Accordeondeelvensters en deelvensters met tabbladen gebruiken in Adobe Muse

Leer hoe u gerelateerde inhoud kunt weergeven en vormgeven in Adobe Muse vanuit deelvensters met tabbladen en accordeondeelvensters.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Een widget voor deelvensters met tabbladen toevoegen

 1. Open het deelvenster Widget-bibliotheek (Venster > Widget-bibliotheek). Vouw de deelvensters uit en selecteer de widget voor deelvensters met tabbladen. Sleep de widget van de widget-bibliotheek naar het deelvenster Ontwerpen.

  De widget voor deelvensters met tabbladen vertoont de standaardopmaak wanneer u de widget naar een pagina sleept.
  De widget voor deelvensters met tabbladen vertoont de standaardopmaak wanneer u de widget naar een pagina sleept.

 2. Klik driemaal op het bovenste tabblad aan de rechterkant. Met de eerste klik wordt het hele deelvenster met tabbladen geselecteerd, met de tweede klik de tabbladcontainer en met de derde klik het tabblad aan de rechterkant.

  Controleer de selectie-indicator om te zien welk subelement van de widget op dat moment is geselecteerd. Druk op Delete (Mac) of op Backspace (Windows) om het derde tabblad te verwijderen. Nadat u deze wijziging hebt aangebracht, resteren er nog slechts twee tabbladen. Klik elders op de pagina.

 3. Klik eenmaal opnieuw op de widget om het hele deelvenster met tabbladen te selecteren. Sleep de grepen om de grootte van de hele widget in te stellen op een breedte van 840 en een hoogte van 645. Terwijl u de handgrepen sleept, kunt u de afmetingen bekijken die worden weergegeven terwijl u sleept.

  U kunt ook het deelvenster Transformeren raadplegen om de waarden in de velden B (breedte) en H (hoogte) te bekijken.

  Bekijk het breedte- en hoogteveld om de afmetingen te controleren van de widget waarvan het formaat is gewijzigd.
  Bekijk het breedte- en hoogteveld om de afmetingen te controleren van de widget waarvan het formaat is gewijzigd.

 4. Gebruik de tool Selecteren om de widget voor deelvensters met tabbladen boven aan de pagina te plaatsen en verticaal te centreren.

 5. Klik op de positie boven in het midden van de interface Vastzetten in het regelpaneel om de widget voor deelvensters met tabbladen op zijn plaats vast te zetten. Voor meer informatie over het vastzetten van objecten zodat deze niet verschuiven, klikt u op deze koppeling.

 6. Klik, terwijl de widget voor deelvensters met tabbladen nog steeds is geselecteerd, op het linkertabblad om de container met tabbladen (het element dat de beide bovenste tabbladen bevat) te selecteren. Gebruik de tool Selecteren om de middelste handgreep omlaag te slepen, tot een hoogte van ongeveer 98 pixels.

  Stel in het deelvenster Tussenruimte de volgende waarden in die in de onderstaande afbeelding worden weergegeven:

  • Links: 220
  • Rechts: 220
  • Onder: 2
  • Tussenruimte: 10
  Stel de waarden voor de tussenruimte in voor de container met tabbladen in het deelvenster Tussenruimte.
  Stel de waarden voor de tussenruimte in voor de container met tabbladen in het deelvenster Tussenruimte.

 7. Gebruik, nadat u deze wijzigingen hebt aangebracht, de tool Selecteren om de hele widget voor deelvensters met tabbladen helemaal naar de bovenkant van de pagina te slepen zodat de bovenkant van het deelvenster met tabbladen de onderkant van de rechthoek voor de koptekst raakt zonder verticale ruimte tussen beide.

  Zo nodig kunt u inzoomen om van dichterbij te kunnen bekijken hoe de elementen zijn uitgelijnd. Stel de vergroting weer op 100% in als u klaar bent.

De widget voor deelvensters met tabbladen vormgeven

Nu u de widget voor deelvensters met tabbladen hebt toegevoegd, gaat u in het volgende deel de stijlen bijwerken om de twee tabbladen te ontwerpen.

