Fireworks met Dreamweaver gebruiken

Fireworks met Dreamweaver gebruiken

Adobe Dreamweaver® en Fireworks bevatten en delen een groot aantal identieke bestandsbewerkingen, waaronder het wijzigen van koppelingen, afbeeldingen met hyperlinks en tabelsegmenten. Samen bieden de twee toepassingen een gestroomlijnde workflow voor het plaatsen van grafische webbestanden in HTML-pagina's en het bewerken en optimaliseren van deze bestanden.

Fireworks-afbeeldingen plaatsen in Dreamweaver-bestanden

Wanneer u Fireworks JPEG-bestanden invoegt in Dreamweaver, wordt de kwaliteit van het bestand automatisch berekend. Voor een aantal van de bestanden kan de waarde 79 zijn.

Opmerking:

controleer of Dreamweaver is geselecteerd als het HTML-type in het dialoogvenster HTML instellen voordat u de onderstaande procedures uitvoert.

Fireworks-afbeeldingen invoegen in Dreamweaver met het deelvenster Bestanden

 1. Exporteer de afbeelding van Fireworks naar de lokale sitemap die is ingesteld in Dreamweaver.

 2. Open het Dreamweaver-document en ga naar de ontwerpweergave.

 3. Sleep de afbeelding van het deelvenster Bestanden naar het Dreamweaver-document.

Fireworks-afbeeldingen invoegen in Dreamweaver met het menu Invoegen.

 1. Plaats het invoegpunt op de plaats in het Dreamweaver-documentvenster waar u de afbeelding wilt invoegen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Invoegen > Afbeelding.

  • Klik op de knop Afbeeldingen: Afbeelding in de categorie Algemeen op de invoegbalk.

 3. Ga naar de afbeelding die u uit Fireworks hebt geëxporteerd en klik op OK.

Nieuwe Fireworks-bestanden maken op basis van tijdelijke aanduidingen in Dreamweaver

Met tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen kunt u experimenteren met verschillende webpaginalay-outs voordat u de uiteindelijke pagina maakt. Gebruik de tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen om de grootte en positie te bepalen van de Fireworks-afbeeldingen die u later in Dreamweaver wilt plaatsen.

Wanneer u een Fireworks-afbeelding maakt op basis van een tijdelijke plaatsaanduiding voor afbeeldingen uit Dreamweaver, wordt een Fireworks-document gemaakt met een canvas dat dezelfde afmetingen heeft als de geselecteerde tijdelijke aanduiding.

Opmerking:

al het gedrag dat in Fireworks is toegepast, blijft behouden wanneer het document weer naar Dreamweaver wordt geëxporteerd. Tevens geldt dat vrijwel al het Dreamweaver-gedrag dat is toegepast op de tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen, behouden blijft wanneer het document in Fireworks wordt gestart en bewerkt. Er is echter één uitzondering: gescheiden rollovers die op tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen in Dreamweaver zijn toegepast, blijven niet behouden wanneer het document wordt geopend en bewerkt in Fireworks.

Wanneer de Fireworks-sessie beëindigd is en u naar Dreamweaver bent teruggekeerd, neemt de nieuwe Fireworks-afbeelding die u hebt gemaakt de plaats in van de tijdelijke aanduiding voor de afbeelding die u eerder hebt geselecteerd.

 1. Sla het gewenste HTML-document op in Dreamweaver, op een locatie in uw Dreamweaver-sitemap.

 2. Plaats het invoegpunt op de gewenste positie in het document en ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Invoegen > Afbeeldingsobjecten > Tijdelijke aanduiding voor afbeelding.

  • Klik op het pop-upmenu Afbeeldingen: Afbeelding in de categorie Algemeen op de invoegbalk en kies Tijdelijke aanduiding voor afbeelding.

 3. Geef de naam, afmetingen, kleur en alternatieve tekst op voor de tijdelijke aanduiding voor de afbeelding.

  Er wordt een tijdelijke aanduiding voor de afbeelding ingevoegd in het Dreamweaver-document.

  Tijdelijke aanduiding voor de afbeelding
  Tijdelijke aanduiding voor de afbeelding

  Tijdelijke aanduiding voor afbeelding op DW
  Tijdelijke aanduiding voor afbeelding op DW

  Opmerking:

  Menu-invoer tijdelijke aanduiding voor afbeelding is alleen beschikbaar in Dreamweaver-versies ouder dan 13.0

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer de tijdelijke aanduiding voor de afbeelding en klik op Maken in de eigenschappencontrole.

