Příručka uživatele Zrušit

Použití nabídky Hledat

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

Hledání multimediálních položek pomocí Pokročilého hledávání

Aplikace Elements Organizer nabízí Pokročilé hledání, s jehož pomocí bylo hledání visačky rozšířeno tak, aby zahrnovalo visačky klíčových slov i položky Lidé, Místa a Události. Po zahájení hledání z panelu visaček Klíčové slovo se spustí Pokročilé hledání se zaškrtnutou vybranou visačkou klíčového slova a výsledky hledání se zobrazí v mřížce. Použití Pokročilého hledání pro rychlé hledání multimediálních souborů na základě různých visaček. 

 1. Zvolte Hledat > Použít pokročilé hledání. Zobrazí se pruh Pokročilé hledání.
 2. Zadejte kritéria hledání pro volby Klíčová slova, Lidé, Místa a Události.
  • Kliknutím položku zahrnete do kritérií hledání.
  • Položku odeberete kliknutím pravým tlačítkem myši / s klávesou Ctrl, výběrem položky z kritérií hledání a volbou možnosti Vyloučit.

Zobrazí se multimediální položky odpovídající kritériím hledání.

Hledání multimediálních souborů podle detailů (metadat)

Můžete hledat podle detailů souborů nebo metadat, která jsou ve vašich obrazech k dispozici. Hledání podle metadat je užitečné, pokud chcete současně hledat pomocí více kritérií. Pokud například chcete hledat všechny fotografie, které byly pořízené 31. 12. 2011 s visačkou „Máma“, můžete v dialogovém okně Hledat podle detailů (metadat) vyhledat současně datum pořízení i visačky klíčových slov.

Mezi možná kritéria hledání patří:

 • lidé
 • místa
 • události
 • název souboru
 • typ souboru
 • visačky
 • alba
 • poznámky
 • autor
 • datum pořízení
 • model fotoaparátu
 • rychlost závěrky
 • clona
Poznámka:

Při vyhledávání souborů RAW se rovněž vyhledají soubory TIFF s příponou .tif.

Hledejte různé detaily fotografií současně pomocí dialogového okna Hledat podle detailů (metadat).

 1. V aplikaci Elements Organizer zvolte možnost Hledat > Podle detailů (metadat).

 2. V dialogovém okně Hledat podle detailů (metadat) vyberte typ metadat z první rozevírací nabídky.
 3. V druhém rozevíracím okně vyberte rozsah hledání, jako je Začíná, Je větší než nebo Obsahuje. Tento rozsah určuje aplikaci Elements Organizer, jakým způsobem má použít text zadaný do třetího okna. Druhá rozevírací nabídka není u všech kritérií.

 4. V třetí rozevírací nabídce zadejte nebo zvolte název nebo hodnotu metadat, které chcete hledat.
 5. Chcete-li do svého hledání zahrnout další metadata, klikněte na znaménko (+) vpravo od třetí rozevírací nabídky a zadejte nové hodnoty pro dvě nebo tři rozevírací nabídky, které se objeví.
 6. Chcete-li metadata ze svého hledání odstranit, klikněte na znaménko (-) vpravo od třetí rozevírací nabídky metadat, která chcete odstranit.
 7. (Volitelně) Zapněte volbu Uložit tato kritéria hledání jako uložené hledání a zadejte název hledání.

 8. Klikněte na Hledat.
  Poznámka:

  Chcete-li hledání změnit, klikněte v pruhu Hledat na Volby > Změnit kritéria hledání, proveďte požadované změny a klikněte na OK.

Hledání souborů podle typu média

Můžete zvolit, zda se bude v aplikaci Elements Organizer zobrazovat pouze jeden typ souborů médií. Když nějaký typ média vyberete, můžete provést další hledání, která budou vyhledávat pouze požadovaný typ média. Chcete-li současně s typem média hledat s použitím jednoho nebo více dalších kritérií hledání, použijte příkaz Hledat podle detailů (metadat).

 1. Zvolte v aplikaci Elements Organizer fotografií Hledat > Podle typu média a potom vyberte jednu z následujících voleb:

  Fotografie

  Zobrazuje pouze fotografie.

  Video

  Zobrazuje miniatury videoklipů (ukazuje první snímek videoklipu).

  Zvuk

  Zobrazuje zvukové klipy.

  Projekty

  Zobrazuje projekty vytvořené s použitím předchozích verzí aplikace Elements Organizer.

  PDF

  Zobrazuje soubory PDF.

  Položky se zvukovými popisky

  Zobrazuje fotografie a projekty, ke kterým jste připojili zvukové popisky.

Soubory vybraného typu média se objeví v zobrazení Média.

Hledání multimediálních souborů podle historie

Aplikace Elements Organizer umožňuje sledovat původ multimediálních souborů, jejich použití i to, jak jste je sdíleli či exportovali. Tuto uloženou historii můžete použít k hledání fotografií a souborů médií.

 1. Zvolte možnost Hledat > Podle historie. Můžete hledat podle libovolného kritéria příkazů, které jsou uvedené v podnabídce Podle historie.

  Poznámka:

  Volby Exportováno dne a Vytištěno dne nejsou v systému Mac OS k dispozici.

 2. V dialogovém okně Vyberte jednu nebo více skupin, které jste [importovali, odeslali e-mailem a podobně] vyberte jednu nebo více položek ze seznamu a klepněte na OK.
  Poznámka:

  Chcete-li určitý odkaz historie ze seznamu natrvalo odstranit, vyberte tuto položku seznamu v dialogovém okně Vyberte jednu nebo více skupin, které jste [importovali, odeslali e-mailem a podobně] a pak klikněte na tlačítko Odstranit nebo stiskněte na klávesnici Delete. Tlačítko Odstranit není dostupné pro hledání, která jsou založená na historiích Datum importu a Použito v projektech.

