Leesmij: Fireworks CS4

Welkom bij Adobe Fireworks CS4. Dit document bevat op het laatste moment beschikbaar gestelde productinformatie, updates en tips voor het oplossen van problemen die niet in de Fireworks CS4-documentatie worden besproken.

Minimale systeemvereisten

Windows

 • Processor van 1 GHz of sneller
 • Microsoft Windows XP met Service Pack 2 (Service Pack 3 aanbevolen) of Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise met Service Pack 1 (gecertificeerd voor 32-bits Windows XP en Windows Vista)
 • 512 MB RAM (1 GB aanbevolen)
 • 1 GB vrije ruimte op de vaste schijf voor de installatie; tijdens de installatie is extra vrije ruimte vereist (kan niet op flashopslagapparaten worden geïnstalleerd)
 • Scherm met resolutie van 1024 x 768 (1280 x 1024 aanbevolen) met 16-bits videokaart
 • Dvd-rom-station
 • Breedbandinternetverbinding vereist voor onlineservices

Mac-besturingssysteem

 • PowerPC G5- of multicore Intel-processor
 • Mac OS X v10.4.1110.5.4
 • 512 MB RAM (1 GB aanbevolen)
 • 10,3 GB vrije ruimte op de harde schijf voor installatie; extra vrije ruimte vereist tijdens installatie (installatie op een volume dat gebruikmaakt van een hoofdlettergevoelig bestandssysteem of op flash-opslagapparaten is niet mogelijk)
 • Scherm met resolutie van 1024 x 768 (1280 x 1024 aanbevolen) met 16-bits videokaart
 • Dvd-rom-station
 • Breedbandinternetverbinding vereist voor onlineservices

De recentste systeemvereisten zijn te vinden op http://www.adobe.com/go/fireworks_sysreqs_nl

De software installeren

 1. Voordat u een toepassing gaat installeren, moet u alle geopende toepassingen sluiten, dus ook andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters. U wordt ook aangeraden antivirussoftware tijdelijk uit te schakelen tijdens de installatie.
 2. U dient te beschikken over beheerdersrechten of u dient zich als beheerder te kunnen aanmelden.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Windows:
   1. Plaats de dvd in het station en volg de aanwijzingen op het scherm. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, gaat u naar de map Adobe CS4 in de hoofdmap van de schijf en dubbelklikt u op Setup.exe om de installatie te starten.
   2. Als u de software hebt gedownload vanaf internet, opent u de map, gaat u naar de map Adobe CS4 en dubbelklikt u op Setup.exe. Vervolgens volgt u de aanwijzingen op het scherm.
  • Mac:
   1. Plaats de dvd in het station, ga naar de toepassingsmap in de hoofdmap van de schijf en dubbelklik op Setup om de installatie te starten.
   2. Als u de software hebt gedownload vanaf internet, opent u de map, gaat u naar de toepassingsmap en dubbelklikt u op Setup. Vervolgens volgt u de aanwijzingen op het scherm.
 4. Als u een upgrade van het programma installeert, zoekt het installatieprogramma op uw systeem naar het geldige upgradeproduct. Wanneer geen upgradeproduct wordt aangetroffen, wordt u gevraagd het serienummer in te voeren van het product waarvan u een upgrade wilt uitvoeren. U kunt ook de proefversie van de software installeren en het nieuwe en vorige serienummer invoeren in het serienummerscherm dat tijdens het starten wordt weergegeven.
 5. Voor verdere hulp bij de installatie van CS4 gaat u naar www.adobe.com/go/cs4install_nl/.

