Overzicht van nieuwe functies

De nieuwste versie van Acrobat DC is nu beschikbaar. Zie Overzicht van nieuwe functies | De nieuwste versie van Acrobat DC voor meer informatie.

Nieuwe en gewijzigde functies

Interface met tabbladen voor de weergave van meerdere PDF's

Als u nu meerdere PDF's opent in één sessie, worden de PDF's als tabbladen weergegeven in één toepassingsvenster. Boven in de weergave kunt u tussen de tabbladen schakelen. De naam van het tabblad is de naam van het bestand dat wordt geopend. Met de knop Vorige en Volgende, rechts in de weergave kunt u door de documenttabs navigeren wanneer er veel documenten zijn en niet alle tabbladen in de documentweergave passen.

Interface met tabbladen voor de weergave van meerdere PDF's

De afmetingen van de tabbladen worden in Acrobat automatisch aangepast wanneer de documenten niet in het weergavevenster passen. Alle geopende bestanden worden nu vermeld onder aan het menu Venster. Als u naar een bepaald geopend document wilt schakelen, kunt u op het tabblad voor het document klikken of de bestandsnaam kiezen in het menu Venster.

Een bestandsnaam kiezen in het menu Venster

De interface met tabbladen is standaard ingeschakeld. Als u de interface voor een enkel document wilt activeren, schakelt u het selectievakje uit voor de voorkeur - Voorkeuren > Algemeen > Documenten openen als nieuwe tabbladen in hetzelfde venster (opnieuw opstarten vereist). Start Acrobat opnieuw.

Het selectievakje Documenten openen als nieuwe tabbladen in hetzelfde venster

Lijst met gereedschappen in het Gereedschappencentrum op categorie

Acrobat heeft gereedschappen nu per categorie opgenomen in het Gereedschappencentrum, zodat u sneller en efficiënter gereedschappen leert kennen en beter kunt navigeren tussen gereedschappen. Gereedschappen met een soortgelijke functionaliteit en workflow worden in dezelfde categorie opgenomen.

De categorieën in het Gereedschappencentrum

Opmerking:

Een nieuw aangepast gereedschap wordt weergegeven in de categorie Aanpassen, en alle insteekmodules van derde partijen worden weergegeven in een nieuwe categorie met de naam Invoegtoepassingen.

Verbeterde weergave Start: voorvertoning, locatie en gereedschappen voor recente bestanden

Wanneer u klikt op een bestandsnaam in de lijst met recente bestanden, verschijnt er rechts op het scherm een gegevensdeelvenster met daarin een miniatuurvoorvertoning van het bestand en de veelgebruikte gereedschappen.

Een deelvenster met details

Bij lokale bestanden klikt u op de locatie om de map in de Verkenner te openen. U kunt de locatie niet openen als het gaat om Adobe Document Cloud of Dropbox.

Met de optie Verwijderen uit recente items kunt u bestanden selectief verwijderen uit de lijst met recente bestanden.

Dropbox-connector in de weergave Start van Acrobat/Reader

Acrobat ondersteunt nu Dropbox-integratie in de weergave Start en biedt u de mogelijkheid om de volgende standaardbewerkingen eenvoudig op de bestanden uit te voeren in Acrobat/Reader: openen, opslaan als, PDF maken, PDF exporteren, en bijvoegen bij e-mail.

Dropbox-integratie in de weergave Start

Nadat u uw privé of zakelijke Dropbox-account hebt toegevoegd, wordt dit weergegeven in het linkerdeelvenster. Het rechterdeelvenster bevat een lijst met bestanden/mappen. Nu zijn alle specifieke handelingen voor het geselecteerde bestandstype hier voor u beschikbaar, en ook via een aangepast dialoogvenster voor openen en opslaan.

Dropbox-account in het linkerdeelvenster

Opmerkingen:

 • De opdrachten voor zoeken, sorteren en filteren zijn nog niet beschikbaar in de weergave Start voor Dropbox-bestanden.

Zie Werken met online accounts | Dropbox, Sharepoint voor meer informatie.  

