Typekit en andere weblettertypen gebruiken

Lees dit artikel over het gebruiken van Adobe Typekit-weblettertypen, Edge-weblettertypen en zelfgehoste weblettertypen op uw webpagina's.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Typekit-lettertypen gebruiken in Adobe Muse

In het Adobe Muse-menu voor het toevoegen/verwijderen van lettertypen zijn nu Adobe Typekit-weblettertypen beschikbaar.

Met elk Creative Cloud-abonnement kunt u een beperkte selectie lettertypen in de Typekit-bibliotheek uitproberen. Hebt u een betaald abonnement, dan hebt u toegang tot de volledige bibliotheek, met duizenden lettertypen. Zie voor meer informatie over Typekit-abonnementen Hostingabonnementen voor weblettertypen van Typekit.

In tegenstelling tot zelfgehoste weblettertypen worden de lettertypen die u op uw website gebruikt, door Typekit gehost. Dit betekent dat als u lettertypen in de Typekit-bibliotheek selecteert en uw site vervolgens publiceert in Adobe Muse, deze lettertypen automatisch door Typekit worden gehost en uw Typekit-account aan uw website wordt gekoppeld.

Typekit-lettertypen toevoegen aan uw site

 1. Selecteer in Adobe Muse Bestand > Weblettertypen toevoegen/verwijderen.

 2. In het dialoogvenster Weblettertypen toevoegen vindt u op het tabblad Typekit een compleet overzicht van de Typekit-weblettertypen die beschikbaar zijn voor uw Creative Cloud-account.

 3. Blader naar het lettertype dat het beste bij uw ontwerp past. U kunt de volgende opties voor filteren en sorteren gebruiken om het gewenste lettertype te selecteren.

  • Klik op de knop om te sorteren op basis van de optie Uitgelicht, Nieuwste of Naam.

  • Klik op Filter om een van de volgende filters te gebruiken:
   • Classificatie: De Typekit-lettertypen worden gefilterd op basis van hun classificatie, bijvoorbeeld Serif, Sans Serif, Script, enzovoort.
   • Aanbevolen voor: De lettertypen worden gefilterd op basis van de aanbevelingen van Typekit voor alinea's of koppen.
   • Eigenschappen: De lettertypen worden gefilterd op basis van eigenschappen zoals dikte, breedte, hoogte, enzovoort.

 4. Als u eenmaal het lettertype hebt gevonden dat u wilt gebruiken, klikt u er gewoon op. Er wordt een vinkje weergegeven dat aangeeft dat het lettertype is geselecteerd. U kunt desgewenst meerdere lettertypen tegelijk selecteren en toevoegen. Op het tabblad Geselecteerde lettertypen worden alle lettertypen weergegeven die u hebt geselecteerd.

 5. Klik op OK. Het dialoogvenster Melding weblettertype wordt weergegeven met de bevestiging dat er nieuwe weblettertypen zijn toegevoegd. Selecteer desgewenst de optie Niet meer tonen.

  Klik op OK om het bevestigingsbericht te sluiten.

  Wanneer u nu het menu Lettertype gebruikt om de optie Weblettertype opnieuw te kiezen, wordt de lijst met lettertypen weergegeven die u hebt toegevoegd.

Typekit-lettertypen toepassen op uw tekst

 1. Selecteer in Adobe Muse de tekst waarop u het Typekit-lettertype wilt toepassen.

 2. Terwijl de tekst nog is geselecteerd, kiest u het gewenste Typekit-lettertype in het menu Lettertype.

Edge-weblettertypen gebruiken in Adobe Muse

Bij weblettertypen kunt u kiezen uit honderden lettertypen in een grote online bibliotheek die wordt gehost door Typekit.com. De bibliotheek met weblettertypen in Adobe Muse is onderdeel van uw abonnement op Adobe Muse. U hoeft zich niet aan te melden of een Typekit-account aan te schaffen om toegang te krijgen tot de lettertypen en ze in uw webontwerpen te gebruiken.