  • Houd Control (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en dubbelklik op de tijdelijke aanduiding voor de afbeelding.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS) en kies Afbeelding maken in Fireworks.

   Fireworks wordt geopend met een leeg canvas dat precies dezelfde afmetingen heeft als de afbeelding waarop de tijdelijke aanduiding betrekking heeft. Boven aan het documentvenster wordt aangegeven dat u een afbeelding uit Dreamweaver bewerkt.

 5. Maak een afbeelding in Fireworks en klik op Gereed.

 6. Geef een naam en locatie op voor het PNG-bronbestand.

 7. Geef een naam op voor de geëxporteerde afbeeldingsbestanden.

  Dit zijn de afbeeldingsbestanden die worden weergegeven in Dreamweaver.

 8. Geef een locatie op in de Dreamweaver-sitemap voor het geëxporteerde afbeeldingsbestand of de geëxporteerde afbeeldingsbestanden en klik op Opslaan.

  Wanneer u terugkeert naar Dreamweaver, is de eerder geselecteerde aanduiding voor de afbeelding vervangen door de nieuwe Fireworks-afbeelding of -tabel.

  Tijdelijke aanduiding voor afbeelding vervangen door de nieuwe Fireworks-afbeelding
  Tijdelijke aanduiding voor afbeelding vervangen door de nieuwe Fireworks-afbeelding

Fireworks HTML-code plaatsen in Dreamweaver

Het exporteren van Fireworks-bestanden naar Dreamweaver vindt plaats in twee stappen. Exporteer de bestanden vanuit Fireworks rechtstreeks naar een Dreamweaver-sitemap. Er worden een HTML-bestand en bijbehorende afbeeldingsbestanden gegenereerd op een locatie die u opgeeft. Vervolgens plaatst u de HTML-code in Dreamweaver met de functie Fireworks-HTML invoegen.

 1. Exporteer het Fireworks HTML-document in HTML-indeling.

 2. Sla het document op in Dreamweaver, op een gedefinieerde site.

 3. Plaats het invoegpunt op de plaats in het document waar u de ingevoegde HTML-code wilt laten beginnen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Invoegen > Afbeeldingsobjecten > Fireworks-HTML.

  • Klik op het pop-upmenu Afbeeldingen: Afbeelding in de categorie Algemeen op de invoegbalk en kies Fireworks HTML.

 5. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op Bladeren en kies het gewenste Fireworks HTML-bestand.

 6. (Optioneel) Selecteer Bestand verwijderen na invoegen als u het HTML-bestand wilt verplaatsen naar de Prullenbak (Windows) of als u het blijvend wilt verwijderen (Mac OS) nadat de bewerking is voltooid.

  De optie heeft geen invloed op het PNG-bronbestand dat aan het HTML-bestand is gekoppeld.

 7. Klik op OK om de HTML-code, samen met de gekoppelde afbeeldingen, segmenten en JavaScript, in te voegen in het Dreamweaver-document.

Fireworks HTML-code kopiëren voor gebruik in Dreamweaver

Als u Fireworks HTML-code naar het Klembord kopieert, wordt alle aan het Fireworks-document gekoppelde HTML- en JavaScript-code gekopieerd naar het Dreamweaver-document, afbeeldingen worden geëxporteerd naar een door u opgegeven locatie en de HTML wordt in Dreamweaver bijgewerkt met documentrelatieve koppelingen naar die afbeeldingen.

Opmerking:

deze methode werkt alleen met Dreamweaver. De methode kan niet worden gebruikt in combinatie met andere HTML-editors.

 1. Kopieer de HTML-code naar het Klembord in Fireworks en plak de code in een Dreamweaver-document.

Opmerking:

U kunt ook een geëxporteerd Fireworks HTML-bestand openen in Dreamweaver en de gewenste delen kopiëren en in een ander Dreamweaver-document plakken.

Naar Dreamweaver geëxporteerde Fireworks HTML bijwerken

Opmerking:

Roundtrip HTML biedt een groot aantal voordelen wanneer u werkt met HTML die is geëxporteerd naar Dreamweaver. (Zie Roundtrip HTML.)

 1. Breng wijzigingen aan in het PNG-document in Fireworks.

 2. Selecteer Bestand > HTML bijwerken.

 3. Ga naar het Dreamweaver-bestand met de HTML-code die u wilt bijwerken en klik op Openen.

 4. Ga naar de map waarin u de bijgewerkte afbeeldingsbestanden wilt plaatsen en klik op Openen.

  De HTML- en JavaScript-code in het Dreamweaver-document wordt door Fireworks bijgewerkt. Fireworks exporteert ook bijgewerkte afbeeldingen die aan de HTML-code zijn gekoppeld en plaatst de afbeeldingen in de opgegeven doelmap.

