Příručka uživatele Zrušit

Předvolby

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Změna předvoleb

Vzhled a chování aplikace Premiere Elements lze přizpůsobit, od stanovení výchozí délky přechodů až po nastavení jasu uživatelského rozhraní. Většina z těchto předvoleb platí, dokud je nezměníte. Předvolby, které nastavíte z odkládacích disků, se však ukládají spolu s projekty. Jakmile otevřete určitý projekt, automaticky se nastaví podle odkládacích disků, které jste pro něj vybrali, když jste projekt připravovali.

 • Dialogové okno předvoleb otevřete pomocí příkazů Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Premiere Elements > Předvolby (Mac OS) a výběrem kategorie předvoleb, které chcete změnit.
 • Výchozí nastavení předvoleb obnovíte podržením klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) při spouštění aplikace. Klávesu Alt nebo Option můžete uvolnit ve chvíli, kdy se zobrazí úvodní obrazovka.
 • Výchozí nastavení předvoleb a mezipaměti modulů plug-in současně obnovíte podržením kláves Shift–Alt (Windows) nebo Shift–Option (Mac OS) při spouštění aplikace. Klávesy Shift–Alt nebo Shift–Option můžete uvolnit ve chvíli, kdy se zobrazí úvodní obrazovka.

Předvolby jsou uloženy v následujícím umístění:

 • Pro systém Windows: \Users\ \AppData\Roaming\Adobe\Adobe Premiere Elements

 • Pro Mac OS: /Users/ Library/Preferences/com.adobe.AdobePremiereElements.plist

Obecné předvolby

Na panelu Obecné dialogového okna Předvolby můžete upravit nastavení několika položek od trvání přechodu až po bublinové nápovědy, jako například:

Výchozí hodnoty pro přechody videa a zvuku

Zadání výchozí doby trvání přechodů videa a zvuku

Výchozí doba trvání statického obrazu

Zadejte výchozí doby trvání statických obrazů. 

Automatické rolování časové osy při přehrávání

Pokud je sekvence delší než viditelná časová osa, je možné z různých voleb vybrat automatické rolování časové osy při přehrávání.

 • Funkce Rolování po stránkách přesune časovou osu automaticky do nového zobrazení, jakmile se ukazatel pozice přesune mimo obrazovku. Výběrem této volby zajistíte trvalé přehrávání bez přestávek.
 • Výběr možnosti Plynulé rolování udržuje ukazatel pozice uprostřed obrazovky, zatímco klip a časové pravítko se posouvají.

Výchozí přizpůsobení na velikost snímku

Při výběru této předvolby se automaticky změní velikosti importovaných položek na výchozí velikost snímku projektu. 

Automatické rolování časové osy při přehrávání

Když je sekvence delší než viditelná časová osa, můžete nastavit volbu automatického rolování časové osy expertního zobrazení zprava doleva. Pak nemusíte zmenšovat zobrazení, abyste viděli celou sekvenci.

 • Bez rolování: Neroluje časovou osu expertního zobrazení.
 • Rolování po stránkách: Posunuje viditelnou část časové osy expertního zobrazení po jednotlivých stránkách.
 • Plynulé rolování: Posunuje časovou osu expertního zobrazení, přičemž indikátor aktuálního času zůstává ve středu viditelné časové osy.

Hardwarová akcelerace Hardwarovou akceleraci můžete povolit pro vykreslení, přehrávání a export na počítačích s procesorem Intel HD Graphics 2000 a novějších.

V případě potřeby můžete hardwarovou akceleraci vypnout:

 1. Klikněte na položky Upravit > Předvolby > Obecné.
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít hardwarovou akceleraci (Intel HD Graphics 2000 a novější) k vykreslování, přehrávání a exportu.

Předvolby zvuku

Při procházení přehrávat zvuk

Umožňuje přehrávat zvuk při procházení. K zapínání a vypínání přehrávání zvuku při procházení můžete vytvořit klávesovou zkratku nazvanou „Přepnout zvuk během procházení“. Používání klávesové zkratky je pohodlnější než otevírání dialogového okna Předvolby vždy, když potřebujete vypnout nebo zapnout procházení zvuku.