Hledání multimediálních souborů podle popisku nebo poznámky

Popisky či poznámky lze hledat pomocí volby Hledat Podle popisku nebo poznámky či volby Hledat Podle detailů (metadat). Chcete-li současně s popiskem nebo poznámkou hledat i pomocí jednoho nebo více kritérií hledání, použijte příkaz Hledat podle detailů (metadat).

 1. V aplikaci Elements Organizer zvolte možnost Hledat > Podle popisku nebo poznámky.

 2. V dialogovém okně Hledat podle popisku nebo poznámky zadejte do textového pole slovo nebo frázi.

 3. Vyberte jednu z následujících voleb a klikněte na OK:

  Pouze shoda počátků slov v popiscích a poznámkách

  Hledá multimediální a další soubory s poznámkami a popisky, které obsahují počáteční písmena zadaných slov.

  Shoda v libovolné části kteréhokoliv slova v popiscích a poznámkách

  Hledá fotografie a další soubory s poznámkami nebo popisky, které obsahují kteroukoliv část zadaných slov.

Hledání multimediálních souborů podle názvu souboru

Název souboru lze hledat pomocí volby Hledat podle názvu souboru nebo volby Hledat podle detailů (metadat). Chcete-li současně s názvem multimediálního souboru hledat pomocí jednoho nebo více dalších kritérií hledání, použijte příkaz Hledat podle detailů (metadat).

 1. V aplikaci Elements Organizer vyberte možnost Hledat > Podle názvu souboru.

 2. Chcete-li hledat soubory s názvy, které obsahují nějaké slovo, zadejte toto slovo do dialogového okna Hledat podle názvu souboru a potom klikněte na OK.
  Poznámka:

  Zadejte do dialogového okna Hledat podle názvu souboru příponu souboru (JPEG, BMP a podobně), chcete-li hledat soubory určitého typu.

Hledání všech chybějících souborů

Chybějící soubory můžete hledat ve svých projektech či výtvorech. V aplikaci Elements Organizer vyberte možnost Hledat > Všechny chybějící soubory.

Hledání všech sad verzí

Při hledání všech sad verzí aplikace Elements Organizer zobrazuje první fotografie každé sady. Když budete chtít, můžete každou sadu rozbalit.

 1. V aplikaci Elements Organizer vyberte možnost Hledat > Všechny sady verzí.

 2. Chcete-li nějakou sadu verzí rozbalit, klikněte na ni pravým tlačítkem / s klávesou Ctrl a zvolte možnost Sada verzí > Rozbalit položky v sadě verzí.

Najít všechny balíky

Můžete hledat všechny balíky ve svém katalogu. V aplikaci Elements Organizer vyberte možnost Hledat > Všechny balíky.

Hledání pomocí vizuálního vyhledávání

Při hledání na základě vizuální podobnosti aplikace Elements Organizer využívá informace ve fotografii, například barvu a tvar objektů. Pomocí vizuálního hledání lze rychle najít snímky obsahující podobné objekty, barvy či tvary. Můžete také určit relativní význam, který aplikace Elements Organizer přiřadí barvám či tvarům při hledání fotografií.

V aplikaci Elements Organizer vyberte možnost Hledat > Podle vizuálního hledání. Můžete hledat podle libovolného kritéria příkazů, které jsou uvedené v podnabídce Podle vizuálního hledání. Další informace viz Hledání na základě vizuální podobnosti.

Hledání multimediálních souborů s neznámým datem nebo časem

 1. V aplikaci Elements Organizer zvolte možnost Hledat > Položky s neznámým datem a časem. Zobrazení Média zobrazuje multimediální soubory, ve kterých jsou datum a čas nastavené na neznámé.

Hledat položky bez visaček klíčových slov

V aplikaci Elements Organizer zvolte možnost Hledat > Položky bez visaček.

Zobrazí se všechny multimediální soubory v katalogu bez přiřazených visaček s klíčovými slovy, označením lidí, míst či události.

Hledání neanalyzovaného obsahu

V aplikaci Elements Organizer zvolte možnost Hledat > Neanalyzovaný obsah.

Zobrazí se všechny multimediální soubory v katalogu, které nebyly analyzovány.

Hledání položek, které nejsou v albu

Můžete hledat všechny multimediální položky, které nejsou v žádných albech. V aplikaci Elements Organizer zvolte možnost Hledat > Položky, které nejsou v žádném albu.

Hledání fotografií použitých v projektech (pouze Windows)

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Klikněte v zobrazení Média pravým tlačítkem na projekt a zvolte možnost Zobrazit položky projektu v zobrazení Média. Fotografie se objeví v zobrazení Média. Tento příkaz je užitečný tehdy, pokud chcete upravit popisky nebo provést další změny na fotografiích ve svém projektu.
  • Přetažením projektu do pruhu hledání zobrazíte fotografie v zobrazení Média.
  • Zvolte Hledat > Podle historie > Použito v projektech. Objeví se seznam projektů. Dvakrát klikněte na nějakou položku nebo vyberte jednu nebo více položek a klikněte na OK, abyste zobrazili média, která se používají v projektu.
Poznámka:

Můžete také zjistit, zda se nějaká fotografie používá v projektu, pohledem na záložku Historie panelu Vlastnosti.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?