Verwijzingsfout: fout #1065: Variabele {Class Name} is niet gedefinieerd tijdens het compileren in Animate

Fout tijdens het publiceren, exporteren of testen van een film

Bij het publiceren, exporteren of testen van een film in Flash CS4 Professional, ontvangt u de volgende fout in het Uitvoervenster:

'Verwijzingsfout: fout #1065: Variabele {Class Name} is niet gedefinieerd.'

De Flash CS4 Professional-compiler wijkt enigszins af van de vorige versies. Als twee klassen dezelfde naam hebben of als de belangrijkste documentklasse dezelfde is als een geïmporteerde klasse, wordt deze fout weergegeven tijdens de compilatietijd.

Bijvoorbeeld, als uw belangrijkste FLA Kalender.fla heet, wordt een Kalender-documentklasse automatisch aangemaakt tijdens de compilatietijd (of u kunt zelf een schrijven en instellen in Publicatie-instellingen).

In dit geval is het mogelijk dat u geen andere map of klasse hebt met de naam Kalender in het klassepad. Bijvoorbeeld, een structuur met een document-submap zoals Kalendar.DateController.as geeft fout #1065 weer tijdens het compileren.

Oplossing: unieke klasse- en mapnamen gebruiken

Zorg ervoor dat geen klasse of map in het klassepad van het document dezelfde naam heeft als de klasse van het originele document. In het bovenstaande voorbeeld kan het probleem worden opgelost door de naam van de Kalender-map te wijzigen naar Kalender2.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?