Illustrator-clouddocumenten delen en eraan samenwerken

Werkt u in een team? Ontdek hoe u anderen kunt uitnodigen om uw Illustrator-clouddocumenten rechtstreeks te bewerken.

Met Illustrator is samenwerken gemakkelijk wanneer u in een team werkt. Dankzij de kracht van clouddocumenten kunt u eenvoudig rechtstreeks vanuit de app andere teamleden uitnodigen om samen te werken aan uw Illustrator-documenten en wijzigingen aan te brengen. U kunt Illustrator op de desktop of op de iPad gebruiken om uitnodigingen te verzenden. Ook de deelnemer kan elk apparaat gebruiken om de gedeelde documenten te bewerken.

Uitnodigen om te bewerken

Deelnemers uitnodigen om te bewerken

Vanuit de app (desktop of iPad)

Voer de volgende stappen uit als u uw Illustrator-clouddocument met anderen wilt delen:

 1. Klik of tik op in de rechterbovenhoek van de Illustrator-app op de desktop of de iPad.
 2. Geef in het gedeelte Personen toevoegen het e-mailadres van een geldige Adobe ID op voor de personen met wie u wilt samenwerken aan dit document.
 3. [Optioneel] Typ een opmerking voor de genodigden in het gedeelte Bericht.
 4. Klik op de knop Uitnodigen om te bewerken om de uitnodiging te verzenden.

Zorg ervoor dat het e-mailadres van de Adobe ID van de ontvanger in de uitnodiging overeenkomt met diens Adobe ID voor Illustrator, Creative Cloud op de desktop en Creative Cloud op het web, zodat de genodigde het gedeelde bestand kan bewerken.

Uitnodigen om te bewerken
Uitnodigen om te bewerken

Het gedeelte Leden in het dialoogvenster Uitnodigen om te bewerken bevat de namen en e-mailadressen van alle uitgenodigde deelnemers en van de eigenaar van het gedeelde clouddocument.

Aandachtspunten:

 • Zorg ervoor dat het Illustrator-document dat u wilt delen een clouddocument is.  Als het document dat u wilt delen op uw computer is opgeslagen, slaat u het op als een clouddocument door te klikken op de knop Doorgaan onder de optie Opslaan als clouddocument om mensen uit te nodigen in het dialoogvenster Uitnodigen om te bewerken.

Vanuit de Creative Cloud desktop-app (desktop of web)

U kunt deelnemers ook uitnodigen om uw Illustrator-clouddocumenten te bewerken vanuit Creative Cloud op de desktop of op het web.

Gedeelde clouddocumenten weergeven en bewerken

Nadat het document is gedeeld, ontvangt u een e-mail met een koppeling naar het gedeelde document. Als u op deze koppeling klikt, wordt het gedeelde document geopend op de Creative Cloud-website. 

Als Illustrator nog niet op uw apparaat is geïnstalleerd of niet is bijgewerkt, wordt u gevraagd of u het wilt installeren of bijwerken.

Vanuit de app (desktop of iPad)

Met jou gedeeld (desktop)
Gedeeld document op de desktop

Met jou gedeeld (iPad)
Gedeeld document op de iPad

De uitnodiging om een clouddocument te bewerken, wordt automatisch geaccepteerd. U kunt Illustrator op de desktop of de iPad openen om het gedeelde document te bekijken. Ga als volgt te werk:

 1. Ga naar Startscherm > Jouw werk > Met jou gedeeld om al uw gedeelde documenten te zien.
 2. Klik of tik op het gedeelde document om dit te openen en te gaan bewerken. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen in de cloud terwijl u werkt.

Momenteel ondersteunt Illustrator asynchrone bewerking, waarbij een gedeeld clouddocument maar door één persoon tegelijk kan worden bewerkt. Als het gedeelde clouddocument al op een ander systeem is geopend, verschijnt er een dialoogvenster waarin u een van de volgende opties kunt kiezen:

 • Klik op Een kopie maken als u wilt werken aan een kopie van het gedeelde clouddocument.
 • Klik op OK en open het document opnieuw nadat de huidige gebruiker klaar is met de wijzigingen.

Vanuit de Creative Cloud desktop-app (desktop of web)

Nadat het document is gedeeld, ontvangt u een melding over het gedeelde document via het pictogram Meldingen () in de rechterbovenhoek van Creative Cloud op de desktop en op het web.

Gedeelde Illustrator-clouddocumenten beheren

 • De naam en het e-mailadres van de eigenaar en deelnemers zijn zichtbaar in het dialoogvenster Uitnodigen om te bewerken.
 • De eigenaar van het gedeelde document kan deelnemers verwijderen als hij/zij het clouddocument niet meer wil delen. 
 • Deelnemers kunnen er ook voor kiezen om het document te verlaten als ze het niet meer willen bewerken. 
 • Nadat een deelnemer een gedeeld document heeft verlaten of is verwijderd, wordt het document definitief verwijderd uit de lijst met gedeelde documenten.
 • Deelnemers kunnen de eigenaar van het gedeelde document niet verwijderen.

Vanuit de app (desktop of iPad)

Een deelnemer verwijderen
Een deelnemer verwijderen

Een deelnemer verwijderen:

 1. Klik of tik op in de rechterbovenhoek van de menubalk van Illustrator.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de naam van de deelnemer en klik op Verwijderen.
Het gedeelde document verlaten
Het gedeelde document verlaten

Het gedeelde document verlaten:
 1. Klik of tik op in de rechterbovenhoek van de Illustrator-app.
 2. Beweeg over uw eigen naam en klik op Verlaten.

Vanuit de Creative Cloud desktop-app (desktop of web)

U kunt deelnemers uit de gedeelde documenten verwijderen via de Creative Cloud-website en via de desktop. Zie Uitgenodigde deelnemers verwijderen.

Verwante onderwerpen

Hebt u een vraag of idee?

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account