Opmerkingen bij de release | Adobe Muse CC

In dit document worden recente updates voor Adobe Muse beschreven.

26 maart 2018

2018.1

Deze versie bevat het volgende:

Stijlkenmerken in elementen kopiëren

In Adobe Muse CC 2018.1 kunt u met de rechtermuisknop de stijlkenmerken van een element kopiëren en deze vervolgens met de rechtermuisknop via Kenmerken plakken op een ander element plakken. U kunt ook selectief kenmerken kopiëren en plakken met deze functie.

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost en stabiliteits- en prestatieverbeteringen

Deze versie biedt oplossingen voor problemen die gemeld zijn in de versie van oktober 2017 en andere fouten waardoor de app crashte.

Een lijst met bekende problemen en welke problemen zijn opgelost in deze versie van Adobe Muse vindt u in het knowledgebase-artikel Bekende problemen.

18 oktober 2017

2018.0

Deze versie bevat het volgende:

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost en stabiliteits- en prestatieverbeteringen

Deze versie bevat oplossingen voor problemen die sinds de versie van augustus 2017 zijn gemeld. Biedt oplossingen voor weergaveproblemen voor sites die in vorige versies zijn gemaakt, onverwacht gedrag van de app bij het exporteren van sites en andere fouten waardoor de app crasht.

Bestanden in Adobe Muse compatibel met eerdere versies

Als u in Adobe Muse CC 2018 een .muse-bestand opent dat in een oudere versie van de app is gemaakt, wordt uw bestand geconverteerd. Dit bestand kan niet opnieuw in een oudere versie van Muse worden geopend. Er wordt op dezelfde locatie automatisch een back-up van uw bestand gemaakt, zodat u altijd een exemplaar hebt van het bestand dat in de oudere versie is gemaakt.

Een lijst met bekende problemen en welke problemen zijn opgelost in deze versie van Adobe Muse vindt u in het knowledgebase-artikel Bekende problemen.

22 augustus 2017

2017.1

Deze versie bevat het volgende:

Responsieve widgets

Presentatie-, compositie- en contactformulierwidgets zijn nu volledig responsief. De widgets zijn niet alleen responsief na de export, maar ook in het ontwerpgebied terwijl u ze bewerkt en aanpast. Als u nieuwere widgets naar het canvas sleept, zijn deze meteen responsief - u kunt ook widgets in oudere projecten responsief maken door responsieve afmetingen ervoor in te stellen en deze vast te zetten.

Stabiliteits- en prestatieverbeteringen

Deze versie van Muse bevat stabiliteitsverbeteringen om de betrouwbaarheid van de Muse-app te verbeteren. Prestatie-gerelateerde verbeteringen helpen u om sneller dan voorheen aan de slag te gaan.

Zo verloopt de handeling Bestanden openen nu een stuk sneller in Muse, wat vooral te merken is bij bestanden met meerdere pagina's of veel breekpunten. Verbeteringen in de exportworkflows zorgen ervoor dat u uw website sneller online kunt krijgen. 

Verbetering van de productiviteit

Muse CC 2017.1 bevat diverse verbeteringen die de app bruikbaarder maken. Belangrijke verbeteringen zijn:

Een sub-element in een groep selecteren. In geneste groepen van widgets of elementen kunt u nu dubbelklikken op een sub-element om dit te selecteren en toegang te krijgen tot de eigenschappen. Eerder moest u elk bovenliggend element selecteren voor toegang tot een sub-element. 

Zoomen met knijpbeweging. U kunt nu een trackpad of een apparaat met touchscreen gebruiken om in of uit te zoomen om de plaatsing en de positie van objecten te bekijken. 

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Deze update bevat ook oplossingen voor diverse problemen die klanten hebben gemeld. Deze omvatten gebruiksverbeteringen, eerdere oplossingen die de app lieten crashen en onverwacht gedrag.

Een lijst met bekende problemen in deze versie van Muse vindt u in het knowledgebase-artikel Bekende problemen.

10 juli 2017

2017.0.4

Deze versie bevat een oplossing voor het volgende probleem:

 • Als er een videowidget werd toegevoegd aan het canvas van een Muse-website liep de app vast en reageerde deze niet meer.

13 juni 2017

2017.0.3

Deze release bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen en oplossingen voor de volgende door de gebruiker gemelde problemen:

 • Poging tot het opnieuw publiceren  van .muse bestandsresultaten  die voorkomen in de foutmelding:  server  ontbreekt mogelijk of is onjuist.
 • [Mac] Blanco compositietriggers kunnen niet worden aangeklikt indien  ingesteld  op Lightbox als u er met een muis overheen gaat.
 • [Chrome]  Het  doelvak wordt na een rollout-bewerking niet gesloten door de nieuwscompositie.
 • Indien een pagina wordt geëxporteerd en  voorvertoond , verdwijnt de compositiewidgetcontainer als u eroverheen gaat met de muis. 
 • De posterafbeelding voor videowidgets wordt opnieuw gegenereerd als u schakelt tussen breekpunten.
 • Als u de bestandsnaam van een pagina wijzigt die is uitgesloten van menukoppelingen, wordt de Muse-app mogelijk onverwacht afgesloten.
 • Als u het horizontale en verticale menu gebruikt op pagina's met meerdere breekpunten, wordt de app onverwacht afgesloten.
 • Als u op de knop Voorvertonen klikt, wordt de Muse-app onverwacht afgesloten.

13 februari 2017

2017.0.2

Deze versie bevat het volgende:

 • Kleine verbeteringen:
  • SEO-verbeteringen voor afbeeldingsverwijzingen in door Muse gegenereerde site-overzichtbestanden.
  • Mogelijkheid om een specifieke container in een accordeonwidget te openen vanuit een hyperlink.
  • Als u klikt op de ankers in een accordeonwidget, wordt de accordeonwidget uitgevouwen.    
  • Voor grote bestanden zijn de prestaties verbeterd waardoor bestanden sneller worden geëxporteerd.
 • Opgeloste problemen:
  • Een afbeelding die niet is geschaald, behoudt de hyperlink nadat de afbeelding op BC wordt gepubliceerd.
  • Accordeonwidgets waarbij de eigenschap Kan alles sluiten  is ingeschakeld,  worden uitgevouwen en samengevouwen zoals verwacht.
  • Muse sluit niet meer onverwacht af bij het openen van een .muse-bestand vanaf een netwerklocatie.
  • Als u voor een bepaalde selectie de verticale hoekgreep voorbij 0 px op de liniaal sleept, blijft de schuifbalk zichtbaar.
  • Als een geroteerde afbeelding in CC Library is opgeslagen, behoudt deze bij het slepen van het middel op het canvas de verwachte richting (de afbeelding blijft geroteerd).
  • Op een pagina waarop meerdere items verschillende lijndiktes hebben, kunt u nu een lijndikte van 0 op een of meerdere items toepassen.
  • De uitlijningeigenschap van de knoptekst Verzenden blijft behouden bij het exporteren.
  • Bij het exporteren van een pagina met een omlijning, behouden de pagina-items hun grootte en positie.
  • In de ontwerpmodus, bij het gebruik van de responsieve scrubber, werken Staatknoppen die in composities genest zitten zoals verwacht.
  • Muse-bestanden op netwerkmappen kunnen zonder fouten worden geopend.
  • Bij het uploaden van een site met afbeeldingen naar een webserver, worden er geen .htaccess-bestandsfouten gevonden en wordt het uploaden zoals verwacht voltooid. 

15 december 2016

2017.0.1

Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen die door gebruikers zijn gemeld:

 • Problemen met de laaginconsistentie in vastgezette elementen. De pagina-elementen schuiven over de bovenste laag die op stramienpagina is vastgezet.
 • De widget voor het samenstellen van presentaties toont in Chrome afbeeldingen in een onjuiste volgorde.
 • [Alleen Mac] Muse loopt vast bij het openen van een raw-bestand waarvan de naam is gewijzigd of dat naar een andere map is verplaatst.
 • Muse loopt vast als de op dat moment aangemelde gebruiker een apostrof in zijn of haar naam heeft. 
 • Muse loopt vast als de knop Verzenden op een contactformulier het lettertype van het systeem gebruikt.
 • Muse loopt soms vast op computers met de macOS 10.12.1-update (versie 16B2657).
 • Muse loopt vast bij het opslaan van een site die een tekstkader bevat dat over meerdere breekpunten is uitgebreid.

2 november 2016

2017.0

Adobe Animate CC-integratie

Zet een Adobe Animate CC-compositie rechtstreeks neer in het ontwerpcanvas van uw CC Library.

Creative Cloud Assets-verbeteringen

U kunt al uw middelen die zijn opgeslagen in Creative Cloud, al uw Creative Cloud Libraries en al uw middelen die zijn gemaakt met CC-bureaubladproducten en mobiele projecten archiveren en herstellen.

Typekit Marketplace-integratie

Koop lettertypen en gebruik deze in uw Adobe Muse CC-projecten met gebruik van de synchronisatie- en webtechnologieën van Typekit-lettertypen.

Extra sterk zoomen

Besteed minder tijd aan het zoeken naar inhoud op uw website door met behulp van het Handje te zoomen, te pannen en naar een specifieke sectie te gaan.

Bibliotheekitems behouden Breekpunten

Wanneer bibliotheekitems met breekpunten naar het ontwerpcanvas worden gesleept, blijven de breekpunten nu behouden. Dat betekent snellere widgetintegratie met Muse-sites.

De knop Delen

Als u na het publiceren van uw Adobe Muse CC-site op de knop Delen klikt, worden de opties voor het delen van de URL van uw site weergegeven en een koppeling voor het bewerken van uw site met In-Browser Editing.

Dialoogvenster voor samenvoegen In-Browser Editing

In het gloednieuwe dialoogvenster Samenvoegen worden wijzigingen direct weergegeven in de context van het ontwerp. Ook verloopt het synchroniseren van wijzigingen van In-Browser Editing nu soepeler.

Verbeteringen in formulieren

reCAPTCHA v2

Muse CC 2017 bevat de nieuwe versie van reCAPTCHA waaraan het selectievakje ''Ik ben geen robot'' is toegevoegd. Google heeft onlangs de gegenereerde toetsen gewijzigd, zodat alleen net ingestelde toetsen werken met deze nieuwe versie van reCAPTCHA. De toetsen die vóór augustus zijn gegenereerd, werken met beide versies van reCAPTCHA. Probeer het en laat het ons weten als Google weet dat u geen robot bent.

De knop Verzenden

In Adobe Muse CC 2017 wordt de knop Verzenden op een formulier nu weergegeven met behulp van HTML en CSS. Dit resulteert in een weergave van hoge kwaliteit op elk scherm en bij elk zoomniveau.

Verbeteringen en oplossingen voor problemen

De prestaties op het gebied van tekenen, typen en scrubben tijdens het bewerken van complexe pagina's en meerdere breekpunten zijn verbeterd.

20 juli 2016

2015.2.1

Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:
 • Bij het laden van sommige sites die bepaalde combinaties van aangepaste HTML of widgets van een derde partij bevatten, wordt in de browser een foutbericht weergegeven dat begint met "JavaScript exception: Error calling selector function."
 • Compositietriggers kunnen tijdens het exporteren horizontaal verkeerd zijn uitgelijnd als ze verschillende lijndikten hebben tussen verschillende statussen
 • Ongedaan maken selecteren na het wijzigen van de breedte van een pagina in de ontwerpmodus kan een crash veroorzaken met het foutbericht "unknown BP type"
 • Als u een object verplaatst in het deelvenster Lagen, wordt het object ook verticaal verplaatst op de pagina
 • Widgets met op de pagina vastgezette triggers met verschillende stijlen in de weergave van de normale en de actieve staten lijken verkeerd uitgelijnd te zijn wanneer ze worden gepubliceerd
 • Als u de breekpuntbalk verplaatst nadat u een hyperlink maakt, de paginabreedte aanpast en dit vervolgens ongedaan maakt, kan Muse vastlopen
 • Als de netwerkverbinding tijdens het publiceren wordt onderbroken, loopt Muse vast met het foutbericht "SiteFile.getBinaryContent called before SiteFile.writeToStream"
 • De pagina's van een site kunnen in de browser onjuist worden weergegeven als verschillende breekpunten verschillende instellingen hebben voor vaste voettekst
 • Muse kan vastlopen bij het verplaatsen van de breekpuntbalk in de ontwerpmodus op een pagina met een rechthoek over de volledige breedte met daarboven een grotere afbeelding
 • Sommige gebruikers met Business Catalyst-sites hebben geen toegang tot hun sites
 • Als u een site publiceert naar Business Catalyst op een Mac waarvan de taalinstelling in de systeemvoorkeuren op Hebreeuws is ingesteld, loopt Muse vast
 • Als u Alle middelen verzamelen kiest in het deelvenster Middelen op een site met ontbrekende CC Libraries-middelen, loopt Muse vast
 • Er wordt een extra schuine streep weergegeven na de domeinnaam bij het publiceren van een site naar Business Catalyst met aangepaste domeinen
 • Het dialoogvenster Publiceren naar Business Catalyst heeft onjuiste vertalingen voor Russisch in Windows
 • Sites die zijn gepubliceerd naar Business Catalyst met .oam-animaties kunnen niet worden bewerkt met In-Browser Editing
 • HiDPI-sites met een vaste breedte en geplaatste afbeeldingen exporteren met een formaat dat 1,5 keer groter is dan verwacht en rapporteren onjuiste dimensies in het deelvenster Middelen
 • De sneltoetsen voor Muse ontbreken in het menu Programma's na het uitvoeren van een upgrade naar Muse 2015.2 voor Windows

20 juni 2016

2015.2

Scrolleffecten in breekpunten met een vaste breedte

U kunt scrolleffecten nu gebruiken voor items bij elk willekeurig breekpunt waarvoor een vaste breedte is ingesteld. De instelling voor vaste of vrije breedte van het breekpunt kan worden gewijzigd via de breekpunteigenschappen die beschikbaar worden als u dubbelklikt op een breekpunt of er met de rechtermuisknop op klikt.

Rechthoeken met responsieve breedte en hoogte en YouTube- en Vimeo-widgets

De optie voor het wijzigen van de responsieve breedte en hoogte is nu ingeschakeld voor zowel rechthoeken als YouTube- en Vimeo-widgets.

Handgreep verticaal verplaatsen

Deze handgreep maakt een enorm verschil wanneer u met responsieve websites werkt! Wanneer een object op de pagina is geselecteerd, verschijnt de Handgreep verticaal verplaatsen, zodat alle onderliggende objecten kunnen worden verplaatst. Wanneer u de handgreep gebruikt, worden objecten onder de bovenrand van de actuele selectie omhoog en omlaag verplaatst op de pagina. Dubbelklik op de handgreep om alle items onder de Handgreep verticaal verplaatsen te selecteren.

Ondersteuning voor oorspronkelijke Illustrator-bestanden

AI-bestanden kunnen nu rechtstreeks in Muse worden geplaatst. U kunt workflows voor vectorafbeeldingen nu eenvoudig bijwerken met het oude, vertrouwde deelvenster Middelen. Er worden automatisch SVG-bestanden gegenereerd wanneer uw site wordt gepubliceerd.

Verbeteringen op het gebied van Google Page Speed

Muse laadt alle JavaScript nu asynchroon. Als uw site bovendien wordt gehost op een Apache-webserver en u uw site in Muse uploadt via FTP, wordt het in de browsercache plaatsen voor CSS, afbeeldingen en Javascript-bestanden ingeschakeld. Deze wijzigingen kunnen de Google Page Speed-classificatie verbeteren. U kunt nu ook kiezen of u de pagina sneller wilt laten laden met gebruik van tijdelijke lettertypen. Nieuwe en bestaande sites vertonen momenteel het bekende gedrag: ze wachten tot de weblettertypen beschikbaar zijn voordat de pagina wordt weergegeven. U vindt deze nieuwe functie in Site-eigenschappen op het tabblad Geavanceerd in de sectie Weblettertypen.

Adobe Comp CC

Muse is nu geïntegreerd met Adobe Comp CC, een app die beschikbaar is voor iPhones en iPads. Deze app overbrugt de kloof tussen mobiele apparaten en bureaubladapparaten, zodat u altijd en overal lay-outs kunt maken. Met Comp CC kunt u componenten zoals rechthoeken en plaatsaanduidingen voor afbeeldingen of tekstvakken toevoegen door middel van gebaren. De app zet deze gebaren om in scherpe afbeeldingen, zodat u uw lay-out binnen enkele minuten kunt voltooien.

