Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Flash Player

Releasedatum: 14 oktober 2014

Laatst bijgewerkt: 25 november 2014

ID kwetsbaarheidsprobleem: APSB14-22

Prioriteit: zie onderstaande tabel

CVE-nummer: CVE-2014-0558, CVE-2014-0564, CVE-2014-0569, CVE-2014-8439

Platform: alle platforms

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Flash Player voor Windows, Macintosh en Linux.   Deze updates verhelpen kwetsbaarheden die ertoe kunnen leiden dat een aanvaller de controle kan verkrijgen over het desbetreffende systeem. Adobe raadt gebruikers aan hun productinstallaties bij te werken naar de recentste versies:

 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 15.0.0.189.
 • Gebruikers van de Adobe Flash Player Extended Support Release (ESR; release met uitgebreide ondersteuning) dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 13.0.0.250.
 • Gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 11.2.202.411.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome, Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11, wordt automatisch bijgewerkt naar de huidige versie.
 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe AIR moeten een update uitvoeren naar versie 15.0.0.293.
 • Gebruikers van de Adobe AIR SDK en AIR SDK & Compiler moeten een update uitvoeren naar 15.0.0.302.
 • Gebruikers van Adobe AIR voor Android dienen een update uit te voeren naar Adobe AIR 15.0.0.293.

Van toepassing op de volgende softwareversies

 • Adobe Flash Player 15.0.0.167 en eerdere versies
 • Adobe Flash Player 13.0.0.244 en eerdere 13.x-versies
 • Adobe Flash Player 11.2.202.406 en eerdere versies voor Linux
 • Adobe AIR-desktopruntime 15.0.0.249 en eerdere versies
 • Adobe AIR SDK 15.0.0.249 een eerdere versies
 • Adobe AIR SDK & Compiler 15.0.0.249 en eerdere versies
 • Adobe AIR 15.0.0.252 en eerdere versies voor Android 

Als u wilt verifiëren welk versienummer het Adobe Flash Player-exemplaar heeft dat op uw computer is geïnstalleerd, opent u de pagina About Flash Player of klikt u met de rechtermuisknop op inhoud die in Flash Player wordt afgespeeld en selecteert u 'Informatie over Adobe (of Macromedia) Flash Player' in het menu. Als u meerdere browsers gebruikt, voert u deze controle uit voor elke browser die op uw systeem is geïnstalleerd.

Als u het versienummer wilt verifiëren van het Adobe AIR-exemplaar dat op uw computer is geïnstalleerd, volgt u de instructies in het technische artikel voor Adobe AIR.

Oplossing

Adobe raadt gebruikers aan om hun software bij te werken aan de hand van de onderstaande instructies:

 • Adobe raadt gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh aan een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 15.0.0.189 door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan. Gebruikers kunnen ook het updatemechanisme in het product zelf gebruiken wanneer hierover een melding verschijnt.
 • Adobe raadt gebruikers van de Adobe Flash Player Extended Support Release (ESR; release met uitgebreide ondersteuning) aan een update uit te voeren naar versie 13.0.0.250 door naar http://helpx.adobe.com/nl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html te gaan.
 • Adobe raadt gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux aan een update naar Adobe Flash Player 11.2.202.411 uit te voeren door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan.
 • Adobe Flash Player geïnstalleerd met Google Chrome wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste Google Chrome-versie, die Adobe Flash Player 15.0.0.189 bevat.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Internet Explorer voor Windows 8.x, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie, die Adobe Flash Player 15.0.0.189 bevat.
 • Adobe raadt gebruikers van de desktopruntime van Adobe AIR aan een update uit te voeren naar versie 15.0.0.293 door naar het Adobe AIR Download Center te gaan.
 • Adobe raadt gebruikers van de Adobe AIR SDK aan een update uit voeren naar versie 15.0.0.302 door naar het Adobe AIR Download Center te gaan.
 • Adobe raadt gebruikers van de Adobe AIR SDK & Compiler aan een update uit voeren naar versie 15.0.0.302 door naar het Adobe AIR Download Center te gaan.
 • Adobe raadt gebruikers van Adobe AIR voor Android aan een update uit te voeren naar Adobe AIR 15.0.0.293 door de nieuwe versie te downloaden uit de Google Play Store.

Graadmeter voor prioriteit en ernst

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de recentste versies:

Product Van toepassing op de volgende versies Platform Prioriteitsbeoordeling
Desktopruntime van Adobe Flash Player 15.0.0.167 en eerder
Windows en Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.244 en eerder Windows en Macintosh
1
Adobe Flash Player voor Google Chrome  15.0.0.152 en eerder Windows, Macintosh en Linux
1
Adobe Flash Player voor Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11 15.0.0.167 en eerder Windows 8.0 en 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.406 en eerder Linux 3
       
Adobe AIR-desktopruntime 15.0.0.249 en eerder Windows en Macintosh 3
Adobe AIR-SDK 15.0.0.249 en eerder
Windows, Macintosh en iOS
3
Adobe AIR-SDK 15.0.0.252 en eerder
Android 3
Adobe AIR-SDK & compiler 15.0.0.249 en eerder
Windows, Macintosh, Android en iOS
3

Deze updates bieden een oplossing voor kritieke kwetsbaarheden in de software.

Details

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Flash Player voor Windows, Macintosh en Linux.   Deze updates verhelpen kwetsbaarheden die ertoe kunnen leiden dat een aanvaller de controle kan verkrijgen over het desbetreffende systeem. Adobe raadt gebruikers aan hun productinstallaties bij te werken naar de recentste versies:

 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 15.0.0.189.
 • Gebruikers van de Adobe Flash Player Extended Support Release (ESR; release met uitgebreide ondersteuning) dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 13.0.0.250.
 • Gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 11.2.202.411.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome, Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11, wordt automatisch bijgewerkt naar de huidige versie.
 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe AIR moeten een update uitvoeren naar versie 15.0.0.293.
 • Gebruikers van de Adobe AIR SDK en AIR SDK & Compiler moeten een update uitvoeren naar 15.0.0.302.
 • Gebruikers van Adobe AIR voor Android dienen een update uit te voeren naar Adobe AIR 15.0.0.293.

Deze updates verhelpen kwetsbaarheden voor geheugenbeschadiging die tot code-uitvoering kunnen leiden (CVE-2014-0564, CVE-2014-0558).

Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid met betrekking tot integeroverloop die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2014-0569).

Deze updates bieden een vermindering van een kwetsbaarheid in de verwerking van een geheugenpointer waarvoor de referentie ongedaan is gemaakt die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2014-8439).

Betrokken software   Aanbevolen Player-update Beschikbaarheid
Desktopruntime van Flash Player
  15.0.0.189

Flash Player Download Center

Distributie Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.250 Uitgebreide ondersteuning
Flash Player voor Linux   11.2.202.411 Flash Player Download Center
Flash Player voor Google Chrome   15.0.0.189
Google Chrome-releases
Flash Player voor Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11   15.0.0.189
Microsoft-beveiligingsadvies
AIR-desktopruntime   15.0.0.293 AIR Download Center
AIR SDK   15.0.0.302
AIR SDK-download
AIR-SDK & compiler   15.0.0.302
AIR SDK-download
AIR voor Android   15.0.0.293
Google Play

Dankbetuigingen

Adobe bedankt de volgende personen en organisaties voor het melden van de relevante problemen en voor hun inspanningen om samen met Adobe onze klanten te beschermen:

Revisies

25 november 2014: verwijzing naar een vermindering toegevoegd in de release van 14 oktober 2014 om CVE-2014-8439 te verhelpen.