Hulplijnen en linialen gebruiken in Adobe Muse

Leer hoe u koptekst, voettekst en inhoud instelt met behulp van hulplijnen en linialen in Adobe Muse.

Koptekst, voettekst en inhoudsgebied instellen met behulp van hulplijnen

Een stramienpagina bevat vijf verplaatsbare horizontale hulplijnen. De bovenste en onderste hulplijnen bepalen de algemene paginagrootte. De middelste twee hulplijnen bepalen het hoofddeel van de pagina-inhoud, namelijk het gebied tussen de onderrand van de koptekst en de bovenrand van de voettekst.

Houd de muisaanwijzer boven de bovenste en onderste hulplijnen in Adobe Muse om de beschrijving weer te geven
Houd de muisaanwijzer boven elke hulplijn in de ontwerpweergave om beschrijvende knopinfo weer te geven.

Opmerking:

Als u deze hulplijnen moet in- of uitschakelen, klikt u met de rechtermuisknop in het grijze gebied rechts van de pagina en kiest u Hulplijnen tonen/verbergen en Koptekst en voettekst tonen/verbergen. U kunt ook het menu Weergaveopties in het regelpaneel boven in de werkruimte gebruiken om Hulplijnen tonen/verbergen en Koptekst en voettekst tonen/verbergen te kiezen. U kunt deze instellingen in- of uitschakelen; als de hulplijnen op een bepaald moment worden weergegeven, worden ze verborgen als u op de opties klikt. Als de hulplijnen momenteel verborgen zijn, kunt u de optie kiezen om deze opnieuw weer te geven.

Volg de onderstaande stappen om hulplijnen in te stellen en paginagebieden te definiëren.

 1. Zorg dat de stramienpagina is geopend in de ontwerpweergave en sleep de hulplijnen Boven aan pagina en Koptekst naar een positie 40 pixels van de bovenrand van de pagina.

 2. Sleep de hulplijnen Onder aan pagina en Voettekst naar 650 pixels en sleep de hulplijn Onder aan browser omlaag naar 900 pixels. Naast de vijf hulplijnen die de bovenrand van de pagina, de koptekst, de voettekst, de onderkant van de pagina en de onderkant van de browser bepalen, kunt u liniaalhulplijnen gebruiken om objecten op de pagina uit te lijnen. De liniaalhulplijnen helpen u de elementen in uw paginaontwerpen uit te lijnen.

Lijn elementen op een pagina uit met behulp van liniaalhulplijnen

De liniaalhulplijnen zijn handig wanneer u pagina-elementen in een ontwerp wilt uitlijnen. U kunt kiezen of u deze hulplijnen tijdens het werken wilt tonen of verbergen.

Ga als volgt te werk om de zichtbaarheid van de hulplijnen te bepalen:

 1. Kies Weergave > Hulplijnen tonen.

  Of

  Klik met de rechtermuisknop op het grijze gebied buiten het paginaontwerp en kies Hulplijnen tonen in het contextmenu dat wordt weergegeven.

  De twee menuopties fungeren als een schakeloptie; wanneer de hulplijnen worden weergegeven, kunt u deze verbergen en andersom.

  Selecteer Weergave > Hulplijnen tonen om de liniaalhulplijnen weer te geven
  Selecteer Hulplijnen tonen in het menu Weergave of in het contextmenu als u deze wilt weergeven terwijl u een pagina ontwerpt.

 2. Als u met de liniaalhulplijnen wilt werken, dient u ook de linialen te tonen. Als u linialen wilt inschakelen, kiest u Weergave > Linialen tonen.

 3. Ga als volgt te werk om met liniaalhulplijnen te werken:

  • Klik op een gebied op de liniaal en sleep de hulplijnen van de liniaal. U kunt horizontale hulplijnen van de bovenste liniaal slepen en verticale hulplijnen van de linkerliniaal. U kunt desgewenst ook op een vinkje in een liniaal dubbelklikken om een hulplijn in te stellen op een exact meetpunt.
  • Als u een hulplijn wilt verplaatsen, selecteert u een hulplijn in het grijze gebied naast de pagina. Klik en sleep de hulplijnen om deze afzonderlijk te verplaatsen. U kunt ook op een selectiekader in het grijze gebied klikken en slepen om meerdere hulplijnen tegelijk te selecteren.
  • Als u meerdere hulplijnen hebt geselecteerd, kunt u deze als een groep slepen om ze op de pagina te verplaatsen.
  • Als u een groep hulplijnen hebt geselecteerd, kunt u deze ook gezamenlijk proportioneel schalen.
  • Test hoe de hulplijnen werken door een rechthoekige vorm te tekenen met de tool Rechthoek. U kunt de tool Selecteren gebruiken om de rechthoek te slepen en deze uit te lijnen met liniaalhulplijnen. Als slimme hulplijnen zijn ingeschakeld, worden deze weergegeven en magnetisch uitgelijnd op de liniaalhulplijnen, en op pagina-elementen.

  Als u klikt en een selectiekader over de pagina sleept, worden er pagina-elementen, maar geen liniaalhulplijnen geselecteerd. Wanneer u klikt en het grijze gebied buiten de pagina sleept, kunt u meerdere liniaalhulplijnen selecteren. U kunt ook de Shift-toets ingedrukt houden terwijl u de liniaalhulplijnen selecteert om een aantal hulplijnen tegelijk te selecteren.

  Met Slimme hulplijnen kunt u objecten uitlijnen terwijl u de pagina-elementen versleept
  Wanneer u een object sleept, worden de slimme hulplijnen tijdelijk weergegeven om u te helpen het object uit te lijnen in verhouding tot liniaalhulplijnen.

 4. Als u een hulplijn wilt dupliceren, houdt u Option (MAC) of Alt (Windows) ingedrukt en sleept u een hulplijn. Let op: wanneer de toets Option (of Alt) is ingedrukt, wordt het pictogram met de dubbele cursor weergegeven. Deze dubbele pijl geeft aan dat u op het punt staat een liniaalhulplijn te dupliceren.

 5. Klik met de rechtermuisknop op een liniaal als u het contextmenu wilt openen om de liniaalhulplijnen te besturen. In dit menu hebt u toegang tot handige instellingen, zoals het vergrendelen van de hulplijnen.

  Als u de hulplijnen volledig wilt verwijderen, plaatst u de cursor boven de liniaal en klikt u met de rechtermuisknop. Kies in het contextmenu Hulplijnen ontgrendelen en kies vervolgens Hulplijnen verwijderen om de hulplijnen te verwijderen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account