Verbeteringen op het gebied van kleuren in CC Libraries

U kunt nu veel gemakkelijker werken met kleuren in CC Libraries. U kunt nu stalen met aangepaste namen toevoegen aan het deelvenster Stalen. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken om meerdere kleuren tegelijkertijd te selecteren en toe te voegen aan het deelvenster Stalen. Voor de lijnkleur van objecten kan een CC Libraries-kleur worden ingesteld en de tekstkleur kan ook worden ingesteld. En ten slotte kunt u de pagina- of browservulling nu instellen op een CC Library-kleur.

Ovaal

Maak rechtstreeks in Muse ovalen en cirkels met de nieuwe tool Ovaal. Houd Shift ingedrukt om cirkels te maken.

De tool Afbeeldingskader

Met deze nieuwe tool maakt u zowel rechthoekige als ovalen lege afbeeldingskaders op de pagina. Maak plaatsaanduidingen voor afbeeldingskaders die u later kunt vullen wanneer de inhoud klaar is. U vult de lege kaders gewoon door er op elk gewenst moment inhoud naartoe te slepen.

Middelen verzamelen

Het is nu eenvoudiger dan ooit om alle sitemiddelen te verzamelen en een project naar een andere locatie te verplaatsen. U kunt nu alle middelenbestanden die voor een site worden gebruikt naar één locatie op uw computer kopiëren.

Startscherm

Het startscherm is bijgewerkt en bevat nu nieuwe functies waarover alle CC-toepassingen beschikken.

Stand van de overzichtsweergave

De overzichtsweergave beschikt nu over een optie voor een verticale lay-out voor het weergeven van stramienpagina's en onderliggende pagina's. Dit maakt een enorm verschil voor sites met meerdere pagina's en complexe hiërarchieën.

Minimale paginabreedte rechtstreeks bewerken

U kunt de minimale paginabreedte nu rechtstreeks bewerken via de breekpuntbalk. Houd uw muis boven de rand van het gebied voor de minimale paginabreedte in de breekpuntbalk. Wanneer de cursor de vorm voor formaatwijziging aanneemt, klikt en sleept u om de minimale paginabreedte aan te passen.

Nieuwe voorkeur voor de voorvertoning van IP-adressen

Sommige instellingen van uw firewall voorkomen dat de functies Voorvertoning en Voorvertoning in browser van Muse verbinding maken. Als u geen voorvertoning kunt weergeven, gebruik dan de nieuwe voorkeur in het dialoogvenster met Muse-voorkeuren waarmee u uit drie verschillende verbindingsinstellingen kunt kiezen.

Vaste voettekst met CSS

Wanneer Vaste voettekst is ingeschakeld en een pagina de onderkant van de browser niet bereikt, wordt de hoogte van de pagina aangepast. Deze functie is opnieuw gecodeerd met gebruik van JavaScript en CSS. Korte pagina's die gebruikmaken van deze functie worden sneller geladen.

 

22 maart 2016

2015.1.2

Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

 • Bij het wijzigen van linkeropvulling worden alle pagina-items op betreffende pagina's verplaatst
 • Muse loopt vast bij genereren van SVG-posters voor dezelfde SVG op meerdere breekpunten
 • Afbeeldingen in een deelvenster met tabbladen op een pagina met meerdere breekpunten kunnen leiden tot de exportfout "Een afbeelding op pagina is te groot. Maak de afbeelding kleiner en probeer het opnieuw."
 • Breedte van de 100%-elementen wordt niet bijgewerkt bij wijzigen van de paginabreedte op een pagina met vaste breedte 
 • Bij bepaalde geconverteerde Muse-bestanden krijgt u de melding "pendingProcessInfo:updateDisplayAsync TextLayoutDisplayObject..." bij het openen van bepaalde pagina's
 • Muse loopt vast bij het activeren van het breekpunt in een klein aantal Muse-bestanden
 • Muse loopt vast bij het verwijderen van alternatieve lay-outs met pagina-items met scrolleffecten
 • Overlappende pagina-items kunnen leiden tot de verkeerde z-volgorde na exporteren
 • Bij het bewerken van een stramienpagina en het opnieuw publiceren van de pagina wordt voor sommige sites met gesynchroniseerde tekst de melding "Failed to find CSSSheet for page" weergegeven
 • Sommige pagina's hebben mogelijk een onjuiste breedte bij het converteren van sites vanuit oudere Muse-versies
 • De tussenruimte tussen pagina-items verandert onverwacht wanneer inhoud naar beneden wordt gedrukt door een groeiend pagina-item en gegroepeerde elementen zich niet meer op de pagina bevinden
 • Sommige inhoud van de voettekst van de site overlapt met de pagina-inhoud wanneer de venstergrootte wordt gewijzigd naar een bepaald breekpunt
 • Aanpassen aan pagina-vullingsafbeeldingen worden opnieuw gegenereerd in een aanzienlijk kleiner formaat dan verwacht
 • MUCOW-opties met 'supportsGlobalAndOptionContentTags' gaan verloren na het opnieuw openen van het Muse-bestand
 • Illustraties in lichtbakcompositiewidgets zijn niet zichtbaar na het aanpassen van de grootte na een breekpunt als de compositie een horizontale of verticale overgang bevat
 • Muse loopt vast bij het verwijderen van een alternatieve lay-out met bepaalde open pagina's met breekpunten op de stramienpagina
 • Muse loopt vast bij het exporteren van sommige sites en de melding "Why does PageItem have a cached parent page if we're not already exporting or resizing the page?" verschijnt
 • Een groep draaien in het palet Transformeren past de actie toe op onderliggende items, niet op de groep
 • Opmaak hersteld van bepaalde stramienpagina-inhoud die is gepubliceerd naar Business Catalyst
 • Muse loopt vast bij het exporteren van een pagina met meerdere breekpunten en een menu met submenu's waarvan de grootte is gewijzigd
 • Muse loopt vast bij het plakken of slepen en neerzetten van een selectie met een formulier en tekstkader met een inline SVG- of HTML-pagina-item
 • Muse loopt vast bij het bewerken van een scrolleffect op een stramienpagina met de melding "Why are we applying scroll effects for an item on a page with multiple breakpoints"
 • Muse loopt vast bij het exporteren van een site met gesynchroniseerde tekst en pagina die is gemarkeerd als Niet exporteren wanneer het deelvenster Lagen is geopend, met de melding "LTW:onCollectionChange called with no front page canvas"
 • Muse loopt vast na het bewerken van bepaalde MUCOW's met vakken met meerdere tekstregels
 • Alineastijl met h-tags die is toegepast op een alinea van een tekstkader met meerdere alinea's in een breekpunt veroorzaakt w3-validatiewaarschuwingen
 • Zeer verschillende weergave van geëxporteerde pagina als de pagina een hoge zijbalk bevat
 • Te uploaden middelen die zijn geëxporteerd uit 2015.0 worden verwijderd van de server wanneer deze zijn geëxporteerd uit 2015.1
 • Soms kunnen in de browser onverwachts sites verschijnen die worden geëxporteerd met paginabreekpunten die groter zijn dan stramienbreekpunten
 • Melding "Why do we have multiple folders with the same name?" bij het publiceren van bepaalde sites die OAM-bestanden bevatten

29 februari 2016

2015.1.1

Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:  
 • Het programma loopt vast wanneer bepaalde gebruikers een Muse-site met Business Catalyst-labels publiceren
 • De fout "Cannot get node's position - invalid parent" treedt op tijdens het exporteren van bepaalde sites
 • Het programma loopt vast wanneer de tekstkenmerken van een menu met submenu's worden gewijzigd
 • Het toevoegen van een breekpunt dat kleiner is dan de minimale paginabreedte resulteert in een onduidelijk foutbericht
 • Het bericht "An error occurred on the server" wordt weergegeven wanneer u contactformulieren invult op een site met alleen PHP-versie 5.4 op de server geïnstalleerd
 • Het programma loopt vast wanneer u een breekpunt op een stramienpagina verwijdert na bepaalde gebruikersacties
 • Het programma loopt vast wanneer u een site opslaat met een SVG-bestand dat het enige item in een groep is
 • De overzichtsweergave werkt sneller tijdens het opnieuw rangschikken van pagina's
 • Knoppen met ronde hoeken voor het verzenden van formulieren tonen een grijs vlak op de achtergrond bij sites met meerdere breekpunten
 • Het programma loopt vast tijdens het exporteren van een site met meer dan een formulier met reCAPTCHA op een pagina met meerdere breekpunten
 • Composities met geneste presentaties en de horizontale/verticale overgangen worden onjuist weergegeven in de export
 • Het formaat van geplaatste SVG-bestanden wordt soms foutief gewijzigd wanneer wordt geschakeld tussen breekpunten in de browser
 • Kleuropmaak op tekst met een hyperlink in het tekstkader van stramienpagina's wordt niet weergegeven op Business Catalyst-sites
 • Ankers met ':' of '.' in de naam kunnen de fout "Invalid ID selector" veroorzaken
 • Verbeterde typprestaties op pagina's met meerdere breekpunten
 • SVG-bestanden worden soms tijdens het ontwerpproces niet bijgewerkt tenzij het formaat handmatig wordt aangepast
 • Er zijn een aantal prestatieverbeteringen bij het bewerken van stramienpagina's toegevoegd
   

8 februari 2016

2015.1

Responsief ontwerp

Maak mooie responsieve websites met een volledig vrije vorm, waarmee u visueel en zonder beperkingen kunt ontwerpen.

 • Bouw volledig responsieve websites zonder dat u als ontwikkelaar hoeft te denken. U hoeft zich geen zorgen te maken over code; Muse zorgt dat uw site er op vrijwel alle browsers en apparaten geweldig uitziet.

 • U kunt blijven werken zoals u altijd hebt gedaan, door interactieve functies toe te voegen aan uw site wanneer u dat wilt. Bestaande sites die met eerdere versies van Muse zijn gemaakt, kunnen ongewijzigd blijven tenzij u besluit om ze te veranderen.

 • Muse maakt nu elke door u gewenste responsieve ontwerpaanpak mogelijk, ongeacht of u eerst voor mobiel of desktop gaat.

Creative Cloud Libraries

Blader naadloos door creatieve middelen zoals kleuren, afbeeldingen van tools voor Adobe voor desktop en mobiele apparaten, en gebruik deze opnieuw met het deelvenster Creative Cloud Libraries. U kunt bibliotheken synchroniseren en delen met Creative Cloud, zodat u en uw team altijd kunnen beschikken over de bestanden die u nodig hebt, wanneer u ze nodig hebt.

Integratie met Adobe Stock

Adobe Stock kan nu rechtstreeks worden gebruikt vanuit Adobe Muse, net zoals Photoshop, Illustrator en InDesign. U kunt royaltyvrije afbeeldingen en vectorafbeeldingen zoeken, licentiëren en beheren tijdens het ontwerpen en bouwen van uw sites. Kies uit 45 miljoen middelen, sla uw selectie op in uw Creative Cloud Libraries en sleep deze naar uw website om ze te gebruiken.

Staatovergangen

Gebruik een animatie voor de overgang van een afbeelding of een element van de ene staat naar de andere door opties voor Vervagen in het deelvenster Staten in te stellen. Gebruikers kunnen afzonderlijk opties instellen voor Vertraging, Duur en Timing voor elke status en elk element.

Kleurstalen importeren en exporteren

Het contextmenu van het palet Stalen (klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied van het deelvenster) bevat nu twee opties om stalenbibliotheken te importeren en te exporteren als ASE (Adobe Swatch Exchange)-bestanden.

CSS-tekstschaduwen

Schaduwen toegepast op tekstkaders zonder vulling en randen zorgen er nu voor dat de schaduw wordt toegepast op de tekst, ongeacht het gebruikte lettertype. In eerdere versies van Muse konden tekstschaduwen alleen op tekstkaders worden toegepast die een systeemlettertype bevatten, wat ervoor zorgde dat de tekst als afbeelding werd geëxporteerd.

SVG-verbeteringen

Net als geplaatste afbeeldingen hebben SVG-afbeeldingen nu een bovenliggend kader dat kan worden opgemaakt en gebruikt om de SVG-afbeelding naar wens bij te snijden. Hierdoor kunnen SVG-afbeeldingen nu aan presentaties worden toegevoegd. We hebben ook verbeteringen aangebracht in de ontwerpweergave om SVG's sneller weer te geven. Verder kunnen geïmporteerde SVG's opnieuw worden gekoppeld aan rasterafbeeldingen en kunnen geïmporteerde afbeeldingen opnieuw orden gekoppeld aan SVG's.

Rotatiedetectie in afbeeldingen

Afbeeldingen met ingesloten rotatie-informatie (zoals foto's die zijn gemaakt met een mobiel apparaat) worden nu correct geroteerd wanneer ze worden geplaatst.

Welkomstscherm en starterontwerpen

Starterontwerpen en helpinhoud worden niet meer rechtstreeks weergegeven in het Welkomstscherm. Beide informatiebronnen zijn nog steeds beschikbaar en zijn bijgewerkt om snel en eenvoudig aan de slag te kunnen gaan met responsief ontwerpen.

28 juli 2015

2015.0.2.4

Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

 • Abusievelijk ingeschakelde eigenschappen uitschakelen in starterontwerpen in het dialoogvenster Welkom.

21 juli 2015

2015.0.1.22

Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

 • Er vindt een crash plaats tijdens het bijwerken van koppelingen voor achtergrondafbeeldingen in widgets als Samen bewerken is ingeschakeld.
 • Tijdens het exporteren probeert Muse een geplaatste SWF abusievelijk te optimaliseren en loopt daarbij vast.
 • Muse sluit onverwacht af tijdens het insluiten van een Tumblr-blog in een Muse-site.
 • Inline-tekstkaders die buiten hun bovenliggende tekstkader zijn geplaatst, worden verkeerd geplaatst na het exporteren.
 • 'Triggers bovenaan' werkt niet in nieuwe compositiewidgets.
 • Fout 'Trying to format an XHTML Element with both content and children' wordt weergegeven tijdens het exporteren van bepaalde sites wanneer In-Browser Editing is ingeschakeld.
 • Bibliotheken worden herhaaldelijk opnieuw omgezet als Muse niet op de juiste wijze wordt afgesloten na het omzetten van bibliotheken.
 • Er vindt een crash plaats bij het openen van sites met Typekit-weblettertypen nadat het lettertype door Typekit is bijgewerkt en een nieuwe naam voor de lettertypefamilie heeft gekregen.
 • Vimeo-widget die binnen een lichtbakcompositiewidget is genest, blijft afspelen nadat de gebruiker dia's van de compositie wijzigt of de lichtbak sluit.
 • De dekking van objecten die op een tekstkader is toegepast, wordt niet weergegeven in een browser wanneer het tekstkader tekst met systeemlettertypen bevat.
 • Er vindt een crash plaats wanneer de gebruiker een item aan een knopwidget toevoegt, enkele seconden wacht en dan de bewerking ongedaan maakt.
 • Er vindt mogelijk een crash plaats nadat het verwijderen van een pagina en de onderliggende pagina's ongedaan wordt gemaakt (op site met menu).
 • Een HTML-object op een stramienpagina zorgt ervoor dat alle pagina's met dat stramien in veel gevallen onnodig worden geëxporteerd.

15 juni 2015

2015.0

Adobe Typekit-weblettertypen

 • U kunt nu de hoogwaardige weblettertypen uit Typekit in uw ontwerpen gebruiken zonder dat u Adobe Muse hoeft te verlaten. Met elk Creative Cloud-abonnement kunt u een beperkte selectie lettertypen in de Adobe Typekit-bibliotheek uitproberen. Hebt u een betaald abonnement, dan hebt u toegang tot de volledige bibliotheek, met duizenden lettertypen.
 • Zoek het perfecte lettertype met een rijke, geïntegreerde bladerinterface die u opent door Weblettertypen toevoegen te selecteren in het vervolgkeuzemenu Lettertypen.
 • Nadat u de Adobe Typekit-lettertypen hebt toegevoegd, kunt u hiermee werken op het ontwerpcanvas net zoals u dat doet met andere lettertypen.
 • Geef direct een voorvertoning van de weblettertypen weer in de voorvertoningsmodus van Adobe Muse of met uw lokale browser.
 • Publiceer uw werk op elke host zonder dat extra configuratie nodig is; Adobe Muse maakt automatisch 'weblettertypekits' voor de actieve site.

