Nieuw in CS6

CSS-objecteigenschappen extraheren

U kunt CSS-objecteigenschappen, zoals afgeronde hoeken, verlopen, slagschaduwen en transformaties extraheren.

 1. Selecteer het object.
 2. Selecteer Venster > CSS-eigenschappen.
 3. Klik op Alles kopiëren om de CSS-eigenschappen van het geselecteerde object te kopiëren. Klik op Selectie kopiëren om afzonderlijke eigenschappen te kopiëren.
  Zie CSS-eigenschappen uit ontwerpobjecten extraheren met Fireworks CS6 voor meer informatie.

Segmenten exporteren als CSS-sprite

U kunt objecten in een document segmenteren en deze exporteren als één CSS-sprite. Het gebruik van één CSS-sprite in plaats van meerdere afbeeldingen verbetert de laadtijd van een website dankzij een vermindering van het aantal serveraanvragen.

Als u segmenten als CSS-spriteafbeelding exporteert, wordt naast het afbeeldingsbestand een CSS-bestandsafbeelding met verplaatsingswaarden gegenereerd.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het segment of op de groep segmenten.
 2. Selecteer CSS-sprites exporteren.
 3. Klik in het dialoogvenster Exporteren op Exporteren.

Zie Werken met CSS-sprites in Fireworks CS6 voor meer informatie.

Mobiele jQuery-thema's maken

U kunt mobiele jQuery-thema's maken op basis van standaardsprites en -stalen. U kunt ook een voorvertoning van het mobiele jQuery-thema weergeven en het als CSS en sprites exporteren.

 • Om een mobiel thema te maken, selecteert u Opdrachten > jQuery Mobile-thema > Nieuw thema maken.
 • Om een voorvertoning van mobiele thema's in een browser weer te geven, selecteert u Opdrachten > jQuery Mobile-thema > Voorvertoning thema.
 • Om een mobiel thema als sprites en CSS te exporteren, selecteert u Opdrachten > jQuery Mobile-thema > Thema exporteren.
 • Om een voorvertoning van het thema weer te geven, selecteert u Venster > Extensies > Voorvertoning van het jQuery Mobile-thema in de app.
 • Als u een placeholder voor een pictogram wilt toevoegen, selecteert u jQuery Mobile-thema > Pictogramplaceholder invoegen.

Zie jQuery Mobile-thema's maken met Fireworks CS6 voor meer informatie.

Prestatieverbeteringen

 • Om het probleem met onvoldoende geheugen te verhelpen, is het gebruik van GDI-objecten door Fireworks gereduceerd.
 • De limiet voor geheugengebruik voor computers met Windows 64 bit is verhoogd voor een betere stabiliteit tijdens het openen en opslaan van grote bestanden.
 • Voor Mac OS is de Eigenschappencontrole bij het schakelen tussen objecten verbeterd.

De dekking voor vulling en lijn afzonderlijk instellen

 1. Selecteer het object en selecteer de kleurkiezer van Lijn of Vulling. Of selecteer de kleurkiezer van Vulling of Lijn in de gereedschappenbalk.
 2. Klik op de schuifregelaarDekking.
 3. Sleep de schuifregelaar naar de gewenste waarde.
  Voor Mac OS typt u de waarde in het tekstvak.

Video

Alfaondersteuning in Vulling en lijn (00:02:50)

Krijg een overzicht van Alfaondersteuning voor vulling en lijn, waarin de tijdbesparing en creatieve veelzijdigheid van deze functie naar voren komt.

Door Patrick Foster

Verbeterde kleurselectie

 • Gebruik de knoppen om opties voor vullingtype zoals geen vulling, effen, verlopen en patronen in de Eigenschappencontrole en de gereedschapsbalk op te geven. In vorige versies stonden deze opties in vervolgkeuzemenu's.
 • U kunt de Lijnpositie (binnen, midden, buiten) nu opgeven via het dialoogvenster Lijn.

Video

Sneller toegang tot kleur (00:03:02)

Ontdek de voordelen van het nieuwe, verbeterde deelvenster Kleur met alle nieuwe functies: vul-/lijn-dekking, verlopen en informatie knippen/plakken voor Hex- en RGB-kleuren.

Door Patrick Foster

De hoek van verloop- of patroonvullingen instellen

 1. Selecteer het object.
 2. In de Eigenschapcontrole selecteert u de verloop- of patroonvulling.
 3. Geef in het dialoogvenster Verloop bewerken of Patroon bewerken de hoekwaarde op.

Nieuwe fw.png-bestandsnaamextensie

Als u een bestand opslaat, wordt het standaard met de fw.png-extensie opgeslagen.

Selecteer Bewerken > Voorkeuren om het standaardgedrag te wijzigen. Schakel op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren de optie .fw.png toevoegen uit en klik op OK.