Nieuwe interface voor gereedschap Bestanden combineren

Het gereedschap Bestanden combineren heeft nu een nieuwe vereenvoudigde gebruikersinterface. Met de nieuwe interface kunt u snel en gemakkelijk bestanden combineren en de volgende bewerkingen uitvoeren: bestanden toevoegen, pagina's opnieuw ordenen/verwijderen, een voorvertoning van een bestand weergeven, pagina's in een bestand uitvouwen/samenvouwen, en bestanden in één bestand combineren. Met de overlaygereedschappen kunt u pagina's ook snel verwijderen. Deze functie werkt nu beter met aanraakbewegingen.

De interface van het gereedschap Bestanden combineren

Als u de cursor boven een bestandsminiatuur houdt of op de miniatuur klikt, worden de handelingen getoond

Als u de cursor boven de miniatuur van een bestand houdt, of op de miniatuur klikt, worden de handelingen weergegeven: het bestand verwijderen, een voorvertoning bekijken of de pagina's uitvouwen.

Een uitgebreid bestand samenvouwen

Als u een uitgevouwen bestand wilt samenvouwen, klikt u op het pictogram op de miniatuur van de eerste pagina.

Zie Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF voor meer informatie.

Recente bestanden weergeven in het aangepaste dialoogvenster voor openen

U kunt uw recente bestanden nu zoeken en selecteren in een aangepast dialoogvenster voor openen. Het dialoogvenster bevat nu een optie voor recente bestanden en een zoekvak.

Aangepast dialoogvenster voor openen

Opmerking:

De optie Recente bestanden in het dialoogvenster wordt alleen ondersteund voor PDF's. De bestanden worden weergegeven in de lijstweergave. De miniatuurweergave en de optie voor het selecteren van meerdere bestanden worden nog niet ondersteund.

Nieuwe en verbeterde ervaring voor Notities

De interface heeft een nieuwe 'look & feel' en biedt een betere respons.

Nieuwe voorkeursinstelling op de Mac om de status Geen geopend document te definiëren

Momenteel toont Acrobat het startscherm, ook als er geen document geopend is. Met de volgende nieuwe voorkeursinstelling (Voorkeuren > Algemeen) kunt u dit gedrag uitschakelen: Startscherm tonen als alle documenten zijn gesloten.Startscherm tonen als alle documenten zijn gesloten

Als u de voorkeur uitschakelt, wordt het startscherm niet weergegeven wanneer er geen document geopend is.

Nieuwe sneltoetsen om het Acrobat-venster te sluiten:

 • Wanneer één document is geopend, drukt u op CMD+W.
 • Als u alle Acrobat-vensters wilt sluiten, drukt u op CMD+W+F4+Func.

Meerdere documenten voorbereiden en verzenden ter ondertekening

Als u bij eerdere versies de functie Verzenden ter ondertekening gebruikte voor meerdere documenten, kon u geen formuliervelden toevoegen met de optie Formulier voorbereiden. U moest elk document openen, de velden toevoegen en vervolgens de documenten toevoegen aan de bestandenlijst.

Nu is de optie Formulier voorbereiden ingeschakeld voor meerdere documenten. Als u de documenten aan de bestandenlijst hebt toegevoegd en Formulier voorbereiden start, worden de documenten omgezet in PDF's en gecombineerd in één bestand. Het gecombineerde bestand wordt geopend, zodat u de gewenste formulierspecifieke velden kunt toevoegen. Wanneer u klaar bent, kunt u het document ter ondertekening verzenden.

Meerdere documenten voorbereiden voor ondertekening

Zie PDF-documenten ter ondertekening verzenden voor meer informatie.

Automatisch afspelen van 3D-objecten uitschakelen

De dynamische aard van 3D zorgt voor potentiële beveiligingsrisico's. Daarom zijn er diverse nieuwe wijzigingen geïntroduceerd:

 • Automatisch afspelen van 3D-inhoud is standaard uitgeschakeld
 • De gebruikersinterface heeft een nieuw selectievakje bij Bewerken > Voorkeuren > 3D en multimedia > 3D-inhoud inschakelen.
 • 3D-inhoud is geïntegreerd in het Vertrouwensframework. Op deze wijze kan 3D-inhoud voor vertrouwde inhoud worden weergegeven, ook al is de functie voor 3D uitgeschakeld.

Zie 3D-inhoud in PDF inschakelen voor meer informatie.