Nieuwe naam voor Webveilige lettertypen

 • De lettertypecategorie Webveilige lettertypen heet nu Standaardlettertypen (met back-up). Hiermee wordt beter aangegeven dat elke vermelding een lijst met lettertypen is (bijvoorbeeld Verdana, Tahoma, Geneva, Sans Serif) die door de browser na elkaar worden geprobeerd totdat een lettertype wordt gevonden dat op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd. Het gebruik van deze lettertypen leidt vaak tot inconsistente ervaringen voor bezoekers van websites, waardoor deze lettertypen in feite minder 'veilig' zijn dan weblettertypen.
 • De lijst met back-uplettertypen wordt rechtstreeks in de lettertypenlijst weergegeven en is dus niet verborgen in knopinfo

Weblettertypetekens

 • Er kunnen twee vooraf gedefinieerde tekensetopties worden gekozen voor weblettertypen die worden weergegeven in de browser. De instelling geldt voor Adobe Typekit- en Edge-weblettertypeservices, en kan voor elke site en pagina worden aangepast in de dialoogvensters Site-eigenschappen en Pagina-eigenschappen. De volgende opties zijn beschikbaar:
 • Standaardsubset: Latin 1-tekens: Omvat West-Europese talen, maar geen glyphs, zoals gebruikelijke ligaturen. Het laden gaat sneller. Dit is de aanvankelijke instelling voor de meeste nieuwe sites.
 • Alles: Alle tekens in het lettertype: Omvat wellicht meer talen en omvat ook glyphs, zoals gebruikelijke ligaturen, maar het laden duurt langer. Dit is de aanvankelijke instelling voor alle bestaande sites en voor alle nieuwe sites die worden gemaakt in bepaalde taalversies (Nederlands, Pools, Russisch en Turks).
 • Overgenomen (alleen Pagina-eigenschappen): Overnemen van stramienpagina of site.

Aanvullende site-URL's

 • De dialoogvensters Uploaden naar FTP-host en Exporteren als HTML bieden ondersteuning voor meerdere items in het veld Site-URL. Als uw site via meerdere URL's kan worden geopend, kunt u deze opgeven met een door komma's gescheiden lijst, zoals katiescafe.com, katiescafe.net, katiericks.com/cafe. Op die manier worden Adobe Typekit-weblettertypekits in Adobe Muse geconfigureerd voor alle ondersteunde URL's. Voor sites die worden gehost met Adobe Business Catalyst wordt de lijst met URL's automatisch bepaald, zodat u de URL's niet zelf hoeft op te geven in Adobe Muse.

Formulierverbeteringen

 • Groepen keuzerondjes en groepen selectievakjes zijn nu beschikbaar in de ingebouwde formulieren van Adobe Muse. De groepen kunnen worden toegevoegd met de volgende aangepaste besturingselementen voor velden, die beschikbaar zijn in de pop-up in de objectgerelateerde gebruikersinterface wanneer het formulier wordt geselecteerd.
 • Groepen keuzerondjes: Als u een keuzerondje wilt toevoegen aan een eerder toegevoegde groep keuzerondjes, selecteert u de toegevoegde groep. Als u klikt op het besturingselement '+' voor keuzerondjes terwijl de groep keuzerondjes is geselecteerd, wordt het keuzerondje toegevoegd aan de geselecteerde groep.
 • Groepen selectievakjes: U kunt groepen selectievakjes net als groepen keuzerondjes toevoegen door te klikken op het besturingselement '+' voor groepen selectievakjes terwijl het formulier is geselecteerd. Als u een selectievakje wilt toevoegen aan de zojuist toegevoegde groep selectievakjes, selecteert u de toegevoegde groep. Als u klikt op het besturingselement '+' voor selectievakjes terwijl de groep selectievakjes is geselecteerd, wordt het selectievakje toegevoegd aan de geselecteerde groep. Als u klikt op het besturingselement '+' voor selectievakjes terwijl het formulier is geselecteerd, voegt u het selectievakje als een niet-gegroepeerd besturingselement toe aan het formulier. E-mailberichten op basis van verzonden formulieren met groepen selectievakjes bevatten een lijst met door komma's gescheiden labels uit de geselecteerde selectievakjes in elke groep.
 • Het veld E-mailadres is niet meer vereist: Het veld E-mailadres is niet langer vereist in een formulier en kan worden verwijderd.

Verbeteringen van het deelvenster Lagen

 • Aangepaste naamgeving van pagina-items: Dubbelklik op de naam van een object in het deelvenster Lagen om de naambewerkingsmodus te openen. Namen zijn beperkt tot 100 tekens. Als u een object weer de standaardnaam wilt geven, verwijdert u gewoon de naam.
 • Naamgeving van een item bij het importeren van .PSD-bestanden met lagen: Wanneer u een .PSD-bestand met lagen importeert en ervoor kiest om een of meerdere lagen (in plaats van de samengestelde afbeelding) te importeren, wordt in het deelvenster Lagen de bijbehorende .PSD-laagnaam weergegeven. De oorspronkelijke naam voor het item komt overeen met de naam in het deelvenster Middelen, bijvoorbeeld 'Illustratie.PSD (achtergrond)'. Als u het afbeeldingskader groter maakt om de afbeelding weer te geven, wordt alleen de naam van de laag getoond. Net zoals alle items in het deelvenster Lagen kan de naam nog steeds worden aangepast.
 • Mogelijkheid om het oog- of hangslotpictogram te slepen om meerdere rijen tegelijk in te stellen: Klik op het oog- of hangslotpictogram en sleep dit om een reeks items te verbergen/weer te geven of te vergrendelen/ontgrendelen. Het eerste pictogram waarop u klikt bepaalt de in- of uitschakelactie wanneer de muisknop is ingedrukt (bijvoorbeeld item verbergen of item vergrendelen). Houd de muisknop ingedrukt en sleep door aangrenzende rijen om de status hiervan in te stellen.
 • Alle rijen in het deelvenster Lagen uitvouwen/samenvouwen: Houd Option (of Alt bij computers met Windows) ingedrukt en klik op het uitbreidingsdriehoekje in een rij in het deelvenster Lagen om de volledige hiërarchie weer te geven. Als u deze handeling herhaalt, wordt de volledige hiërarchie samengevouwen.

Lichtbakverbeteringen

 • De presentatie- en compositiewidgets hebben nu een nieuwe automatische-lichtbakfunctie waarmee de lichtbak automatisch wordt weergegeven wanneer de pagina wordt geladen in plaats van wanneer op een trigger wordt geklikt.
 • Er worden waarschuwingen gegenereerd als er meerdere automatische lichtbakken op één pagina worden geplaatst.

Verbeteringen van In-Browser Editing

 • Gebruikers kunnen nu hyperlinks toevoegen of bewerken in de browser met de service In-Browser Editing. Hyperlinkwijzigingen die in de browser worden aangebracht, kunnen worden samengevoegd met uw Adobe Muse-bestand met de optie Bestand > Synchroniseren met webversie.

Algemene verbeteringen

 • Het deelvenster Effecten is nu beschikbaar als een afzonderlijk, vrij zwevend deelvenster als dit wordt geselecteerd in het menu Venster.
 • Er is een nieuwe voorkeur voor schalen van de Windows-gebruikersinterface toegevoegd. In het dialoogvenster Voorkeuren van Adobe Muse kunt u het schaalgedrag van de Adobe Muse-interface besturen wanneer de weergave is ingesteld op 125%. Adobe Muse biedt ondersteuning voor de schaalfactoren 100%, 150% en 200% als het programma wordt uitgevoerd op schermen met hoge resolutie. Voor schaalfactoren zoals 125%, die tussen twee ondersteunde schaalfactoren vallen, kunnen gebruikers met deze voorkeur kiezen tussen de laagste en de hoogste ondersteunde schaalfactor.

1 april 2015

2014.3.2.11

 • Muse-sites met een paginaweergave voor tablet en een paginaweergave voor telefoon bevatten nu een doorverwijzing vanaf de tabletpagina naar de telefoonpagina om gebruiksvriendelijker te zijn voor mobiele telefoons, zoals door Google is gedefinieerd. Google heeft deze aanpassing ten behoeve van mobielvriendelijkheid aangekondigd als classificatiesignaal. 
 • Als u meerdere tekstkaders die met andere verzamelingen zijn gelabeld via het deelvenster Inhoud kopieert en plakt in een nieuw project, crasht het programma met de waarschuwing "Assert: Don't know how to generate rendered data for type:type_guid."
 • Als u vergrote objecten uit het deelvenster Lagen verwijdert, crasht het programma als dat object meerdere niveaus met onderliggende objecten bevat die ook zijn vergroot.
 • Als u het verwijderen van alle tekst in het veld Formulierbericht van een formulier ongedaan maakt, crasht het programma.

4 maart 2015

2014.3.1.44

Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

 • Voor Windows-gebruikers die een grotere gebruikersinterface van Muse zien dan verwacht, veroorzaakt door het instellen van de schermresolutie op 125%, kan een nieuwe omgevingsvariabele worden toegevoegd om de grootte van de gebruikersinterface te verkleinen.
 • Opslaan of Opslaan als na opnieuw koppelen of bijwerken van middelen met een afbeelding die als vulafbeelding voor zowel de browserachtergrond als andere objecten wordt gebruikt, kan verschillende fouten veroorzaken ("Object UID:U### has two (or more) owners…", "UIDs with Multiple Owners…", "Dangling Ref or Ownership…", enz.) of ook andere fouten (bijvoorbeeld "Asking to recursive delete xxx that’s already marked deleted").
 • Tijdens het openen van een Muse-projectbestand krijgen sommige gebruikers een waarschuwing over afbeeldingen die nog worden gesampled, maar het deelvenster Middelen geeft niet aan welke afbeeldingen het betreft.
 • Het openen van een ouder Muse-projectbestand met widgets met geplaatste SVG-bestanden of tekstkaders die ontbrekende lettertypen bevatten, kan een fout "very large bounds" geven.
 • Van sommige middelen wordt gemeld dat ze zijn verouderd in Windows 8/8.1 wanneer een .muse-bestand eerst is geconverteerd naar Muse 2014.3. 
 • Er zijn fouten opgelost die het crashfoutbericht "How does vellum have focus without a text selection active" veroorzaakten.
 • Tekstkaders met systeemlettertypen en een hyperlink schieten heen en weer tussen de normale status en rollover-status in de browser.
 • Crash als een pagina meerdere kopieën van dezelfde SVG-afbeelding bevat die wordt gebruikt als achtergrondvulling.
 • Crash bij het sluiten van het tabblad Voorvertoning als de pagina ingesloten HTML met bepaald JavaScript bevat.
 • Vastlopen tijdens publiceren of exporteren als er uploadmiddelen met bestandsnamen van drie tekens en geen bestandsextensie zijn.
 • Bij exporteren, uploaden of publiceren worden de effecten Schuine kant en Gloed die u toepast op items op stramienpagina's, alleen toegepast op de eerste pagina waarvoor de stramienpagina wordt gebruikt.
 • Er kan een documentbeschadiging optreden als een crash plaatsvindt tijdens Opslaan als.
 • De fout "Unexpected undo state" kan optreden wanneer het formaat van een menuwidget wordt gewijzigd.
 • Voorkeursmappen werden soms gemaakt met onjuiste machtigingen, wat resulteerde in een fout tijdens het starten.
 • Sommige voorkeuren van oudere installaties van Muse werden niet gekopieerd naar Muse 2014.3 (d.w.z. zelfgehoste weblettertypen, gebruikerswoordenboeken, enz.). Deze update werkt voorkeuren op de juiste wijze bij als Adobe Muse CC 2014.3 nog niet eerder is geïnstalleerd. Anders moeten gebruikers eerst de voorkeursmappen van Adobe Muse CC 2014.3 op de volgende locaties verwijderen:

Mac (kopieer en plak in het dialoogvenster Ga > Ga naar map in de Finder om de doelmap te openen):

"~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeMuseCC.2014.3 "

"~/Library/Preferences/Adobe/Adobe Muse CC/2014.3"

Windows (kopieer en plak naar een Windows Verkenner-venster om de doelmap te openen):

"%appdata%\com.adobe.AdobeMuseCC.2014.3 "

"%appdata%\Adobe\Adobe Muse CC\2014.3"

11 februari 2015

2014.3.0.1176

Deze versie bevat de volgende nieuwe functies en mogelijkheden:

Sneller dan ooit. Betere prestaties van de belangrijkste functies in de gehele toepassing:

 • Pagina- en afbeeldingsrendering in de ontwerpweergave;
 • Items selecteren, toevoegen, weghalen en verwijderen tijdens het bewerken;
 • Updates van veranderde stijlen of stalen;
 • Weergave van het deelvenster Middelen en het opnieuw koppelen van achtergrondafbeeldingen;
 • Typen binnen tekstkaders;
 • Kopie van een selectie in de ontwerpweergave;
 • Paginaminiaturen genereren in de overzichtsweergave;
 • Updates van automatische menuwidgets bij het toevoegen, verwijderen of herbenoemen van pagina's;
 • Publiceren met SFTP;
 • Gebruik van Opslaan als voor sites;
 • Ongebruikte items verwijderen zoals Ongebruikte stalen verwijderen en Ongebruikte stijlen verwijderen;
 • Complexe widgets selecteren in de ontwerpweergave;
 • Pagina's laden in de voorvertoningsmodus. Dit is een oplossing voor gevallen waarbij sommige gebruikers door het gebruik van een trage verbinding time-outfouten kregen bij voorvertoningen van pagina's of bij het plaatsen van SVG's;
 • SVG's laden wanneer de sites in browsers worden weergegeven;
 • Items laden in browsers met de effecten Schuine kant of Gloed binnen. Muse gebruikt nu CSS om de effecten Schuine kant en Gloed binnen op kaders in browsers te renderen in plaats van de effecten in pixels om te zetten en de frames als gesegmenteerde afbeeldingen te exporteren;
 • PNG-afbeeldingen laden in browsers. Wanneer mogelijk gebruikt Muse nu 8-bits PNG-afbeeldingen voor een verhoogde compressie voor 24-bits PNG-afbeeldingen;
 • Verbeterd geheugenbeheer.

HiDPI-ondersteuning voor Windows. De gebruikersinterface van Muse ondersteunt nu HiDPI-schermen van Windows. De illustraties in de gebruikersinterface zijn geoptimaliseerd voor weergaveschalen van 100% of 200%. Ook de weergaveschaal van 150% wordt ondersteund.

Tekstverbeteringen

 • De tekstlay-out in de ontwerpweergave gebruikt nu dezelfde basislijnposities van lettertypegroottes voor meer consistentie met browsers. Basislijnposities voor bestaande Muse-bestanden kunnen door deze wijziging veranderen. Als u de oorspronkelijke basislijnposities wilt herstellen, kiest u Bestand > Site-eigenschappen > Geavanceerd > Oudere basislijnposities van tekst gebruiken.
 • Superscript, subscript, hoofdletters en kleine letters zijn nu als tekstkenmerken in het deelvenster Tekst beschikbaar.
 • Ontbrekende lettertypen: Roze markeringen geven tekst aan waarvan het gebruikte lettertype niet in uw systeem beschikbaar is.
 • Als u in een tekstkader dubbelklikt en sleept, selecteert u tekst op woordgrenzen.

Widgetverbeteringen

 • U kunt nu een aangepaste knopafbeelding voor de PayPal-widget instellen. De afbeelding verschijnt als uploadmiddel in het deelvenster Middelen.
 • Voor ontwikkelaars van MuCOW-widgets is de mogelijkheid toegevoegd voor het bladeren door bestanden in de objectgerelateerde gebruikersinterface van de widget. De bovengenoemde verbetering van de PayPal-widget is een voorbeeld van deze nieuwe functie van MuCOW-widgets.
 • U kunt aangepaste kleuren instellen voor de titel- en bylineteksten in de Vimeo-widget.
 • Voor ontwikkelaars van MuCOW-widgets is de mogelijkheid toegevoegd voor een kleurkiezer in de objectgerelateerde gebruikersinterface van de widget. De bovengenoemde verbetering van de Vimeo-widget is een voorbeeld van deze nieuwe functie van MuCOW-widgets.

Kaderranden tonen of verbergen. Er wordt in Adobe Muse nu standaard een lichtgekleurde omtrek (kaderrand) op objecten en tekstkaders getekend. Zo kunt u eenvoudig zien of er een lijn of vulling is toegepast op objecten. De kleur van de kaderrand komt overeen met de laag waarop het object of het tekstkader is geplaatst. Wanneer u het object of het tekstkader selecteert of er met de muis overheen beweegt, wordt de kaderrand donkerder. Schakel kaderranden in of uit via Weergave > Kaderranden tonen of verbergen of Ctrl+H (Windows) / Control+Cmd+H (Mac OS).

Adobe Muse CC voor studenten en docenten, en ondernemingen. Klanten met een lidmaatschap voor studenten en docenten of ondernemingen kunnen nu Muse installeren als onderdeel van de belangrijkste payload in de Creative Cloud Packager. U hoeft niet langer de Exception Deployer op Mac- of Windows-computers te gebruiken.

FTP-instellingen automatisch detecteren. Als u iets wilt uploaden via FTP, biedt Muse u de optie om automatisch de veiligste publicatie-optie te detecteren die beschikbaar is voor uw hostingprovider.