Opmerking: Als u een Typekit-account hebt, verschilt de set met weblettertypen die momenteel in Adobe Muse beschikbaar is, van de set waartoe u toegang hebt op typekit.com. De weblettertypen in Adobe Muse zijn gratis, met minder beperkingen en voor deze lettertypen is geen Typekit-account vereist. De weblettertypen die met een Typekit-account worden aangeboden, worden gecontroleerd en de toegang tot de lettertypen wordt beheerd. In toekomstige versies van Adobe Muse hebt u vanuit de werkruimte van Adobe Muse toegang tot uw bibliotheek met Typekit-lettertypen, maar deze functie is nu nog niet beschikbaar.

De voordelen van het gebruik van weblettertypen zijn:

 • U kunt zeer unieke en gestileerde lettertypen kiezen om tekst op te maken, zelfs al zijn er geen lettertypen op uw computer geïnstalleerd.
 • De weblettertypen die u op tekst toepast, worden automatisch aan pagina's gekoppeld wanneer u de site publiceert, exporteert of een voorvertoning van de site weergeeft.
 • De lettertypen worden gehost door Typekit.com. Wanneer bezoekers de live site in een browser bekijken, wordt het lettertype achter de schermen gedownload om de tekst weer te geven.

Mochten de Typekit-servers het lettertype dat u hebt toegepast, onverhoopt niet dynamisch kunnen laden tijdens het laden van de pagina's, wordt de tekst nog wel weergegeven, maar wordt een standaardreservelettertype gebruikt. Dat dit scenario zich voordoet, is zeer onwaarschijnlijk, maar het is goed om te weten dat de tekst in ieder geval nog wel door bezoekers kan worden gelezen en dat op de site geen foutbericht wordt weergegeven.

Wees voorzichtig als u weblettertypen aan uw ontwerp toevoegt. Als u te veel weblettertypen toevoegt, moeten bezoekers langer wachten totdat alle lettertypen zijn gedownload en wordt de site mogelijk veel langzamer geladen, wat een negatieve invloed kan hebben op de algehele gebruikerservaring. Pas daarom niet meer dan 1 tot 2 lettertypenfamilies en 4 tekenstijlen per familie toe in uw ontwerpen. Omdat het bij weblettertypen om externe bronnen gaat (net zoals bij afbeeldingen en video), moeten deze lettertypen naar de cache van de bezoekers worden gedownload op het moment dat ze de pagina's van een site weergeven.

Adobe Muse houdt ook alle weblettertypen bij die in een site worden gebruikt. Als u een weblettertype verwijdert dat wordt gebruikt door een .muse-bestand, blijft het weblettertype in de lijst in het menu Lettertype aanwezig de volgende keer dat u het .muse-bestand opent. Zo kunt u niet per ongeluk een weblettertype verwijderen dat de site nodig heeft en hoeft u de lettertypen die u gebruikt, niet handmatig bij te houden terwijl u pagina's voor de site ontwerpt.

Edge-weblettertypen toevoegen aan een Adobe Muse-project

Ga als volgt te werk om een nieuw weblettertype toe te voegen:

Er wordt een nieuw venster weergegeven met de bibliotheek met weblettertypen.

 1. Gebruik het gereedschap Tekst om tekst in een tekstkader te selecteren.

 2. Gebruik het menu Lettertype (in het regelpaneel of het deelvenster Tekst) om Weblettertypen > Weblettertypen toevoegen... te kiezen.

  In de bibliotheek met weblettertypen hebt u toegang tot honderden lettertypen die u op uw pagina's kunt toepassen.

  U kunt op de filters boven aan de pagina klikken om de tekenstijl te kiezen die u graag wilt toevoegen. U kunt ook het zoekveld gebruiken om een lettertype op naam te zoeken.

