Zobrazení videoklipů a snímků na celou obrazovku

Zobrazení souborů videa

V zobrazení Média se zobrazuje první snímek videoklipu jako miniatura. Ikona filmového pásu  v zobrazení Média označuje videoklip.

 1. V zobrazení Média dvojitě klikněte na videoklip.

  Poznámka:

  Chcete-li v aplikaci Elements Organizer zobrazit filmy QuickTime, musí být v počítači nainstalován přehrávač QuickTime. Pokud ještě není nainstalovaný, stáhněte a spusťte instalační program softwaru QuickTime z adresy www.apple.com/quicktime/download.

 2. Jakmile se objeví aplikace Elements Organizer Media Player, tak kliknutím na tlačítko Přehrát spusťte přehrávání videa. Chcete-li film zobrazit po jednotlivých snímcích, táhněte jezdcem pozice. Pokud je videoklip dlouhý, může být zobrazován po několika snímcích.

  Photoshop Elements Media Player

  A. Tlačítka Začátek a Konec B. Tlačítko Spustit C. Uplynulý čas D. Přetáhněte jezdce pozice videoklipem E. Ovládání hlasitosti F. Přidání visaček klíčových slov 

 3. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete přehrávač médií aplikace Elements Organizer.

  Formáty souborů, které lze přehrát v aplikaci Elements Organizer, závisí následujícím způsobem na nainstalovaných aplikacích:

  Nainstalovaná je pouze aplikace Photoshop Elements

  V tomto případě lze v aplikaci přehrávat pouze formáty souborů (videa a zvuku), které lze přehrát pomocí filtrů bez licenčních poplatků. Pokud má konkrétní formát souboru v počítači jakýkoli jiný podporovaný filtr (například filtr aplikace QuickTime), pak je také možné jej v aplikaci Elements Organizer přehrát. V systému Mac OS se videa přehrávají pomocí kodeků instalovaných s aplikací Photoshop Elements. Pokud nejsou kodeky v aplikaci k dispozici, použijí se kodeky aplikace QuickTime.

  Je nainstalovaná pouze aplikace Adobe Premiere Elements

  V tomto případě lze v aplikaci Elements Organizer přehrávat všechny formáty souborů (videa a zvuku).

  Je nainstalována aplikace Photoshop Elements i Adobe Premiere Elements

  V tomto případě lze v aplikaci Elements Organizer přehrávat všechny formáty souborů (videa a zvuku).

Zobrazení multimediálních souborů na celou obrazovku nebo vedle sebe

Zobrazení Na celou obrazovku a Porovnat fotografie vedle sebe umožňují prohlížení multimediálních souborů bez rušivých položek uživatelského rozhraní, jako jsou okna a nabídky. Pomocí posuvu myší lze zvětšovat/posouvat média.

Volba Zobrazit, upravit a uspořádat na celé obrazovce umožňuje zobrazení sady multimediálních souborů jako prezentace na celé obrazovce. Prezentaci můžete přizpůsobit například následujícím způsobem:

 • Přehrát zvukový soubor při prohlížení obrazů.

 • Zobrazit miniatury vybraných souborů ve filmovém pásu podél pravé části obrazovky.

 • Přidání efektů do multimediálních souborů

Až se rozhodnete, které fotografie chcete do své prezentace vybrat, můžete na nich provést potřebné úpravy. Fotografie můžete z tohoto zobrazení přímo odeslat do Editoru prezentace. Chcete-li vytvořit prezentaci, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vytvořit > Prezentace.

 

Zobrazení na celou obrazovku

Multimediální soubor si lze v zobrazení na celou obrazovku zobrazit jedním z následujících způsobů:

 • Vyberte multimediální soubor, který chcete zobrazit, a klikněte na ikonu Zobrazit, upravit a uspořádat v náhledu na celé obrazovce.

  Stiskněte klávesu F11/Cmd+F11.

Příkazem Porovnat fotografie vedle sebe zobrazíte dvě fotografie najednou. Zobrazení Porovnat fotografie vedle sebe je vhodné v případě, že se chcete zaměřit na detaily a rozdíly mezi fotografiemi. Můžete vybrat dvě nebo více fotografií, které chcete porovnat.

Chcete-li fotografie porovnat, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V pravé horní části aplikace Organizer vyberte příkaz Zobrazení > Porovnat fotografie vedle sebe (Tato možnost není dostupná ve všech národních prostředích.)