Besteed minder tijd aan het omkeren van standaardopmaak

 • Nieuwe rechthoeken hebben nu standaard geen lijn of vulling.
 • Gebruik de optie Alle vormgeving wissen in het contextmenu om alle vormgeving te verwijderen die op een item is toegepast. Het resulterende item bevat geen vulling, lijn of effect, en standaardtekstopmaak.
 • Gebruik de optie Widgetinhoud wissen in het contextmenu om alle inhoud in een widget te verwijderen. Met deze optie kunt u eenvoudig inhoud met plaatsaanduidingen van een widget verwijderen.

Verbeteringen in de overzichtsweergave

 • Pagina's met de markering "niet exporteren" worden nu zodanig weergegeven dat duidelijk is dat ze niet worden geëxporteerd.
 • Sleep een stramienpagina naar de plaats waar u een pagina op uw site wilt toevoegen die op dat stramien gebaseerd is.

Verbeteringen in deelvensters

 • Verwijder ongebruikte lagen door deze optie te selecteren in het contextmenu in het deelvenster Lagen.
 • De schuifregelaar Dekking in de besturingsstrook rondt nu af op stappen van 10% wanneer u de Shift-toets ingedrukt houdt terwijl u op pijl-omhoog/omlaag drukt.
 • Als u met uw rechtermuisknop op een uploadmiddel of achtergrondafbeelding in het deelvenster Middelen klikt, ziet u een contextmenu dat aangeeft waar het middel in het document wordt gebruikt.
 • Als u met uw rechtermuisknop op een alineastijl, afbeeldingsstijl, tekenstijl of opsommingstekenstijl klikt, ziet u een contextmenu dat aangeeft waar de stijl in het document wordt gebruikt.
 • Verwijderde miniaturen knipperen in het deelvenster Statussen wanneer u items in de ontwerpweergave verplaatst of kenmerken wijzigt.

Verbeteringen bij het zoomen

 • U kunt nu in- en uitzoomen in de ontwerpweergave met Option/Alt+muiswiel.
 • Als u nu dubbelklikt op de tool Handje, zoomt u nu naar Aan pagina aanpassen in de ontwerpweergave.
 • Als u nu dubbelklikt op de tool zoomen, zoomt u nu naar ware grootte in de ontwerpweergave (zoomniveau van 100%).

Algemene verbeteringen

 • Aanvullende sneltoetsen voor zoeken en vervangen.
 • De voorvertoningsmodus bevat nu monstergroottes voor iPhone 6 en iPhone 6 Plus.
 • Muse behoudt nu metagegevens van IPTC in JPEG-afbeeldingen die door Muse worden geoptimaliseerd.
 • Perzisch is toegevoegd aan de lijst met beschikbare talen voor sites en pagina's (de taal voor sites en pagina's wordt gebruikt voor de standaardopmaak en de taal van sociale widgets).
 • Sleep verzamelingen of een inhoudslabel van het deelvenster Inhoud naar de ontwerpweergave om gedeelde tekst eenvoudig aan een pagina toe te voegen.

Siteomzetting en optimalisatie

 • U ziet nu een statusbalk in Muse wanneer u een document opent.
 • Bibliotheken worden nu omgezet wanneer een nieuwe versie van Muse voor het eerst wordt opgestart, en niet meer wanneer u voor het eerst bibliotheekitems opent.
 • Verwijder overbodige afbeeldingsgegevens uit achtergrondafbeeldingen die in een Muse-project zijn opgeslagen. Deze optimalisatie behoudt de grootte en de kwaliteit van afbeeldingen die door Muse worden gegenereerd, maar voorkomt dat sommige achtergrondafbeeldingen een andere naam krijgen. Deze optimalisatie zorgt voor een aanzienlijke verkleining van sommige .muse-bestanden. Het is onderdeel van de omzetting bij het openen van oudere documenten. Deze omzetting kan traag zijn voor documenten met vele achtergrondafbeeldingen met hoge resolutie, maar als het bestand eenmaal is opgeslagen, hoeft u de omzetting niet nogmaals uit te voeren. We raden u aan om in een nieuw bestand op te slaan, zodat u uw originele document in oudere versies van Muse kunt blijven gebruiken en tevens een back-up hebt. Vanwege de kleinere bestanden kan Muse betere prestaties halen uit veel andere bewerkingen.

Business Catalyst

Nieuwe apparatuurdetectie voor het omleiden naar sites voor tablets of telefoons. Wanneer u een site publiceert met meerdere lay-outs, kunt u kiezen uit extra Omleidingen in het gedeelte Opties van het dialoogvenster Publiceren. Universeel omleiden kijkt alleen naar schermgrootte en ondersteuning voor aanraakschermen en kiest dan een bijbehorende lay-out. De optie Omleiden met Business Catalyst gebruikt een database met apparaten. Universeel omleiden wordt gebruikt voor sites die niet op BC worden gehost en is nu de standaard voor sites die op BC worden gehost.

27 oktober 2014

2014.2.1

Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

 • Crash na gebruik van submenu's van lettertypemenu
 • Kan bewerken in browser niet gebruiken om inhoud in alle widgets of tekstkaders te bewerken die ten minste één inline-afbeelding hebben
 • Crash tijdens het slepen en neerzetten van diapresentatie op volledig scherm tussen pagina's
 • Crash bij het invoeren van een ongeldige poort tijdens gebruik van SFTP op Mac
 • FTP-upload mislukt als de toegang tot een .htaccess-bestand is geblokkeerd
 • Pagina's met Gesynchroniseerde tekst die worden gepubliceerd in een submap op Business Catalyst worden niet correct weergegeven
 • Probleem verholpen waarbij het programma vastliep tijdens het annuleren van bepaalde FTP-uploadfasen
 • FTP-upload mislukt als 'ftp://' in het serveradres voorkomt
 • Opgelost: programma bleef lang hangen wanneer u een site probeerde te uploaden met atypische SFTP-poorten
 • Het selecteren van lange tekstframes is verbeterd
 • SVG dat als rechthoekige achtergrondafbeelding wordt toegepast met vulkleuren in actieve status verdwijnt op een stramienpagina
 • Oplossing voor een crash die bepaalde afbeeldingen in een zeer klein formaat veranderde
 • Er wordt een foutbericht weergegeven in plaats van dat het programma vastloopt wanneer er bepaalde aanmeldfouten met Adobe ID optreden
 • Probleem opgelost met geheugenlek bij het plaatsen van grote PSD-bestanden
 • SVG dat als achtergrondafbeelding wordt toegepast, wordt niet in Internet Explorer 8 weergegeven
 • Objecten op stramienpagina's die SVG-achtergronden hebben, worden onjuist als een raster weergeven in de browser bij het navigeren tussen pagina's

 

6 oktober 2014

2014.2

Deze versie bevat de volgende nieuwe functies en mogelijkheden:
 • SVG-ondersteuning – Plaats of kopieer en plak schaalbare vectorafbeeldingen in Adobe Muse of importeer ze als achtergrondvulling. De gepubliceerde inhoud wordt weergegeven als vectorillustraties, maar wordt gecodeerd als SVG.
 • Veilige FTP-publicatie – SFTP- en FTPS-protocollen zijn nu beschikbaar via de publicatieoptie Uploaden naar FTP-server onder Opties -> Methode (vervolgkeuzemenu).
 • Gesynchroniseerde tekst – Met het nieuwe deelvenster Inhoud kunt u tekst van een label voorzien voor hergebruik op de hele site, ook in lay-outs voor tablets en smartphones. U kunt meerdere tekstkaders van een label voorzien als onderdeel van een verzameling. Zodra tekstkaders van een label zijn voorzien, worden wijzigingen aan de tekst in het ene kader automatisch ook doorgevoerd in alle andere kaders met hetzelfde label.
 • Bewerken in de browser van gesynchroniseerde tekst – Wanneer u gesynchroniseerde tekstkaders bewerkt in de browser, worden de wijzigingen automatisch overal gepubliceerd waar het label is gebruikt.
 • Zoeken en vervangen – Selecteer Zoeken en vervangen in het menu Bewerken om naar tekst te zoeken op alle pagina's van uw site. In dit dialoogvenster kunt u ook alle instanties van gezochte woorden of woordgroepen vervangen.
 • Slepen en neerzetten tussen pagina's – U kunt elk Adobe Muse-object nu slepen en neerzetten om het op meerdere pagina's te plaatsen. Dit is handig wanneer u werkt met twee pagina's naast elkaar in de ontwerpmodus.

Deze versie bevat ook de volgende aanpassingen en verbeteringen:

 • In de publicatiemodus hebt u nu toegang tot de drie publicatieopties: Exporteren als HTML, Publiceren naar Business Catalyst en Uploaden naar FTP-host.
 • De beheermodus is verplaatst naar het menu Bestand en heet nu 'Business Catalyst Site beheren'.
 • Afbeeldingen die in Adobe Muse worden geplaatst, behouden nu het ICC-kleurprofiel voor JPEG- en PSD-bestanden en voor IPTC-metagegevens voor PSD-bestanden.
 • Een fout in de ondersteuningsfunctionaliteit voor vegen op Android-browsers is nu hersteld.

 

woensdag 27 augustus 2014

2014.1.1.6

Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

 • Effecten die worden toegepast bij de staten rollover, muisknop ingedrukt en actief worden niet weergegeven in de ontwerpmodus indien toegepast op afbeeldingen
 • De knop Nu bijwerken start in sommige taalversies niet automatisch de update-installatie

woensdag 13 augustus 2014

2014.1.0.375

Typografie

 • Uw eigen, zelfgehoste weblettertypen gebruiken – Adobe Muse biedt nu ondersteuning voor zelfgehoste weblettertypen naast onze gratis Edge-weblettertypen. Als u een zelfgehost lettertype op uw Adobe Muse-site wilt gebruiken, moet u het systeemlettertype installeren (met de juiste licentie voor gebruik op een desktopcomputer), met de bijbehorende weblettertypebestanden (met de juiste licentie voor gebruik op een website).
 • Stijlen voor opsommingstekens en nummering toevoegen – In het nieuwe deelvenster Opsommingstekenstijlen kunt u opsommingstekens en nummeringslijsten definiëren en toepassen.
 • Gemakkelijk speciale tekens invoegen – Met het nieuwe deelvenster Glyphs hebt u rechtstreeks toegang tot volledige tekensets voor afzonderlijke lettertypen, met inbegrip van weblettertypen. Hiermee kunt u eenvoudig symbolen zoals © of ᵝ invoegen die niet beschikbaar zijn op een standaardtoetsenbord.
 • Tekst van rechts naar links weergeven – In tekstkaders die zijn ingesteld op talen waarin tekst van rechts naar links wordt gelezen, wordt tekst nu van rechts naar links weergegeven. Deze weergave kan worden in- en uitgeschakeld in het deelvenster Tekst of via het venster Site-eigenschappen > Inhoud.
 • Landinstellingspecifieke functies inschakelen – De taal kan nu niet alleen op siteniveau, maar ook op individueel niveau of stramienpaginaniveau worden ingesteld.

Formulieren

 • Velden voor selectievakjes toevoegen – U kunt nu velden voor selectievakjes aan formulieren toevoegen en deze naar keuze als verplichte velden instellen. Dit is vooral handig voor formulieren met licentieovereenkomsten of aanmeldingen. De standaardstaat van het selectievakje (in- of uitgeschakeld) en de stijl ervan (met behulp van objectstaten) zijn volledig aanpasbaar.
 • Automatische spam voorkomen – Het is nu mogelijk om reCAPTCHA toe te voegen. Dit is een gratis service van Google waarmee tekst- en cijfervervorming wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en spambots.

  Algemeen

  • Snel op plaats plakken – De populaire opdracht Op plaats plakken is nu beschikbaar in de ontwerpweergave via het contextmenu (dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt).
  • Horizontaal schuiven – Er is wiel-/trackpadondersteuning voor horizontaal schuiven in de overzichtsweergave en de ontwerpweergave toegevoegd.


   woensdag 16 juli 2014

   2014.0.1.30 

   Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

   • Welkomstvenster blijft staan in de offlinemodus bij bepaalde netwerkconfiguraties
   • Het programma crasht bij het wijzigen van een menu-item wanneer een pagina en de stramienpagina beide zijn geopend
   • Het programma crasht soms bij het sluiten van een tabblad in de ontwerpmodus
   • Er is een oplossing voor FTP-servers die de uitgebreide passieve modus niet correct ondersteunen
   • Het programma crasht soms bij het toepassen van vulkleur aan een pagina-item
   • Verbeterde prestaties bij het omzetten van grote bestanden van vorige versies van Muse
   • Het programma crasht wanneer afbeeldingen in hoogte of breedte tot minder dan de helft van een pixel worden verkleind
   • Verbeterde ondersteuning bij gevallen waarin abonnementvalidatie onterecht mislukt
   • Slechte prestaties en crashes bij handmatige menu's die zijn geplaatst op stramienpagina's uit eerdere versies
   • Onjuiste positionering van hoofdafbeeldingen in diapresentaties bij het exporteren, wanneer afbeeldingsstijlen worden toegepast
   • Crash met foutmelding "pendingProcessInfo not found" (Procesinformatie in wachtrij niet gevonden) tijdens het exporteren of publiceren van sites met gewijzigde GIF-bestanden
   • Koppelingen op het welkomstscherm met onjuiste URL's zijn gecorrigeerd
   • Grote problemen met de UI bij het tekenen op Windows 8 met weergave schalen op 125%
   • Er treden fouten op bij het weergeven van de site wanneer een site wordt bewerkt met een Edge-animatie met Bewerken in de browser
   • Muse blijft lang op 60% steken in het FTP-dialoogvenster bij het optimaliseren van afbeeldingen
   • Er treedt een fout op over ontbrekende middelen bij de weergave van de site in Chrome op Android via een dataverbinding
   • Er vindt een crash plaats in het deelvenster Lagen
   • Er vindt soms een crash plaats bij de selectie van tekstkaders

   18 juni 2014

   2014.0.0.328

   Bewerken in browser op uw host

   • Geüploade websites die gebruikmaken van de ingebouwde functie "Uploaden naar FTP-host", bieden nu functies voor bewerken in de browser die vergelijkbaar zijn met de functies die beschikbaar zijn bij het publiceren naar Adobe Business Catalyst.

   Platform

   • Native 64-bits toepassing. De basis van Adobe Muse CC is opnieuw opgezet als native 64-bits toepassing. Een deel van de Adobe AIR-technologie is nu ingesloten in Muse. Afzonderlijke installatie van Adobe AIR is niet meer vereist.
   • Nieuwe minimale systeemvereisten. Windows 7 of hoger. 64-bits versie vereist. Mac OSX 10.7, of hoger. Internet Explorer 8 of hoger; Internet Explorer 11 wordt sterk aanbevolen.
   • In-app Muse-voorvertoning. In-app Muse-voorvertoning maakt nu gebruik van de technologie van het besturingssysteem (de versie van Safari of IE die u hebt geïnstalleerd).
   • Interne FTP-client. De interne FTP-client is vervangen, en de code voor het coderen en opslaan van FTP-aanmeldgegevens is herschreven.
   • Aanmeldings-/activeringscode van abonnement. De aanmelding-/activeringscode is geheel nieuw en komt nu overeen met die van andere Adobe-producten.
   • Installatieprogramma. Het installatieprogramma is geheel nieuw en is nu meer naadloos geïntegreerd met het Creative Cloud-installatieprogramma. Opmerking: de installatie is langzamer omdat de native app veel groter is dan eerdere versies van Muse.
   • Vergrendelingsbestanden. Om beschadiging van bestanden die zijn opgeslagen op gedeelde locaties te voorkomen, genereert Muse nu tijdelijke .MULK-bestanden voor .MUSE-bestanden terwijl deze worden bewerkt.