 1. Klik driemaal op het linkertabblad om het linkertabblad te selecteren. Open het deelvenster Staten en selecteer de staat Normaal. Stel in het menu Vulling de vulkleur in. Stel de lijndikte in op 0.

 2. Selecteer de staat Rollover in het deelvenster Staten. Stel de vulkleur voor de staat Rollover van het tabblad in op 571E00. Let op: Als u de vulkleur voor de staat Rollover instelt, wordt de staat Muisknop ingedrukt ook automatisch bijgewerkt.

  Selecteer de staat Actief en pas dezelfde vulkleur ook toe op het tabblad in de staat Actief. De staat Normaal wordt nu gevuld met de vulkleur die u in de vorige stap hebt gekozen en de andere drie staten worden gevuld met 571E00.

 3. Klik nogmaals op het linkertabblad om het label te selecteren. In de selectie-indicator wordt het woord Label weergegeven als dit is geselecteerd. Selecteer de staat Normaal in het deelvenster Staten en gebruik vervolgens het deelvenster Tekst om de volgende kenmerken in te stellen die in de onderstaande afbeelding worden weergegeven:

  • Weblettertype: Kaushan Script (of elk willekeurig ander scriptlettertype waaraan u de voorkeur geeft)
  • Lettergrootte: 26Color: #70909D (U kunt de naam van deze kleur wijzigen, bijvoorbeeld in blue-menu)
  • Regelafstand: 120%
  • Uitlijning: Gecentreerd
  Maak de labeltekst op door de instellingen in het deelvenster Tekst bij te werken.
  Maak de labeltekst op door de instellingen in het deelvenster Tekst bij te werken.

 4. Klik, terwijl het label nog steeds is geselecteerd, op de knop Nieuwe stijl onder aan het deelvenster Alineastijlen. U kunt deze opmaak later zo vaak u maar wilt, en met één klik, opnieuw toepassen door de naam van deze nieuwe alineastijl te wijzigen, bijvoorbeeld in kop-tabbladen.

 5. Als u in het deelvenster Staten kijkt, ziet u dat de opmaak die u hebt toegepast op het label terwijl de staat Normaal actief was ook is toegepast op de staten Rollover en Muisknop ingedrukt. Selecteer de staat Actief en klik vervolgens nogmaals op de stijl kop-tabbladen om de opmaak toe te passen op de staat Actief. Alle staten van beide tabbladen zijn nu opgemaakt.

  Selecteer nogmaals de staat Normaal.

 6. Gebruik de tool Tekst om de labeltekst op alle tabbladen te selecteren en voer de gewenste namen in voor de labels.

 7. Als u het linkertabblad selecteert en in het deelvenster Staten kijkt, ziet u dat de uiteindelijke opmaak is toegepast op elk tabblad en label. Klik op het rechtertabblad. U ziet nu dat staten er hetzelfde uitzien, met uitzondering van de tekstinhoud van elk tabblad.

  Controleer de opmaak van elk tabblad in het deelvenster Staten in Adobe Muse.
  Controleer de opmaak van elk tabblad in het deelvenster Staten.

Tekstkaders toevoegen aan het inhoudsgebied van een widget voor deelvensters met tabbladen

 1. Neem een ogenblik de tijd om heen en weer te klikken tussen de twee verschillende tabbladen met verschillende labels. De plaatsaanduidingstekst is voor beide tabbladen anders, zodat u kunt zien dat één container wordt weergegeven wanneer de andere verborgen is.

 2. Klik op het rechtertabblad in uw widget. Terwijl het rechtertabblad is geselecteerd, wordt het bijbehorende inhoudsgebied onder het tabblad weergegeven. Dit is hetzelfde gedrag als in de ontwerpweergave bij het bewerken van de pagina en op de actieve website. Dit maakt widgets voor deelvensters met tabbladen tot nuttige hulpmiddelen, omdat u hiermee op efficiënte wijze veel meer inhoud kunt weergeven op één pagina.