  Opmerking:

  als Fireworks geen overeenkomende HTML-code kan vinden die moet worden bijgewerkt, krijgt u de gelegenheid nieuwe HTML-code in het Dreamweaver-document in te voegen. Fireworks plaatst de JavaScript-sectie van de nieuwe code aan het begin van het document en plaatst de HTML-tabel of de koppeling naar de afbeelding aan het einde.

Fireworks-bestanden exporteren naar Dreamweaver-bibliotheken

Een bibliotheekitem is een deel van een HTML-bestand dat zich bevindt in een map genaamd Bibliotheek in de hoofdmap van uw site. Bibliotheekitems worden weergegeven als een categorie in het deelvenster Middelen in Dreamweaver. In Dreamweaver kunt u met bibliotheekitems veelgebruikte websitecomponenten gemakkelijker bewerken en bijwerken. U kunt een bibliotheekitem (een bestand met de extensie .lbi) slepen van het deelvenster Middelen naar een willekeurige pagina in uw website.

U kunt een bibliotheekitem niet rechtstreeks bewerken in het Dreamweaver-document; u kunt alleen het hoofdbibliotheekitem bewerken. Vervolgens kunt u elk exemplaar van dat item op verschillende plaatsen in uw website opnemen en dit daarbij automatisch door Dreamweaver laten bijwerken. Dreamweaver-bibliotheekitems lijken veel op Fireworks-symbolen: wijzigingen in het hoofdbibliotheekdocument (.lbi) worden doorgevoerd in alle exemplaren van de bibliotheek op uw website.

Opmerking:

Dreamweaver-bibliotheekitems bieden geen ondersteuning voor pop-upmenu's.

 1. Selecteer Bestand > Exporteren.

 2. Selecteer Dreamweaver-bibliotheek in het pop-upmenu Exporteren.

  Selecteer of maak een map met de naam Bibliotheek in uw Dreamweaver-site als de locatie voor de bestanden. De naam is hoofdlettergevoelig.

  Opmerking:

  Dreamweaver herkent het geëxporteerde bestand pas als een bibliotheekitem wanneer dit is opgeslagen in de map Bibliotheek.

 3. Geef een naam op voor het bestand.

 4. (Optioneel) Als de afbeelding segmenten bevat, kiest u de gewenste segmentopties.

 5. Selecteer Afbeeldingen in submap plaatsen als u afbeeldingen in een aparte map wilt opslaan.

 6. Klik op Opslaan.

Fireworks-bestanden bewerken in Dreamweaver

Met de functie Roundtrip HTML sluiten Fireworks en Dreamweaver nauw op elkaar aan. Met deze functie worden wijzigingen die u aanbrengt in de ene toepassing, perfect weerspiegeld in de andere toepassing.

Roundtrip HTML

Fireworks herkent en behoudt de meeste soorten bewerkingen die in een document in Dreamweaver worden uitgevoerd, waaronder het wijzigen van koppelingen, het bewerken van afbeeldingen met hyperlinks, het bewerken van tekst en HTML in HTML-segmenten, en gedrag dat wordt gedeeld door Fireworks en Dreamweaver. Met de eigenschappencontrole in Dreamweaver kunt u in Fireworks gegenereerde afbeeldingen, tabelsegmenten en tabellen in een document gemakkelijker identificeren.

Fireworks ondersteunt de meeste soorten bewerkingen uit Dreamweaver. Zeer grote wijzigingen in de structuur van een tabel in Dreamweaver kunnen echter leiden tot onherstelbare verschillen tussen de twee toepassingen. Als u drastische wijzigingen wilt aanbrengen in de lay-out van een tabel, is het raadzaam de Dreamweaver-functie Starten en bewerken te gebruiken om de tabel in Fireworks te bewerken.

Opmerking:

Dreamweaver biedt standaardfuncties (gebaseerd op Fireworks-technologie) voor het bewerken van afbeeldingen waarmee u afbeeldingen zonder een externe toepassing voor het bewerken van afbeeldingen kunt aanpassen. De Dreamweaver-functies voor het bewerken van afbeeldingen kunnen alleen worden gebruikt voor JPEG- en GIF-afbeeldingsbestanden.