Bekende problemen

 • Na installatie op de Mac lijkt het systeem trager te zijn. U kunt dit probleem oplossen door het systeem opnieuw op te starten. (#BG063142)
 • Op de Mac kunt u programma's niet op het hoofdstation installeren. (#BG044824)
 • Bij installatie op Vista64 wordt een onjuiste standaardinstallatielocatie weergegeven. De juiste locatie waarop de toepassing wordt geïnstalleerd is: c:\program files(x86). (#BG064131)
 • De totale grootte die wordt weergegeven in het scherm Opties van het installatieprogramma is inclusief de ruimte die nodig is voor onderdelen die vereist zijn voor de installatie maar die niet in de lijst met onderdelen wordt weergegeven. Hierdoor is de waarde mogelijk niet gelijk aan de omvang van de weergegeven onderdelen. (#BG059229)
 • Afhankelijk van het product en het aantal onderdelen dat wordt geïnstalleerd, kan de installatie 20 minuten tot ruim een uur in beslag nemen. (#BG050030)
 • Hoewel u Adobe Fireworks CS4 op een secundaire partitie kunt installeren, heeft het installatieprogramma nog steeds ten minste 620 MB aan vrije ruimte op de primaire partitie nodig om de installatie te kunnen voltooien. (#BG071255)
 • Alleen Windows: Fireworks kan niet worden geïnstalleerd in een pad dat double-bytetekens bevat.
 • Ga naar http://www.adobe.com/nl/support/loganalyzer/ voor meer gedetailleerde informatie over de installatie.

Opmerking: Als u aanvullende onderdelen wilt installeren of de software na de oorspronkelijke installatie opnieuw wilt installeren, moet u toegang hebben tot het oorspronkelijke installatieprogramma (schijf of gedownload bestand). Herstel is niet mogelijk.

De software verwijderen

 1. Voordat u de software verwijdert, moet u alle geopende toepassingen sluiten, dus ook andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Windows XP

   Open het Configuratiescherm van Windows en dubbelklik op Software. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Wijzigen/Verwijderen en volg de aanwijzingen op het scherm.
  • Windows Vista

   Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Programma's en onderdelen. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Verwijderen/Wijzigen en volg de aanwijzingen op het scherm.
  • Mac OS

   BELANGRIJK: Mac OS bevat nieuwe functionaliteit voor het verwijderen van programma's. Sleep toepassingen NIET naar de prullenmand om ze te verwijderen.

   Als u toepassingen op de juiste wijze wilt verwijderen in Mac OS X, dubbelklikt u op het installatieprogramma van het product in Programma's/Hulpprogramma's/Adobe Installers. U kunt ook in de toepassingsmap dubbelklikken op de alias voor het verwijderen van de software. Meld u aan als beheerder, selecteer Remove Components (Componenten verwijderen) en volg de aanwijzingen op het scherm.

Aanschaffen na proefversie

Voer het serienummer in dat u bij het kopen van de software hebt ontvangen in het serienummerscherm dat tijdens het starten van de toepassing wordt weergegeven. U kunt een serienummer voor de toepassing zelf invoeren of een serienummer voor een Creative Suite waarvan de toepassing deel uitmaakt. Als het product dat u hebt gekocht deel uitmaakt van een Creative Suite, kunt u het serienummer invoeren in elke toepassing in de desbetreffende Creative Suite. Andere toepassingen die worden geïnstalleerd als onderdeel van dezelfde Creative Suite herkennen het nieuwe serienummer de volgende keer dat ze worden gestart.

Het nieuwe serienummer wordt alleen herkend door toepassingen die worden uitgevoerd als een proefversie. Wanneer voor een andere toepassing al een ander serienummer is ingevoerd, wordt het oudere serienummer gebruikt totdat u dit verwijdert via Help > Deactiveren > Mijn serienummer wissen. De volgende keer dat u de toepassing start, wordt het nieuwe serienummer herkend.

Het serienummer dat u hebt aangeschaft, is bestemd voor het gebruik van de software in een specifieke taal en wordt alleen geaccepteerd door een product dat in die taal is geïnstalleerd.

Het is niet mogelijk om na een proefversie rechtstreeks volumelicenties aan te schaffen, maar er kan wel een serienummer voor volumelicenties in de proefversie worden ingevoerd. Neem contact op met uw leverancier of met een bevoegd licentiecentrum van Adobe als u een volumelicentie wilt bestellen. Ga naar http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp om een leverancier bij u in de buurt te vinden.

Elektronische licenties

Dit product wordt aangeboden op voorwaarde dat u akkoord gaat met de licentieovereenkomst die met de media wordt meegeleverd en met de voorwaarden van de beperkte garantie. Lees de licentieovereenkomst voor Adobe-software voor nadere informatie. Mogelijk wordt geprobeerd de software automatisch via internet te activeren. Hierbij worden geen persoonsgebonden gegevens verzonden, behalve in zoverre dat IP-adressen in bepaalde rechtsgebieden als persoonsgebonden gegevens worden beschouwd. Meer informatie vindt u op de volgende website van Adobe http://www.adobe.com/go/activation_nl.

