Extensies verzenden

Met Adobe Extension Packager kunt u uw eigen extensies verpakken voordat u ze naar Adobe verzendt voor distributie op de Adobe Exchange-website. Adobe Exchange Packager kunt u downloaden door u met uw Adobe-id aan te melden bij de Adobe Exchange-producerportal. Nadat u een extensie hebt verpakt, test u het bestand door de extensie met Extension Manager lokaal te installeren. Richtlijnen voor het schrijven en testen van uw extensies vindt u in Exchange Help op de Adobe Exchange-website (www.adobe.com/go/exchange_nl). Nadat u de extensie hebt geschreven en getest, kunt u deze verpakken en verzenden.

Meer informatie over het maken van extensies vindt u in Dreamweaver uitbreiden - Help en Flash uitbreiden - Help.

Typen extensies en bestandsindelingen

Extension Manager ondersteunt de volgende soorten extensies en bestandsindelingen. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van installatiebestanden voor extensies de configuratiereferentie voor Extension Manager CS die kunt downloaden van de Adobe-website op www.adobe.com/go/em_file_format_nl.

Gewone extensie

Een extensie die geen Creative Cloud-extensie is. U kunt gewone extensies verpakken in de ZXP-bestandsindeling.

Creative Cloud-extensie

Een webservice die u rechtstreeks vanuit een Creative Cloud-toepassing opent, bijvoorbeeld vanuit een deelvenster in het menu Extensies. Zowel Adobe als andere ontwikkelaars kunnen deze extensies maken. Creative Cloud-extensies moeten een gecertificeerde handtekening van de uitgever bevatten. CSXS_Adobe.zxp is een op zip gebaseerde Creative Cloud-extensie die is ondertekend door Adobe.

Hybride extensie

Combineert de actiedeelvensters van Creative Cloud-extensies met verregaande integratie in het product. Het zwevende deelvenster in Dreamweaver waarmee u pagina's kunt voorvertonen in webbrowsers is een voorbeeld van een hybride extensie. Hybride extensies omvatten zowel gewone extensies als Creative Cloud-extensies.

MXI

Een XML-bestand dat kenmerken van de extensie bevat, zoals de naam en een beschrijving van de extensie, het versienummer en het extensietype. Het bestand geeft ook alle bestanden aan die tot de extensie behoren, inclusief een eventueel aangepast pictogram dat u wilt gebruiken. Als u een beschrijving van de extensie wilt opgeven, kunt u HTML-codes gebruiken in uw tekst of een koppeling opnemen naar een lokaal HTML-bestand. U kunt ook een koppeling opnemen naar een externe HTML-pagina die wordt geactiveerd wanneer de gebruiker verbinding maakt met internet.

ZXP

Een op zip gebaseerde pakketindeling die een digitale handtekening kan bevatten die de uitgever van de extensie identificeert.

MXP

De traditionele pakketindeling voor extensies die werd ondersteund door Extension Manager. Deze indeling is vervangen in CS6 en wordt in CC niet meer ondersteund. U kunt oudere MXP-pakketten converteren naar de ZXP-indeling door in Extension Manager CS6 de opdracht Gereedschappen > MXP-extensie converteren naar ZXP te selecteren.

Een extensie verpakken (alleen CS6 en eerdere versies)

Ga als volgt te werk om een gewone of hybride extensie verpakken.

Opmerking:

Extension Manager biedt geen ondersteuning voor het verpakken van Creative Suite-extensies. Deze extensies kunnen worden gemaakt met de Creative Suite SDK.

 1. Test uw extensie grondig.
 2. U kunt eventueel een pictogram maken voor weergave naast uw extensie in Extension Manager. Maak een pictogram van 24 x 24 pixels in de indeling .png of .gif.

  Wanneer u geen eigen pictogram maakt, wordt het standaardpictogram gebruikt.

 3. Kopieer alle bestanden voor uw extensie naar een aparte map voor gefaseerde installatie, zodat u de extensie gemakkelijk kunt verpakken.

  De bestanden kunnen zich op verschillende niveaus in de maphiërarchie bevinden. Geef een pad op voor elk bestand met betrekking tot het installatiebestand. Gebruik hiertoe de code <file> in het installatiebestand van de extensie (MXI-bestand, zie de volgende stap). Het is echter gemakkelijker om alle bestanden bij te houden wanneer u deze niet rechtstreeks vanuit de installatielocaties in de map Configuration verpakt.

 4. Maak een installatiebestand voor uw extensie (een bestandsnaam die eindigt op .mxi).
 5. Selecteer Bestand > Pakket ZXP-extensie in Extension Manager.

 6. Selecteer uw MXI-bestand in het dialoogvenster voor het selecteren van bestanden dat verschijnt en klik op Openen.

 7. Selecteer een locatie voor het pakketbestand, geef een naam op die eindigt op .zxp en klik op Opslaan.

  Opmerking:

  De bestandsnaam voor het extensiepakket mag geen spaties bevatten. Het bestand moet bovendien geldig zijn voor zowel Windows- als Mac OS-platformen.

  In Extension Manager wordt een pakketbestand gemaakt dat een gecomprimeerde versie bevat van alle bestanden die door de extensie worden gebruikt, inclusief het MXI-bestand.

 8. Installeer en test de extensie om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht.

Een extensie verzenden

 1. Selecteer in Extension Manager de optie Bestand > Extensie verzenden.

  De verzendingspagina van Adobe Exchange wordt geopend in uw browser.

 2. Volg de instructies op de pagina en ga verder totdat u een bevestigingsbericht krijgt.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account