Overzicht van nieuwe functies

Update van Flash Professional CC beschikbaar

Zie het overzicht van nieuwe functies voor meer informatie.

Adobe® Flash Professional® CC biedt een ontwerpomgeving voor het maken van animatie en multimedia-inhoud voor het web, zodat visual designers interactieve ervaringen kunnen maken die consistent kunnen worden gebruikt op desktops en mobiele apparaten. Lees verder voor een snel overzicht van de nieuwe functies die beschikbaar zijn sinds de nieuwste update van Flash Professional CC en voor koppelingen naar andere bronnen die meer informatie bieden.

Flash Professional CC | November 2013

De Adobe Flash Professional CC-update voor december 2013 is nu beschikbaar. In deze update zijn enkele belangrijke bugs gecorrigeerd. Adobe raadt u aan om de update te installeren.

De Adobe Flash Professional CC-update voor november 2013 is nu beschikbaar. In de meest recente update kunt u in het programma zelf HTML5 Canvas-inhoud ontwerpen en publiceren. Bovendien zijn in deze update enkele bugs gecorrigeerd.

HTML5 Canvas-inhoud maken en publiceren

 Nieuw in Flash Professional CC | November 2013

Met de nieuwste update van Flash Professional CC wordt het open webecosysteem aangevuld met native ondersteuning voor HTML5. U kunt HTML5 Canvas-inhoud op een native manier ontwerpen en publiceren vanuit Flash Pro zelf. De nieuwste update van Flash Professional voegt een nieuw HTML5 Canvas-documenttype toe dat vooraf ingestelde document- en publicatie-instellingen bevat. U kunt werken met de vertrouwde tijdlijn, werkruimte, gereedschappen en andere functies van Flash Pro, maar ook HTML5-inhoud produceren.

Flash Professional CC stelt u ook in staat om interactiviteit toe te voegen aan HTML5 Canvas-inhoud door native ondersteuning voor JavaScript te bieden. U kunt frames van de tijdlijn selecteren en aan JavaScript toevoegen. De Code-editor in Flash Pro is verbeterd om de functies Syntaxis markeren en Codehints te bieden voor JavaScript.

Met de opdracht AS3 omzetten in HTML5 Canvas-document kunt u in Flash Pro CC automatisch bestaande ActionScript 3.0-inhoud overbrengen naar een HTML5 Canvas-document.

Zie Een HTML5 Canvas-document maken en publiceren voor meer informatie.

Opmerking:

Het HTML5 Canvas-document gebruikt CreateJS-bibliotheken bij het publiceren van HTML5-inhoud en daarom zal Toolkit for CreateJS vanaf nu niet meer beschikbaar zijn als een extensie.

Andere belangrijke verbeteringen

 • Nieuwe JSAPI's voor Tween- en SpriteSheet Exporter-objecten.
 • Platformondersteuning
  • Besturingssystemen: Microsoft® Windows 8.1 en MAC OSX 10.9 worden ook ondersteund
  • Publicatiedoelen: Flash Player 11.8 en AIR 3.8 worden ook ondersteund
  • AIR: u kunt de AIR 3.9 SDK opnemen via de optie AIR SDK beheren, die ondersteuning biedt voor iOS Simulator 7.0.

Flash Professional CC | Juni 2013

De release van juni 2013 biedt een volledig vernieuwde Flash Professional CC-toepassing met modulaire 64-bits architectuur, een gestroomlijnde gebruikersinterface en krachtige nieuwe functies. Het is bovendien een native Cocoa-toepassing die toekomstige compatibiliteit met Mac OS X garandeert. Deze alomvattende herziening betekent aanzienlijke verbeteringen op gebied van prestaties, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Prestatieverbeteringen

Tot de belangrijkste verbeteringen in Flash Professional CC behoren de sterk verbeterde prestaties. Flash Pro beschikt over enkele belangrijke wijzigingen, zo zijn complexe workflows vereenvoudigd en kritieke fouten gecorrigeerd. Dankzij deze wijzigingen functioneert het programma veel beter op alle ondersteunde platformen.