   Gebruikersinterface

   • Deelvensters. Het gedrag van vensters en deelvensters komt nu overeen met dat in InDesign, Photoshop en Illustrator, met inbegrip van meerdere vensters en deelvensters die kunnen worden afgescheurd. U kunt alle deelvensters naar de standaardstatus van de app herstellen via het menu Venster > Deelvensters opnieuw instellen.
   • Toolset. De tools bevinden zich nu in een deelvenster Toolset dat standaard aan de linkerkant is gekoppeld.
   • 100% breedte in-/uitschakelen. De besturingsstrook bevat nu een specifiek besturingselement om elastisch 100% breedte-gedrag in en uit te schakelen voor objecten die dit ondersteunen. Dit geeft hetzelfde resultaat als het slepen van objectranden naar de linker- en rechterrand van het browsergebied in de ontwerpweergave, maar werkt efficiënter.
   • Verbeteringen in het deelvenster Tekst. Het deelvenster Tekst bevat nu de mogelijkheid om labels toe te voegen (h1, p, enz.) De labels zijn ook beschikbaar in Stijlopties.
   • Werkruimten. De besturingselementen voor Overzicht, Ontwerp, Voorvertoning, Publiceren en Beheren bevinden zich nu uiterst rechts op de appbalk.
   • Standaard pagina- en browserkenmerken. Bij het maken van een nieuwe Muse-site hebben de pagina's standaard geen vulling of lijn en de vulkleur van de browser is ingesteld op wit. Alle kenmerken kunnen worden overschreven.
   • Gebruikersinterface voor Retina-scherm. De Muse-toepassingsinterface is volledig geoptimaliseerd voor Retina-schermen.
   • "Knipperen" van vensters/menu's. De hoofdmenubalk in Windows knippert niet meer. Paletvensters knipperen niet meer en verdwijnen niet meer tijdelijk achter het hoofdvenster/andere vensters.
   • Sneltoetsen. Er zijn nu gelokaliseerde sneltoetsen.
   • Laatste map onthouden. De dialoogvensters Bestand openen/opslaan onthouden op beide platformen de laatst gebruikte map.
   • Verbergen. Bij verbergen van de app op de Mac wordt nu ook de ontwerpweergave correct verborgen.
   • Hallo. We voeren een test met een nieuw welkomstscherm met de naam "Hallo“ uit, dat sommige klanten in de V.S. te zien krijgen.
   • Gestroomlijnde FTP. De interface voor het uploaden van uw site naar een FTP-host is opnieuw ontworpen en gemakkelijker in gebruik.

   Productiviteit

   • Vullingen met achtergrondafbeelding. Containers met vullingen met achtergrondafbeeldingen ondersteunen nu de mogelijkheid tot knippen, kopiëren, plakken of vervangen via het contextmenu (rechtermuisknop).
   • Afbeelding vervangen. Afbeeldingen kunnen nu worden vervangen (opnieuw gekoppeld) via een keuze in het contextmenu (rechtermuisknop) van de webafbeelding in de ontwerpweergave, en ook via het contextmenu van het item in het deelvenster Middelen.

   Widgets

   • Presentaties met 100% breedte. Behalve presentaties op volledige schermgrootte (in Muse 7) ondersteunen we nu ook presentaties met vaste hoogte/volledige breedte.
   • Verbetering van presentatie hervatten. Presentaties die automatisch worden afgespeeld, stoppen na interactie van de gebruiker. Nu kunnen zulke presentaties zo worden ingesteld dat ze worden hervat na N seconden.
   • Het veld Naam van de formulierwidget. Naamvelden zijn nu optioneel in formulieren. (E-mailadres is wel vereist.)
   • Fout hersteld in formulierwidget. Probleem opgelost waarbij e-mails die door formulieren zijn verzonden, als code worden weergegeven wanneer ze zijn verzonden door bepaalde hostingproviders.
   • Fout hersteld in accordeonwidget. Probleem opgelost waarbij een accordeonwidget die is ingesteld om inhoud eronder te overlappen, verhindert dat muisgebeurtenissen (roll-over of klikken) items bereiken die in het overlapgebied worden geplaatst.
   • Widget HiDPI-knop. Nieuwe widget waarmee bezoekers kunnen schakelen tussen normale en HiDPI-versie van de afbeeldingen die in hun browser worden weergegeven.
   • MuCOW-toevoegingen. Mogelijkheid voor het toevoegen van een horizontale scheidingslijn in de widgetinterface, extra informatietekst in de interface, en een waarschuwing die kan worden weergegeven wanneer een standaardwaarde niet wordt gewijzigd.

   Genereren van code

   • Site met hoge resolutie maken. In Muse gegenereerde websites ondersteunen nu de mogelijkheid om uitvoer voor zowel standaard als hoge-resolutie/Retina-schermen te optimaliseren.
   • Browsercompatibiliteit. De uitvoer van Muse is niet meer volledig compatibel met Internet Explorer 7 of lager — bepaalde elementen worden niet consistent weergegeven in oudere browsers.
   • Controle van siteconsistentie. Er zijn controles in de browser toegevoegd die bevestigen dat de meeste bestanden voor een bepaalde pagina aanwezig zijn op de server en van de juiste versie zijn. (Een van de meest voorkomende oorzaken van supportgevallen zijn klanten met een externe FTP-client die niet alle benodigde bestanden naar de juiste locaties uploaden.)
   • 100% breedte gegenereerd met CSS. 100% breedte wordt nu gegenereerd met behulp van CSS in plaats van JavaScript. Dit geeft een betere gebruikerservaring bij het laden en bij het wijzigen van het formaat van het browservenster. Deze wijziging is echter niet compatibel met IE7.

   Ontwerpmodus

   • 100% breedte met Edge-animaties. Edge-animaties kunnen nu op 100% breedte worden ingesteld als ze als in grootte aanpasbare animaties zijn geëxporteerd vanuit Edge Animate.
   • Limiet voor straal van hoekafronding verhoogd. De limiet is vanaf de vorige limiet van 100 verhoogd tot 25.000.

   Muse Exchange vervangen door Adobe Creative Cloud: invoegtoepassingen

   • De bestaande Adobe Muse Exchange is vervangen door Muse-inhoud op de Adobe Creative Cloud Add-on site. Bezoek de nieuwe site hier.

    donderdag 22 mei 2014

    7.4.30

    Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

    • Er wordt nu automatisch geprobeerd opnieuw te publiceren indien er fouten optreden
    • Er zijn wijzigingen aangebracht aan de updater van de toepassing om installatie van toekomstige versies mogelijk te maken

    woensdag 2 april 2014

    7.3.5

    Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

    • Regelmatig vastlopen bij gebruik van YouTube-widgets. In de ontwerpmodus en voorvertoningsmodus van Muse wordt nu een YouTube-pictogram weergegeven als tijdelijke plaatsaanduiding. De juiste YouTube-video wordt gebruikt voor Exporteren, FTP en Publiceren.
    • Bepaalde soorten website-inhoud zorgen ervoor dat Muse alle pagina's publiceert in plaats van alleen de pagina's die zijn gewijzigd.
    • Accordeonwidgets waarbij 'Onderliggende items overlappen' is ingeschakeld, kunnen ervoor zorgen dat koppelingen onder de accordeonwidget niet klikbaar zijn.

    22 januari 2014

    7.2.232

    Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen: 

    • Actieve staten van menu's worden niet geactiveerd bij het schuiven langs gekoppelde ankers wanneer er scrolleffecten zijn toegepast.
    • Tabletlay-out wordt onjuist geladen op desktopbrowsers in de meest recente versie van Chrome.

    maandag 20 januari 2014

    7.2.230

    Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

    • Schokkerige of stotterende schuifbeweging op langzamere apparaten en in Safari op OS X Mavericks.
    • YouTube-widget mist de optie 'Gerelateerde items tonen'.
    • YouTube- en Vimeo-widgets staan boven aan de stapelvolgorde (z-volgorde).
    • Er wordt geen goede voorvertoning weergegeven van de YouTube- en Vimeo-widgets in de Ontwerpmodus op computers met Windows.
    • De vastgezette accordeons met 'onderliggende items overlappen' zijn mogelijk niet zichtbaar in Chrome.
    • De compositiewidget werkt niet meer als een semantische container een negatieve x-waarde heeft.
    • De Edge-animaties worden niet altijd correct weergegeven in Internet Explorer 11.
    • Sommige documenten die inline-afbeeldingen gebruiken in tekstkaders blijven hangen tijdens het tekenen van paginaminiaturen in de overzichtsweergave.
    • Er treedt een crash op tijdens het tekenen van bepaalde tekstkaders die grote inline-objecten bevatten.
    • Grote afbeeldingen in diapresentaties op volledig scherm worden verkleind naar de breedte van de diapresentatie in de ontwerpweergave.
    • Formuliervelden die worden toegevoegd na een aangepast formulierveld, kunnen niet goed worden verwijderd.
    • Wanneer u een staal verwijdert die wordt gebruikt in een browservulling met verloop, veroorzaakt dit een kleine corruptie in het document.

            21 november 2013

            7.1.329

            Deze versie bevat oplossingen voor de volgende problemen:

            • Fout hersteld in verificatie van Adobe ID wanneer netwerken bepaalde automatisch configuratie-instellingen voor de proxy gebruiken.
            • Mac loopt mogelijk vast tijdens overschrijven van origineel bestand op een bestandserver met Opslaan als.
            • Diapresentatie op volledig scherm wordt niet op volledige scherm weergegeven wanneer er op een object op de pagina zowel dekkings- als bewegingseffecten toegepast zijn in Chrome.
            • Achtergrondafbeeldingen die naast elkaar zijn geplaatst met een schuifsnelheid van 0 worden niet correct weergeven in Chrome wanneer er effecten zijn toegepast op het object.
            • Grote afbeeldingen en grote achtergronden die zijn vastgezet, worden opgebroken in stroken en schuiven slechts gedeeltelijk in Chrome.
            • Vullingsafbeeldingen in de browser met een schuifsnelheid van 0 kunnen niet goed worden geladen in Chrome.
            • De vastgezette objecten en objecten met schuifbeweging op de pagina in Chrome laten soms artefacten achter, flikkeren of verdwijnen.

                 13 november 2013

                 7.0.314 

                 Sociale widgets

                 • We hebben een nieuwe klasse widgets toegevoegd aan de widget-bibliotheek, namelijk de sociale widgets (HTML). Deze widgets bevatten ingesloten HTML die in Muse kan worden geconfigureerd via het deelvenster Opties wanneer de widget naar het ontwerpcanvas wordt gesleept.
                 • Deze HTML-widgets zijn gemaakt op basis van ingesloten HTML die door externe websites wordt verschaft. De widgets functioneren het beste bij weergave op een live-website.
                 • De volgende sociale widgets zijn opgenomen in deze versie: Facebook-reacties, Volgen op Facebook, Leuk vinden op Facebook, Google Maps, LinkedIn, Muse-badge, PayPal, Pinterest, Volgen op Twitter, Tweeten op Twitter, Vimeo en YouTube.

                 Uitbreidbaarheid van ingesloten HTML-widgets in Muse (.mucow)

                 • In deze versie wordt een nieuw widgettype geïntroduceerd (in de map Sociaal van het deelvenster Widget-bibliotheek). Deze widgets hebben een unieke, uitbreidbare structuur die .mucow wordt genoemd (Muse Configurable Options Widget) en die ervaren Muse-gebruikers in staat stelt nieuwe ingesloten HTML-widgets te maken op basis van parameters die in een eenvoudig XML-bestand zijn gedefinieerd. Meer informatie over het maken van een aangepast XML .mucow-bestand dat in Muse kan worden geplaatst, vindt u in de Adobe Muse.mucow-documentatie.

                 Gebruikersbibliotheek

                 • Muse-ontwerpelementen (hulplijnen, widgets, tekst en alle bijbehorende alinea's, illustraties en benoemde stalen voor elk element) kunnen nu blijvend in een deelvenster Gebruikersbibliotheek worden opgeslagen. Bibliotheekelementen kunnen naar de nieuwe .mulib-indeling worden geëxporteerd en gedistribueerd. U kunt dubbelklikken op een .mulib-bestand in de MacOS Finder of in Windows Verkenner om de bibliotheek te installeren in de Muse-toepassing.
                 • De bibliotheekelementen zijn blijvend (ze blijven in de toepassing staan, ongeacht het momenteel geopende Muse-document).
                 • Voorbeeldbibliotheekelementen kunnen worden gedownload vanaf de pagina Muse Exchange. Klik op de koppeling in het voorvertoningsgebied van het Muse-deelvenster Bibliotheek of ga rechtstreeks naar de pagina Muse Exchange op de Muse-website.
                 • Lees voor meer informatie het artikel Ontwerpelementen organiseren en opnieuw gebruiken met het deelvenster Bibliotheek in de Help.

                 Widget Diapresentatie Volledig scherm

                 • Er is een nieuwe widget Volledig scherm toegevoegd aan het gebied Diapresentatie van het deelvenster Widget. Als u deze optie selecteert, worden in de diapresentatie opgenomen hoofdafbeeldingen geschaald, zodat deze in het browservenster passen of dit vullen. Ga naar Werken met diapresentatiewidgets om deze functie in werking te zien.
                 • Voor diapresentaties die zijn ingesteld op Volledig scherm is mogelijk de optie Lichtbak ingeschakeld. De Lichtbak-functie definieert de standaardopvulling voor afbeeldingen in de staat Lichtbak. U kunt het formaat van de opvulling bepalen in het deelvenster Tussenruimte.
                 • Diapresentaties op volledig scherm in de lichtbak kunnen in de browser worden gesloten via het optionele widgetelement Knop Sluiten of door op Escape op het toetsenbord te drukken. Op apparaten met een touchscreen kan de afbeelding worden gesloten via de optionele knop Sluiten of door rechtstreeks op de hoofdafbeelding te tikken.

                 Staat van knopwidget

                 • Er is een nieuwe knopwidget toegevoegd aan het gebied Compositie van het deelvenster Widget. De staat van objecten (tekst, afbeeldingen, Photoshop-knoppen, widgets, enz.) die in deze container zijn geplaatst, wordt gesynchroniseerd (boven, over, omlaag en actief) bij interactie met een willekeurig gebied van de container.
                 • U kunt de knopwidget roteren.

                 Verbeteringen aan compositiewidgets

                 • Er zijn een aantal nieuwe opties toegevoegd om het doel voor de overgang Infaden te verbergen. Ga naar Compositiewidgets verbergen bij rollout om submenu's te maken om de functie 'verbergen bij rollout' in werking te zien. Tot de aanvullende functies behoren:
                  • Doel tonen: Bij klikken, Doel verbergen: Geen/Bij klikken//Bij rollout/Bij rollout van Trigger en Doel
                  • Doel tonen: Bij rollover, Doel verbergen: Geen/Bij rollout/Bij rollout van Trigger en Doel
                 • U kunt een knop Sluiten selecteren wanneer de positie is ingesteld op Gestapeld. Wanneer u op de knop Sluiten klikt, wordt het actieve doel verborgen.
                 • Compositiedelen kunnen nu worden vastgezet.
                 • Het standaardgedrag voor heuristiek is verbeterd bij het toevoegen van aanvullende triggers/doelen, zodat onlangs toegevoegde elementen beter kunnen worden herkend.

                 Verbeteringen aan diapresentatiewidgets

                 • Als u Miniaturen vrije vorm kiest in de Op-object interface, kunt u de miniaturen naar wens ordenen. Opmerking: hoewel de miniaturen naar wens op het canvas kunnen worden geplaatst, wordt het formaat van alle andere miniaturen ook aangepast als u één miniatuur vergroot of verkleint. Raadpleeg het onderwerp Miniaturen vrije vorm configureren in diapresentatiewidgets in de Help voor meer informatie.
                 • Diapresentatiewidgets bevatten voorbeeldafbeeldingen om het u gemakkelijker te maken de samenstelling van deze widgets te begrijpen. Als een afbeelding aan een diapresentatie wordt toegevoegd, worden nu voor het eerst automatisch alle oorspronkelijke en alleen voor de positie bedoelde afbeeldingen verwijderd.
                 • Presentaties kunnen nu worden vastgezet.

                 Geroteerde deelvensters

                 • Zowel de widget Deelvenster met tabbladen als de accordeonwidget ondersteunen vrije rotatie.

                 Consistente regelafstand in verschillende browsers

                 • De nieuwe site-eigenschap Afronden op geheel getal is toegevoegd. Wanneer deze functie is ingeschakeld en de regelafstand wordt opgegeven als een percentage van een tekengrootte (bijvoorbeeld 120% van 14 px), wordt de berekende waarde (bijvoorbeeld 16,8 px) nu afgerond naar een geheel getal (bijvoorbeeld 17 px). Afgeronde regelafstand leidt tot een consistentere weergave in verschillende browsers.
                 • De functie is uitgeschakeld voor bestaande sites, maar ingeschakeld voor nieuwe sites. U bepaalt deze functie via Site-eigenschappen > Inhoud.

                 Afbeeldingen verwerken

                 • De nieuwe optie Zet dichte PNG om in JPEG bepaalt of PNG-afbeeldingen zonder transparantie door Muse automatisch worden omgezet in JPEG. JPEG-afbeeldingen zijn meestal aanzienlijk kleiner dan PNG-afbeeldingen, zodat uw sites sneller worden geladen wanneer u ze weergeeft in een browser. JPEG is een compressieschema waarbij soms kleine hoeveelheden afbeeldingsgegevens worden verwijderd om grotere compressie mogelijk te maken. Doorgaans heeft dit geen merkbare invloed op de afbeelding. Bij bepaalde afbeeldingen kan JPEG-compressie echter zeer kleine vervormingen produceren die JPEG-artefacten worden genoemd. Deze artefacten kunnen worden vermeden door deze optie uit te schakelen als de oorspronkelijke afbeelding niet de JPEG-indeling heeft. U vindt deze optie als volgt: Site-eigenschappen > Inhoud.
                 • Deze versie van Adobe Muse CC gebruikt een Bicubisch scherper-algoritme om afbeeldingen van hogere kwaliteit te maken als het aantal pixels moet worden gewijzigd omdat een afbeelding kleiner is gemaakt. In eerdere versies van Adobe Muse CC werd een algemener Bicubisch-algoritme gebruikt.