 3. Selecteer het inhoudsgebied voor uw tabbladen. In de selectie-indicator wordt de tekst Inhoudsgebied weergegeven als dit is geselecteerd. Selecteer de plaatsaanduiding voor het afbeeldingsbestand en druk op Delete (Mac) of Backspace (Windows) om deze te verwijderen.

 4. Gebruik de tool Tekst om de tekstkop voor de bestaande plaatsaanduiding te selecteren. Selecteer de vetgedrukte koptekst Mauris sit amet en verwijder deze.

 5. Schakel tijdelijk over van Adobe Muse naar uw bureaublad. Open de map met voorbeeldbestanden en zoek het bestand text-about-ourstory.txt. Dubbelklik op het bestand om het in een teksteditor te openen. Kopieer het eerste deel van de pagina tot aan de regel ... crafted through years of baking for friends and family.

 6. Ga terug naar Muse. Gebruik de tool Tekst om de tekst van de bestaande plaatsaanduiding te selecteren. Plak de tekstinhoud die u hebt gekopieerd in het tekstkader. Neem een extra regel op en keer terug naar het bovenste deel van het tekstkader.

 7. Gebruik, terwijl het tekstkader is geselecteerd, het deelvenster Tekst om de instellingen te kiezen voor het opmaken van uw tekst. U kunt bijvoorbeeld de volgende instellingen kiezen:

  • Lettertype: Droid Serif
  • Lettergrootte: 14
  • Kleur: #222222
  • Uitlijning: Links
  • Regelafstand: 120%
 8. Klik, terwijl de tekst nog steeds is geselecteerd, onder aan het deelvenster Alineastijlen op de knop Nieuwe stijl. Dubbelklik op de nieuwe alineastijl en wijzig de naam hiervan, bijvoorbeeld in hoofdtekst. Hierdoor wordt het eenvoudiger om dezelfde opmaak opnieuw toe te passen op andere tekstinhoud.

 9. Dubbelklik in het deelvenster Stalen op de kleurwaarde #222222 en wijzig de naam hiervan, bijvoorbeeld in katieblack.

 10. Stel in het regelpaneel de lijnkleur van het tekstgebied in op #222222 (katieblack) en de lijndikte op 5 pixels.

 11. Gebruik het menu Vulling om de vulkleur van het tekstveld in te stellen op een lichtbeige kleur (#F8F3E2) . Klik op de map naast de sectie Afbeelding en blader naar het bestand bg-tile.png in de map met voorbeeldbestanden en selecteer dit bestand. Stel het menu Aanpassen in op Naast/onder elkaar.

 12. Stel in het deelvenster Tussenruimte de linker- en rechtertussenruimte in. U kunt de linkertussenruimte bijvoorbeeld instellen op 24 en de rechtertussenruimte op 15.

  Stel de waarden voor de tussenruimte in om visuele ruimte te creëren rond de geplakte tekstkopie.
  Stel de waarden voor de tussenruimte in om visuele ruimte te creëren rond de geplakte tekstkopie.

 13. Vervolgens gaat u inhoud toevoegen aan elk van de containers van het inhoudsgebied die overeenkomt met elk van de tabbladen.

  Gebruik de tool Selecteren om het formaat van het tekstveld aan te passen. Sleep het naar de linkerkant van de container en gebruik vervolgens de grepen om de breedte tot ongeveer de helft van de beschikbare ruimte van het inhoudsgebied te vergroten (ongeveer 390 pixels breed en 381 pixels hoog).

Tekstkaders dupliceren in een deelvenster met tabbladen

Vervolgens dupliceert u het bestaande tekstkader om een tweede tekstkader te maken dat de rechterkant van het inhoudsgebied vult.

 1. Gebruik de tool Selecteren om het tekstkader te selecteren. Druk op Option (Mac) of Alt (Windows) en houd deze knop ingedrukt terwijl u een dubbele kopie van het tekstkader naar de rechterkant van het inhoudsgebied sleept (zie onderstaande afbeelding).