Een Fireworks-afbeelding bewerken die is geplaatst in Dreamweaver

Opmerking:

voordat u Fireworks-afbeeldingen kunt bewerken in Dreamweaver, dient u een aantal voorbereidende taken uit te voeren. Raadpleeg Opties voor Starten en bewerken instellen voor meer informatie.

 1. Ga naar Dreamweaver en kies Venster > Eigenschappen om de eigenschappencontrole te openen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer de afbeelding die u wilt bewerken. (De eigenschappencontrole herkent de selectie als een Fireworks-afbeelding en geeft de naam van het bekende PNG-bronbestand voor de afbeelding weer.) Klik vervolgens op Bewerken in de eigenschappencontrole.

  • Houd Control (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en dubbelklik op de afbeelding die u wilt bewerken.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op de geselecteerde afbeelding en kies Bewerken met Fireworks in het snelmenu.

 3. Geef indien nodig op of een Fireworks-bronbestand moet worden gezocht voor de geplaatste afbeelding.

 4. Bewerk de afbeelding in Fireworks.

  Uw bewerkingen blijven behouden in Dreamweaver.

 5. Klik op Gereed om de afbeelding te exporteren met de actieve optimalisatie-instellingen, werk het GIF- of JPEG-bestand bij dat door Dreamweaver wordt gebruikt en sla het PNG-bronbestand op indien u een bronbestand hebt geselecteerd.

  Opmerking:

  als u een afbeelding opent in het deelvenster Dreamweaver-site, wordt het bestand geopend in de standaardeditor voor die afbeelding, die is ingesteld in de voorkeuren voor Dreamweaver. Als afbeeldingen vanaf deze locatie worden geopend, wordt het originele PNG-bestand niet geopend in Fireworks. Als u de integratiefuncties van Fireworks wilt gebruiken, moet u afbeeldingen openen vanuit het Dreamweaver-documentvenster.

Een Fireworks-tabel bewerken die is geplaatst in Dreamweaver

Opmerking:

voordat u Fireworks-tabellen vanuit Dreamweaver kunt bewerken, dient u een aantal voorbereidingstaken voor Starten en bewerken uit te voeren. Raadpleeg Opties voor Starten en bewerken instellen voor meer informatie.

 1. Ga naar Dreamweaver en kies Venster > Eigenschappen om de eigenschappencontrole te openen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om het PNG-bronbestand te openen in het documentvenster:

  • Klik in de tabel en klik op de tag TABEL op de statusbalk om de hele tabel te selecteren. (De eigenschappencontrole herkent de selectie als een Fireworks-tabel en geeft de naam van het bekende PNG-bronbestand voor de tabel weer.) Klik vervolgens op Bewerken in de eigenschappencontrole.

  • Selecteer een afbeelding in de tabel en klik op Bewerken in de eigenschappencontrole.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op de afbeelding en selecteer Bewerken met Fireworks in het snelmenu.

 3. Bewerk de tabel in Fireworks.

  Dreamweaver herkent en behoudt alle bewerkingen die in Fireworks op de tabel zijn toegepast.

 4. Klik op Gereed in het documentvenster als u klaar bent met het bewerken van de tabel.

  De HTML- en afbeeldingssegmentbestanden voor de tabel worden geëxporteerd met de actieve optimalisatie-instellingen, de in Dreamweaver geplaatste tabel wordt bijgewerkt en het PNG-bronbestand wordt opgeslagen.

  Opmerking:

  er kan een Dreamweaver-fout optreden wanneer u in de originele, in Fireworks gegenereerde tabel een andere tabel nest en u vervolgens probeert de tabel te bewerken met de Roundtrip-functie in Dreamweaver. Zie TechNote 19231 op de website van Adobe voor meer informatie.

Ondersteund en niet-ondersteund Dreamweaver-gedrag

Wanneer één Fireworks-afbeelding zonder segmenten wordt geplaatst in een Dreamweaver-document en er wordt een Dreamweaver-gedrag toegepast, dan bevindt zich op deze afbeelding een segment wanneer de afbeelding wordt geopend en bewerkt in Fireworks. Het segment is in eerste instantie niet zichtbaar, omdat segmenten automatisch worden uitgeschakeld wanneer u afzonderlijke afbeeldingen zonder segmenten waarop Dreamweaver-gedrag is toegepast, opent en bewerkt. U kunt het segment weergeven door de zichtbaarheid ervan in te schakelen onder Weblaag in het deelvenster Lagen.