U kunt deze extensie ook verwijderen in het dialoogvensterOpslaan als.

Verschillende verbeteringen

 • Verbeteringen aan het deelvenster Stijlen.
 • Locatiepunt voor kleurstop in het gereedschap Verloop wordt gemarkeerd.
 • Met het Pipet kunt u kleuren kopiëren en vullen en lijnkleuren maken.
  Selecteer het Pipet, klik met de rechtermuisknop op het object en selecteer de gewenste optie.
 • U kunt de standaard-Fireworks-sjabloon en algemene-bibliotheeksymbolen nu zoeken in de gebruikerslijst.
  Als een algemeen-bibliotheeksymbool is verwijderd, wordt een nieuwe kopie van het symbool gemaakt nadat u Fireworks opnieuw hebt gestart.
 • De naam van het geselecteerde object en het zoomniveau worden nu niet weergegeven op de titelbalk van het document. Deze informatie is beschikbaar in het deelvenster Lagen en de toepassingsbalk.
 • Updates voor het paddeelvenster en stalen.
 • Met Mac OS kunt u nu een voorvertoning van de afbeeldingsbestanden weergeven in Google Chrome.
 • De optiePad waarmee u snel toegang tot veel padgerelateerde opdrachten hebt, bevindt zich in het menu Venster.
 • De optieGroeperen als maskerbevindt zich in het contextmenu dat u kunt openen door met de rechtermuisknop te klikken.
 • De standaardinstelling voor optimalisatie voor een nieuw bestand is PNG32.
 • Verouderde functies:
  • AIR exporteren
  • Een presentatie maken
  • Flexibele skin
  • Device Central
  • Mijn scherm delen
 • U kunt beperkingen voor het gereedschap Uitsnijden nu vergrendelen met de Eigenschappencontrole.
 • Miniatuurpictogrammen voor objecten in het deelvenster Lagen.
 • De volgende middelen zijn nu beschikbaar in de gedeelde bibliotheek: Bewegingen, Pictogrammen, iPhone, jQuery Bootstrap, Wireframe, Wireframe-Ads, Wireframe-iPad, Wireframe-iPhone en Wireframe Windows Phone 7.
 • De stijlenbibliotheek is bijgewerkt met de volgende categorieën: knopsymboolstijlen, stijlen voor vulpatronen, puntstijlen voor lijnkleuren en stijlen voor webknoppen.
 • De knopinfo is nu beschikbaar voor de bewerking Bestand importeren.
 • Tijdens het opslaan in de algemene bibliotheek wordt een symbool behouden op het canvas.
 • Er zijn nu meer opties beschikbaar voor patronen en structuren.
 • In het dialoogvenster Verloopvulling gebruikt u de toetsen CTRL+Pijl-links of CTRL+Pijl-rechts om tussen de kleurstops en dekkingstops te navigeren. Op de Mac gebruikt u Command+Pijl-links of Command+Pijl-rechts.
 • Bibliotheken worden bijgewerkt met meer patronen en structuren.

API-verbeteringen

Nieuwe methoden

 • fw.appTemplatesDir: retourneert het pad naar de sjabloonmap.
 • fw.commonLibraryDir: retourneert het pad naar de algemene-bibliotheekmap.
 • fw.activeTool: geeft aan of het actieve gereedschap het opgegeven gereedschap is.
  Gebruik bijvoorbeeldif(fw.activeTool==Tools.pen) om te controleren of Pen het actieve gereedschap is. Deze methode is niet afhankelijk van de naam van het gereedschap in de gelokaliseerde taal.
 • fw.appPatternsDir: retourneert het pad naar de map Patronen.
 • fw.appTexturesDir: retourneert het pad naar de map Structuren.
 • fw.reloadPatterns: laadt de patronen uit de map Patronen opnieuw.
 • fw.reloadTextures: laadt de structuur uit de map Structuren opnieuw.
 • dom.updateSymbol: werkt het symbool bij dat is geïmporteerd uit de algemene bibliotheek.

Bijgewerkte methoden

 • fw.browseForFileURL(browseType, title, previewArea, startFolder): een nieuwe optionele parameter, startFolder, geeft de hoofdmap op voor het dialoogvenster Bladeren .
 • fw.setDocumentImageSize(boundingRectangle, resolution, currentPageOnly, interpolationMethod): een nieuwe optionele parameter, interpolationMethod, gebruikt gehele getallen van 1 tot 4 om respectievelijk bicubic, bilinear, soft en nearest neighbor op te geven.
 • fw.saveAs (doc, url, defaultFromOptions): de standaardwaarde voor de parameterdefaultFromOptions wordt gewijzigd in false. Wanneer deze waarde is ingesteld optrue, wordt het bestand opgeslagen met de huidige optimalisatie-instellingen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account