                   Verbeteringen aan scrolleffecten

                   • In deze release is de functionaliteit van scrolleffecten uitgebreid. De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd in het deelvenster Scrolleffecten:
                    • Dekking -- unieke dekkingswaarden voor en na hoofdpositie, inclusief overgangsintervallen tot en van deze dekkingswaarden en dekking op hoofdpositie
                    • Presentatie -- kan worden toegepast op Muse-diapresentaties, inclusief de nieuwe widget Diapresentatie Volledig scherm. Hiermee bepaalt u de positie waarbij wordt begonnen met afspelen of kiest u ervoor na elk opgegeven aantal gescrolde pixels van dia te wisselen
                    • Edge Animate -- Bepaal wanneer wordt begonnen met het afspelen van een geplaatst animatiebestand of koppel de hoofdtijdlijn aan de paginascroll en bepaal de verhouding tussen de scrollafstand en de afgespeelde frames. Deze optie is alleen van toepassing op objecten die op de hoofdtijdlijn in Edge Animate worden geplaatst.

                   Verbeteringen aan omleidingen voor mobiele lay-outs

                   • Er is een optie toegevoegd voor het in-/uitschakelen van omleidingen voor mobiele lay-outs in het dialoogvenster Site-eigenschappen. Deze functie is handig als een lay-out niet klaar is en nog niet moet worden omgeleid (werk in uitvoering). Opmerking: ook al is de omleidingsoptie uitgeschakeld, de lay-out wordt wel geëxporteerd. Maar mobiele browsers worden niet omgeleid naar mobiele pagina's en de geëxporteerde bestanden worden pas opgenomen in sitemap.xml als deze optie wordt ingeschakeld in het dialoogvenster Site-eigenschappen.

                   Verbeteringen op gebied van spellingcontrole

                   • De gebruikerswoordenboeken (woorden die door de gebruiker zijn toegevoegd) zijn nu ingedeeld per taal. U kunt een woord toevoegen aan het algemene gebruikerswoordenboek of aan een taalspecifiek gebruikerswoordenboek.
                   • U kunt ook een eerder toegevoegd woord verwijderen.
                   • Gebruik hiervoor het contextmenu voor een tekstselectie of het dialoogvenster Gebruikerswoordenboek dat u kunt openen door Bewerken > Spelling > Gebruikerswoordenboek te kiezen.

                   Help-inhoud in de app

                   • Er zijn directe Help-koppelingen toegevoegd aan de interface van Adobe Muse, zodat u sneller toegang krijgt tot de Help-inhoud voor specifieke functies. Zoek het Help-pictogram in verschillende deelvensters, widgetopties en vervolgkeuzevensters voor specifieke Help-inhoud.

                   Aanvullende talen gebruikersinterface 

                   • Er zijn nieuwe vertalingen toegevoegd voor Russisch, Fins, Portugees, Tsjechisch en Pools. Deze talen zijn nu beschikbaar in de keuzelijst Taal in het venster Voorkeuren > Algemeen.

                   13 augustus 2013

                   6.0.751

                   Scrolleffecten (parallax scrolling)

                   • Alle bestaande achtergrond- en positiescrolleffecten werken nu ook bij weergave op iOS-apparaten. Vergeet niet uw Muse-ontwerp opnieuw te publiceren om te profiteren van de verbeteringen in codegeneratie.
                   • De besturingselementen voor scrolleffecten zijn verplaatst van het vervolgkeuzevenster Effecten naar een apart deelvenster. U kunt het deelvenster openen via Venster > menu Scrolleffecten.
                   • Op elementen die op de volledige breedte zijn ingesteld, kunnen nu schuifbewegingen worden toegepast.
                   • De ankerkoppelingen kunnen nu de actieve status van een object weergeven op basis van de scrollpositie. De items die zijn gekoppeld aan een anker worden in de actieve staat weergegeven wanneer een gedeelte van de pagina die aan het anker is gekoppeld, wordt getoond.
                   • Deze instelling is standaard uitgeschakeld voor bestaande sites en ingeschakeld voor nieuwe sites. Als u deze nieuwe functie wilt gebruiken in een van uw bestaande sites, ga dan naar Site-eigenschappen, het tabblad Inhoud en schakel "Actieve staat voor ankerkoppelingen inschakelen" in.

                   Overige

                   • Probleem opgelost waarbij de toepassing vastloopt als de HTML-code van een YouTube-video wordt ingesloten.
                   • Probleem opgelost waarbij formulieren niet werken als een labelnaam een enkel aanhalingsteken bevat.

                    

                   17 juni 2013

                   5.0.704

                   Aanvullende talen gebruikersinterface

                   • De gebruikersinterface is nu ook beschikbaar in het Deens, Noors, Chinees, Koreaans en Turks. Deze talen zijn nu beschikbaar in de keuzelijst Taal in het venster Voorkeuren > Algemeen.

                   Contactformulieren voor de meeste hostingplatformen

                   • Muse-formulieren werken nu na het uploaden naar de meeste hostingproviders. Als u gebruikmaakt van de ingebouwde FTP-uploadfunctie, probeert de Muse-toepassing tijdens het uploaden naar FTP te controleren of de formulieren werken met uw webhost.
                   • Als Muse-formulieren niet werken met uw hosting provider, raadpleegt u Veelgestelde vragen.
                   • CAPTCHA's in formulieren worden alleen ondersteund wanneer ze worden gepubliceerd naar Business Catalyst. Muse probeert het aantal verzonden formulieren van één bezoeker (dus één IP-adres) op sites die niet door BC worden gehost te beperken om zo spammen met formulieren te voorkomen.

                   Bewerken in de browser

                   • Met Muse kunt u nu ook afbeeldingen en tekst op een gepubliceerde site wijzigen (bewerken door site-eigenaar) via de beheerdersinterface van Business Catalyst.
                   • Site-eigenaars hoeven Muse niet te installeren (bewerken vindt plaats in de webbrowser nadat de ontwerper aan de eigenaar toegang tot bewerken heeft toegekend).
                   • Wijzigingen die tijdens het bewerken in de browser zijn gemaakt, kunnen worden samengevoegd met het bronbestand in Muse.
                   • Meer informatie over deze functie vindt u in In-Browser Editing.

                   Lagen

                   • Muse heeft nu een deelvenster Lagen, deels gebaseerd op het deelvenster Lagen in InDesign. Het palet Lagen toont de geëxporteerde Z-volgorde van items op de pagina, met het meest op de voorgrond geplaatste item bovenaan.
                   • Het deelvenster Lagen vervangt de functie voorgrond/achtergrond op de stramienpagina, die deel uitmaakte van de Muse Q1-release.
                   • Standaard heeft een document één laag, maar u kunt lagen toevoegen of verwijderen met de knoppen Toevoegen en Verwijderen onderaan het deelvenster Lagen.
                   • U kunt items verwijderen door een of meerdere rijen in het deelvenster te selecteren en op het prullenbakpictogram te klikken (of door rijen naar het prullenbakpictogram te slepen).
                   • U kunt items dupliceren door rijen naar de knop Nieuw te slepen of door Option/Alt ingedrukt te houden en te slepen naar de gewenste locatie.
                   • U kunt de naam van lagen en ankers wijzigen door op het label in het deelvenster Lagen te dubbelklikken waardoor een dialoogvenster voor naam wijzigen wordt geopend, of door te klikken en even te wachten, waarna u de naam rechtstreeks in het deelvenster kunt wijzigen.
                   • U kunt de hiërarchie van pagina-items en widgets bekijken door de desbetreffende rij uit te vouwen.
                   • U kunt items op de pagina selecteren door op het puntje rechts van het item te klikken.
                   • Als u op de knop Vinden klikt (naast de prullenbak onder aan het deelvenster), wordt een item dat in de ontwerpweergave in het deelvenster Lagen is geselecteerd, gemarkeerd.

                   Metagegevens

                   • Metagegevens kunnen nu aan stramienpagina's worden toegewezen. De metagegevens worden vervolgens gedeeld met pagina's (en stramienpagina's) waarop deze stramienpagina's worden toegepast.
                   • Stramienpagina's kunnen nu ook een voorvoegsel of achtervoegsel (of beide) voor een paginatitel bevatten bij uitvoer.
                   • De velden in het dialoogvenster Metagegevens zijn groter voor gewone pagina's, zodat meer van uw trefwoorden/beschrijving/titel wordt weergegeven.
                   • Sommige van deze velden zijn verplaatst naar het nieuwe tabblad Opties in het dialoogvenster.

                   Parallax scrolling

                   • Scrolleffecten zijn nu beschikbaar voor afzonderlijke items en voor naast elkaar geplaatste achtergrondvulafbeeldingen voor items, pagina's en de browserachtergrond.
                   • Scrollbewegingseffecten kunnen worden ingesteld voor afzonderlijke items via het nieuwe tabblad Scrollbeweging (het vierde tabblad) in het deelvenster Effecten van de bedieningsbalk. Dit deelvenster bevat besturingselementen voor de snelheid en de richting van de scrollbeweging. U kunt er ook een hoofdpositie bepalen die de verticale scrollpositie in de browser aangeeft waarbij het item zich in de verticale/horizontale positie bevindt die in de ontwerpweergave van Muse wordt getoond. Met gebruik van de opgegeven snelheid van de scrollbeweging berekent Muse hoe het item moet worden bewogen om te zorgen dat wanneer de hoofdpositie tijdens het schuiven is bereikt, het item zich precies op het punt bevindt waar het in de ontwerpweergave is geplaatst.
                   • Schuifbewegingseffecten zijn niet beschikbaar voor objecten met een breedte van 100% in de browser, vastgezette objecten, items in regels binnen tekst en items in een groep widget.
                   • Scrollbewegingseffecten voor naast elkaar geplaatste achtergrondafbeeldingen kunnen worden ingesteld in het nieuwe tabblad Schuiven in het deelvenster Vulling en in het deelvenster Vulling browser van de bedieningsbalk. Als u deze functie wilt instellen, dient u eerst een achtergrondafbeelding te importeren en de aanpassing in te stellen op Naast elkaar. Vervolgens stelt u de scrollbewegingseffecten in in het tabblad Schuiven.

                   Uitvouwen/samenvouwen in overzichtsweergave

                   • U kunt onderliggende pagina's samenvouwen of uitvouwen in de overzichtsweergave door op het pictogram voor uitvouwen/samenvouwen te klikken onder de bovenliggende pagina. Zo kunt u pagina's verbergen die u niet nodig hebt, wordt de overzichtpagina eenvoudiger en hoeft u minder te scrollen.
                   • De uitgevouwen of samengevouwen status wordt bewaard als het Muse-document wordt opgeslagen, maar heeft geen effect op de uitvoer.

                   Verticale tekst

                   • U kunt nu sites ontwerpen met verticale tekst, die gewoonlijk wordt gebruikt bij Oost-Aziatische teksten. Tekstregels bevatten inhoud van boven naar onder en gaan van rechts naar links.
                   • Verticale tekst kan gebruikmaken van dezelfde typografische elementen als horizontale tekst.
                   • Verticale tekst wordt naar uw website gepubliceerd als tekst die kan worden geselecteerd, doorzocht en aangepast.

                   Overige

                   • Probleem opgelost waarbij het deelvenster Middelen niet naar een afbeelding schoof wanneer deze in een lay-out was geselecteerd.
                   • Page Up, Page Down, Home en End zijn toegevoegd als sneltoetsen voor navigatie. Ze werken in de overzichts-, ontwerp- en voorvertoningsmodi.
                   • Muse heeft een nieuwe sneltoets voor 'Koppeling naar bestand maken...'. Lees de knopinfo over het item 'Koppeling naar bestand maken...' in het vervolgkeuzemenu Hyperlinks om te ontdekken wat de nieuwe sneltoets voor uw taal is.

                   15 maart 2013

                   4.1.8

                   • Een vastgezette rechthoek met afgeronde hoeken in rollover-staat en gloed binnen kan nu worden geëxporteerd.
                   • Achtergrondafbeeldingen met een &-symbool in de naam en aanverwante effecten worden nu getoond in Voorvertonen en/of Exporteren.
                   • Crash opgelost die plaatsvond bij het exporteren van bepaalde sites, waarbij een foutmelding 'Domeinnaam moet een protocol hebben' werd getoond.
                   • Probleem opgelost waarbij het programma bij sommige gebruikers vastliep tijdens exporteren of publiceren.
                   • Probleem opgelost waarbij het programma bij sommige gebruikers vastliep tijdens het opstarten.
                   • Probleem opgelost bij exporteren waarbij bepaalde accordeons onderliggende items overlapten, onafhankelijk van hoe de optie Onderliggende items overlappen was ingesteld.
                   • Schaduwen en gloeden buiten die via een afbeeldingsstijl zijn toegepast worden geëxporteerd als de stijl geen rand en geen vulling heeft.
                   • Probleem opgelost waarbij een pagina met een objectdekking op een stramienpagina de verkeerde dekking had wanneer deze werd getoond in IE9.
                   • Probleem opgelost met de tekenvolgorde van een stapel met meerdere overlappende pagina-items, waarbij items niet meer werden getoond of klikbare items niet-klikbaar werden. 

                   dinsdag 26 februari 2013

                   4.0.557

                   Spellingcontrole

                   • Muse bevat nu een spellingcontrole die in- en uitgeschakeld kan worden in het Muse-menu onder Bewerken > Spelling.
                   • Om suggesties voor onjuist gespelde woorden (met rood onderstreept) weer te geven, selecteert u de tekst met de tool Tekst en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop op de selectie.
                   • Als u een woord aan het woordenboek wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u Toevoegen aan woordenboek in het contextmenu.
                   • Als u de taal van de spellingcontrole wilt wijzigen, gaat u naar Bestand > Site-eigenschappen, klikt u op het tabblad Tekst en selecteert u de gewenste taal in het taalkeuzemenu. Als u de taal voor een afzonderlijk tekstkader wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstkader en selecteert u Taal in het pop-upmenu.

                   Verbeteringen in widgets

                   • Het uitvouwbare deelvenster Opties van de widget wordt nu automatisch geopend wanneer een nieuwe widget op het ontwerpcanvas is geplaatst, om het configureren van widgets intuïtiever te maken.
                   • De widgets Diapresentatie en Compositie bieden nu een optie om vegen in en uit te schakelen. Ook kan de overgangssnelheid worden ingesteld (naast de tijd per dia) in stappen van 0,1 seconden.
                   • Het accordeondeelvenster van de widget ondersteunt nu de functie Alles sluiten in de weergave Ontwerpen. Het geselecteerde deelvenster in de weergave Ontwerpen wordt nu ingeschakeld/actief wanneer u een voorbeeld maakt van de site, deze exporteert of publiceert naar Business Catalyst.
                   • Het geselecteerde tabblad in de weergave Ontwerpen voor de widget voor deelvensters met tabbladen wordt nu ingeschakeld/actief wanneer u een voorbeeld maakt van de site, deze exporteert of publiceert naar Business Catalyst.
                   • Afhankelijk van de geselecteerde opties wordt ofwel het eerste accordeondeelvenster uitgevouwen of wordt de accordeon ingeklapt in de weergave Ontwerpen bij het openen van oudere documenten. Bij de widget voor deelvensters met tabbladen wordt het eerste tabblad in deelvensters met tabbladen actief/zichtbaar.
                   • De optie In eerste instantie alles sluiten in het deelvenster Accordeon is vervangen door de mogelijkheid een accordeon in de weergave Ontwerpen in te klappen.
                   • Het deelvenster Accordeon beschikt nu over de optie Onderliggende items overlappen. Hierdoor wordt geselecteerde inhoud onder het deelvenster Accordeon niet naar beneden verplaatst op de pagina wanneer een deelvenster Accordeon wordt geopend/uitgevouwen.
                   • De accordeon werd eerder naar het originele deelvenster verplaatst of ingeklapt, maar nu wordt er een verwijzing naar de accordion toegevoegd aan het nieuwe deelvenster Waarschuwingen. Door deze wijziging kan het paginaontwerp enigszins veranderen. We raden u aan om het gedrag van het ontwerp/de browser op deze pagina's te controleren en vervolgens de waarschuwing(en) uit het deelvenster Waarschuwingen te verwijderen. U krijgt een melding van Muse als er nog waarschuwingen zijn die niet zijn opgelost (verwijderd) voordat u exporteert/publiceert.
                   • U kunt nu de z-volgorde (met Naar voorgrond/Naar voren/Naar achteren/Naar achtergrond) van Triggers en doelen wijzigen in Compositie-widgets zonder de verbinding tussen Triggers en doelen te verbreken. U kunt ook de z-volgorde van de miniatuurafbeeldingen van diapresentaties en hoofdafbeeldingen wijzigen zonder de verbinding te verbreken. Houd er rekening mee dat het wijzigen van de z-volgorde de volgorde van dia's/deelvensters voor volgende/vorige en automatisch afspelen wijzigt.