 3. Als u eenmaal het lettertype hebt gevonden dat u wilt gebruiken, klikt u er gewoon op. Er wordt een vinkje weergegeven dat aangeeft dat het lettertype is geselecteerd. U kunt desgewenst meerdere lettertypen tegelijk selecteren en toevoegen.

  Klik op de lettertypen die u wilt toevoegen; een vinkje geeft aan dat ze zijn geselecteerd.

  U kunt rechts boven op de knop voor één regel of op de knop voor meerdere regels klikken om de lettertypen weer te geven die het meest geschikt zijn voor koppen en alinea's.

  Bekijk de lijst met lettertypen die geschikt zijn voor de opmaak van kopteksten.

  Als u in de rechterbovenhoek op de knop met het vinkje klikt, wordt in het venster de lijst met lettertypen weergegeven die u hebt geselecteerd. Als u van gedachten verandert en besluit dat u een bepaald lettertype niet wilt toevoegen, klikt u gewoon opnieuw op de naam van het lettertype om de selectie van het lettertype op te heffen.

  Het dialoogvenster Melding weblettertype wordt weergegeven met de bevestiging dat er nieuwe weblettertypen zijn toegevoegd.

 4. Klik op OK als u alle lettertypen hebt geselecteerd die u wilt toevoegen.

 5. Klik op OK.

  Schakel indien gewenst het selectievakje Niet meer tonen in.

  Klik op OK om het bevestigingsbericht te sluiten.

  Wanneer u nu het menu Lettertype gebruikt om de optie Weblettertype opnieuw te kiezen, wordt de lijst met lettertypen weergegeven die u hebt toegevoegd.

  Kies Weblettertypen toevoegen in het gedeelte Weblettertypen van het menu Lettertypen.

Edge-weblettertypen toevoegen en toepassen

 1. Selecteer in Adobe Muse de tekst waarop u het Edge-weblettertype wilt toepassen.

 2. Terwijl de tekst nog is geselecteerd, kiest u het gewenste Edge-weblettertype in het menu Lettertype.

Zelfgehoste weblettertypen gebruiken in Adobe Muse

Met de functie Zelfgehoste weblettertypen kunt u zelfgehoste weblettertypen openen en gebruiken die u via derden hebt aangeschaft. Bepaalde weblettertypen zijn mogelijk niet beschikbaar op elke site of de computer of apparaat van alle bezoekers. In dergelijke gevallen wordt, afhankelijk van de tekstengine van de browser, een webveilig lettertype gebruikt. Dit is van grote invloed op de weergave van uw website.

Weblettertypen moeten worden gedownload van een server, zoals die die wordt gehost door Adobe Edge-weblettertypen (beheerd door Typekit). Anders staan deze mogelijk op dezelfde webserver die de inhoud van uw site host. Weblettertypen realtime hosten en weergeven tijdens een bezoek aan een site heet 'zelf hosten'. Lettertypen die op deze wijze worden verkregen, heten 'zelfgehoste weblettertypen'.

Randvoorwaarden

De volgende typen lettertypen zijn nodig om met zelfgehoste weblettertypen te werken:

Systeemlettertypen

zijn nodig om uw webpagina in Adobe Muse te ontwerpen. Zorg er bij de aankoop van een weblettertype voor dat u correct gelicentieerde bureaubladlettertypen downloadt en installeert. Adobe Muse ondersteunt de volgende lettertype-indelingen:

 • True Type-lettertype (.ttf)
 • Open Type-lettertype (.otf)
 • True Type-verzamelingen (.ttc)
 • Mac-gegevensvorklettertype (.dfont)
 • Mac-bronvork-TrueType-koffers

Weblettertypen

worden gebruikt om uw site weer te geven in de browser. Voor Adobe Muse hebt u de volgende weblettertype-indelingen nodig om het lettertype in alle browsers weer te geven:

 • Web Open-lettertype-indeling (.woff)
 • Ingesloten OpenType (.eot)
 • Scalable Vector Graphics (.svg). Deze indeling is nodig voor oudere Android-apparaten.

