je to, že jednu fotografii nebo video lze při přidávání jmen tímto způsobem asociovat s více tvářemi. Proto se visačka aplikuje na celý multimediální soubor a nikoli na určitou tvář.

Vytváření a zobrazování skupin lidí

Identifikaci obličejů na fotografiích můžete ještě vylepšit uspořádáním fotografií do skupin. Skupina zobrazuje balíčky fotografií osob, označených visačkou pro danou skupinu.
 
Můžete například vytvořit skupinu nazvanou Pracovní a fotografie lidí opatřit visačkou z pracovních kontaktů. 
 1. Klikněte na ikonu Skupina v pravém dolním rohu obrazovky.

  Klikněte na ikonu skupina
 2. V podokně Skupiny můžete přidávat a organizovat skupiny. Kliknutím na tlačítko (+) vytvořte novou skupinu osob. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici tři skupiny – Kolegové, Rodina a Přátelé.

  Klikněte na tlačítko Přidat
  Zobrazení názvu skupiny
 3. Zadejte název skupiny. 

 4. Výběrem skupiny z rozbalovacího seznamu Skupina přidáte tuto skupinu jako potomka nebo podskupinu této skupiny. Ze seznamu Skupina nevybírejte žádnou položku, chcete-li vytvořit novou skupinu. Zapište název skupiny.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání osob do skupiny přetažením 

Tváře můžete do skupiny přidávat libovolným z následujících způsobů:

 • Vyberte jeden nebo více balíčků a přetáhněte je na název skupiny v pravém panelu.
 • Vyberte jeden nebo více balíčků a poté přetáhněte název skupiny přes jeden z balíčků.

Vypnutí nebo obnovení analýzy tváří

Analýzu tváří můžete v aplikaci Elements Organizer vypnout nebo obnovit v části Upravit > Předvolby > Analýza média (Windows) nebo Elements Organizer > Předvolby > Analýza média (Mac OS)

Vypnutí nebo obnovení analýzy tváří

Vypnutí analýzy tváří

Aplikace Elements Organizer automaticky rozpoznává podobné tváře a seskupuje je do balíčků.

Chcete-li automatické rozpoznávání tváří vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Spustit rozpoznávání tváří automaticky.

Obnovení analýzy tváří

Obnovením analýzy tváří vydáte aplikaci Elements Organizer pokyn, aby provedla opětovnou analýzu všech tváří v katalogu. Při obnovení analýzy tváří budou odstraněny všechny existující balíčky osob na kartě Pojmenované. Aplikace Elements Organizer znovu analyzuje tváře v aktuálním katalogu a zobrazí podobně vypadající tváře jako balíčky na kartě Nepojmenované, kde je můžete pojmenovat. 

Chcete-li obnovit analýzu tváří, klikněte na možnost Obnovit analýzu tváří.