Právní terminologie a informace o autorských právech

Před odesláním obsahu do služby Adobe Stock se seznamte s klíčovými pojmy. 

Právo na soukromí a ochranu osobnosti 

Právo na soukromí je právo osoby na uchování jejího soukromí. Právo na ochranu osobnosti zajišťuje, že osoba má právo mít kontrolu nad komerčním využitím svého jména a podoby.

Proto je nutné před odesláním obsahu, který zahrnuje libovolnou rozpoznatelnou osobu nebo hlas, získat její svolení ve formě podepsaného souhlasu.Stejně tak se vyžaduje podepsaný souhlas vlastníka fotografovaného objektu od vlastníka nemovitosti nebo předmětu, který je zobrazen ve vašem obsahu.(Všimněte si, že se tato pravidla liší od pravidel pro ilustrativní redakční obsah.)

Ochranné známky a obchodní úprava 

Ochrannou známkou je řada slov, logo nebo symbol, který výlučně označuje společnost, značku, produkt či službu. Obchodní úprava je typem ochranné známky odkazující na vzhled nebo návrh produktu nebo jeho balení.

Obchodní úprava může zahrnovat i výrazné tvary nebo barvu.Například logo štítu UPS a hnědá barva uniformy doručovatelů a dodávek společnosti UPS jsou považovány za obchodní úpravu náležící společnosti United Parcel Service, Inc.

Služba Adobe Stock nemůže přijmout obsah, který zobrazuje ochranné známky nebo obchodní úpravu, proto nezapomeňte ze svých fotografií, videí a dalších odeslaných souborů zcela odstranit všechny znaky a objekty chráněné ochrannou známkou.(Všimněte si, že se tato pravidla liší od pravidel pro ilustrativní redakční obsah.)

Autorské právo

Autorské právo chrání jakoukoli formulaci myšlenky v hmotné formě, například báseň, architektonický návrh, fotografii, video nebo obraz. Osoba vlastnící dílo chráněné autorským právem má výhradní právo distribuce, reprodukování, veřejné výstavy a úpravy tohoto díla, případně má také právo udělit některá nebo všechna uvedená práva zákazníkovi.

Odesláním materiálu do služby Adobe Stock se zaručujete, že vlastníte nebo máte licence na autorská práva k danému materiálu. Váš obsah bude společnosti Adobe licencován na základě Smlouvy Adobe Stock Contributor a my budeme následně licencovat obsah zákazníkům služby Adobe Stock prostřednictvím našich Podmínek použití nebo souvisejících licenčních dohod pro stahování či podniky. Další informace 

Při kontrole odeslaných obrázků a videí odmítneme jakýkoli obsah, o kterém budeme vědět, že je kopií díla jiného autora. Bohužel ovšem není možné, abychom znali všechna existující díla chráněná autorským právem.Pokud si myslíte, že obsah některého přispěvatele ve službě Adobe Stock je v rozporu s vašimi autorskými právy, zašlete nám nahlášení porušení duševního vlastnictví. Další informace

V současné době nepřijímáme odeslané soubory s licencí pro volně šířený obsah. 

Poznámka:

Tento článek je určen pouze pro informační účely a neslouží jako právní pokyny nebo nenahrazuje advokátní rady. V závislosti na kontextu také nemusí za všech okolností představovat úplný výklad všech platných zákonů pro ochranu duševního vlastnictví vztahujících se k vašim souborům. S konkrétními právními otázkami se obraťte na svého právního poradce. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.