Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Flash Player

Releasedatum: 12 maart 2015

Laatst bijgewerkt: 15 april 2015

ID kwetsbaarheidsprobleem: APSB15-05

Prioriteit: zie onderstaande tabel

CVE-nummer: CVE-2015-0332, CVE-2015-0333, CVE-2015-0334, CVE-2015-0335, CVE-2015-0336, CVE-2015-0337, CVE-2015-0338, CVE-2015-0339, CVE-2015-0340, CVE-2015-0341, CVE-2015-0342

Platform: alle platforms

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Flash Player voor Windows, Macintosh en Linux.   Deze updates verhelpen kwetsbaarheden die ertoe kunnen leiden dat een aanvaller de controle kan verkrijgen over het desbetreffende systeem. Adobe raadt gebruikers aan hun productinstallaties bij te werken naar de recentste versies:

 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Gebruikers van de Adobe Flash Player Extended Support Release (ESR; release met uitgebreide ondersteuning) dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 13.0.0.277.
 • Gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 11.2.202.451.
 • Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome en met Internet Explorer in Windows 8.x, wordt automatisch bijgewerkt naar versie 17.0.0.134.
 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe AIR moeten een update uitvoeren naar versie 17.0.0.144.
 • Gebruikers van de Adobe AIR SDK en AIR SDK & Compiler moeten een update uitvoeren naar 17.0.0.144.
 • Gebruikers van Adobe AIR voor Android moeten een update uitvoeren naar versie 17.0.0.144.

Van toepassing op de volgende softwareversies

 • Adobe Flash Player 16.0.0.305 en eerdere versies
 • Adobe Flash Player 13.0.0.269 en eerdere 13.x-versies
 • Adobe Flash Player 11.2.202.442 en eerdere 11.x-versies
 • AIR-desktopruntime 17.0.0.124 en eerdere versies
 • AIR SDK 17.0.0.124 en eerdere versies
 • AIR SDK & Compiler 17.0.0.124 en eerdere versies
 • AIR Android 17.0.0.124 en eerdere versies

Als u wilt verifiëren welk versienummer het Adobe Flash Player-exemplaar heeft dat op uw computer is geïnstalleerd, opent u de pagina About Flash Player of klikt u met de rechtermuisknop op inhoud die in Flash Player wordt afgespeeld en selecteert u 'Informatie over Adobe (of Macromedia) Flash Player' in het menu. Als u meerdere browsers gebruikt, voert u deze controle uit voor elke browser die op uw systeem is geïnstalleerd.

Als u het versienummer wilt verifiëren van het Adobe AIR-exemplaar dat op uw computer is geïnstalleerd, volgt u de instructies in het technische artikel voor Adobe AIR.

Oplossing

Adobe raadt gebruikers aan om hun software bij te werken aan de hand van de onderstaande instructies:

 • Adobe raadt gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh aan een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 17.0.0.134 door naar het Downloadcentrum voor Adobe Flash Player te gaan. Gebruikers kunnen ook het updatemechanisme in het product zelf gebruiken wanneer hierover een melding verschijnt.
 • Adobe raadt gebruikers van de Adobe Flash Player Extended Support Release (ESR; release met uitgebreide ondersteuning) aan een update uit te voeren naar versie 13.0.0.277 door naar http://helpx.adobe.com/nl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html te gaan.
 • Adobe raadt gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux aan een update naar Adobe Flash Player 11.2.202.451 uit te voeren door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan.
 • Adobe Flash Player geïnstalleerd met Google Chrome wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste Google Chrome-versie, die Adobe Flash Player 17.0.0.134 bevat.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Internet Explorer voor Windows 8.x, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie, die Adobe Flash Player 17.0.0.134 bevat.
 • Adobe raadt gebruikers van de desktopruntime van Adobe AIR aan een update uit te voeren naar versie 17.0.0.144 door naar het Adobe AIR Download Center te gaan. 
 • Adobe raadt gebruikers van de Adobe AIR SDK aan een update uit voeren naar versie 17.0.0.144 door naar het Adobe AIR Download Center te gaan. 
 • Adobe raadt gebruikers van de Adobe AIR SDK & Compiler aan een update uit voeren naar versie 17.0.0.144 door naar het Adobe AIR Download Center te gaan. 
 • Adobe raadt gebruikers van Adobe AIR voor Android aan een update uit te voeren naar Adobe AIR 17.0.0.144 door de nieuwe versie te downloaden uit de Google Play Store.