 • Vyberte dvě fotografie a stiskněte F12/Cmd+F12.

V zobrazení Porovnat fotografie vedle sebe má právě vybraná fotografie modré ohraničení. Když kliknete na tlačítko Další médium , dojde ke změně vybrané fotografie. Zobrazí se další fotografie ve výběru. Pokud je aktivována volba filmového pásu, můžete místo vybraného obrazu (s modrým ohraničením) zobrazit jiný kliknutím na libovolný obraz ve filmovém pásu.

Pracujete-li se zobrazením Na celou obrazovku nebo Porovnat fotografie vedle sebe, můžete zobrazit tyto prvky:

Panel Rychlé úpravy

Umožňuje upravit zobrazený multimediální soubor.

Panel Rychlé uspořádání

Umožňuje vytvořit visačky a aplikovat je na multimediální soubory. Lze jej rovněž použít k přidání multimediálních souborů do stávajících alb.

Panel ovládání

Zobrazuje všechny ikony navigace a ovládání, které slouží k přístupu k požadovaným panelům a dialogovým oknům.

Mezi režimy zobrazení lze přepínat kliknutím na tlačítko Uspořádat na celé obrazovce nebo Porovnat fotografie vedle sebe.

Zobrazení Porovnat fotografie vedle sebe slouží k analýze kompozice a detailů.

Panel Rychlé úpravy

V zobrazení Uspořádat na celé obrazovce nebo Porovnat fotografie vedle sebe můžete zobrazenou fotografii upravit pomocí panelu Rychlé úpravy. Panel Rychlé úpravy je zobrazen na levé straně obrazovky. Ve výchozím nastavení je tento panel minimalizován. Panel Rychlé úpravy je také minimalizován tehdy, když po dobu několika sekund nepohnete myší. Chcete-li panel maximalizovat, posuňte kurzor myši nad panel nebo klikněte v pruhu Náhled na celou obrazovku na možnost Zobrazit/skrýt panel Rychlé úpravy. Jestliže chcete, aby byl panel Rychlé úpravy neustále viditelný, klikněte na tlačítko Automaticky skrýt.

Následující tabulka popisuje některé ikony panelu Rychlé úpravy a jejich funkce:

Ikona

Funkce

Inteligentní oprava,

Slouží k vylepšení problémů, které v obrazech způsobuje nevhodná expozice, kontrast, vyvážení barev a sytost barev

Barva,

Vylepšuje barvy fotografie pomocí příkazu Barvy automaticky

Úroveň,

Vylepšuje tónový rozsah fotografie pomocí příkazu Úrovně automaticky

Kontrast,

Vylepšuje kontrast pomocí příkazu Kontrast automaticky

Zaostření,

Zostřuje fotografie

Červené oči

Odstraňuje červené oči

Upravit fotografie,

Spustí aplikaci Photoshop Elements Editor

Upravit videa,

Spustí aplikaci Adobe Premiere Elements

Označit pro tisk,

Označí multimediální soubor pro tisk

 

Poznámka:

Výběrem hvězdičky nastavte hodnocení zobrazené fotografie. Pokud má fotografie hodnocení, které chcete vymazat, klikněte na zlatou hvězdičku úplně napravo.

Panel Rychlé uspořádání

Panel Rychlé uspořádání zajišťuje v zobrazení Na celou obrazovku nebo Porovnat fotografie vedle sebe vytvoření nebo přidání visaček klíčových slov k zobrazenému multimediálnímu souboru. Panel Rychlé uspořádání je zobrazen na levé straně obrazovky. Ve výchozím nastavení je tento panel minimalizován. Panel Rychlé uspořádání je také minimalizován tehdy, když po dobu několika sekund nepohnete myší. Chcete-li panel maximalizovat, posuňte kurzor myši nad panel nebo klikněte v pruhu Náhled na celou obrazovku na možnost Zobrazit/skrýt panel Rychlé uspořádání.

Panel Rychlé uspořádání obsahuje následující dílčí panely:

Panel Alba

Zobrazuje seznam stávajících alb. Jsou zvýrazněna alba, která souvisí se zobrazeným multimediálním souborem.

 

Visačky klíčových slov

Zobrazuje seznam visaček klíčových slov v zobrazení okna s nejpoužívanějšími visačkami. Jsou zvýrazněny visačky, které souvisí s tímto multimediálním souborem.