  Gebruik de hulplijnen voor uitlijning die worden weergegeven om het rechtertekstkader horizontaal uit te lijnen met het linkertekstkader.

  Dupliceer het bestaande tekstkader om een tweede kolom aan de rechterkant te maken.
  Dupliceer het bestaande tekstkader om een tweede kolom aan de rechterkant te maken.

 2. Schakel tijdelijk over van Muse naar het tekstbewerkingsprogramma dat de inhoud voor uw deelvenster met tabbladen bevat. Kopieer de inhoud die u op het gedupliceerde tabblad wilt plakken.

 3. Ga terug naar Muse. Verwijder alle tekst in het gedupliceerde rechtertekstkader. Plak de nieuwe tekstinhoud die u van het klembord hebt gekopieerd.

 4. Gebruik zo nodig de tool Selecteren om beide tekstkaders zodanig in te stellen dat zij worden uitgelijnd en vervolgens gecentreerd op de gewenste locatie in het inhoudsgebied.

 5. Druk, terwijl het tekstkader nog steeds is geselecteerd, eenmaal op Escape om het inhoudsgebied van het gedupliceerde tabblad te selecteren. Stel de lijndikte in op 0 en de vulkleur op Geen.

Het kopiëren van de tekstkaders is bijna voltooid. Het laatste deel omvat het toevoegen van een kleine afbeelding in de tekst van het linkertekstkader.

Werken met tekst in accordeondeelvensters

Widgets voor accordeondeelvensters zijn nuttig wanneer u veel inhoud in een kleiner gebied van het scherm wilt opnemen. Dankzij het samenvouwen/uitvouwen-gedrag kunnen bezoekers op een labelvenster klikken en het bijbehorende inhoudsgebied weergeven. Accordeonwidgets worden niet alleen vaak gebruikt voor desktopsites, maar ook voor het weergeven van inhoud in mobiele lay-outs.

In deze sectie leert u hoe u inhoud aan de afzonderlijke pagina's op uw site kunt toevoegen. U gaat met een ander type widget werken, een zogenaamde accordeonwidget. De deelvensterwidgets (zowel de deelvensterwidgets Accordeon als Met tabbladen) zijn handig omdat zo meer inhoud op een pagina kan worden weergegeven in een kleiner gebied op het scherm.

 1. Open uw project in de ontwerpweergave om te beginnen met het bewerken ervan.

 2. Kies Bestand > Plaatsen. Navigeer in het dialoogvenster Importeren naar de map waarin u uw middelen hebt opgeslagen en selecteer het afbeeldingsbestand dat u wilt gebruiken. Klik op Selecteren en klik vervolgens één keer boven aan de pagina om de afbeelding in de oorspronkelijke grootte op de pagina te plaatsen als koptekst. U voegt de accordeonwidget toe onder deze koptekst.

Een accordeon toevoegen aan een webpagina

 1. Open de Widget-bibliotheek. (Kies Venster > Widget-bibliotheek om deze te openen. Of als deze al is geopend, klikt u op het bovenste tabblad om de Widget-bibliotheek in de set gekoppelde deelvensters actief te maken.)

 2. Klik op Deelvensters om de lijst met deelvensterwidgets uit te vouwen. Selecteer de widget Accordeon. Sleep de widget Accordeon naar de pagina en plaats deze in de linkerbovenhoek van het gebied met de pagina-inhoud.

  Sleep en plaats de accordeonwidget op de Adobe Muse-pagina.
  Sleep en plaats de accordeonwidget op uw pagina.

 3. Selecteer met de tool Selecteren de verschillende componenten van de widget. Als u de volledige widget selecteert, wordt in de selectie-indicator linksboven in het regelpaneel het woord ''Widget'' weergegeven. Als u nogmaals klikt, ziet u hoe de selectie-indicator wordt bijgewerkt om aan te duiden dat u een container of een tekstkader hebt geselecteerd. De selectie-indicator geeft aan welk gedeelte van de widget op dat moment is geselecteerd.