                   Stramienpaginaverbeteringen

                   • Hiërarchische stramienpagina's - video-overzicht
                   • Stramienpagina-elementen kunnen nu vóór de inhoud op worden weergegeven op pagina's waarop de stramienpagina is toegepast. Voor herindeling van de inhoud op stramienpagina's selecteert u de elementen op de stramienpagina, klikt u erop met de rechtermuisknop en selecteert u Naar stramienvoorgrond verplaatsen of Naar stramienachtergrond verplaatsen in het pop-upmenu. Ook kunt u elementen op de stramienpagina selecteren en navigeren naar Object > Naar achtergrond of voorgrond verplaatsen in het Muse-toepassingsmenu. Alle elementen op de stramienpagina met de instelling Naar stramienvoorgrond verplaatsen, worden voor alle andere elementen op de pagina weergegeven.
                   • Stramienpagina's kunnen nu op andere stramienpagina's worden toegepast. Alle workflows voor het toepassen van een stramienpagina op een website zijn nu ook beschikbaar voor het toepassen van een stramienpagina op een andere stramienpagina.
                   • Plaats de muisaanwijzer op de naam van de pagina in de lay-out van het websiteoverzicht voor de gehele keten van stramienpagina's die zijn toegepast op een website of stramienpagina. In de knopinfo wordt de keten van toegepaste stramienpagina's getoond.

                   Naar Business Catalyst-submappen publiceren

                   • Met de publicatieworkflow van Muse kan er nu worden gepubliceerd naar een specifieke host-submap op het Business Catalyst-hostplatform. Deze functie was al beschikbaar als onderdeel van Naar FTP-host uploaden en is nu uitgebreid naar publicatie naar Business Catalyst-platform.
                   • Selecteer Publiceren, klap de keuzelijst met opties uit en voer de naam van de submap in om een submap te publiceren.

                   Tweedimensionale transformaties

                   • Voor tablet- en telefoonlay-outs worden geroteerde items nu omschreven in HTML als niet-geroteerd en vervolgens wordt rotatie toegepast als een afzonderlijke CSS 2D-rotatie-eigenschap. Hierdoor zijn afbeeldingen en tekst veel helderder en kunt u tekst live selecteren in de browser. (Geroteerde items werden geëxporteerd als afbeeldingen in Muse 3 en ouder. Daardoor werden de pixels bij een geroteerd item duidelijker zichtbaar naarmate er sterker werd wordt ingezoomd.)
                   • Deze functie is toegepast op tablet- en telefoonlay-outs en er wordt gewerkt aan compatibiliteit voor desktoplay-outs (Internet Explorer 7 en 8 ondersteunen deze CSS-rotatie-eigenschap niet. Muse werkt aan een JavaScript-implementatie voor deze browsers. Tot die tijd worden bitmaps gegenereerd voor geroteerde Computer-voorwerpen.)

                   Overige

                   • Voorvertoningen kunnen nu staand of liggend worden weergegeven op tablets en telefoons.
                   • Bij het verwijderen van een pagina-item selecteert Muse nu het bovenliggende item, indien aanwezig.
                   • In het dialoogvenster Pagina-eigenschappen kunt u nu een optie selecteren om schuifbalken altijd weer te geven in browsers.
                   • Druk op Escape om de voorbeeldmodus te verlaten en terug te keren naar de laatste pagina in de weergave Ontwerpen.
                   • In het deelvenster voor uitlijnen/verdelen kunt u objecten nu horizontaal of verticaal verdelen en de tekenafstand instellen.
                   • Bij Naar FTP-host uploaden kunt u nu instellen of Muse de FTP-accountgegevens opslaat.
                   • Prestatieverbeteringen voor het openen van een pagina in de weergave Ontwerpen.
                   • Prestatieverbeteringen voor Alles selecteren, tekenen met selectiegrepen en hittesten met selectiegrepen als de selectie uit een paar honderd items bestaat.

                   8 januari 2013

                   3.2.2

                   • Probleem verholpen waarbij het programma vastloopt als een Adobe Muse-bestand met een inline SWF-bestand in een tekstkader wordt geopend.
                   • Probleem verholpen waarbij het toevoegen van effecten aan een object met verschillende waarden voor de vuldekking in staten ertoe leidt dat dezelfde dekking wordt gebruikt in alle staten.
                   • Probleem verholpen waarbij het toevoegen van alternatieve lay-outs (zoals bureaublad, tablet en telefoon) ertoe leidt dat middelenbestanden (zoals PDF-bestanden) worden gedupliceerd.

                   19 december 2012

                   Versie 3.1.8

                   • Probleem verholpen waarbij het programma vastliep tijdens het exporteren naar HTML wanneer bepaalde kenmerken waren toegepast op widgetonderdelen.

                   19 december 2012

                   Versie 3.1.7

                   • Probleem verholpen waarbij het programma vastloopt tijdens het exporteren als het document een afbeeldingsstijl bevat waarin een randkleur ontbreekt.
                   • Probleem verholpen waarbij de voorvertoning vastloopt tijdens het navigeren door een document dat pagina's voor zowel computers als tablets bevat.
                   • Probleem verholpen waarbij menu-items met een binnengloed of schuine rand in de staat Actief soms de labels met de bovenkant van het menu-item uitlijnen in plaats van met het midden.
                   • Probleem verholpen waarbij voettekstitems met effecten op stramienpagina's bij weergave in een browser in het inhoudsgebied van de pagina worden getekend in plaats van in het voettekstgebied.
                   • Probleem verholpen waarbij aan de rechterzijde vastgezette items na het exporteren niet worden uitgelijnd aan de rechterzijde van de browser.
                   • Probleem verholpen waarbij muisactiviteit werd genegeerd op knoppen, koppelingen en menu-items in gebieden met een verborgen submenu.
                   • Probleem verholpen waarbij er tijdens het opstarten een crash optrad bij sommige gebruikers van MacOS X 10.8 met ongebruikelijke DNS-instellingen.
                   • Foutbericht toegevoegd waarin gebruikers worden gewaarschuwd als ze een site proberen te exporteren die een pagina met een ongeldige bestandsnaam bevat.
                   • Probleem verholpen waarbij de lay-out niet correct werd weergegeven wanneer de pagina een combinatie van vastgezette en niet-vastgezette items bevat (de niet-vastgezette items verdwenen of werden op de verkeerde plek geplaatst).

                   dinsdag 11 december 2012

                   Versie 3.0.645

                   Desktop, tablet, telefoon

                   • Siteoverzicht – U kunt nu alternatieve siteoverzichten voor desktop-, tablet- of telefoonversies van uw website toevoegen. Dit betekent dat u unieke siteoverzichten en unieke pagina's kunt maken voor personen die uw site vanaf een desktop, tablet of smartphone bekijken.
                   • Lay-outopties toevoegen – u kunt de achtergronden voor siteoverzichten en stramienpagina's kopiëren als u een andere lay-out voor de desktop-, tablet- en telefoonversies van uw website toevoegt.
                   • Omleiding– Automatisch omleiden naar apparaatspecifieke lay-outs. Wanneer u door een Adobe Muse-site op een smartphone of tablet bladert, zal de door Adobe Muse gegenereerde code automatisch de juiste lay-out voor het apparaat laden.
                   • Swipe-ondersteuning in widgets – Overgangen zoals verticaal, horizontaal en vervagen beschikken nu over swipe-ondersteuning. Wanneer u uw Adobe Muse-site publiceert, beschikt elke widget met de overgang Verticaal, Horizontaal of Vervagen over swipe-ondersteuning op apparaten met een touchscreen.
                   • Touch-ondersteuning in de menuwidget – Touch-ondersteuning in menu's en submenu's.
                   • Apparaatvoorvertoning – Maak een voorvertoning van uw tabletlay-outs in verschillende tabletafmetingen, en uw telefoonlay-outs in verschillende telefoonafmetingen. De voorvertoning geeft de afmetingen van het apparaat weer die u in de keuzelijst Grootte voorvertoning hebt geselecteerd, maar simuleert geen apparaatspecifieke functies of nuances van de browser op een bepaald apparaat.
                   • Weergavepoort schalen – de sites die vanuit Muse worden gegenereerd, maken gebruik van weergavepoortmetagegevens, om ervoor te zorgen dat een webpagina de breedte van het huidige scherm van een tablet of smartphone 'vult', zowel in staande als liggende richting.

                   Sneltoetsen

                   • Tussen siteoverzichten schakelen – tussen siteoverzichten op desktop (Ctrl/Cmd+7), tablet (Ctrl/Cmd+8) of telefoon (Ctrl/Cmd+9) schakelen.
                   • Ga naar pagina – druk op (Ctrl/Cmd+J) om het dialoogvenster Ga naar pagina op te roepen. Hier kunt u snel naar een pagina, stramienpagina of siteoverzicht gaan door een gedeelte van de paginanaam in te typen.

                   Formulieren

                   • CAPTCHA – De widget Formulieren bevat nu een CAPTCHA-veldoptie om het automatisch verzenden van formulieren (spam) te voorkomen. Formulierwidgets in het algemeen en de CAPTCHA-optie vereisen ondersteuning van de server, en dienen daarom op Adobe Business Catalyst te worden gehost.

                   Koppelingen

                   • Zoeken/Filteren – via de keuzelijst Koppelingen (consistent met de keuzelijst Lettertype) kunt u nu zoeken en gedeeltelijk filteren.
                   • Koppelingsorganisatie – de keuzelijst Koppelingen is herzien voor het organiseren van desktop-, tablet- of telefoonlay-outs.

                   Voettekst

                   • Vaste voettekst-optie – U vindt de optie Vaste voettekst in de Eigenschappen van site/pagina. Wanneer Vaste voettekst is ingeschakeld, blijft de voettekst aan de onderzijde van het browservenster vergrendeld, tenzij de pagina hoger is dan het browservenster. De voettekstgedraging van Muse 2.x (en eerder) is gelijk aan die van Vaste voettekst uit, waar de voettekstitems direct onder de pagina-inhoud blijven en er een tussenruimte onder de voettekst in het browservenster voor een korte pagina kan ontstaan. Vaste voettekst staat standaard aan in nieuwe sites, en uit in alle sites die vanuit oudere versies van Muse zijn omgezet.

                   24 oktober 2012

                   Versie 2.3.50

                   • Introduceert de mogelijkheid om deel te nemen aan het persoonlijke bètaprogramma voor toekomstige versies van Adobe Muse. Het persoonlijke bètaprogramma is open voor abonnees van Adobe Muse en Adobe Creative Cloud (u moet akkoord gaan met een geheimhoudingsovereenkomst).
                   • Extra tussenoplossing voor de bug met betrekking tot het schuiven van ankers in Mobile Safari en Desktop Safari 6. Wanneer schuiven met animatie in de browser niet mogelijk is, springt de browser rechtstreeks naar de ankerpositie zonder geanimeerd schuiven.
                   • Oplossing voor een crash die optrad nadat een liniaal is toegevoegd aan een pagina en de ontwerpweergave voor de pagina direct wordt gesloten.
                   • Oplossing voor een crash die optrad wanneer een groot aantal pagina's meteen na Opslaan als worden verwijderd.
                   • Oplossing voor een crash die optrad wanneer Ga naar koppeling wordt geselecteerd in het contextmenu bij een afbeelding in het deelvenster Middelen, wanneer de afbeelding zich in een verborgen onderdeel van een widget bevond.
                   • Oplossing voor een crash die optrad wanneer een voorvertoning werd weergegeven van een stramienpagina die een afbeelding met een hyperlink bevat.

                   26 september 2012

                   Versie 2.2.6

                   • De update van Muse 2.2 bevat nieuwe certificaten voor codeondertekening als reactie op de aankondiging van Adobe dat het certificaat voor codeondertekening voor bepaalde toepassingen wordt ingetrokken. Ga naar deze pagina voor meer informatie.

                   4 september 2012

                   Versie 2.1.974

                   Uploaden naar FTP

                   • De nieuwe functie Uploaden naar FTP-host genereerde fouten als de doelsite zich niet in de hoofdmap van de hostingprovider bevindt en niet het volledige uploadpad is opgegeven. Uploaden naar FTP werkt nu correct zonder dat het volledige pad hoeft te worden opgegeven.
                   • Oplossing voor een probleem waarbij een fout werd gegenereerd als de doelmap wordt gevolgd door een schuine streep '/'.
                   • Oplossing voor een probleem waarbij het uploaden naar een FTP-server op een Mac- of Linux-besturingssysteem kon mislukken.

                   Tekst

                   • Oplossing voor een probleem waarbij het programma vlak na het opstarten vastliep bij sommige gebruikers van Windows XP.
                   • Oplossing voor een probleem waarbij het programma soms vastliep bij gebruik van de invoermethode voor Russisch (of andere talen) op de Mac.

                   Widgets

                   • Oplossing voor een probleem waarbij een effect Buitenste gloed verkeerd werd toegepast op de hoofdafbeelding in een diapresentatie als deze kleiner was dan het bijbehorende frame.
                   • Het probleem waarbij menu's beschadigd konden raken door het ongedaan maken of opnieuw uitvoeren van het toevoegen of verwijderen van pagina's, is opgelost. Deze beschadiging leidde tot fouten/vastlopen wanneer werd geprobeerd de paginaordening te wijzigen in de weergave Overzicht.
                   • Wanneer nu in de browser op de knop Volgende/Vorige of op een miniatuur in een diapresentatie of compositie wordt geklikt, wordt het automatisch afspelen gestopt.
                   • Een accordeonwidget waarvoor is ingesteld dat deze samen met alle aanvankelijk gesloten deelvensters moet worden geëxporteerd, tekende een van de actieve accordeontabs incorrect in de actieve staat.
                   • Oplossing voor een probleem dat bij de verwerking van tekstkenmerken tussen verschillende staten de staat mogelijk niet goed werd ingesteld.
                   • Oplossing voor een probleem waarbij widgetminiaturen voor diapresentaties en composities niet werkten in de voorvertoning en browser als specifieke combinaties van kenmerken in verschillende staten werden ingesteld.
                   • Oplossing voor een probleem waarbij de knop Verzenden in formulieren niet goed werd getekend bij een voorvertoning of export indien een systeemlettertype was gebruikt.

                   Overige

                   • Het bevestigingsdialoogvenster Publiceren voltooid verwees altijd naar uw tijdelijke site, ongeacht of de site waarop gepubliceerd werd een tijdelijke of betaalde site was. De tekst is gecorrigeerd.
                   • Oplossing voor een probleem waarbij grafische kenmerken onjuist werden geëxporteerd in gevallen waarin gerasterde afbeeldingen tussen meerdere objecten werden gedeeld.
                   • Het probleem dat het niet mogelijk was om een Adobe Edge .oam-bestand te plaatsen dat niet-ASCII-tekens in de naam had of dat was gemaakt terwijl Edge actief was op een niet-Engelstalig besturingssysteem (bijvoorbeeld Mac OS X in het Frans), is opgelost. Deze functie is gewijzigd, zodat een andere bibliotheek wordt gebruikt die deze beperking niet heeft.
                   • Oplossing voor een probleem dat ervoor zorgde dat 'http://' soms ten onrechte werd toegevoegd aan hyperlinks die in het besturingselement voor hyperlinks werden ingevoerd (bijvoorbeeld mailto:foo@bar.org, tel: 2065551212 enz.).
                   • De datumnotatie die werd gebruikt in gegenereerde sitemap.xml-bestanden, is gecorrigeerd.

                   20 augustus 2012

                   Versie 2.0.945

                   Palet Uitlijnen

                   • We hebben een nieuw palet Uitlijnen toegevoegd, beschikbaar in het menu Venster of via de nieuwe knop 'Uitlijnen' in de bedieningsstrook.
                   • U kunt de nieuwe uitlijnfuncties gebruiken om geselecteerde objecten uit te lijnen of te verdelen ten opzichte van elkaar of het pagina-inhoudgebied (het gebied van de onderkant van de koptekst tot de bovenkant van de voettekst).

                   Middelen uploaden

                   • U kunt nu met een willekeurig extern bestand (dat wil zeggen: PDF, zip-bestand, .dmg of .exe) koppelen en daar een hyperlink aan toevoegen om gebruikers in staat te stellen het bestand van uw website te downloaden.
                   • Alle gekoppelde middelen worden samen met de rest van de Adobe Muse-site geüpload/geëxporteerd, in een nieuwe map 'assets'.