Als u in Fireworks de eigenschappen weergeeft van een segment waaraan een Dreamweaver-gedrag is gekoppeld, wordt in het tekstvak Koppeling in de eigenschappencontrole mogelijk javascript:; weergegeven. U kunt deze tekst probleemloos verwijderen. U kunt de tekst desgewenst overschrijven met een URL zonder dat dit gevolgen heeft voor het gedrag wanneer u terugkeert naar Dreamweaver.

Wanneer u Roundtrip HTML uit Dreamweaver gebruikt, ondersteunt Fireworks server-side bestandsindelingen zoals CFM en PHP.

Dreamweaver ondersteunt al het gedrag dat in Fireworks wordt toegepast, waaronder het gedrag dat is vereist voor rollovers en knoppen.

Opmerking:

Dreamweaver-bibliotheekitems bieden geen ondersteuning voor pop-upmenu's.

Fireworks ondersteunt het volgende Dreamweaver-gedrag tijdens een Starten en bewerken-sessie:

 • Eenvoudige rollover

 • Afbeelding wisselen

 • Afbeelding wisselen herstellen

 • Statusbalktekst instellen

 • Navigatiebalkafbeelding instellen

 • Pop-upmenu

Opmerking:

Fireworks biedt geen ondersteuning voor niet-native gedrag, waaronder server-side gedrag.

Fireworks-afbeeldingen en -animaties die zijn geplaatst in Dreamweaver optimaliseren

Optimalisatie-instellingen wijzigen voor een Fireworks-afbeelding die is geplaatst in Dreamweaver

 1. Selecteer de afbeelding in Dreamweaver en ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Opdrachten > Afbeelding optimaliseren.

  • Klik op de knop Optimaliseren in de eigenschappencontrole.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS) en kies Optimaliseren in Fireworks in het pop-upmenu.

 2. Geef indien nodig op of een Fireworks-bronbestand moet worden gezocht voor de geplaatste afbeelding.

 3. Bewerk de afbeelding in het dialoogvenster Voorvertoning afbeelding:

  • Klik op het tabblad Opties als u de instellingen voor optimalisatie wilt bewerken.

  • Klik op het tabblad Bestand als u de grootte en oppervlakte van de geëxporteerde afbeelding wilt bewerken. Als u de afmetingen van een afbeelding wijzigt in Fireworks, moet u de grootte van de afbeelding opnieuw instellen in de eigenschappencontrole wanneer u terugkeert naar Dreamweaver.

  • Klik op het tabblad Animatie als u animatie-instellingen voor de afbeelding wilt bewerken.

 4. Als u klaar bent met het bewerken van de afbeelding, klikt u op OK om de afbeelding te exporteren, de afbeelding in Dreamweaver bij te werken en het PNG-bestand op te slaan.

  Als u de indeling van de afbeelding hebt gewijzigd, wordt u door de koppelingscontrole in Dreamweaver gevraagd verwijzingen naar de afbeelding bij te werken.

Animatie-instellingen wijzigen

Wanneer u een GIF-bestand met animaties opent en optimaliseert, kunt u ook de animatie-instellingen bewerken. De animatieopties in het dialoogvenster Voorvertoning export lijken op die in het deelvenster Frames in Fireworks.

Opmerking:

als u afzonderlijke afbeeldingselementen in een Fireworks-animatie wilt bewerken, moet u de Fireworks-animatie openen en bewerken.

Opties voor Starten en bewerken instellen

Om Roundtrip HTML effectief te kunnen gebruiken, dient u een aantal voorbereidende taken uit te voeren, zoals Fireworks instellen als de primaire afbeeldingseditor in Dreamweaver, voorkeuren voor Starten en bewerken opgeven in Fireworks en een lokale site instellen in Dreamweaver.

Fireworks instellen als de primaire externe afbeeldingseditor voor Dreamweaver

Dreamweaver bevat voorkeuren voor het automatisch starten van bepaalde toepassingen waarmee bepaalde bestandstypen kunnen worden bewerkt. Als u de Fireworks-functies voor starten en bewerken wilt gebruiken, moet u Fireworks instellen als de primaire editor voor GIF-, JPEG- en PNG-bestanden in Dreamweaver.

Opmerking:

u hoeft deze voorkeur alleen in te stellen wanneer u problemen ondervindt bij het starten van Fireworks vanuit Dreamweaver.

