Middelen toevoegen, kopiëren en gebruiken in Adobe Muse

Leer hoe u middelen kunt toevoegen en beheren in Adobe Muse.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Als u sites maakt in Adobe Muse, worden de bestanden die u toevoegt, weergegeven in het deelvenster Middelen. Dit deelvenster bevat veel nuttige functies waarmee u afbeeldingen tijdens het ontwerpen snel kunt bijwerken, optimaliseren en omwisselen.

Kies Venster > Middelen om het deelvenster Middelen te openen. Of klik op het tabblad Middelen om het deelvenster Middelen in een set deelvensters actief te maken.

Het deelvenster Middelen

U kunt met de rechtermuisknop klikken op elk middel (of op een geselecteerde set middelen) in het deelvenster Middelen om de menuopties toe te passen. Afhankelijk van het type bestand waarop u klikt, worden enigszins verschillende menu-items weergeven. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Koppeling insluiten: Hiermee verwijdert u de verwijzingskoppeling naar het oorspronkelijke bestand dat u hebt geplaatst. Deze instelling schakelt veel functies voor bestandsbeheer in het deelvenster Middelen uit, maar het .muse-bestand wordt zo volledig onafhankelijk en er worden geen waarschuwingen weergegeven als u Adobe Muse-bestanden met andere ontwerpers deelt.
 • Opnieuw koppelen: Als u middelen hebt hernoemd of verplaatst sinds u deze hebt geplaatst, kunt u het middelbestand opnieuw koppelen. Blader in het venster dat wordt weergegeven naar het bestand om het opnieuw te selecteren. Zo verwijdert u ook het waarschuwingspictogram uit het deelvenster Middelen.
 • Naar middel gaan/Naar gebruik middelen: Wanneer u met Adobe Muse werkt, is het soms moeilijk te achterhalen waar u een geüpload middel of een geüploade achtergrondafbeelding hebt gebruikt. Met de nieuwe optie Naar gebruik middelen kunt u traceren waar de achtergrondafbeeldingen en geüploade middelen op uw website zijn gebruikt.
 • Origineel bewerken: Hiermee opent u de oorspronkelijke afbeelding (op uw computer opgeslagen versie), zodat u wijzigingen in het hoofdbestand kunt aanbrengen. Afhankelijk van het bestandstype en de bestandskoppelingen op uw computer, wordt het bestand in een externe editor geopend, zodat u wijzigingen kunt aanbrengen in het middel.
 • Titel toevoegen: Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen van afbeelding dat velden bevat voor het invoeren van zowel de titel als de alternatieve tekst voor het geselecteerde middel. Dit zijn beide korte tekstbeschrijvingen die deel uitmaken van de sitecode wanneer u de site publiceert. Titels bevatten aanvullende informatie over middelen en dienen beschrijvend, pakkend en beknopt te zijn. In sommige browsers wordt de titeltekst weergegeven als knopinfo wanneer u de muisknop boven een afbeelding plaatst.
 • Alternatieve tekst toevoegen: Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen van afbeelding dat velden bevat voor het invoeren van zowel de titel als de alternatieve tekst voor het geselecteerde middel. Dit zijn beide korte tekstbeschrijvingen die deel uitmaken van de sitecode wanneer u de site publiceert. Alternatieve tekst is een alternatieve informatiebron voor gebruikers die afbeeldingen in hun browsers hebben uitgeschakeld en voor slechtziende gebruikers die schermlezers en andere ondersteunende webapparatuur gebruiken. Veel zoekmachines gebruiken alternatieve tekst als ze een site indexeren. Het toevoegen van alternatieve tekst verbetert de positie van een site in de zoekresultaten.
 • Tonen in Finder: Hiermee geeft u de locatie van het originele bestand op uw computer weer, in de bestandsstructuur in de Mac Finder of in Windows Verkenner.
 • Volledig pad kopiëren: Hiermee kopieert u de locatie van het oorspronkelijke middelbestand op uw vaste schijf naar het klembord, in de volgende indeling: bestand:///Gebruikers/Gebruikersnaam/Mapnaam/Submapnaam/afbeelding.jpg

Uw bestanden beheren met het deelvenster Middelen

U kunt de zijden of de onderrand van het deelvenster Middelen slepen om het uit te breiden, zodat u een groter deel van de lijst kunt zien.

Als u de lijst met middelen opnieuw wilt rangschikken, klikt u op de bovenste koptekstbalk. U kunt de lijst opnieuw sorteren in oplopende en aflopende volgorde op naam van middel, foutpictogram of paginanaam. Elke kolomkop fungeert als een schakelknop voor het sorteren van de elementen in de corresponderende kolom.

Wanneer u meerdere instanties van hetzelfde afbeeldingsbestand plaatst, wordt het oorspronkelijke middel weergegeven met de instanties eronder. U vouwt een set middelen uit of samen door op de pijl links van de oorspronkelijke middelnaam te klikken. Dit is handig wanneer u de middelenlijst wilt verkorten om sneller door de middelen in het deelvenster Middelen te kunnen navigeren.

Klik op de pijl links van de afbeeldingsnaam om de set instanties uit of samen te vouwen.

Opmerking:

Als u een afbeelding plaatst en deze vervolgens dupliceert en er wijzigingen in aanbrengt (zoals roteren of uitsnijden), wordt de geroteerde of uitgesneden afbeelding geëxporteerd met een andere bestandsnaam wanneer u de site exporteert of publiceert. Als u een afbeelding plaatst en deze vervolgens dupliceert, vergroot of verkleint zonder uit te snijden, verwijzen alle kleinere afbeeldingen naar de grootste afbeelding en worden de afmetingen van de instantie aangepast met code.