 

Zelfgehoste weblettertypen toevoegen

 1. Selecteer Bestand > Weblettertypen toevoegen/verwijderen voor het dialoogvenster Weblettertypen toevoegen.

 2. In het dialoogvenster Weblettertypen toevoegen selecteert u het tabblad Zelfgehoste weblettertypen.

 3. Blader naar de map met het lettertype en selecteer deze, of sleep het lettertype naar het dialoogvenster Weblettertypen toevoegen. Zodra Adobe Muse weblettertypen heeft gevonden, wordt dit gemeld. Als u eerder al weblettertypen hebt toegevoegd, klikt u op + Lettertypen toevoegen om verder te gaan.

 4. Adobe Muse zoekt naar weblettertypebestanden in de opgegeven map en koppelt ze automatisch aan het bijbehorende systeemlettertype. Bevestig dat u het weblettertype correct hebt gelicentieerd en klik op Doorgaan.

 5. De beheermodus wordt automatisch geactiveerd en de toegevoegde weblettertypen worden weergegeven.

Zelfgehoste weblettertypen beheren

De beheermodus geeft een lijst weer van alle zelfgehoste weblettertypen met bijbehorend bureaubladlettertype. De zojuist toegevoegde lettertypen staan boven aan de lijst, net als lettertypen met ontbrekende lettertypebestanden of zonder een bureaubladovereenkomst.

Met de beheermodus voor zelfgehoste weblettertypen kunt u het volgende:

Een bijbehorend bureaubladlettertype opgeven

Soms kan Adobe Muse een weblettertype niet automatisch koppelen aan het bijbehorende bureaubladlettertype. In dat geval moet u een overeenkomst opgeven voor het weblettertype. Doe daarvoor het volgende:

 1. Klik op de knop  om een dialoogvenster voor uw lettertype weer te geven.

 2. Klik op Overeenkomst voor een lijst van lettertypen op uw systeem.

 3. Selecteer een bijbehorend systeemlettertype door door de lijst te schuiven of te filteren op naam. Klik op OK om de overeenkomst te bevestigen.

Ontbrekende lettertypebestanden opgeven

Als Adobe Muse de .eot- of .svg-bestanden niet automatisch kan vinden die overeenkomen met een .woff-bestand, kunt u deze handmatig zoeken. Klik op  naast het lettertype om een ontbrekend lettertypebestand te zoeken. Klik op Bladeren en navigeer naar de locatie van het ontbrekende bestand. Klik op OK om het ontbrekende bestand toe te voegen.

Diverse taken

 • Licentiegegevens opgeven: klik op  naast het lettertype dat u wilt bewerken, en geef de licentiegegevens op. Klik op OK om te voltooien.
 • Lettertypen verwijderen: selecteer het lettertype dat u wilt verwijderen, en klik op OK.
 • Lijst van lettertypen filteren: filter de lijst van lettertypen door enkele of alle letters van het lettertypelabel in te voeren in het tekstvak Filter.

Door zelfgehoste weblettertypen bladeren

Als u eerder zelfgehoste weblettertypen hebt toegevoegd, wordt de bladermodus automatisch geactiveerd wanneer u het dialoogvenster Weblettertypen toevoegen opent. In deze modus worden miniatuurvoorvertoningen van lettertypen (gesorteerd op familie) gegeven en kunt u lettertypen selecteren om toe te voegen aan de vervolgkeuzelijst Lettertypen (standaard worden alle onlangs toegevoegde zelfgehoste lettertypen toegevoegd aan de vervolgkeuzelijst Lettertypen, mits er geen problemen zijn zoals ontbrekende lettertypebestanden of geen overeenkomend bureaubladlettertype). U kunt de lettertypefamilies ook filteren op naam, of alleen geselecteerde items weergeven. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account