 1. Kies in Dreamweaver het menupad Bewerken > Voorkeuren en kies vervolgens Bestandstypen/editors.

 2. Selecteer in de lijst Extensies een bestandsextensie voor webafbeeldingen (.gif, .jpg of .png).

 3. Selecteer Fireworks in de lijst Editors. Klik op de knop met het plusteken (+) als Fireworks niet in de lijst staat, zoek Fireworks op de vaste schijf en klik op Openen.

  Dreamweaver-voorkeuren
  Dreamweaver-voorkeuren

 4. Klik op Primair maken.

 5. Herhaal stap 2 - 4 om Fireworks in te stellen als de primaire editor voor andere bestandstypen voor webafbeeldingen.

Voorkeuren voor het starten en bewerken van Fireworks-bronbestanden instellen

Met de voorkeuren voor Starten en bewerken in Fireworks kunt u bepalen hoe PNG-bronbestanden worden verwerkt wanneer u Fireworks-bestanden opent in een andere toepassing.

Dreamweaver herkent de voorkeuren voor Starten en bewerken uit Fireworks alleen wanneer u een afbeelding opent en optimaliseert die geen deel uitmaakt van een Fireworks-tabel en geen correct ontwerpnotitiepad naar een PNG-bronbestand bevat. In alle andere gevallen, waaronder alle instanties van het starten en bewerken van Fireworks-afbeeldingen, wordt het PNG-bronbestand automatisch in Dreamweaver geopend en wordt u gevraagd het bronbestand te zoeken als dit niet is aangetroffen.

 1. Ga naar Fireworks en kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Fireworks > Voorkeuren (Mac OS).

 2. Klik op de categorie Starten en bewerken en stel de opties naar wens in.

  Raadpleeg Voorkeuren voor Starten en bewerken voor meer informatie.

Ontwerpnotities en bronbestanden

Wanneer u een Fireworks-bestand vanuit een opgeslagen PNG-bonbestand exporteert naar een Dreamweaver-site, stelt Fireworks een ontwerpnotitie op met informatie over het PNG-bestand. Als u een Fireworks-afbeelding opent en bewerkt vanuit Dreamweaver, gebruikt Dreamweaver de ontwerpnotitie om het PNG-bronbestand voor dat bestand te zoeken. U bereikt de beste resultaten door het PNG-bronbestand van het Fireworks-bestand en de geëxporteerde bestanden altijd op te slaan in een Dreamweaver-site. U weet dan zeker dat iedere gebruiker die de site deelt, het PNG-bronbestand kan vinden wanneer hij of zij Fireworks start vanuit Dreamweaver.

Sitebestanden overbrengen met de knop Bestandsbeheer

De knop Bestandsbeheer  boven in het documentvenster biedt snelle toegang tot de opdrachten voor bestandsoverdracht. Gebruik deze knop als uw document zich in een Dreamweaver-sitemap bevindt en de site toegang heeft tot een externe server. U kunt Fireworks de map laten herkennen als een site door in het dialoogvenster Sites beheren in Dreamweaver de doelmap (of een bevattende map) in te stellen als de lokale hoofdmap van een site.

Opmerking:

Voordat u de incheck- en uitcheckopties in Fireworks kunt gebruiken, selecteert u de optie Het in- en uitchecken van bestanden inschakelen voor de Dreamweaver-site waarin het document zich bevindt.

Ophalen

De externe versie van het bestand wordt gekopieerd naar de lokale site en het lokale bestand wordt overschreven door de externe versie.

Uitchecken

Het bestand wordt uitgecheckt en het lokale bestand wordt overschreven door de externe versie.

Plaatsen

De lokale versie van het bestand wordt gekopieerd naar de externe site en het externe bestand wordt overschreven door de lokale versie.

Inchecken

Het lokale bestand wordt uitgecheckt en het externe bestand wordt overschreven door de lokale versie.

Uitchecken ongedaan maken

Het uitchecken van het lokale bestand wordt ongedaan gemaakt, het lokale bestand wordt ingecheckt en wordt overschreven door de externe versie.

Opmerking:

de opdrachten voor bestandsbeheer zijn alleen ingeschakeld in Fireworks als uw document zich in een Dreamweaver-sitemap bevindt en er een externe server is gedefinieerd. De opdrachten voor bestandsbeheer in Fireworks kunnen alleen worden gebruikt voor bestanden die zich bevinden in sites die gebruikmaken van verbinding via een lokale server of die toegang hebben tot de webserver via een netwerk of FTP. Bestanden in sites die gebruikmaken van verbinding via SFTP of methoden van derden, zoals SourceSafe, WebDAV en RDS, kunnen niet vanuit Fireworks worden overgebracht van en naar de externe server.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account