 • De toepassing start meer dan tien keer zo snel op (warm opstarten)
 • Sneller publiceren
 • Een groot animatiebestand wordt maar liefst zeven keer zo snel opgeslagen
 • Scrubben op de tijdlijn gaat bijna twee keer zo snel
 • Het importeren naar het werkgebied en de bibliotheek gaat sneller
 • FLA- en AS-bestanden worden sneller geopend
 • Vloeiender tekenen, actieve voorvertoning van tekengereedschappen
 • Lager CPU-verbruik betekent langere levensduur van batterij

Ondersteuning voor HiDPI-resolutie met Flash Professional CC

Flash Professional CC is verbeterd en biedt nu ondersteuning voor HiDPI-weergaven, waaronder de op de nieuwe MacBook Pro beschikbare netvliesweergave. HiDPI-weergave maakt aanzienlijk waarheidsgetrouwere afbeeldingen en een veel betere afbeeldingsresolutie mogelijk. Flash Professional CS6 beschikte niet over de functionaliteit voor HiDPI-weergave en tekst was minder scherp en afbeeldingen minder gedetailleerd. Voor de verhoogde resolutie van deze typen weergave moest de gebruikersinterface van Flash Professional volledig worden vernieuwd. Bovendien moest de inhoud met de verwachte waarheidsgetrouwheid worden weergegeven.

De gebruikersinterface van Flash Professional CC is nu onvoorstelbaar scherp en duidelijk. De interface bevat pictogrammen, lettertypen, tekeningen in het werkgebied, rendering van algemene inhoud en de volledige IDE zelf.

HiDPI-weergave is in Flash Professional CC standaard mogelijk op MAC-computers. U kunt de netvliesweergave op een MAC echter uitschakelen en deze wijziging wordt dan overgenomen in Flash Professional CC.

De herziene interface van Flash Professional

Het deelvenster Sneltoetsen heeft een nieuw ontwerp

Het deelvenster Sneltoetsen heeft een nieuw ontwerp en is gestroomlijnd om de bruikbaarheid en prestaties te verbeteren.

 • (A) Het deelvenster Sneltoetsen is nu uitgerust met een functie Zoeken waarmee u gemakkelijk tot de juiste opdracht kunt doordringen.
 • (B) U kunt ook de volledige lijst met sneltoetsen naar het klembord kopiëren en vervolgens naar een teksteditor, zodat u de lijst snel kunt raadplegen.
 • (C) Als er tijdens het instellen van een sneltoets voor een opdracht een conflict ontstaat, wordt er een waarschuwing weergegeven. U kunt snel naar de problematische opdracht navigeren en deze wijzigen om het conflict op te lossen.
 • (D) U kunt een set sneltoetsen wijzigen en deze opslaan als een voorinstelling. U kunt deze voorinstelling dan selecteren en gebruiken als het u uitkomt.

Raadpleeg Sneltoetsen voor meer informatie.

Het deelvenster Voorkeuren is vereenvoudigd

Het deelvenster Voorkeuren is volledig veranderd en is nu veel gebruiksvriendelijker. Enkele opties die weinig werden gebruikt, zijn verwijderd. Deze opties beïnvloedden niet alleen voor de bruikbaarheid, maar vertraagden ook de prestaties. Deze wijzigingen verbeteren bovendien de workflow met Creative Cloud voor het synchroniseren van voorkeuren.

Verbeteringen aan de ActionScript-editor

In Flash Professional CC zijn enkele wijzigingen aangebracht aan de ActionScript-editor:

 • Het deelvenster Handelingen en de ActionScript-bestandseditor zijn ondergebracht in één venster.
 • De functie voor commentaar voor code kan nu op intelligente wijze commentaar toevoegen of verwijderen op basis van uw selectie van één of meerdere coderegels.
 • Scintilla, een opensource-codebewerkingscomponent, is nu geïntegreerd met Flash Pro.

Verbeteringen in het dialoogvenster Zoeken/Vervangen

De volgende wijzigingen zijn aangebracht voor de functie Zoeken/Vervangen.

 1. De gebruikersinterface van het dialoogvenster Zoeken/Vervangen is aanzienlijk verbeterd en is nu gebruiksvriendelijker.
 2. De mogelijkheid om de zoekopdracht te beperken tot het huidige frame in een document
 3. De mogelijkheid om te zoeken in alle openstaande documenten
 4. Afzonderlijke zoekopties voor code en andere tekst

Opmerking: u vindt het dialoogvenster Zoeken/Vervangen in het deelvenster Handelingen.

Efficiëntere workflow voor ontwerpers

Flash Professional CC introduceert enkele belangrijke functies en verbeteringen voor een verbeterde efficiëntie van de workflow voor ontwikkelaars en animators. Deze functies vereenvoudigen en versnellen enkele gebruikelijke taken die voorheen saai en tijdrovend waren.

Als u met een ontelbaar aantal objecten werkt in het werkgebied, hebt u een gestructureerde aanpak voor het instellen van de tijdlijn nodig. Met deze verbeteringen kunt u lagen, objecten en de tijdlijn indelen, zodat u tijdens het ontwerpen tijd bespaart en efficiënter kunt werken.