In de meest gangbare workflow worden de geplaatste middelen gekoppeld aan het .muse-bestand om een verwijzing naar het oorspronkelijke bestand dat u hebt geselecteerd te behouden. Als u bijvoorbeeld Bestand > Plaatsen kiest, naar een afbeelding op uw bureaublad bladert, deze selecteert en vervolgens op een pagina plaatst, wordt de afbeelding aan het paginaontwerp toegevoegd, wordt de naam van de afbeelding toegevoegd aan het deelvenster Middelen en wordt een koppeling naar het originele bestand op uw bureaublad ingesteld.

Daarom kunt u het beste een programma voor beeldbewerking, zoals Photoshop, Illustrator of Fireworks, gebruiken om voor het web geoptimaliseerde afbeeldingsbestanden te exporteren naar een map op uw bureaublad die ook het bestand .muse van de site bevat. Zo worden alle elementen van de site geordend in één lokale map (en wordt het project bovendien overdraagbaar als u met andere ontwerpers werkt en het hele project aan iemand anders wilt overhandigen.)

Wanneer u bestanden plaatst, helpt de referentiekoppeling Adobe Muse de locatie en status van het bestand bij te houden. Het deelvenster Middelen geeft in de volgende gevallen een waarschuwing weer:

Ontbrekende afbeelding: Het oorspronkelijke middel van een gekoppeld bestand is verplaatst of hernoemd sinds u het hebt geplaatst. Als u een Adobe Muse-projectbestand opent nadat u bestandsnamen hebt gewijzigd of de oorspronkelijke bestanden hebt verplaatst, klikt u op OK in het waarschuwingsvenster dat wordt weergegeven en brengt u een nieuwe koppeling tot stand in het deelvenster Middelen.

Klik op OK om het waarschuwingsvenster voor ontbrekende middelen te sluiten.

Verouderd middel: het oorspronkelijke middel van een gekoppeld bestand is buiten Adobe Muse bewerkt nadat u het hebt geplaatst. Als u een Muse-projectbestand opent na het wijzigen van de oorspronkelijke afbeeldingen, kunt u ook op OK klikken in het dialoogvenster dat verschijnt om de gewijzigde gekoppelde middelen automatisch bij te werken.

Klik op OK om gekoppelde middelen bij te werken die buiten Muse zijn gewijzigd.

Geüpsampled middel: een gekoppeld bestand is geplaatst en vervolgens groter geschaald dan de beschikbare weergavegegevens. Dit leidt tot een blokkerige afbeelding met lagere afbeeldingskwaliteit. Zie de volgende sectie Afbeeldingen optimaliseren voor weergave op het web om te lezen hoe u dit kunt oplossen.

Vergroot projectbestand: er is een groot gekoppeld afbeeldingsbestand geplaatst dat vervolgens veel kleiner is geschaald in een paginaontwerp; het .muse-bestand bevat meer gegevens dan nodig is om de afbeelding weer te geven (dit leidt tot een onnodig groot .muse-bestand). De grootte van het projectbestand kan tot fouten tijdens het exporteren of publiceren leiden en kan ervoor zorgen dat het exporteren bijzonder traag verloopt.

Zie de volgende sectie voor informatie over het gebruik van het waarschuwingspictogram voor geüpsamplede middelen voor informatie over het oplossen van dit probleem.

Middelen kopiëren en plakken in uw Adobe Muse-project

U kunt inhoud ook overbrengen naar Adobe Muse door deze te kopiëren en rechtstreeks op de pagina te plakken. Dit is een zeer snelle workflowstrategie als u een conceptsite wilt samenstellen voor een mogelijke klant, omdat u middelen rechtstreeks van een bestaande site kunt kopiëren uit een browservenster, een e-mailbericht of een programma voor beeldbewerking.

In het algemeen kunt u beter geen inhoud plakken wanneer u het uiteindelijke site-ontwerp maakt, aangezien dan veel functies in het deelvenster Middelen worden uitgeschakeld, (zoals de verderop beschreven opties Naar middel gaan, Origineel bewerken, Tonen in Finder en Groter formaat importeren). Het betekent ook dat de bestanden die u plakt geen verwijzingskoppeling behouden naar een hoofdbestand op uw computer. Deze geplakte middelbestanden worden 'ingesloten' in plaats van gekoppeld.

U kunt er desgewenst voor kiezen een geplaatst middel om te zetten in een ingesloten middel door de optie Koppeling insluiten te kiezen. In bepaalde situaties kan het voordelen om hebben alle middelen voor een Adobe Muse-site in te sluiten. Stel bijvoorbeeld dat u samen met een andere ontwerper aan een site werkt en u wilt voorkomen dat er verouderde-bestandsfouten optreden wanneer de oorspronkelijke afbeeldingen worden gewijzigd. Deze waarschuwingen worden niet meer weergegeven omdat de verwijzingskoppeling naar het bronbestand is verwijderd. Veel van de nuttige functies in het deelvenster Middelen zijn dan echter niet beschikbaar.

Middelen naar één map extraheren

U kunt alle middelenbestanden voor uw Adobe Muse-site naar één map kopiëren, hetzij op uw lokale computer of op een externe vaste schijf. Het is heel handig om middelen in één map op te slaan als u een back-up wilt maken van al uw middelen, of wanneer u het project naar een andere computer wilt verplaatsen.

Al uw middelen verzamelen:

 1. Klik in het deelvenster Middelen op het pictogram Alle middelen verzamelen.

  Pictogram Alle middelen verzamelen
  Alle middelen op één locatie verzamelen

 2. Sla de middelen op in een map op uw computer of op uw vaste schijf.

  De middelen worden opgeslagen op de opgegeven locatie. Adobe Muse geeft het verzamelingsoverzicht weer met het totale aantal geëxtraheerde middelen.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account