  Als u dat element van een widget wilt verwijderen, klikt u op de toets Escape om één niveau omhoog te gaan vanuit de huidige selectie of drukt u herhaaldelijk op deze toets om terug te gaan uit de geneste elementen. U kunt ook gewoon buiten de widget en op een ander deel van de pagina klikken.

  Standaard heeft de widget Accordeon twee deelvensters. In het bovenste deelvenster ziet u de tijdelijke tabnaam Lorem 1 en in het onderste deelvenster ziet u de tijdelijke tabnaam Ipsum 2.

 4. Open het dialoogvenster met widgetopties door op het pictogram met de ronde blauwe pijl te klikken. Controleer of de optie Samen bewerken ingeschakeld is. Deze optie zorgt ervoor dat alle wijzigingen die u in één tabnaam in de Accordeon aanbrengt in alle tabbladen worden toegepast.

  Zorg dat Samen bewerken is ingeschakeld in het deelvenster Opties in Accordeonwidgets.
  Zorg dat Samen bewerken is ingeschakeld in het deelvenster Opties in Accordeonwidgets.

 5. Klik met Selecteren één keer op de widget om deze te selecteren en sleep de rechterhandgreep vervolgens naar rechts om de widget breder te maken, zodat deze twee kolommen beslaat, zoals in de onderstaande afbeelding.

  Sleep de handgreep in de widget om de widget twee kolommen te laten beslaan.
  Terwijl de widget is geselecteerd, sleept u de rechterhandgreep om twee kolommen te beslaan.

 6. Klik op het plusteken (+) onder aan de widget, onder Ipsum 2, om een derde deelvenster toe te voegen. In het derde deelvenster wordt de tijdelijke tabnaam Ipsum 3 weergegeven.

In de volgende sectie leert u hoe u tekstinhoud in een deelvenster van de accordeonwidget kunt plaatsen om deze te vullen. Maar eerst gaat u de bovenste tabnaam bijwerken die boven het eerste deelvenster in de accordeonwidget wordt weergegeven.

Tekst toevoegen aan het deelvenster Accordeon

 1. Selecteer met de tool Selecteren het volgende kader van het bovenste tabblad, dat momenteel Lorem 1 heet. Klik één keer op ''Lorem 1'' om de volledige widget te selecteren en vouw de container uit die overeenkomt met het bovenste tabblad. Klik vervolgens in de tekst ''Lorem 1'' om het tekstkader te selecteren. Het woord ''Tekstkader'' wordt weergegeven in de selectie-indicator als het tekstkader is geselecteerd.

 2. Dubbelklik op de plaatsaanduidingstekst ''Lorem 1'' om deze te bewerken en typ de nieuwe tekst die u wilt gebruiken.

 3. Selecteer de lichtgrijze grotere container onder het eerste tabblad. Gebruik de tool Tekst om een tekstkader in de grotere container open te slepen.

 4. In het nieuwe tekstkader typt u de koptekst.

De bovenste tabbladen van de accordeon vullen met achtergrondafbeeldingen

 1. Selecteer het bovenste tabblad van de widget Accordeon waarop de koptekst wordt weergegeven.

 2. Klik op de knop met de ronde blauwe pijl om het menu Opties te openen. Schakel de optie Samen bewerken uit. Klik buiten het menu Opties om dit te sluiten.

 3. Klik twee keer op het bovenste tabblad totdat ''Tekstkader'' wordt weergegeven in de selectie-indicator. Als het tekstkader op het bovenste tabblad is geselecteerd, klikt u op de koppeling Vulling in het regelpaneel om het menu Vulling te openen. Klik op de kleurkiezer en stel de achtergrondkleur in op Geen, in plaats van de standaard donkergrijze kleur.

 4. Klik op het mappictogram in de sectie Afbeelding om het dialoogvenster Importeren te openen. Navigeer naar de map met middelen en selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen.

 5. Open het deelvenster Tussenruimte. Houd de toets pijl-omhoog ingedrukt in de sectie Opvulling: L (Links) om de witruimte voor de koptekst te vergroten, zodat de tekst wordt gecentreerd op de achtergrondafbeelding voor het tabblad.

