Základy určování daní pro občany USA a registrované osoby z ostatních zemí

Tato stránka obsahuje základy výpočtu daně pro přispěvatele ve službě Adobe Stock, kteří jsou občany USA nebo registrovaní cizinci.

Přehled daně

Prodej licencí k tvůrčímu obsahu je považován za ekonomickou aktivitu. Jelikož jste přispěvatelem ve službě Adobe Stock, váš příjem z prodejů v USA podléhá srážkové dani stanovené úřadem IRS (Internal Revenue Service). 

IRS je americká vládní agentura odpovědná za výběr daní a zajištění souladu s daňovými zákony. Z pozice americké společnosti musíme my i naši přispěvatelé dodržovat daňové zákony Spojených států a poskytovat úřadu IRS požadované formuláře ke srážkové dani. Tyto daňové formuláře se mohou měnit v závislosti na podmínkách přispěvatele a jsou nezbytné k určení toho, zda je třeba vaše příjmy upravit za pomoci srážkové daně.

Informace uvedené níže vám pomohou rozhodnout, který daňový formulář je pro vaše podmínky zapotřebí. Doporučujeme postupovat podle následujících jednotlivých kroků a s žádostí o konečnou radu se obrátit na svého daňového/právního poradce. 

Poznámka:

Tyto informace uvádíme pouze jako obecné pokyny a nelze je považovat za rady v oblasti práce s daněmi. Bez schváleného formuláře všechny příjmy přispěvatele podléhají srážkové dani v plné výši (30 %).

Kontrola profilu

Je nutné zkontrolovat svůj profil na stránce s účtem přispěvatele a ujistit se, že všechny informace jsou aktuální. Nepravdivé údaje způsobí, že váš formulář nebude platný a vaše příjmy budou podléhat srážkové dani. 

Odeslání daňového formuláře

Daňové formuláře je nutné vyplnit a digitálně podepsat na vaší stránce s účtem přispěvatele. Formuláře je nutné upravit po každé životní události, která má vliv na vaše daně, jako je například svatba, změna jména, rozvod nebo vytvoření či rozpouštění společnosti. Systém vás provede řadou možností, které vám pomohou zvolit správný formulář. Poté tento formulář můžete vyplnit a odeslat přímo prostřednictvím portálu pro přispěvatele. 

Jednotlivci, společnosti s ručením omezeným, partnerství nebo akciové společnosti

Formulář W‑9: Obvykle podáte formulář W‑9, aby váš příjem ze služby Adobe Stock nepodléhal srážkové dani. V případě přispěvatele se sídlem v USA musí platný formulář W‑9 obsahovat americké číslo sociálního pojištění, EIN nebo ITIN.

Pokyny pro formulář W-9

Konec roku

Na konci každého roku je nutné úřadu IRS podat zprávu o veškerém příjmu z prodeje v USA za poslední rok. Jednotlivcům, kteří mají příjmy převyšující 10 dolarů, poskytujeme formulář 1099, ve kterém jsou vaše příjmy uvedeny. Formulář 1099 pro firmy neposkytujeme. Výdělky jsou nahlášeny a zdaněny bez ohledu na to, zda jste o výplatu požádali. Daně z tohoto příjmu platíte pouze jednou a není třeba je platit podruhé při vyžádání zisků.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.