Bovendien is de gebruikersinterface van Flash Pro in een nieuw jasje gestoken, zodat de interface er nu heel anders uitziet. De vernieuwde gebruikersinterface van Flash Pro is beschikbaar in donkere en lichte thema's. De donkere gebruikersinterface is handig als u zich tijdens het ontwerpen vooral wilt richten op het werkgebied, en niet zozeer op de verschillende gereedschappen en menu-items.

Symbolen en bitmaps distribueren naar hoofdframes

Met de optie Distribueren naar hoofdframes kunt u meerdere objecten op een laag elk distribueren naar een ander hoofdframe. U kunt snel frame-voor-frame animaties maken door meerdere symbolen of bitmaps te distribueren naar afzonderlijke hoofdframes. Er ontstaat dan een animatie wanneer deze frames achter elkaar worden afgespeeld. U kunt het effect bekijken door de afspeelkop te scrubben in de tijdlijn. Zie Getweende animaties maken door objecten te distribueren naar hoofdframes of Distribueren naar hoofdframes voor meer informatie.

Meerdere symbolen en bitmaps wisselen

Met de optie Symbool wisselen/Bitmap wisselen kunt u symbolen en bitmaps wisselen. Als u met telbare objecten in het werkgebied werkt, gebruikt u deze optie om snel symbolen of bitmaps te dupliceren. Tijdens het wisselen blijven de eigenschappen behouden die op het oorspronkelijke symbool of op de oorspronkelijke bitmap zijn toegepast. Zie Meerdere symbolen wisselen en Meerdere bitmaps wisselen voor meer informatie.

Meerdere lagen selecteren als hulplijnen of maskers

De tijdlijn van Flash Professional CC bevat opties voor het selecteren van meerdere lagen als hulplijn- of maskerlaagtypen. Met de nieuwe opties kunt u lagen en objecten op efficiëntere wijze indelen en beheren. Meer informatie over Hulplijn- of Masker lagen vindt u in de artikelen Lagen op de tijdlijn en Maskerlagen gebruiken.

Eigenschappen instellen voor meerdere lagen

U kunt in Flash Professional CC de eigenschappen van meerdere lagen tegelijk wijzigen. U kunt instellingen wijzigen die van toepassing zijn op alle geselecteerde lagen, van laagtype tot contourkleur.

Als u met meerdere lagen werkt, is het vervelend om de eigenschappen voor elke laag afzonderlijk te selecteren en toe te passen. Gebruik deze functie om gemeenschappelijke eigenschappen op meerdere lagen tegelijk toe te passen. Zo bespaart u niet alleen tijd, het is ook veel efficiënter. Zie Eigenschappen instellen op meerdere lagen voor meer informatie.

Verbeterde bereikmarkeringen op de tijdlijn

 • Het is in Flash Pro CC mogelijk de Tijdlijn-bereiken proportioneel uit te breiden of in te krimpen. Gebruik sneltoetsen (Ctrl+slepen in Windows en Command+slepen in MAC) om de bereikmarkeringen proportioneel te verplaatsen aan weerszijden van de afspeelkop.
 • U kunt het Lus-bereik ook naar elke gewenste positie op de tijdlijn verplaatsen. In het verleden moest u beide bereikmarkeringen slepen om het bereik te kunnen verplaatsen. In Flash Pro CC kunt u de Shift-toets ingedrukt houden en het bereik met een van beide markeringen over de tijdlijn slepen.
 • In Flash Pro CC blijft de context van de hoofdtijdlijn en de geneste tijdlijn behouden wanneer u aan scènes werkt, symbolen bewerkt, enz. De positie van de afspeelkop blijft behouden voor zowel de hoofdtijdlijn als de geneste tijdlijn, zodat u over de benodigde context beschikt voor het frame dat u eerder hebt bewerkt.

Werken in de modus Volledig scherm

U kunt in Flash Professional CC in de volledige-schermmodus werken. In deze modus worden de deelvensters en menu-items verborgen, zodat er meer ruimte beschikbaar is voor het werkgebied. De deelvensters worden omgezet in bedekkingsdeelvensters die u gewoon kunt openen door de muisaanwijzer aan een van de zijden van het scherm te plaatsen.

Druk in Windows op F11 en op een MAC op Ctrl+Cmd+F om de volledige-schermmodus te activeren.