Creatieve-appindelingen converteren naar PDF met de CreatePDF-service van Adobe Document Cloud

In Acrobat kunt u bestanden met de indeling Photoshop (PSD), Adobe Illustrator (AI) en Adobe InDesign (INDD) nu ook gemakkelijk converteren naar PDF met CreatePDF-service van Adobe Document Cloud. Wanneer u een van deze bestandsindelingen voor conversie kiest, wordt een asynchrone conversie gestart en een voortgangsbalk weergegeven. Het bestand wordt geüpload naar Document Cloud en geconverteerd naar een PDF, waarna het PDF-bestand wordt gedownload en geopend in Acrobat. Tijdens de conversie kunt u gewoon blijven werken met Acrobat.

Momenteel worden deze bestandsindelingen alleen ondersteund voor directe workflows voor PDF-conversie, zoals Bestand > Maken > PDF van bestand, Gereedschappen > PDF maken (één bestand), en slepen en neerzetten. Bovendien wordt de conversie ondersteund voor slechts één bestand tegelijkertijd. Alle andere scenario's waarin het PDF-bestand wordt gemaakt als onderdeel van de grotere workflow, worden niet ondersteund, zoals bijvoorbeeld Combineren, Meerdere bestanden in batch maken, Handelingen, enz.

Ondersteuning voor AutoCAD 2015 (64-bits)

Acrobat biedt nu ondersteuning voor AutoCAD 2015 (64-bits). Het Acrobat-lint met verwante functies voor het maken en reviseren van PDF's is nu beschikbaar voor de AutoCAD-versie.

Nieuwe lijstitems maken in PDF

Acrobat toont nu genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens in het deelvenster Opmaak. U kunt nu nieuwe lijstitems maken, een bestaande alinea naar een lijstitem omzetten en omgekeerd, en een lijsttype converteren naar een ander lijsttype. Naast de standaardset met lijstitems, detecteert Acrobat nu ook aanvullende lijsttypen in uw document (indien van toepassing). Deze worden onderaan in de vervolgkeuzelijst weergegeven, gescheiden door een dunne grijze lijn.

Het deelvenster Opmaak van Acrobat DC met lijstbesturingselementen

U kunt ook het toetsenbord gebruiken om een lijstitem toe te voegen. Zo kunt u vóór een alinea het nummer 'a' intypen, gevolgd door het haakje sluiten ')', gevolgd door één spatie. Hierdoor wordt een genummerde lijst toegevoegd die begint met 'a)'.

Opmerking:

Acrobat detecteert alinea's en lijsten afzonderlijk. Tijdens bewerkingen kunnen zowel de alinea als de lijst in hetzelfde selectiekader worden weergegeven, maar nadat u het gewijzigde bestand hebt opgeslagen (of als ander bestand opgeslagen) en het opnieuw hebt geopend, worden de alinea en de lijstitems in afzonderlijke frames weergegeven.

Ondersteuning voor tekstannotaties en niet-tekstuele annotaties tijdens bewerkingen

De tekstverspreiding van annotaties over tekstvakken tijdens bewerkingen is op een aantal manieren verbeterd:

 • Markeringen en andere op tekst gebaseerde annotaties werken nu naadloos samen tijdens tekstbewerkingen. Tijdens bewerkingen worden annotaties aan de tekst gebonden. De tekst wordt opnieuw geplaatst, uitgebreid of gecomprimeerd op basis van de bewerking die wordt uitgevoerd. Als de tekst met de annotatie wordt verwijderd, wordt de annotatie ook verwijderd.
 • De volgende annotatietypen worden ondersteund: Koppeling, Tekst vervangen, Markering, Onderstrepen, Doorhalen, Caret-teken en Annotatie redigeren.
 • Annotaties op paginaniveau, zoals Notities en getypte geschreven tekst kunnen worden geselecteerd, verplaatst (door te slepen) en gewijzigd.
 • Alle ondersteunde annotaties kunnen tijdens de bewerking worden verwijderd door met de rechtermuisknop op het contextmenu te klikken.
 • Als een kader wordt verplaatst/geschaald/vergroot of verkleind, worden de annotaties automatisch aangepast. Als een vak wordt verwijderd, worden de annotaties ook verwijderd.