Minimální zkrácení časových intervalů

Vytváří klíčové snímky jen v takových intervalech, které jsou delší než zadaná hodnota. Zadejte hodnotu od 1 do 2000 milisekund.

Předvolby zvukového hardwaru

Na panelu Zvukový hardware dialogového okna Předvolby určíte zvukové zařízení a nastavení zvuku počítače, včetně nastavení ASIO (pouze v systému Windows) nebo nastavení velikosti vyrovnávací paměti (pouze v systému Mac OS), které aplikace Premiere Elements použije pro záznam zvuku.

Mapování výstupu

Pro každý podporovaný zvukový kanál můžete určit cílový reproduktor ve zvukovém systému počítače.

Předvolby automatického ukládání

Automaticky ukládat projekty

Aplikace Premiere Elements standardně ukládá projekty automaticky každých 15 minut a uchovává na pevném disku nejméně pět posledních verzí souboru projektu.

K předchozí uložené verzi se můžete kdykoli vrátit. Protože jsou soubory projektů v porovnání se zdrojovými soubory videa mnohem menší, zabírá archivace velkého množství verzí projektu na disku poměrně málo místa. Nejlepší je ukládat soubory projektů na stejnou jednotku, na které je aplikace. Archivované soubory jsou uloženy ve složce pro automatické ukládání aplikace Premiere Pro.

Automaticky ukládat každých

Projekty jsou ukládány automaticky. Zadejte čas v minutách mezi jednotlivým ukládáním.

Maximální počet verzí projektu

Zadejte počet verzí souboru projektu, který chcete ukládat. Pokud například zadáte 10, aplikace Premiere Elements uloží deset posledních verzí.

Poznámka:

Pokud zadáte, aby k automatickému ukládání docházelo v pravidelném intervalu, aplikace Premiere Elements projekt automaticky uloží, jakmile zjistí změny v souboru projektu.

Změny se automaticky ukládají bez ohledu na to, jestli jste je v projektu uložili ručně. V dřívějších verzích aplikace Premiere Elements automatické uložení v nastaveném intervalu neprováděla, pokud jste změny uložili ručně. Pokud bude systém nečinný déle, než stanoví interval, provede aplikace Premiere Elements nucené automatické uložení.

Předvolby zachytávání

Řídí způsoby, jakými aplikace Premiere Elements přenáší video a zvuk přímo z přehrávací mechaniky nebo kamery. (Na zachytávání nemají vliv žádné další volby nastavení projektu.) Obsah tohoto panelu se odvíjí od režimu úprav. Pokud zaznamenáváte záběry ve formátu DV, použijte výchozí nastavení pro zachytávání DV. Pokud je vybraným formátem záznamu formát DV/IEEE 1394, nebudou k dispozici žádné volby, protože se automaticky nastaví na normu IEEE 1394. Další formáty a volby záznamu se objeví, pokud nainstalujete další software, například software, který je součástí zachytávací karty s certifikátem kompatibility s aplikací Premiere Elements.

Poznámka:

Pro projekty ve formátu P2 DVCPRO 50 a P2 DVCPRO HD není nastavení formátu záznamu relevantní, protože položky jsou kamerou zachytávány a zaznamenávány přímo na kartu P2 jako digitální soubory.

Předvolby ovládání zařízení

Na panelu Ovládání zařízení dialogového okna Předvolby zadáváte nastavení, které aplikace Premiere Elements použije k ovládání přehrávacího/záznamového zařízení, například VTR nebo videokamery.

Předvolby médií

Mazání mezipaměti médií

Aplikace Premiere Elements vytváří množství prozatímních souborů, které se používají v projektech. Říká se jim mezipaměť médií.

Velikost mezipaměti můžete nastavit tak, aby zůstal pevný disk prázdný. Velikost mezipaměti médií zvětšíte nebo zmenšíte pomocí posuvníku velikosti mezipaměti.

Mezipaměť vyprázdníte kliknutím na tlačítko Vyčistit nyní. Pro pravidelné mazání souborů povolte možnost Jednou za měsíc automaticky vyčistit.

Mazání mezipaměti médií

Předvolby titulkovače

Na panelu Titulkovač dialogového okna Předvolby můžete měnit písmena, která aplikace Premiere Elements zobrazuje na panelu se vzorky stylů titulkovače a v prohlížeči písem.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online