Centreren in het werkgebied

Als u in een grote werkruimte werkt, kunt u naar bepaalde hoeken van het werkgebied bladeren waarop u zich wilt concentreren. In dergelijke situaties is het lastig om terug te bladeren naar het midden van het werkgebied. Met de optie Het werkgebied centreren in Flash Professional CC is dit probleem opgelost. U kunt de optie Het werkgebied centreren op elk gewenst moment gebruiken om snel over te schakelen naar het midden van het werkgebied.

Kies in Flash Professional CC de optie Weergave > Vergroting > Het werkgebied centreren om over te schakelen naar het midden van het werkgebied. U kunt ook de sneltoets Ctrl + 0 (Command + 0 op een MAC) gebruiken om deze optie te kiezen. Of u kunt op de knop naast het keuzemenu voor de vergroting klikken.

Herziene workflows voor het importeren van PSD- en AI-bestanden

De workflows voor het importeren van PSD- en AI-bestanden zijn sneller, efficiënter en gestroomlijnder. De dialoogvensters voor importeren zijn aanzienlijk vereenvoudigd.

In oudere versies van Flash Pro bood de workflow geen ondersteuning voor het wijzigen van meerdere laageigenschappen. In de nieuwe versie kunt u eigenschappen voor meerdere lagen tegelijk instellen of wijzigen.

Dit zijn de twee belangrijkste wijzigingen in de workflows voor het importeren van PSD- en AI-bestanden:

 • De weergave van het deelvenster Lagen is verwijderd.
 • Verborgen lagen die in een Laagcompositie zijn opgenomen, blijven verborgen.

Live voorvertoning van kleuren voor de tekengereedschappen

U kunt in Flash Pro CC een vorm tegelijk met de geselecteerde kleur voorvertonen als u tekent in het werkgebied. In oudere versies van Flash Pro waren alleen de contouren van de vorm zichtbaar. In Flash Pro CC worden dankzij de verbetering Live voorvertoning niet alleen de contour, maar ook de Lijn en de Vulkleur van een vorm weergegeven.

En als u een andere lijn- of vulkleur kiest voor een vorm, wordt bovendien een live voorvertoning van de kleur op de vorm weergegeven. Als u een actieve voorvertoning van de kleuren wilt zien, dient u de vorm te selecteren in het werkgebied en de aanwijzer boven een willekeurige kleur te plaatsen.

Schalen naar ankerpunt

Met Flash Professional CC kunt u Flash-elementen vastzetten op vooraf gedefinieerde ankerpunten in het werkgebied terwijl de werkgebiedgrootte wordt geschaald.

 1. Klik in het deelvenster Eigenschappen op de knop in het frame Eigenschappen (naast het veld Grootte) om het dialoogvenster Documentinstellingen te openen.
 2. Pas de grootte van het werkgebied aan door de waarden voor de werkgebiedgrootte te wijzigen.
 3. U kunt geen Ankerpunt toewijzen aan uw Flash-element zonder de grootte van het werkgebied aan te passen.
 4. Selecteer de optie Inhoud schalen.
 5. Kies een geschikt Ankerpunt waar u uw inhoud wilt plaatsen.
 6. Klik op OK.

Donkere gebruikersinterface

De gebruikersinterface van Flash Professional CC kan worden ingesteld op het thema Donker of Licht. Afhankelijk van uw ontwerpvoorkeuren, kunt u het kleurthema voor de interface opnieuw instellen. Standaard wordt in Flash Pro CC de donkere gebruikersinterface weergegeven. Ga als volgt te werk om het kleurthema te veranderen:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen.
 2. Selecteer het kleurthema Donker of Licht in de vervolgkeuzelijst Gebruikersinterface.
 3. Klik op OK.

Verbeteringen in tijdlijnanimaties in Flash Professional

Train Simple - Matthew Pizzi

Video exporteren

De workflow Video exporteren is aangepast en werkt nu soepeler. Flash Pro kan nu niet meer alleen maar MOV-bestanden (QuickTime) exporteren. Flash Pro is nu volledig geïntegreerd met Adobe Media Encoder. Dankzij deze integratie kunnen MOV-bestanden worden omgezet in verschillende andere indelingen. Zie Video exporteren met Flash Professional CC voor meer informatie.