                   Verbeteringen in codegeneratie

                   • We hebben het genereren van HTML-code voor Adobe Muse op verschillende gebieden verbeterd. Schaduwen, Gloed en Verlopen maken nu gebruik van CSS; er worden geen extra afbeeldingen meer gegenereerd.
                   • We hebben veel gevallen verwijderd waar het dubbele HTML-nodes werden gegenereerd. We hebben ook ons JavaScript-framework voor onze widgets van Spry gewijzigd in een kleiner, sneller framework, WebPro.
                   • Deze wijzigingen maken het exportproces sneller. Ook genereert Adobe Muse nu minder en kleinere afbeeldingen en HTML-bestanden.
                   • Schaduwen en de gloed aan de buitenzijde worden weergegeven met CSS box-schaduwen in plaats van dat ze worden gerasterd.
                   • Het probleem met de namen van door Adobe Muse geëxporteerde afbeeldingen die eerst opnieuw zijn gesampled of bijgesneden, is opgelost.
                   • Achtergrondafbeeldingen die zijn ingesteld op 'Aanpassen aan pagina' of 'Aanpassen aan vulling', worden nu geëxporteerd met respectievelijk de CSS-achtergrondeigenschap 'contain' of 'cover'.
                   • In browsers wordt een waarschuwing weergegeven wanneer u een pagina aanbiedt met HTTP- en HTTPS-inhoud. De waarschuwing kan worden weergegeven wanneer inhoud wordt geladen van een CDN (content delivery network), zoals CloudFront van Amazon. Om deze waarschuwingen te voorkomen, gebruikt Adobe Muse JavaScript om een lokale versie van de inhoud te gebruiken in plaats van CDN-URL's met HTTPS.

                   Formulieren

                   • We hebben een nieuwe Formulier-widget toegevoegd aan de formulierenbibliotheek.
                   • U kunt het formulier eenvoudig zodanig configureren dat formulierverzoeken naar verschillende e-mailadressen worden verzonden. Ook kunt u instellen dat gebruikers na het invullen van het formulier worden doorgestuurd naar een andere pagina.
                   • U kunt velden toevoegen en verwijderen en het formulier de gewenste stijl geven op dezelfde manier als u met andere elementen van Adobe Muse zou doen. U kunt de stijl van verschillende statussen van het formulier en formuliervelden los van elkaar wijzigen om gebruikers een aantrekkelijke ervaring te bieden, met visuele aanduidingen voor verkeerde of lege frames en nog veel meer.
                   • Omdat voor formulierverwerking ondersteuning van de server nodig is, zijn formulieren van Adobe Muse geconfigureerd om te werken bij publicatie naar Adobe Business Catalyst. Als u wijzigingen in het formulier aanbrengt en het opnieuw publiceert, brengt Adobe Muse de juiste wijzigingen aan in uw Adobe Business Catalyst-formulieren.
                   • Adobe Muse beveiligt gegevens bij het herontwerpen van uw Adobe Business Catalyst-formulieren
                    • Als een gebied zonder gegevens wordt verwijderd, wordt het uit de database verwijderd.
                    • Als een gebied met verzonden gegevens wordt verwijderd, wordt het in de database opgeslagen, maar kan het van de Adobe Business Catalyst-beheerconsole worden verwijderd.

                   Verbeteringen in lettertypen

                   • De lettertypegebruikersinterface bevat lettertypevoorbeelden in de vorm van een voorbeeldtekst in het/de bijbehorende lettertype/dikte/stijl.
                   • Submenu's voor de verschillende soorten lettertypen (web, webveilig en systeem) zijn vervangen door één lijst met verschillende delen, met sneltoetsen om snel naar elk deel te gaan.
                   • Weblettertypen en systeemlettertypen worden gegroepeerd per lettertypefamilie, afzonderlijke dikten en stijlen (bijv. vet, cursief, vet cursief enzovoort) weergegeven. Multi-face-lettertypefamilies worden weergegeven in submenu's.
                   • In de lettertypegebruikersinterface wordt een automatisch gegenereerde lijst met onlangs gebruikte lettertypen weergegeven. Het aantal onlangs gebruikte lettertypen dat wordt weergegeven, kan worden geconfigureerd en de lijst kan worden gewist.
                   • De lijst met lettertypen kan worden gefilterd op lettertypefamilie (bijvoorbeeld 'Myriad Pro'), dikte of stijl (bijvoorbeeld 'Vet cursief') of een combinatie hiervan (bijvoorbeeld 'Myriad Pro Vet cursief'). Hierbij kunnen ook delen van namen worden gebruikt, in willekeurige volgorde (bijvoorbeeld 'Cu Ve Myr Pro').
                   • Adobe Muse gebruikt nu platformonafhankelijke verwijzingen naar lettertypen, zodat documenten van Adobe Muse tussen Mac en Windows foutloos kunnen worden uitgewisseld; problemen met verwijzingen naar lettertypen zijn opgelost.
                   • Adobe Muse geeft gelokaliseerde lettertypenamen weer (indien beschikbaar) op basis van de taal van de toepassing in plaats van de systeemtaal. Adobe Muse-documenten kunnen worden uitgewisseld tussen toepassingstalen; fouten met lettertypeverwijzingen worden verholpen.

                   Uploaden naar FTP

                   • Adobe Muse bevat nu de mogelijkheid de FTP van de host van uw keuze te gebruiken via Bestand > Uploaden naar FTP-host in het menu Adobe Muse.
                   • In het dialoogvenster voor het uploaden naar FTP van Adobe Muse kunt u de host, een submap en aanmeldgegevens opgeven.

                   Adobe Edge-integratie

                   • Als u een .oam-bestand van Adobe Edge publiceert, kunt u dit in Adobe Muse plaatsen. Alle vereiste afbeeldingen, CSS en JavaScript-inhoud worden tijdens het publiceren of exporteren geüpload.
                   • Net als bij andere geplaatste inhoud worden wijzigingen die in het Adobe Edge-bronbestand zijn aangebracht en die opnieuw zijn opgeslagen in .oam-indeling, gedetecteerd in Adobe Muse en u kunt het palet Middelen gebruiken om de inhoud in Adobe Muse bij te werken.

                   Ondersteunde talen

                   • Japans en Italiaans zijn toegevoegd.
                   • De specifieke Japanse eigenschappen bevatten de toevoeging van Japanse webveilige lettertypen in het lettertypemenu en ondersteunen voor Japanse IME, inclusief tekstinvoer en double-bytetekst.

                   Liniaalhulplijnen

                   • Adobe Muse bevat nu de mogelijkheid om hulplijnen naar een pagina te slepen vanaf de horizontale of verticale liniaal.
                   • Pagina-items worden bij bewegingen magnetisch uitgelijnd op de hulplijnen, maar hulplijnen worden niet geëxporteerd.
                   • Adobe Muse ondersteunt het selecteren van meerdere hulplijnen op een pagina.

                   Sitemap.xml

                   • Adobe Muse creëert nu een sitemap.xml-bestand voor betere optimalisatie voor zoekmachines wanneer de site buiten Adobe Business Catalyst wordt gehost. U kunt een pagina van het sitemap.xml-bestand uitsluiten (als u niet wilt dat zoekmachines deze vinden) door een optie in te stellen in het dialoogvenster Pagina-eigenschappen.

                   Verbeteringen in Vulling browser

                   • U kunt nu een verloop instellen voor Vulling browser. (Opmerking: Dekking, Brandpunt en Grootte zijn niet beschikbaar vanwege compatibiliteit tussen browsers en bruikbaarheidsnormen.)
                   • Bovendien kunt u de achtergrondafbeelding van de browser nu passend maken aan de schaal of vulling.

                   Verbeteringen in de bedieningsstrook

                   • De bedieningsstrook van Adobe Muse heeft nu uitvouwbare sets besturingselementen (vergelijkbaar met Illustrator). Als u het toepassingsvenster van Adobe Muse breder maakt, worden meer besturingselementen weergegeven.
                   • Er zijn aanvullende besturingselementen toegevoegd aan de bedieningsstrook – Frames, Transformeren en Uitlijnen. Er zijn nu besturingselementen voor tekst beschikbaar wanneer tekstframes worden geselecteerd, niet meer alleen bij gebruik van de tool Tekst.

                   Stijlen/stalen/kleuren slepen en neerzetten

                   • U kunt nu een Alineastijl of een Tekenstijl op een tekstkader slepen en neerzetten om de stijl op de tekst toe te passen.
                   • U kunt ook een afbeeldingsstijl naar een pagina-item of de pagina slepen om deze toe te passen.
                   • U kunt een staal naar een pagina-item, pagina of het browsergebied van een pagina slepen om achtergrondopvulling toe te passen.
                   • U kunt een kleur naar een pagina-item, pagina of het browsergebied van een pagina slepen om achtergrondopvulling toe te passen. Hiervoor sleept u het kleurvoorvertoningsgebied naar het gebied boven de RGB-bewerkvakken. U kunt ook een kleur naar het palet Stalen slepen om er een staal van te maken.
                   • Het besturingselement Hyperlink kan nu worden vergroot of verkleind zodat gebruikers de volledige URL kunnen zien. We hebben het label van de hyperlinkoptie 'Titel' gewijzigd in 'Knopinfo' om te verduidelijken waar de gebruiker de gegevens over de hyperlinkbestemming moet invoeren.

                   Nieuwe selectieweergaven

                   • Wanneer u de muisaanwijzer over elementen op de pagina beweegt, worden nu aanwijzingen weergegeven. Er is een nieuwe voorkeur om deze weergave uit te schakelen.
                   • Groepen en objecten worden nu aangegeven met insluitingsrechthoeken met stippellijnen.
                   • Wanneer de grootte van een pagina-item niet kan worden gewijzigd in een bepaalde richting, wordt nu een 'X' weergegeven in plaats van een ontbrekende handgreep.

                   Verbeteringen in widgets

                   • De presentatie- en compositiewidgets bevatten nu de mogelijkheid om de snelheid voor automatisch afspelen in seconden op te geven, ter vervanging van de opties Uit, Langzaam, Normaal en Snel.
                   • We hebben de optie Willekeurige volgorde toegevoegd aan de presentatie- en compositiewidgets, waarmee de presentatie of compositie-inhoud in willekeurige volgorde kan worden afgespeeld.
                   • Bij het wijzigen van een menuwidget van horizontaal naar verticaal of vice versa blijven de grootte en tussenruimte nu veel beter behouden.
                   • Bij het wijzigen van de status van een deel van een widget tijdens het ontwerpproces worden de bijbehorende delen nu op een met browsers vergelijkbare manier mee veranderd naar dezelfde status.
                   • Op basis van klantfeedback hebben we de naam van de volgende elementen gewijzigd:
                    • 'Aan breedte aanpassen' en 'Aan hoogte aanpassen' naar 'Uniforme afstand'
                    • 'Uniforme breedte' en 'Uniforme hoogte' naar 'Uniforme grootte'

                   Diverse overige verbeteringen

                   • Met Shift + Return/Enter wordt een soft return geplaatst in plaats van een carriage return.
                   • Met Control/Ctrl+Tab wordt het volgende tabblad geactiveerd.
                   • Met Control/Ctrl+Shift+Tab wordt het vorige tabblad geactiveerd.
                   • Wanneer Option/Alt wordt ingedrukt tijdens het klikken op een pagina, worden alle geopende paginatabbladen gesloten.
                   • Wanneer Option/Alt wordt ingedrukt tijdens het klikken op een sitetabblad, worden alle geopende sites gesloten.
                   • Wanneer u de Shift-toets ingedrukt houdt tijdens het vergroten of verkleinen van een afbeelding, kunt u de grootte wijzigen zonder de verhoudingen te handhaven.
                   • U kunt de vakken voor het bewerken van hoeken X, Y, B en H gebruiken om de selectie te dupliceren en transformeren. Hiervoor houdt u de toets Option/Alt ingedrukt en drukt u op Return/Enter of Tab.
                   • Indien u een waarde invoert in het bewerkingsvak, kunt u Shift+Enter gebruiken om de waarde toe te passen EN het bewerkingsvak geselecteerd te houden.
                   • De functie Zelfde selecteren is toegevoegd, waarmee andere objecten op de pagina worden geselecteerd die van hetzelfde type als het geselecteerde object zijn. U kunt de functie gebruiken door middel van Alt+Control+Shift+A en de menu's Context en Bewerken.
                   • Er is feedback toegevoegd aan de rotatietracker, zodat u de hoek naast de cursor ziet terwijl u roteert.
                   • De waarden van de rotatieweergave zijn gewijzigd naar waarden tussen -180 en 180, in overeenstemming met andere apps van Adobe. Voorheen was dit 0 tot 360.
                   • Het dialoogvenster Publiceren heeft een nieuwe koppeling naar veelgestelde vragen, waarmee gebruikers meer inzicht kunnen krijgen in wat er bij publiceren komt kijken.
                   • De workflows voor uploaden naar FTP en exporteren naar HTML zijn voorzien van een invoerveld Domeinnaam. Dit wordt gebruikt voor het genereren van sitemap.xml en voor het inschakelen van Typekit-weblettertypen.
                   • Het is nu mogelijk om items op iOS-apparaten in de volledige breedte weer te geven.
                   • Adobe Muse produceert nu functionele submenu's op iOS-apparaten.

                   1 juni 2012

                   Versie 1.1.960

                   • Vermeden dat een validatiefout optrad na 15-06-2012.
                   • Oplossing voor een probleem waarbij er geen geheugen beschikbaar was bij de publicatie van bepaalde grote sites bestaand uit één pagina met meerdere afbeeldingen.
                   • Oplossing voor problemen met het opstarten van Adobe Muse als het programma is geïnstalleerd op een bestandslocatie waarvan het pad letters met accenten bevat (zoals een accent aigu, circonflexe of grave, een cedille, tilde of umlaut).
                   • Oplossing voor een probleem waarbij gegevens niet voor de publicatieworkflow van Business Catalyst werden opgeslagen als een proefversie van Adobe Muse werd gebruikt.
                   • Oplossing voor een probleem met het exporteren van een site met twee of meer pagina's met daarop een object met verschillende vullingen op een stramienpagina.
                   • Artifacting vermeden voor kleuren met transparantie bij PNG-verkleining.
                   • De Apple-ontwikkelaarssleutel is bijgewerkt zodat Adobe Muse compatibel is met de nieuwe beveiligingsopties (10.8) en deze ondersteunt.
                   • Deelname aan het nieuwe bètaprogramma van Adobe Muse is nu mogelijk voor abonnees (Hulpmenu > Help Adobe Muse verbeteren).

                   maandag 7 mei 2012

                   Versie 1.0.948

                   • Toegang tot meer dan 400 weblettertypen die door Adobe Typekit® worden aangeboden.
                   • Nieuw gedeelte "HTML voor <head>" op het tabblad Metagegeven van het dialoogvenster Pagina-eigenschappen. Sommige webwidgets vereisen dat een JavaScript "include" wordt toegevoegd aan het <head>-element van een pagina. Deze functie biedt een mechanisme voor het toevoegen van die aangepaste HTML.
                   • Het nieuwe algoritme Bicubisch resamplen zorgt voor afbeeldingen van hogere kwaliteit.
                   • Als het nieuwe pictogram voor Breedte- en hoogteverhouding beperken in het deelvenster Transformeren en het regelpaneel wordt ingeschakeld, worden de verhoudingen van de selectie behouden wanneer de breedte of hoogte wordt aangepast.
                   • Oplossing voor een aantal problemen met betrekking tot problemen bij het aanmelden.
                   • Er worden nu verscheidene besturingselementen van de gebruikersinterface weergegeven wanneer meerdere items met verschillende kenmerken zijn geselecteerd.
                   • Verschillende oplossingen voor problemen met HTML/CSS-output voor staten, widgets en fouten in bepaalde browsers.
                   • Oplossing voor problemen die optreden bij het importeren van Photoshop-afbeeldingen en -knoppen en bij het vullen van afbeeldingen.
                   • Oplossing voor crashes die optreden bij het importeren van bepaalde SWF-bestanden en SWF-bestanden die naar externe bestanden verwijzen.
                   • Oplossing voor problemen met rendering in de browser van pagina-items die zijn uitgelijnd met tekst.
                   • Oplossing voor problemen met opslaan die te maken hebben met onvoldoende bestandsmachtigingen.
                   • Oplossing voor een aantal problemen met diavoorstellingen en lichtbakken.
                   • Verbeterde verwerking van paginanamen en namen van stramienpagina's met accenten.
                   • Niet-ASCII-tekens zijn uit CSS-bestanden verwijderd.
                   • Plus een aantal prestatieverbeteringen en andere oplossingen voor fouten.
                   Adobe-logo

                   Aanmelden bij je account