Panel Rychlé uspořádání umožňuje provádět následující úlohy:

 • Přidat zobrazený multimediální soubor do stávajícího alba. Chcete-li například přidat zobrazovaný multimediální soubor do alba „Disneyland“, klikněte v dílčím panelu Alba na visačku Disneyland.

 • Vytvořit visačky klíčových slov a aplikovat visačky klíčových slov na zobrazený multimediální soubor.

Vytvoření a aplikování nové visačky na zobrazený multimediální soubor:

 1. Do textového pole Označit média visačkou na dílčím panelu Visačky klíčových slov zadejte název visačky. Chcete-li například vytvořit visačku klíčových slov s názvem Prázdniny, zadejte do textového pole slovo Prázdniny.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat.

  Vytvořená visačka je aplikována na zobrazená média.

Chcete-li na zobrazený multimediální soubor aplikovat stávající visačku, klikněte v dílčím panelu Visačky klíčových slov na název visačky. Visačka je zvýrazněna.

Panel ovládání

Panel ovládání obsahuje ikony umožňující navigaci v multimediálních souborech, přehrávání multimediálního souboru a další činnosti. Když po dobu několika sekund nepohnete myší, panel ovládání zmizí. (Chcete-li jej znovu zobrazit, pohněte myší.)

Panel ovládání obsahuje následující ikony:

Ikona Filmový pás

Umožňuje zobrazit nebo skrýt obrazy ve filmovém pásu. Kliknutím zobrazíte miniatury všech vybraných obrazů ve filmovém pásu na pravé straně obrazovky. Opětovným kliknutím obrazy skryjete.

 

Panel Okamžitá oprava

Umožňuje zobrazit nebo skrýt panel Okamžité opravy. Kliknutím zobrazíte panel Okamžité opravy na levé straně obrazovky. Opětovným kliknutím panel Okamžité opravy skryjete.

 

Panel Rychlé uspořádání

Umožňuje zobrazit nebo skrýt panel Rychlé uspořádání. Kliknutím zobrazíte panel Rychlé uspořádání na levé straně obrazovky. Opětovným kliknutím panel Rychlé uspořádání skryjete.

 

Předcházející

Zobrazí předcházející multimediální soubor.

 

Další

Zobrazí následující multimediální soubor.

 

Spustit

Přehraje multimediální soubor.

 

Dialog Nastavení otevření

Zobrazí dialogové okno Volby zobrazení na celou obrazovku.

 

Přechody

Zobrazí dialogové okno Vyberte přechod.

 

Zobrazit/skrýt panel Vlastnosti

Umožňuje zobrazit nebo skrýt panel Vlastnosti.

 

Zobrazit, upravit a uspořádat na celé obrazovce

Umožňuje přepnutí zobrazení Porovnat fotografie vedle sebe na zobrazení na celou obrazovku.

 

Porovnat fotografie vedle sebe

Umožňuje přepnout do zobrazení Porovnat fotografie vedle sebe.

 

V zobrazení vedle sebe synchronizovat posouvání a zvětšování

Jsou-li fotografie v zobrazení Porovnat fotografie vedle sebe, synchronizuje posouvání a zvětšování. Pokud například na tuto ikonu kliknete a pomocí myši zvětšíte obraz, budou oba obrazy zvětšeny současně.

Volby zobrazení na celou obrazovku

Volby v dialogovém okně Volby zobrazení na celou obrazovku

Na ovládacím panelu klikněte na ikonu Nastavení.

Hudba na pozadí

Určuje zvukový soubor, který se má během prezentace přehrát. Chcete-li zvolit jiný soubor, klikněte na možnost Procházet a vyhledejte a vyberte požadovaný soubor.

Přehrát zvukové popisky

Určuje, že budou během prezentace přehrány zvukové popisky vybraných souborů.

Trvání stránky

Určuje dobu, po kterou má být obraz zobrazen, než se objeví nebo začne prolínat další obraz.

Včetně popisků

Zobrazí popisky ve spodní části obrazovky.

Povolit změnu velikosti fotografií

Přizpůsobí velikost fotografií obrazovce.

Povolit změnu velikosti videí

Přizpůsobí velikost videí obrazovce.

Zobrazit filmový pás

Zobrazí miniatury všech vybraných obrazů ve filmovém pásu na pravé straně obrazovky. Chcete-li zvolit obraz, který se má zobrazit na celou obrazovku, klepněte na miniaturu.

