Vectorafbeeldingen kunnen eenvoudig worden gedeeld tussen Fireworks en Adobe Illustrator®. De weergave van objecten kan per toepassing echter variëren, omdat Fireworks niet over alle functies van alle toepassingen voor vectorafbeeldingen beschikt.

Fireworks biedt ondersteuning voor het importeren van bestanden die zijn gemaakt in Illustrator (AI) CS2 of hoger, met opties voor het behoud van veel aspecten van de geïmporteerde bestanden, waaronder lagen en patronen. Gekoppelde afbeeldingen worden echter niet geïmporteerd.

U kunt Illustrator-afbeeldingen in Fireworks importeren voor verdere bewerking en weboptimalisatie. U kunt Illustrator-bestanden ook exporteren vanuit Fireworks.

Bij het importeren van Illustrator-bestanden in Fireworks blijven de volgende kenmerken behouden:

Bézier-punten

Het aantal Bézier-punten en de positie hiervan blijven behouden.

Kleuren

Kleuren blijven zo goed mogelijk behouden bij het importeren van AI-inhoud naar Fireworks. Fireworks ondersteunt alleen het RGB-schema. Andere schema's dan het RGB-schema worden automatisch omgezet in 8-bits RGB voordat ze worden geïmporteerd in Fireworks.

Tekstkenmerken:

Kopieer naadloos tekst van Illustrator naar Fireworks zonder wijzigingen aan de vormgeving van de tekst.

Wanneer u tekst importeert, blijft in Illustrator het volgende behouden:

 • Lettertype

 • Grootte

 • Kleur

 • Vet

 • Cursief

 • Uitlijning (links, rechts, in het midden, uitvullen)

 • Tekstrichting (horizontaal, verticaal van links naar rechts, verticaal van rechts naar links)

 • Letterspatiëring

 • Tekenpositie (normaal, superscript, subscript)

 • Automatische tekenspatiëring

 • Paarsgewijze tekenspatiëring

Opmerking:

Als u bepaalde tekst snel in een Illustrator-bestand wilt importeren, kopieert u de tekst rechtstreeks naar Fireworks. Alle tekstkenmerken van gekopieerde tekst blijven behouden.

Verloopvullingen

Verlopen worden geïmporteerd als verlopen die in Fireworks zijn gemaakt. Alle grafiekpunten van het verloop blijven behouden. Dekkingswaarden die aan de verloopvullingen zijn gekoppeld, blijven ook behouden tijdens het importeren.

Afbeeldingen

Illustrator AI-bestanden kunnen geplaatste bestanden bevatten van de volgende typen: PDF, BMP, EPS, GIF, JPEG, JPEG2000, PICT, PCX, PCD, PSD, PXR, PNG, TGA en TIFF. Ingesloten afbeeldingen worden naar Fireworks overgebracht als afbeeldingen die zijn omgezet in pixels. In Fireworks kunnen echter geen Illustrator AI-bestanden worden geopend die gekoppelde afbeeldingen zoals EPS en AI bevatten.

Uitknipmaskers

Fireworks ondersteunt het importeren van uitknipmaskers met paden en samengestelde paden op basisniveau.

Lijnen met vulling

Lijnen met vulling worden geïmporteerd als afzonderlijke tekenobjecten.

Effen vullingen

Paden met vulling worden geïmporteerd als afzonderlijke tekenobjecten.

Samengestelde paden

Samengestelde paden worden geïmporteerd als afzonderlijke tekenobjecten.

Groepen

De groep blijft behouden en de afzonderlijke groepsobjecten worden geïmporteerd als tekenobjecten.

Grafieken

Grafieken worden geïmporteerd als groepen, waarbij de speciale bewerkbaarheid van grafieken verloren gaat.

Primitieven

Illustrator-primitieven zijn paden en worden dus niet geïmporteerd als Fireworks-primitieven.

Patronen

Patronen worden geïmporteerd als afzonderlijke tegels. Deze tegels worden geïmporteerd als een native (eigen) patroon in Fireworks en het patroon wordt toegewezen aan het tekenobject.

Penseelstreken

Penseelstreken worden geïmporteerd als meerdere groepen (één groep per gesloten pad).

Symbolen

Symbolen worden geïmporteerd als normale groepsobjecten.

Transparantie

De dekking van objecten wordt correct geïmporteerd in Fireworks en de transparantie-instellingen van objecten behouden hierbij de waarden die oorspronkelijk in Illustrator zijn ingesteld.

Sublagen

Fireworks importeert alle sublagen als native Fireworks-sublagen.

Illustrator-bestanden importeren die meerdere tekengebieden bevatten

U kunt een Illustrator -bestand met meerdere tekengebieden openen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

Het Illustrator -bestand importeren in Fireworks

Gebruik de optie Bestand > Importeren om Adobe Illustrator-bestanden met meerdere tekengebieden te importeren wanneer u tekengebieden afzonderlijk wilt importeren.

Wanneer u een Adobe Illustrator -bestand importeert dat meerdere tekengebieden bevat, wordt het menu Pagina ingeschakeld in het dialoogvenster Opties voor vectorbestanden. Selecteer in het menu Pagina het tekengebied dat u wilt importeren. Elk tekengebied in Illustrator wordt toegewezen aan een pagina in Fireworks. Tekengebied 1, 2 en 3 in het Adobe Illustrator-bestand worden bijvoorbeeld weergegeven als 1, 2 en 3 in het menu Pagina.

Het Illustrator -bestand openen in Fireworks

Als u alle tekengebieden in een Illustrator-bestand wilt openen, selecteert u Bestand > Openen en opent u het Illustrator-bestand dat de tekengebieden bevat. Aangezien alle tekengebieden als afzonderlijke pagina's worden geïmporteerd, zijn de opties voor bestandomzetting uitgeschakeld in het dialoogvenster Opties voor vectorbestanden.

Opmerking:

Opties voor vectorbestanden zijn uitgeschakeld wanneer u Illustrator-bestanden vanuit oudere versies dan CS3 en Illustrator-bestanden met één tekengebied importeert.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid