Beveiligingsadviezen van Adobe

Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Flash Player

Releasedatum: 9 juni 2015

Laatst bijgewerkt: 3 juli 2015

ID kwetsbaarheidsprobleem: APSB15-11

Prioriteit: zie onderstaande tabel

CVE-nummer: CVE-2015-3096, CVE-2015-3097, CVE-2015-3098, CVE-2015-3099, CVE-2015-3100, CVE-2015-3101, CVE-2015-3102, CVE-2015-3103, CVE-2015-3104, CVE-2015-3105, CVE-2015-3106, CVE-2015-3107, CVE-2015-3108, CVE-2015-5120

Platform: alle platforms

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Flash Player voor Windows, Macintosh en Linux.  Deze updates verhelpen kwetsbaarheden die ertoe kunnen leiden dat een aanvaller de controle kan verkrijgen over het desbetreffende systeem.  Adobe raadt gebruikers aan hun productinstallaties bij te werken naar de recentste versies:

 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh moeten een update uitvoeren naar Adobe Flash Player 18.0.0.160.
 • Gebruikers van Adobe Flash Player Extended Support Release voor Windows en Macintosh moeten een update uitvoeren naar Adobe Flash Player 13.0.0.292. *
 • Gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 11.2.202.466.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome, wordt automatisch bijgewerkt naar versie 18.0.0.160 (Windows en Linux) en 18.0.0.161 (Macintosh). 
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Internet Explorer in Windows 8.x, wordt automatisch bijgewerkt naar versie 18.0.0.160.
 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe AIR moeten een update uitvoeren naar versie 18.0.0.143 (Macintosh) en 18.0.0.144 (Windows).
 • Gebruikers van de Adobe AIR SDK en AIR SDK & Compiler moeten een update uitvoeren naar 18.0.0.143 (Macintosh) en 18.0.0.144 (Windows). 
 • Gebruikers van Adobe AIR voor Android moeten een update uitvoeren naar versie 18.0.0.143. 

Van toepassing op de volgende softwareversies

 • Adobe Flash Player 17.0.0.188 en eerdere versies voor Windows en Macintosh
 • Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.289 en eerdere 13.x-versies voor Windows en Macintosh
 • Adobe Flash Player 11.2.202.460 en eerdere 11.x-versies voor Linux
 • Adobe AIR Desktop Runtime 17.0.0.172 en eerdere versies voor Windows en Macintosh
 • Adobe AIR SDK en SDK & Compiler 17.0.0.172 en eerdere versies voor Windows en Macintosh
 • Adobe AIR for Android 17.0.0.144 en eerdere versies

Als u wilt verifiëren welk versienummer het Adobe Flash Player-exemplaar heeft dat op uw computer is geïnstalleerd, opent u de pagina About Flash Player of klikt u met de rechtermuisknop op inhoud die in Flash Player wordt afgespeeld en selecteert u 'Informatie over Adobe (of Macromedia) Flash Player' in het menu. Als u meerdere browsers gebruikt, voert u deze controle uit voor elke browser die op uw systeem is geïnstalleerd.

Als u het versienummer wilt verifiëren van het Adobe AIR-exemplaar dat op uw computer is geïnstalleerd, volgt u de instructies in het technische artikel voor Adobe AIR.

Oplossing

Adobe raadt gebruikers aan om hun software bij te werken aan de hand van de onderstaande instructies:

 • Adobe raadt gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh aan een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 18.0.0.160 door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan. Gebruikers kunnen ook het updatemechanisme in het product zelf gebruiken wanneer hierover een melding verschijnt.
 • Adobe raadt gebruikers van de Adobe Flash Player Extended Support Release (ESR; release met uitgebreide ondersteuning) aan een update uit te voeren naar versie 13.0.0.292. Deze versie is beschikbaar op http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.*
 • Adobe raadt gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux aan een update naar Adobe Flash Player 11.2.202.466 uit te voeren door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste Google Chrome-versie, die Adobe Flash Player 18.0.0.160 (Windows en Linux) en 18.0.0.161 (Macintosh) bevat.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Internet Explorer voor Windows 8.x, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie, die Adobe Flash Player 18.0.0.160 bevat.
 • Adobe raadt gebruikers van de desktopruntime van Adobe AIR aan een update uit te voeren naar versie 18.0.0.143 (Macintosh) en 18.0.0.144 (Windows) door naar het Downloadcentrum voor Adobe AIR te gaan. 
 • Adobe raadt gebruikers van Adobe AIR SDK en AIR SDK & Compiler aan een update uit te voeren naar versie 18.0.0.143 (Macintosh) en 18.0.0.144 (Windows) door naar het Downloadcentrum Adobe AIR te gaan. 
 • Adobe raadt gebruikers van Adobe AIR voor Android aan een update uit te voeren naar versie 18.0.0.143 door de nieuwste versie te downloaden uit de Google Play Store