Verbeteringen met betrekking tot het bewerken een van gescand document

 • Documenten die tekst met contouren (tekst zonder lettertypen) bevatten, kunnen nu met hoge nauwkeurigheid worden bewerkt.
 • Acrobat onthoudt nu welke instelling u hebt gekozen voor de opties Herstellen naar afbeelding en Converteren naar tekst in het rechterdeelvenster, en toont niet meer standaard de bewerkingsmodus voor gescande documenten.

Verbeteringen met betrekking tot het gereedschap Camera-afbeelding verbeteren

Betere grensdetectie voor camera-afbeeldingen

De nauwkeurigheid van de grensdetectie voor camera-afbeeldingen is verder verfijnd en verbeterd. Zie hieronder voor de voorbeelden Vóór en na.

Voorbeeld: Voor en na

Betere perspectiefcorrectie voor camera-afbeeldingen

De perspectiefcorrectie voor camera-afbeeldingen is verder verbeterd om de ruwheid rondom tekstgebieden en niet-tekstuele gebieden te reduceren. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 1: Voor en na

Voorbeeld 2: Voor en na

Verbeterde leesbaarheid en tekstscherpte voor camera-afbeeldingen

Het opschoonmechanisme voor camera-afbeeldingen biedt nu een nog betere leesbaarheid en scherpte van tekst in de afbeeldingen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

Voor en Na voor leesbaarheid en scherpte

Voorbeeld 1: Voor en na

Voor en Na voor leesbaarheid en scherpte

Voorbeeld 2: Voor en na

Verbeteringen voor exporteren naar Word, Excel en PowerPoint

De exportfunctie is op een aantal manieren verbeterd. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van de verbeteringen.

Betere reconstructie van gescande tabellen zonder kader

Vóór (gegevens in tabel zonder kader ontbreken) en na

Vóór (gegevens in tabel zonder kader ontbreken) -> Na

Correcte reconstructie van tekstmarkering

Vóór (ontbrekende markeringen) en na

Vóór (ontbrekende markeringen) -> Na

Betere automatische herkenning van titels

Voor en na

Vóór -> Na

Ondersteuning voor superscript en subscript voor tabelinhoud

Voor

Voor

 

Na

Na

Betere koptekstdetectie

Voor en na

Vóór -> Na

Kleiner aantal overbodig gemaakte kolommen

Voor en na

Vóór -> Na

Correcte getalopmaak in Excel

Voor en na

Vóór -> Na

Over meerdere pagina's verspreide tabellen samenvoegen onder één koptekst

Voor

Vóór (1 tabel verspreid over 8 PDF-pagina's, elke PDF-pagina geconverteerd als afzonderlijk werkblad)

 

Na

Na (alle 8 pagina's geconverteerd als één werkblad)

Correcte reconstructie van de afdrukstand van celinhoud

PDF (weergave in PDF) Vóór

PDF (hoe het er in de PDF uitziet) -> Vóór

 

Na

Na

Correcte reconstructie van inspringingen in cellen

PDF (weergave in PDF) Vóór

PDF (hoe het er in de PDF uitziet) -> Vóór

 

Na

Na

Overige verbeteringen

Acrobat DC-installatie toestaan zonder de bestaande Acrobat 10.x van een computer te verwijderen

Nu kan Adobe Acrobat DC samen met Adobe Acrobat X (10.x) op één systeem worden geïnstalleerd. Acrobat DC wordt in een andere map geïnstalleerd en verwijdert Adobe Acrobat X niet.

 • De onderdelen zoals Adobe PDF Printer, PDFMakers (MS Office, browsers, enz.) en AcroPDF (PDFViewer in browsers) kunnen niet samen bestaan vanwege hun interactie met toepassingen van derden. Daarom zijn alleen de nieuwste versiespecifieke onderdelen beschikbaar in de coëxistentiële omgeving.
 • Acrobat-functies die een 'sofware hook' van een derde partij vereisen, sturen de gebruiker een waarschuwingsbericht of voeren de software uit met Acrobat DC-hooks.

