Právní terminologie a autorské právo

Existuje několik právních výrazů, které se v diskuzích na téma obrázků a videa často vyskytují. Jejich pochopení vám umožní ušetřit čas i námahu.

Právní terminologie a význam autorského práva

Uvádíme proto oblasti práva, které určují, zda má společnost Adobe možnost konkrétní materiál licencovat:

  • Právo na soukromí / právo na ochranu osobnosti
  • Ochranná známka / obchodní úprava
  • Autorské právo

Dále uvádíme jednotlivé výrazy i s jejich vysvětlením.

Právo na soukromí a ochranu osobnosti

Právo na soukromí znamená přesně to, co se na první pohled zdá: jedná se o právo osoby na dodržování jejího soukromí. Je to základní právo v zemích po celém světě, a to i když se zákony chránící toto právo mohou lišit. Podobně tak právo na ochranu osobnosti zajišťuje, že osoba má právo mít kontrolu nad komerčním využitím svého jména a podoby.

Pokud jde o licenční obrázky, právo na soukromí a právo na ochranu osobnosti znamená, že potřebujete povolení v podobě podepsaného souhlasu modelu (libovolné rozpoznatelné osoby). V případě potřeby potřebujete i podepsaný souhlas od vlastníka majetku, který je ve vašich souborech vyobrazen. Pokud jste na pochybách, je vhodné mít k dispozici souhlas modelu a/nebo souhlas vlastníka fotografovaného objektu pro komerční využití materiálu, ve kterém je objektem rozpoznatelná osoba, místo nebo majetek. Další informace naleznete v tématu Požadavky na souhlas modelupožadavky na souhlas vlastníka fotografovaného objektu.

Ochranné známky a obchodní úprava

Ochrannou známkou je řada slov, logo nebo symbol, který označuje společnost, značku nebo produkty či služby. Obchodní úprava je typem ochranné známky odkazující obvykle na vzhled nebo návrh balení samotného produktu.

Obchodní úprava může zahrnovat i výrazné tvary nebo barvu. Například výraz „UPS“, slogan „What can brown do for you?“ a „United Problem Solvers“, logo štítu UPS a specifická hnědá barva uniformy doručovatelů a dodávek jsou ochranné známky společnosti United Parcel Service, Inc. (UPS).

Nemůžeme přijmout odeslané soubory, které obsahují ochranné známky nebo obchodní úpravu. Proto nezapomeňte zcela vyčistit nebo odstranit všechny znaky a objekty chráněné ochrannou známkou. Částečné odstranění ochranných známek nebo loga není přijatelnou náhradou za úplné odstranění ochranných známek nebo loga z odesílaného materiálu. Další příklady obvyklých objektů chráněných ochrannou známkou nebo jiným právem na ochranu duševního vlastnictví naleznete na stránce Omezení týkající se objektů na fotografiích.

Autorské právo

Autorské právo chrání vše, co je považováno za formulaci myšlenky v hmotné formě, jako je báseň, architektonický návrh, fotografie, video nebo obraz. Signatáři Bernské úmluvy, kteří představují více než 100 zemí, jsou součástí dohody o ochraně takto definovaného autorského práva.

Vlastník díla chráněného autorským právem má výhradní právo distribuce, reprodukování, veřejné výstavy či úpravy tohoto díla. Vlastník může také udělit některá nebo všechna uvedená práva zákazníkovi.

Odesláním materiálu do služby Adobe Stock zaručujete, že vlastníte nebo máte licence na autorská práva k danému materiálu. Na základě odeslané smlouvy nebo licenční smlouvy k obsahu (jako např. Smlouva pro přispěvatele ve službě Adobe Stock) udělujete společnosti Adobe licenci k odeslanému materiálu. Materiál bude následně podle znění našich podmínek používání nebo související licenční dohody pro stahování či podniky licencován našim klientům. Další informace naleznete v části Používání svého materiálu

U obrázků a videí kontrolujeme, zda není nahraný soubor kopií práce jiného autora. Neexistuje však žádná formální úmluva věnovaná tomu, nakolik se může jeden obraz podobat jinému dílu chráněnému autorským právem. Pokud si myslíte, že obsah přispěvatele je v rozporu s vašimi autorskými právy, zašlete nám nahlášení porušení duševního vlastnictví. Další informace naleznete v části Používání svého materiálu.

Veřejná doména

Služba Adobe Stock v současné době neumožňuje nahrávání obsahu z veřejné domény.

Poznámka:

Tento článek je určen pouze pro informační účely a neslouží jako právní pokyny nebo nenahrazuje advokátní rady. V závislosti na kontextu také nemusí za všech okolností představovat úplný výklad všech platných zákonů pro ochranu duševního vlastnictví vztahujících se k vašim souborům. S konkrétními právními otázkami se obraťte na svého právního poradce. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.