Extra spaties verwijderen op webpagina's die zijn gemaakt met Adobe Muse

Lees dit artikel om te weten te komen hoe u extra spaties verwijdert op webpagina's die zijn gemaakt met Adobe Muse. Herstel lay-out die op het bedoelde apparaat kleiner lijkt dan ontworpen.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Probleem

Op webpagina's die met Adobe Muse zijn gemaakt, kunt u de volgende problemen ondervinden:

  • Extra ruimte op webpagina's die zijn gemaakt met Adobe Muse
  • Lay-out lijkt op het bedoelde apparaat kleiner dan ontworpen

Lees verder om de mogelijke oplossingen voor dit probleem te ontdekken.

Oplossing 1: zoek pagina-items die buiten de pagina zijn geplaatst

Zoek in de ontwerpweergave naar pagina-items die u mogelijk buiten de pagina hebt geplaatst. U kunt pagina-items markeren door Beeld > Frameranden weergeven of Bewerken > Alles selecteren te kiezen. Verwijder pagina-items die buiten de pagina zijn geplaatst of zet ze op een andere plaats.

Oplossing 2: verifieer dat uit- of ingevouwen pagina-items tijdens export op de pagina staan

Afhankelijk van het actieve inhoudsgebied kunnen accordeons en composities meer ruimte innemen wanneer ze zijn uitgevouwen. Verifieer dat de inhoud van de widget op de pagina staat tijdens export.

Oplossing 3: controleer ingesloten HTML en widgets van derden met vooraf gedefinieerde groottes

Met veel ingesloten HTML en widgets van derden kunt u het formaat van een pagina-item wijzigen in de
ontwerpweergave. Veel van deze pagina-items hebben vooraf gedefinieerde afmetingen die in hun code worden aangegeven. Daarom hebben sommige pagina-items bij export misschien niet dezelfde grootte als in de ontwerpweergave.

In dit geval neemt u contact op met de derde partij die de ingesloten HTML/widget distribueert.

Oplossing 4: verifieer uitgevouwen grootte van geneste pagina-elementen

Geneste pagina-elementen breiden de grootte van de bovenliggende container uit wanneer ze worden uitgebreid. Verifieer dat geneste items een bovenliggende container niet verder uitbreiden dan de grenzen van de pagina.

Oplossing 5: pagina-elementen in een responsieve lay-out verifiëren

Als u dit probleem in een responsieve lay-out ervaart, vooral in breekpunten die overeenkomen met telefoon- of tabletlay-outs, gebruikt u de scrubber en bekijkt u een voorbeeld van uw ontwerp op alle breekpunten. Verifieer of een pagina-element het scrubbergebied verlaat terwijl u de lay-out van formaat wijzigt en een voorbeeld bekijkt.

Als er items buiten de scrubber staan, is de eigenschap Afmeting wijzigen voor deze items waarschijnlijk op Geen ingesteld.

Ga als volgt te werk om de extra ruimte te elimineren:

  • Stel de eigenschap Afmeting wijzigen van deze elementen in op Responsieve breedte of op Uitrekken tot browserbreedte. 
  • Maak een nieuw breekpunt op de breedte waar de elementen de scrubber verlaten. Wijzig het formaat en de positie van deze pagina-elementen op het nieuwe breekpunt.

Andere mogelijke oplossingen

  • Schakel 'plakvoettekst' in als deze nog niet is ingeschakeld.
  • Controleer de regelafstand en opvulling voor ingevoegde elementen.
  • Verwijder HTML-inhoud van derden van de webpagina.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account