Toolkit voor CreateJS 1.2 gebruiken

Flash Pro-elementen en toepassingen voor HTML5 publiceren

Train Simple - Matthew Pizzi

De Toolkit for CreateJS 1.2 is nu volledig geïntegreerd en als een deelvenster beschikbaar in Flash Pro CC. Met de Toolkit for CreateJS kunnen ontwikkelaars en animators elementen maken voor HTML5-projecten met gebruik van de opensource CreateJS JavaScript-bibliotheken. Met de Toolkit for CreateJS kunt u met één muisklik de inhoud exporteren als JavaScript, zodat u deze kunt voorvertonen in de browser. Zo kunt u in een mum van tijd expressieve, op HTML5 gebaseerde inhoud samenstellen. De Toolkit biedt ondersteuning voor de meeste basisopties voor animaties en illustraties van Flash Professional, zoals vectoren, bitmaps, tweens, geluiden, knoppen en JavaScript-tijdlijnscripts.

Zie het artikel De Flash Professional Toolkit gebruiken voor CreateJS voor meer informatie.

Verbeteringen op gebied van de ontwikkeling van AIR-toepassingen

Flash Pro CC introduceert nieuwe functies waarmee u de ontwikkelingsworkflow voor AIR-toepassingen voor iOS-apparaten kunt verbeteren. Deze functies benutten belangrijke updates van de AIR-bibliotheek om krachtige functies toe te voegen aan Flash Professional.

Connectiviteit voor meerdere apparaten

U kunt AIR-toepassingen op meerdere apparaten tegelijk testen en implementeren. Deze tijdbesparende aanpak voor het testen en implementeren van toepassingen maakt het mogelijk in één keer toepassingen te testen op apparaten met verschillende schermgrootten. U dient apparaten aan te sluiten via USB om deze functie te kunnen gebruiken. Zie Connectiviteit voor meerdere apparaten via USB voor meer informatie.

Testen en fouten opsporen in de Interpreter-modus

Met de Interpreter-modus kunt u snel toepassingen die geschreven zijn voor iOS-apparaten testen en er fouten in opsporen. In de Interpreter-modus worden AIR-toepassingen geïnstalleerd (op de iOS-doelapparaten) zonder ActionScript-code om te moeten zetten in ARM. De Interpreter-modus bespaart niet alleen tijd, maar vereenvoudigt ook de implementatie van de toepassing. Zie Testen en fouten opsporen met behulp van de Interpreter-modus voor meer informatie.

Testen en fouten opsporen op iOS via USB

In Flash Pro CC kunt u toepassingen op iOS-apparaten via USB-tethering testen en fouten in deze oplossingen corrigeren. Dit is een toevoeging bij de functie voor externe tests en foutopsporing via Wi-Fi die beschikbaar is in Flash Professional.Dankzij tethering via USB wordt het testen van en opsporen van fouten in workflows echter eenvoudiger, aangezien het aantal handmatige stappen is afgenomen. Zo worden de test- en foutopsporingsprocessen voor toepassingen voor iOS-apparaten in feite versneld. Zie Testen en fouten opsporen op iOS via USB voor meer informatie.

Flash Professional CC en Adobe Scout

Flash Professional CC kan nu de geavanceerde telemetriefuncties van Adobe Scout benutten. Met deze functie kunt u de door Scout verschafte, op intuïtieve wijze gesorteerde profileringsgegevens ophalen en gebruiken.

Scout is een hulpprogramma voor analyse en profilering voor Flash-runtime waarmee u toepassingen voor mobiele apparatuur, het bureaublad of het web kunt optimaliseren. Scout is ontworpen om nauwkeurige gegevens te verschaffen die uit verschillende systeembronnen zijn verzameld. De gegevens die door Scout worden verschaft, zijn zo gebruiksvriendelijk dat u de prestaties van toepassingen gemakkelijk kunt meten, profileren en analyseren.

Scout verschaft standaardtelemetriegegevens voor SWF-bestanden die op een computer worden uitgevoerd. Flash Professional biedt opties in het dialoogvenster Publicatie-instellingen om geavanceerde gegevens in te schakelen en weer te geven.

Installeer Scout op dezelfde computer als Flash Professional CC om de twee programma's met elkaar te integreren. U kunt Adobe Scout ook op een ander systeem installeren en de functie voor extern aanmelden gebruiken voor toegang tot de telemetriegegevens van SWF-bestanden die op een ander systeem worden uitgevoerd. Zie Flash Professional CC gebruiken met Adobe Scout voor meer informatie.

Foutberichten voor JS API's

Gebruikers hadden weinig aan de foutberichten voor JS API's. Deze zijn aanzienlijk verbeterd en bevatten nu contextinformatie. De foutberichten bevatten nu het regelnummer, een uitleg van het probleem met het exacte foutbericht, bestandsnamen en meer details die foutopsporing gemakkelijker maken.

Systeemvereisten

Zie de systeemvereisten voor Adobe Flash Professional CC op http://www.adobe.com/nl/products/flash/tech-specs.html.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online