Nieuwe voorkeur om voorvertoningen van PDF-miniaturen in Windows Verkenner in te schakelen

In de Acrobat-/Reader DC-versie van april 2015 was het PDF Shell-onderdeel verwijderd. Hierdoor kon u de miniaturen van PDF-documenten niet zien in Verkenner. Om ervoor te zorgen dat u de miniaturen weer kunt zien, is de volgende nieuwe voorkeur toegevoegd voor zowel Acrobat als Reader DC (alleen 32-bits systemen): Voorkeuren > Algemeen > Voorbeelden van PDF-miniaturen inschakelen in Windows Verkenner. De optie is standaard uitgeschakeld. Bovendien kan de voorkeur worden aangepast aan de onderneming.

Een nieuwe OCR-SDK

Een nieuwe versie van de OCR-bibliotheek is geïntegreerd met Acrobat DC.

Verbeterde VoiceOver-ondersteuning voor tabellen

VoiceOver meldt nu het aantal rijen en kolommen in tabellen. Ook de celcoördinaten worden vermeld.

Mogelijkheid om tekst/afbeeldingen op aanraakapparaten te selecteren terwijl de handaanwijzer is ingeschakeld

Wanneer u op aanraakapparaten werkt met een muis, kunt u nu tekst/afbeeldingen selecteren wanneer de handaanwijzer is ingeschakeld. U hoeft niet meer te schakelen naar de selectieaanwijzer. Plaats de muis enkele seconden boven tekst en de handaanwijzer verandert in een I-cursor waarmee u tekst kunt selecteren.

Ondersteuning voor toegankelijkheid in de weergave Home

Toetsenbordnavigatie en de optie Hoog contrast worden nu volledig ondersteund voor alle workflows in de weergave Home, inclusief Mijn computers, SharePoint- en Dropbox-connectors en Document Cloud-opslag.

Ondersteuning voor toegankelijkheid in het aangepaste dialoogvenster voor openen en opslaan

De toetsenbordnavigatie en de optie Hoog contrast worden nu volledig ondersteund in het aangepaste dialoogvenster voor openen en opslaan.

Interface voor Invullen en ondertekenen beschikbaar in extra talen

De gebruikersinterface Invullen en ondertekenen is nu beschikbaar in de volgende extra talen:

 • Chinees vereenvoudigd
 • Chinees traditioneel
 • Koreaans
 • Tsjechisch
 • Hongaars
 • Pools
 • Russisch
 • Oekraïens
 • Turks
 • Slowaaks
 • Sloveens

Nieuwe en gewijzigde functies

Scans verbeteren

Verzenden ter ondertekening

Invullen en ondertekenen

Verzenden en bijhouden

Opmerking

Verbeteringen in de gebruikersinterface

Overige verbeteringen

Scans verbeteren

Betere prestaties en hogere OCR-kwaliteit voor camerabeelden

Over het algemeen geldt dat camerabeelden worden vastgelegd met 72 DPI. Daarom is het lastig om een goede uitvoerkwaliteit te krijgen als de OCR-functie wordt toegepast op dergelijke afbeeldingen.

Acrobat verhoogt nu de resolutie van camerabeelden tijdens de OCR-bewerking, waardoor de OCR-nauwkeurigheid voor camerabeelden aanzienlijk wordt verbeterd. Ook is de uitvoertijd van de OCR-bewerking op deze afbeeldingen nu significant korter.

Verzenden ter ondertekening

Meerdere ondertekenaars toevoegen of configureren

Wanneer u een document naar meerdere ondertekenaars wilt versturen, kunt u nu hun e-mailadressen opgeven tijdens het voorbereiden van het document. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke functie waarmee u de gewenste e-mailadressen heel eenvoudig kunt koppelen aan elk handtekeningveld.

Component Verzenden ter ondertekening

E-mailadres toevoegen aan een handtekeningveld

Component Verzenden ter ondertekening

Het e-mailadres wordt toegevoegd op de pagina Verzenden ter ondertekening

Ondersteunde bestandstypen voor ondertekenen

Naast PDF-bestanden kunt u nu ook MS Office-bestanden, verschillende afbeeldingsbestanden, HTML-bestanden en tekstbestanden ter ondertekening verzenden. De lijst met ondersteunde bestandstypen is: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, HTML, HTM, CSV, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG en PNG.