Opakovat prezentaci

Stále dokola přehrává prezentaci, dokud ji nezastavíte.

Volby panelu Vlastnosti

Panel Vlastnosti zobrazuje vlastnosti související s multimediálním souborem. Kliknutím na ikonu Zobrazit/skrýt panel Vlastnosti si zobrazte panel vlastností. Panel obsahuje následující volby:

Všeobecné

Zobrazuje všeobecné vlastnosti multimediálního souboru, jako je název souboru, hodnocení, popisek a poznámky.

Metadata

Zobrazuje metadata související se souborem. Kliknutím na možnost Kompletní zobrazíte kompletní informace, kliknutím na možnost Stručné zobrazíte omezenou sadu metadat souvisejících se souborem.

Klíčová slova

Zobrazuje klíčová slova související s multimediálním souborem.

Historie

Zobrazuje historii souboru, například datum změny a datum importu.

Aplikování přechodů na multimediální soubory

 1. Na panelu ovládání klikněte na ikonu Téma.

 2. Vyberte některou z následujících voleb a klikněte na tlačítko OK. Chcete-li zobrazit náhled přechodů, přesuňte myš nad miniaturu.
  • Klasický

  • Zeslabit/zesílit

  • Posuv a lupa

  • 3D seskupení

  Vybraný přechod je aplikován na zobrazený multimediální soubor. Můžete zobrazit efekt přechodu.

  Poznámka:

  Přechody Posouvání a zvětšování a 3D seskupení jsou podporovány pouze u fotografií. U videí jsou podporovány pouze v prvním snímku.

O přechodech a knihovně OpenGL

Co je to OpenGL (Open Graphics Library)?

Softwarová knihovna pro více platforem, kterou mohou počítačové programy využívat ke komunikaci s ovladačem zobrazení.

Pro přechody Posouvání a zvětšování a 3D seskupení musí být počítač vybaven knihovnou OpenGL verze 1.2 nebo vyšší. Verze knihovny OpenGL závisí na ovladačích grafické karty nainstalovaných v počítači. Pokud se zobrazí upozornění, že počítač nepodporuje knihovnu OpenGL, přesvědčte se, zda je nainstalován nejnovější ovladač grafické karty. Výrobci grafických karet často aktualizují mnoho svých ovladačů, aby udrželi krok s novými funkcemi operačních systémů a programů. Než začnete ovladače aktualizovat, zjistěte verzi aktuálního ovladače zobrazení.

Určení verze ovladače zobrazení v operačním systému Windows XP

Poznámka:

Od verze Elements Organizer 14 byla ukončena podpora operačního systému Windows XP.

 1. Klikněte na plochu pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti.

 2. Vyberte možnost Nastavení a Další volby.

 3. V závislosti na grafické kartě se zobrazí různé záložky. Kliknutím na položku Adaptér > Vlastnosti si zobrazte data zahrnující množství paměti na kartě. Vyberete-li položku Ovladač, zobrazí se podrobné informace o ovladači, včetně jeho verze.

Určení verze ovladače zobrazení v operačním systému Windows Vista

Poznámka:

Od verze Elements Organizer 14 byla ukončena podpora operačního systému Windows Vista.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte příkaz Přizpůsobit.

 2. Vyberte položku Nastavení zobrazení > Rozšířená nastavení. Na záložce Adaptér jsou zobrazena data karty, která zahrnují množství paměti na kartě.

 3. Zvolením možnosti Vlastnosti > Ovladač si zobrazte verzi ovladače.

Na webovém serveru výrobce grafické karty vyhledejte novější ovladač. Pokyny k instalaci mohou být uvedeny na webu, kde jsou aktualizace ovladačů k dispozici, nebo jsou staženy spolu s ovladačem.

Určení verze ovladače zobrazení v operačním systému Windows 7

 1. V nabídce Start klikněte pravým tlačítkem na položku Počítač a vyberte možnost Otevřít ovládací panely.

 2. V zobrazeném panelu vyberte položku Správce zařízení nacházející se v levém panelu.

 3. Rozbalením seznamu Zobrazit adaptéry si zobrazte informace o ovladačích zobrazení.

 4. (Volitelné) Další informace získáte kliknutím pravým tlačítkem na adaptér zobrazení a vybráním položky Vlastnosti.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.