  De tussenruimte voor de accordeonwidget configureren in Adobe Muse
  Gebruik het deelvenster Tussenruimte om de linkeropvulling groter te maken en de tekst in de accordeon te centreren.

Het eerste tabblad van de accordeonwidget is voltooid.

Als u Samen bewerken hebt uitgeschakeld bij het bewerken van het eerste tabblad, worden de wijzigingen niet weergegeven voor de andere tabbladen. U moet de andere tabbladen dan apart opmaken in het deelvenster Accordeon.

Accordeonwidgets roteren

Accordeondeelvensterwidgets worden standaard ingesteld op weergave van de labels bovenin en van de inhoudsgebieden onderin, in verticale richting.

Accordeonwidgets worden standaard verticaal weergegeven in Adobe Muse.
Wanneer u een accordeondeelvensterwidget aan een pagina toevoegt, wordt deze verticaal weergegeven.

Als u een horizontale schuifregelaar wilt maken met de accordeonwidget, gaat u als volgt te werk:

 1. Open de widget-bibliotheek in de ontwerpweergave en vouw de sectie Deelvensters uit.

 2. Selecteer de optie Accordeon in de sectie Deelvensters en sleep deze naar de pagina.

 3. Klik één keer met de tool Selecteren om de gehele widget te selecteren. In de selectie-indicator in de linkerbovenhoek van het regelpaneel wordt het woord Accordeon weergegeven.

 4. Als u de Shift-toets ingedrukt houdt tijdens het roteren, worden de verhoudingen beperkt, zodat u de widget in stappen van 45 graden kunt verplaatsen. Er wordt knopinfo weergegeven met de huidige rotatiewaarde terwijl u de widget roteert.

  Roteer de widget -90° of +90°, afhankelijk van de rotatie van de accordeon.
  Roteer de widget -90° of +90°, afhankelijk van de rotatie van de accordeon.

 5. Na het roteren van de widget klikt u op de koppeling Voorvertoning of bekijkt u een voorvertoning van de pagina in een browser om te controleren of de accordeonwidget de deelvensters nog steeds uitvouwt en samenvouwt zoals verwacht. Controleer of de labelcontainers zijn gescript om het bijbehorende inhoudsgebied weer te geven wanneer daarop wordt geklikt.

  Nu hoeft u alleen nog maar de labels en de inhoudsgebiedcontainers te vullen met inhoud die naar boven gericht in plaats van zijdelings wordt weergegeven.

  Voer de volgende stappen uit om tekstinhoud binnen de inhoudsgebieden weer te geven. U kunt dezelfde techniek gebruiken die hierboven is beschreven om het tekstveld in een inhoudsgebiedcontainer te roteren.

   

 6. Dubbelklik op de standaardtekst in het inhoudsgebied. Met de eerste klik wordt de gehele accordeonwidget geselecteerd; met de tweede klik wordt de inhoudsgebiedcontainer geselecteerd. Terwijl het inhoudsgebied is geselecteerd, gebruikt u de tool Selecteren om de grootte van het inhoudsgebied te vergroten door te klikken en de formaatgrepen te slepen.

 7. Terwijl het inhoudsgebied nog steeds is geselecteerd, klikt u opnieuw om het tekstkader binnen het inhoudsgebied te selecteren. Zet de cursor bij een van de hoeken van het tekstkader totdat de rotatiecursor wordt weergegeven. Houd de Shift-toets ingedrukt bij het roteren van het tekstkader op dezelfde 90 graden als de buitenwidget.

  Roteer de bestaande plaatsaanduiding van de tekstinhoud als u tekst in het inhoudsgebied wilt weergeven.
  Roteer de bestaande plaatsaanduiding van de tekstinhoud als u tekst in het inhoudsgebied wilt weergeven.

 8. Na het roteren van het tekstkader gebruikt u de tool Selecteren om het kader binnen het inhoudsgebied te verplaatsen. Gebruik de tool Tekst om de plaatsaanduidingstekst te vervangen door de daadwerkelijke tekst. Gebruik vervolgens de tekstopmaakopties in het regelpaneel en het deelvenster Tekst om de tekst op te maken (of pas alineastijlen toe om de weergave bij te werken).