Invullen en ondertekenen

Gereedschap Ondertekenen beschikbaar voor invulbare formulieren

Dit gereedschap is nu beschikbaar voor invulbare formulieren in Acrobat DC en Acrobat Reader DC. Wanneer u een invulbaar formulier opent en Invullen en ondertekenen kiest in de RHP of het gereedschappencentrum, wordt het gereedschap Ondertekenen weergegeven op de secundaire werkbalk.

Component Invullen en ondertekenen

Invullen en ondertekenen > Ondertekenen voor een invulbaar formulier

Als u zich hebt aangemeld, is uw handtekening ook nog eens overal beschikbaar waar u uw Document Cloud-account gebruikt, inclusief in de webversie van de app Adobe Fill & Sign en in de mobiele app Adobe Fill & Sign voor iOS.

Verzenden en bijhouden

E-mailadressen automatisch voltooien

De app Adobe Send & Track biedt nu ondersteuning voor het automatisch voltooien van e-mailadressen in het veld Verzenden naar. De suggesties worden gegenereerd op basis van een combinatie van de volgende elementen:

 • Lokale contacten: lijst met namen en e-mailadressen uit de e-mailberichten die u met de standaard-e-mailclient hebt verzonden.
  Opmerking: integratie met de standaard-e-mailclient werkt momenteel alleen voor Outlook op Windows.

 • Uitnodigingen via Verzenden en bijhouden: lijst met e-mailadressen uit de persoonlijke uitnodigingen voor het delen van bestanden die u hebt verzonden via de app Adobe Send & Track, inclusief de web- en bureaubladclients.

Component Verzenden en bijhouden

E-mailadressen automatisch voltooien in het veld Verzenden naar

Opmerking

Formaat van deelvenster Opmerkingen wijzigen

Wanneer een PDF-document annotaties of opmerkingen bevat, kunt u nu het deelvenster Opmerkingen uitvouwen, zodat u ook de langere opmerkingen beter kunt lezen.

Om het deelvenster groter te maken, lijnt u de cursor uit met de linkerrand van het deelvenster, waarna u de rand vasthoudt en vervolgens naar links of rechts sleept.

Component Opmerkingen

Aanpasbaar deelvenster Opmerkingen

Opmerking:

U kunt het deelvenster alleen uitvouwen voor annotaties, en niet voor de andere gereedschappen in het rechterdeelvenster.

Verbeteringen in de gebruikersinterface

De gereedschappen Notitie en Markering worden nu weergegeven als snelle gereedschappen

In Acrobat DC worden deze twee gereedschappen nu standaard weergegeven als snelle gereedschappen.

De gereedschappen Notitie en Markering als snelle gereedschappen

 

In het gereedschappencentrum blijft de positie van gereedschappen behouden

De gereedschappen in het gereedschappencentrum blijven nu op hun plek, ongeacht de positie waarin ze staan of zijn toegevoegd als sneltoets in de RHP.

De laatste RHP-status behouden bij het opnieuw starten van Acrobat

Wanneer u Acrobat DC start, blijft nu de laatste status (samengevouwen of geopend) van de gereedschappen in de RHP behouden.

Ondersteuning voor geselecteerde services in extra talen

De Adobe Document Cloud-services Verzenden ter ondertekening en Verzenden en bijhouden zijn nu beschikbaar in de volgende talen:

 • Chinees vereenvoudigd
 • Chinees traditioneel
 • Koreaans
 • Tsjechisch
 • Hongaars
 • Pools
 • Russisch
 • Oekraïens
 • Turks
 • Slowaaks (alleen Windows)
 • Sloveens (alleen Windows)

Overige verbeteringen

Acrobat DC-installatie toestaan zonder de bestaande Acrobat 11.x van een computer te verwijderen

Nu kan Adobe Acrobat DC samen bestaan met Adobe Acrobat XI (11.0.12 of later) bij installatie. Acrobat DC wordt in een andere map geïnstalleerd en verwijdert Adobe Acrobat XI niet.

De onderdelen zoals Adobe PDF Printer, PDFMakers (MS Office, browsers, enz.) en AcroPDF (PDFViewer in browsers) kunnen niet samen bestaan vanwege hun interactie met toepassingen van derden. Daarom zijn alleen de nieuwste versiespecifieke onderdelen beschikbaar in de coëxistentiële omgeving.

