Tento neúplný seznam obsahuje nejužitečnější klávesové zkratky. Další klávesové zkratky najdete v příkazech nabídek a tipech nástrojů.

Výsledek

Zkratka (Windows)

Zkratka (Mac OS)

Zpět poslední operaci

Ctrl + Z

Cmd+Z

Znovu poslední operaci

Ctrl + Y

Cmd + Y

Kopírovat

Ctrl + C

Cmd+C

Vložit

Ctrl+V

Cmd+V

Vybrat vše

Ctrl + A

Cmd+A

Odznačit

Ctrl + Shift + A

Cmd + Shift + A

Otočit o 90 stupňů doleva

Ctrl + šipka doleva

Cmd + šipka vlevo

Otočit o 90 stupňů doprava

Ctrl + šipka doprava

Cmd + šipka vpravo

Úpravy v editoru Photoshop Elements (plné úpravy)

Ctrl + I

Cmd+I

Zobrazení panelu Vlastnosti

Alt + Enter

Alt + Enter

Nastavit datum a čas fotografie

Ctrl + J

Cmd+J

Přidat popisek

Ctrl + Shift + T

Cmd + Shift + T

Aktualizovat miniatury

Ctrl + Shift + U

Cmd + Shift + U

Nastavit fotografii jako tapetu plochy

Ctrl + Shift + W

Otevřít dialogové okno Nastavení barev

Ctrl + Alt + G

Cmd + Alt + G

Otevření souboru v editoru Premiere Elements

Ctrl+M

Cmd+M

Zvětšit zobrazení

Ctrl + +

Cmd + +

Zmenšit zobrazení

Ctrl + -

Cmd + -

OK

Enter

Enter

Zrušit

Esc

Esc