Graadmeter voor prioriteit en ernst

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de recentste versies:

Product Van toepassing op de volgende versies Platform Prioriteitsbeoordeling
Desktopruntime van Adobe Flash Player 16.0.0.305 en eerder
Windows en Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.269 en eerder Windows en Macintosh
1
Adobe Flash Player voor Google Chrome  16.0.0.305 en eerder Windows, Macintosh en Linux
1
Adobe Flash Player voor Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11 16.0.0.305 en eerder Windows 8.0 en 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.442 en eerder Linux 3
AIR-desktopruntime 17.0.0.124 en eerder Windows en Macintosh 3
AIR SDK 17.0.0.124 en eerder Windows, Macintosh, Android en iOS 3
AIR SDK & Compiler 17.0.0.124 en eerder Windows, Macintosh, Android en iOS 3
AIR voor Android 17.0.0.124 en eerder Android 3

Deze updates bieden een oplossing voor kritieke kwetsbaarheden in de software.

Details

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Flash Player voor Windows, Macintosh en Linux.   Deze updates verhelpen kwetsbaarheden die ertoe kunnen leiden dat een aanvaller de controle kan verkrijgen over het desbetreffende systeem. Adobe raadt gebruikers aan hun productinstallaties bij te werken naar de recentste versies:

 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Gebruikers van de Adobe Flash Player Extended Support Release (ESR; release met uitgebreide ondersteuning) dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 13.0.0.277.
 • Gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 11.2.202.451.
 • Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome en met Internet Explorer in Windows 8.x, wordt automatisch bijgewerkt naar versie 17.0.0.134.
 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe AIR moeten een update uitvoeren naar versie 17.0.0.144.
 • Gebruikers van de Adobe AIR SDK en AIR SDK & Compiler moeten een update uitvoeren naar 17.0.0.144.
 • Gebruikers van Adobe AIR voor Android moeten een update uitvoeren naar versie 17.0.0.144.

Deze updates verhelpen kwetsbaarheden voor geheugenbeschadiging die tot code-uitvoering kunnen leiden (CVE-2015-0332, CVE-2015-0333, CVE-2015-0335, CVE-2015-0339).

Deze updates verhelpen kwetsbaarheden voor niet-compatibele typen die tot code-uitvoering kunnen leiden (-2015-, CVE-0334, CVE-2015-0336).

Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid die kan leiden tot het omzeilen van de cross-domain policy (CVE-2015-0337).

Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid die kan leiden tot het omzeilen van een limiet op het uploaden van bestanden (CVE-2015-0340).

Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid met betrekking tot integeroverloop die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2015-0338).

Deze updates verhelpen 'use-after-free'-kwetsbaarheden die tot code-uitvoering kunnen leiden (-2015-, CVE-0341, CVE-2015-0342).

Betrokken software   Aanbevolen Player-update Beschikbaarheid
Flash Player-desktopruntime
  17.0.0.134

Flash Player Download Center

Distributie Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.277 Uitgebreide ondersteuning
Flash Player voor Linux   11.2.202.451 Flash Player Download Center
Flash Player voor Google Chrome   17.0.0.134 Google Chrome-releases
Flash Player voor Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11   17.0.0.134
Microsoft-beveiligingsadvies
AIR-desktopruntime   17.0.0.144 AIR Download Center
AIR SDK   17.0.0.144 AIR SDK-download
AIR SDK & Compiler   17.0.0.144 AIR SDK-download
AIR voor Android   17.0.0.144 Google Play

Dankbetuigingen

Adobe bedankt de volgende personen en organisaties voor het melden van de relevante problemen en voor hun inspanningen om samen met Adobe onze klanten te beschermen:

 • Chris Evans van Google Project Zero (CVE-2015-0332, CVE-2015-0335)
 • Yuki Chen en Xiaoning-Li van Intel Labs en Haifei Li van McAfee Labs (CVE-2015-0333)
 • Natalie Silvanovich, in samenwerking met Google Project Zero (CVE-2015-0334, CVE-2015-0336)
 • Soroush Dalili van NCC Group (CVE-2015-0337, CVE-2015-0340)
 • Mark Brand van Google Project Zero (CVE-2015-0339)
 • bilou in samenwerking met het Zero Day Initiative van HP (CVE-2015-0341)
 • Jihui Lu van KeenTeam (@K33nTeam), in samenwerking met het Chromium Vulnerability Reward Program (CVE-2015-0342)

Revisies

15 april 2015: toegevoegde versies van Adobe AIR die de CVE's in dit bulletin behandelen.