 9. Plaats afbeeldingen, teken rechthoeken of sluit HTML in om de inhoudsgebiedcontainers te vullen. U hoeft deze inhoud niet te roteren omdat deze automatisch rechtop binnen de geroteerde container wordt opgenomen.

Tekst in de labelcontainers bijwerken

Als u de tekst in de labelcontainers wilt bijwerken, hebt u verschillende opties.

Als de labels kort zijn en u de tekst 'zijdelings' wilt houden (om bijvoorbeeld boeken op een boekenplank te simuleren), kunt u de tool Tekst gebruiken om de bestaande plaatsaanduidingstekst te selecteren en de gewenste labels te typen (zie onderstaande afbeelding).

Bewerk de labeltekst met de tool Tekst voor Accordeonwidgets.
Bewerk de labeltekst met de tool Tekst voor Accordeonwidgets.

Als u geen tekstlabels wilt gebruiken, kunt u de bestaande plaatsaanduidingstekst in de labelcontainers eenvoudigweg verwijderen en vervolgens de opmaakopties in het regelpaneel of het deelvenster Vulling (samen met het deelvenster Staten) gebruiken om een andere kleur op elk label toe te passen (zie onderstaande afbeelding). U kunt de weergave van elke labelcontainer afzonderlijk bijwerken door te klikken op de blauwe pijlknop om het menu Opties te openen en vervolgens de optie Samen bewerken uit te schakelen.

Gebruik het menu Vulling en tekstopmaakopties om een kleurcode toe te kennen aan de labelcontainers en de bijbehorende tekstinhoud.
Gebruik het menu Vulling en tekstopmaakopties om een kleurcode toe te kennen aan de labelcontainers en de bijbehorende tekstinhoud.

Een andere mogelijkheid is een programma voor het bewerken van afbeeldingen te gebruiken om afbeeldingen te maken die in de labelvensters worden ingevoegd. Plaats de afbeeldingen op de pagina, knip deze, selecteer de labeltekst met de tool Tekst en plak de afbeeldingen in de labelcontainers. Indien gewenst kunnen de afbeeldingen verticaal georiënteerde tekst bevatten (zie onderstaande afbeelding).

Plaats de afbeeldingen met verticaal georiënteerde tekst in de labelcontainers.
Plaats de afbeeldingen met verticaal georiënteerde tekst in de labelcontainers.

Ankerkoppelingen toevoegen in accordeondeelvensters

U kunt elk pagina-element koppelen aan accordeonwidgets door ankerkoppelingen in de accordeondeelvensters toe te voegen. Lees verder om te leren hoe u ankerkoppelingen kunt toevoegen aan accordeonwidgets:

 1. Selecteer de accordeonwidget waarin u de ankerkoppeling wilt toevoegen. Klik op het tabblad waaraan u de ankerkoppeling wilt toevoegen.

 2. Klik op het anker om een ankerkoppeling te laden in de tool Plaatsen.

  Selecteer het anker in het deelvenster Tools.
  Selecteer het anker in het deelvenster Tools.

 3. Plaats de ankerkoppeling in de accordeonwidget.

  Er wordt een pop-up weergegeven om de naam van het anker te wijzigen. Typ een geschikte naam voor je anker en klik op OK.

  De ankerkoppeling in de accordeonwidget plaatsen
  De ankerkoppeling in de accordeonwidget plaatsen

  U kunt nu dit anker aan elk pagina-element op elke pagina van uw website koppelen.

 4. Als u een pagina-element met dit anker wilt koppelen, selecteert u het pagina-element dat u wilt koppelen. In de vervolgkeuzelijst Hyperlinks kiest u de ankerpunten die u hebt gemaakt.

  Wanneer u op uw actieve live site op het pagina-element klikt, geeft de pagina het accordeontabblad weer waarin u de ankerkoppeling hebt geplaatst.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account