Opmerking:

Momenteel wordt dit coëxistentiescenario niet gesteund voor een Acrobat-installatie waarbij de Creative Cloud-app voor bureaublad wordt gebruikt.

HiDPI-ondersteuning voor PDFMaker

PDFMaker biedt nu ondersteuning voor HiDPI-schermen en heeft een prettige interface.

Toegang tot AATL- en EUTL-beveiligingsinstellingen via geauthenticeerde proxyserver

In eerdere versies van Acrobat wordt de lijst met vertrouwde certificaten niet gesynchroniseerd als deze zich achter een geauthenticeerde proxyserver bevindt. Dit probleem is opgelost in de huidige versie. Acrobat DC vraagt u nu naar uw referenties om verbinding te maken met internet en de lijst met vertrouwde certificaten te synchroniseren.

Ondersteuning voor 64-bits TWAIN-stuurprogramma's op de Mac

Acrobat DC biedt nu ondersteuning voor 64-bits TWAIN-stuurprogramma's voor Mac OS.

Upgrade van JavaScript-engine

De JavaScript-insteekmodule EScript voor Acrobat DC is gemigreerd naar een nieuwere versie van SpiderMonkey (de onderliggende JS-engine van Mozilla). De vorige versie van SpiderMonkey die in EScript werd gebruikt, was 1.8.0. Dit is nu bijgewerkt naar versie 24. Nieuwe opvallende kenmerken:

 • De oude versie was gebaseerd op de ECMAScript 3-standaard. De nieuwe versie is gebaseerd op ECMAScript 5.
 • SpiderMonkey versie 24 biedt geen ondersteuning voor E4X, maar E4X-ondersteuning is behouden doordat 'forward porting' is toegepast van SpiderMonkey versie 17. Daarom heeft deze wijziging voorlopig geen gevolgen voor E4X-gebruikers.Let op: E4X-ondersteuning kan in de toekomst komen te vervallen.
 • De back-end van de Acrobat JS-debugger is herschreven met gebruik van de nieuwe SpiderMonkey Debugger API. De gebruikersinterface van de debugger is echter niet veranderd.

Nieuwe en gewijzigde functies

Werk overal waar u maar wilt

Bewerk allerlei bestandstypen

Onderteken documenten en houd documenten bij

Aanvullende nieuwe functies

Werk overal waar u maar wilt

 • Maak, exporteer en onderteken PDF's met de nieuwe mobiele app van Acrobat DC.
 • Bewerk of voeg tekst in een PDF-bestand op uw iPad.
 • Rangschik pagina's, of verwijder of roteer pagina's op uw iOS- of Android-apparaat.
 • De camera van uw mobiele apparaat toepassen als draagbare scanner.

Bewerk allerlei bestandstypen

 • Bewerk gescande papieren documenten direct, net als elk ander bestand.
 • Corrigeer foto's van papieren documenten automatisch met uitsnijd- en perspectiefcorrectie.
 • Los tekstherkenningsfouten in scans sneller op door documenten naast elkaar weer te geven.
 • Gebruik spellingcontrole om spelfouten in uw PDF te identificeren en te corrigeren.
 • Bewerk PDF's sneller doordat u alinea's op volledige pagina's opnieuw kunt plaatsen en sneller en gemakkelijker lijsten met opsommingsteken kunt bijwerken.
 • Exporteer PDF's naar Word, Excel, PowerPoint, met verbeterde opsommingstekens en tabellen.

Onderteken documenten en houd documenten bij

 • Vul formulieren direct in, onderteken ze en verzend ze vanaf elke locatie met onze slimme functionaliteit voor automatisch invullen.
 • Laat uw documenten ondertekenen door andere gebruikers, houd de antwoorden bij en archiveer de ondertekende documenten.
 • Verzend, volg en bevestig de levering van belangrijke documenten op elektronische wijze.

Aanvullende nieuwe functies

 • Maak PDF's rechtstreeks in Microsoft Word 2011 voor de Mac, met de koppelingen intact.
 • Bespaar geld op inkt en toner wanneer u afdrukt met een Windows-computer.
 • Lees PDF's hardop voor met VoiceOver-ondersteuning voor MAC OS X-computers.
 • Maak tekst gemakkelijker leesbaar in hoog contrast op een computer met dynamisch aangepaste achtergronden.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account