Opmerking: Als u de software op een andere computer wilt installeren, moet u de software op uw computer eerst deactiveren. Als u wilt deactiveren, kiest u Help > Deactiveren.

Registratiegegevens

Wanneer u de software tijdens de installatie registreert, ontvangt u up-to-date productinformatie, trainingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor Adobe-evenementen en -seminars.

Lettertypen installeren

Alle documentatie met betrekking tot lettertypen is online beschikbaar. Op http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite4.html vindt u het handboek voor OpenType, het leesmij-bestand voor OpenType, koppelingen naar lettertypespecifieke leesmij-bestanden, overzichten van de lettertypen die door de verschillende CS4-producten worden geïnstalleerd en overzichten van lettertypen die voor elk CS4-product op de dvd zijn opgenomen.

Met het installatieprogramma van Creative Suite 4 worden lettertypen geïnstalleerd in de map met standaardsysteemlettertypen. Veel van deze lettertypen zijn nieuwere versies van lettertypen die zijn geïnstalleerd door Creative Suite 3. Als het installatieprogramma oudere versies van de betreffende lettertypen in de map met standaardsysteemlettertypen vindt, worden de oudere versies verwijderd en opgeslagen in een nieuwe map. De map met standaardsysteemlettertypen is:

 • Apple Macintosh: <systeemschijf>/Bibliotheek/Fonts
 • Windows: <systeemschijf>:\Windows\Fonts

De oudere lettertypen worden opgeslagen in de nieuwe map:

 • Apple Macintosh: <systeemschijf>/Bibliotheek/Application Support/Adobe/SavedFonts/current
 • Windows: <systeemschijf>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Deze nieuwe map bevat ook een bestand met de naam 'Lees mij.html' met daarin de opgeslagen lettertypen en de versienummers van de nieuwe en de oude lettertypebestanden.

U kunt de oudere lettertypen opnieuw installeren. Hiervoor verwijdert u de nieuwe lettertypebestanden uit de map met standaardsysteemlettertypen en plaatst u de oude bestanden terug in die map.

De installatieschijf bevat extra lettertypen. Voor informatie over het installeren van deze lettertypen gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Bekende problemen

 • [Mac OS - Leopard, Japanse versie]: Als u probeert de huidige werkruime op te slaan, reageert de toepassing mogelijk niet meer, maar de werkruimte wordt wel opgeslagen. (#1877495)
 • Als Firefox niet de standaardbrowser is en niet al geopend is, en u start een voorvertoning van een presentatie in de browser, dan wordt de voorvertoning mogelijk niet weergegeven in de browser. (#1778132)
 • Als u een bestand wilt exporteren als een Adobe AIR-pakket of hiervan een voorvertoning wilt weergeven in Fireworks CS4, moet Java Runtime Environment (JRE) op de computer zijn geïnstalleerd. (#1845738)

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Fireworks CS4-toepassingen.

Klantenondersteuning

Klantenservice

De klantenservice van Adobe biedt hulp bij productinformatie, verkoop, registratie en andere niet-technische problemen. Als u wilt weten hoe u contact opneemt met de klantenservice van Adobe, ga dan op Adobe.com naar uw regio of land en klik op Contact opnemen.

Ondersteuningsprogramma's en technische informatie

Als u technische ondersteuning voor uw product nodig hebt, inclusief informatie over gratis en betaalde ondersteuningsprogramma's en informatie over probleemoplossing, kunt u meer informatie vinden op http://www.adobe.com/go/support_nl/. Buiten Noord-Amerika gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/ en klikt u op Wijzigen naast de naam van het land om uw eigen regio te selecteren.

Tot de gratis bronnen voor het oplossen van problemen behoren onder andere de knowledgebase en de gebruikersforums van Adobe. Wij zorgen er continu voor dat u online over de meest recente tools en informatie beschikt, zodat u problemen zo snel en flexibel mogelijk kunt oplossen.

Als u problemen ondervindt bij het installeren of verwijderen van een Creative Suite 4-toepassing, probeer dan uw systeem opnieuw op te starten voordat u contact opneemt met de ondersteuning. Voor verdere hulp bij de CS4-installatie gaat u naar www.adobe.com/go/cs4install_nl/.

Overige bronnen

Documentatie

Onlinebronnen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account