Probleem

Wanneer u Foto > Tijd en datum bewerken... selecteert, verschijnt het dialoogvenster, maar het blauwe wieltje verhindert bewerking van de datums.

editdatetime

Tussenoplossing

Zorg ervoor dat het deelvenster Info zichtbaar is voordat u Foto > Tijd en datum bewerken... selecteert.

Als u het deelvenster Info wilt weergeven, selecteert u Weergave > Info... of klikt u op het pictogram (i) in de rechterbenedenhoek van de Lightroom-gebruikersinterface.