*Opmerking: Vanaf 11 augustus 2015 voert Adobe een update uit voor de 'Extended Support Release' van Flash Player 13 naar Flash Player 18 voor Macintosh en Windows.  Gebruikers die up-to-date willen blijven met alle beschikbare beveiligingsupdates, moeten versie 18 van de Flash Player Extended Support Release of een update uitvoeren naar de nieuwste versie die beschikbaar is. Lees voor alle informatie hierover dit blogbericht

Graadmeter voor prioriteit en ernst

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de recentste versies:

Product Van toepassing op de volgende versies Platform Prioriteitsbeoordeling
Desktopruntime van Adobe Flash Player 17.0.0.188 en eerder
Windows en Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.289 en eerder Windows en Macintosh
1
Adobe Flash Player voor Google Chrome  17.0.0.188 en eerder Windows, Macintosh en Linux
1
Adobe Flash Player voor Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11 17.0.0.188 en eerder Windows 8.0 en 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.460 en eerder Linux 3
AIR-desktopruntime 17.0.0.172 en eerder Windows en Macintosh  3
AIR SDK 17.0.0.172 en eerder Windows, Macintosh, Android en iOS  3
AIR SDK & Compiler 17.0.0.172 en eerder Windows, Macintosh, Android en iOS  3
AIR voor Android 17.0.0.144 en eerder Android 3

Deze updates bieden een oplossing voor kritieke kwetsbaarheden in de software.

Details

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Flash Player voor Windows, Macintosh en Linux.  Deze updates verhelpen kwetsbaarheden die ertoe kunnen leiden dat een aanvaller de controle kan verkrijgen over het desbetreffende systeem.  Adobe raadt gebruikers aan hun productinstallaties bij te werken naar de recentste versies: 

 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh moeten een update uitvoeren naar Adobe Flash Player 18.0.0.160. 
 • Gebruikers van Adobe Flash Player Extended Support Release voor Windows en Macintosh moeten een update uitvoeren naar Adobe Flash Player 13.0.0.292. 
 • Gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux dienen een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 11.2.202.466. 
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome, wordt automatisch bijgewerkt naar versie 18.0.0.160 (Windows en Linux) en 18.0.0.161 (Macintosh).  
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Internet Explorer in Windows 8.x, wordt automatisch bijgewerkt naar versie 18.0.0.160. 
 • Gebruikers van de desktopruntime van Adobe AIR moeten een update uitvoeren naar versie 18.0.0.143 (Macintosh) en 18.0.0.144 (Windows). 
 • Gebruikers van de Adobe AIR SDK en AIR SDK & Compiler moeten een update uitvoeren naar 18.0.0.143 (Macintosh) en 18.0.0.144 (Windows).  
 • Gebruikers van Adobe AIR voor Android moeten een update uitvoeren naar versie 18.0.0.143.

Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid (CVE-2015-3096) die kan worden gebruikt om de oplossing voor CVE-2014-5333 te omzeilen. 

Deze updates verbeteren de willekeurige toewijzing van geheugenadressen voor de Flash-heap van het Windows 7 64-bits platform (CVE-2015-3097). 

Deze updates verhelpen kwetsbaarheden die kunnen worden gebruikt om het same-origin-beleid te omzeilen en kunnen leiden tot openbaarmaking van informatie (CVE-2015-3098, CVE-2015-3099, CVE-2015-3102).  

Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid voor stackoverloop die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2015-3100).

Deze updates verhelpen een machtigingsprobleem in de Flash-broker voor Internet Explorer die kan worden gebruikt om bevoegdheden te verhogen van het lage naar het normale integriteitsniveau (CVE-2015-3101).    

Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid met betrekking tot integeroverloop die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2015-3104).

Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid voor geheugenbeschadiging die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2015-3105, CVE-2015-5120).

Deze updates verhelpen 'use-after-free'-kwetsbaarheden die tot code-uitvoering kunnen leiden (CVE-2015-3103, CVE-2015-3106, CVE-2015-3107).

Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid met geheugenlekkage die kan worden gebruikt om ASLR te omzeilen (CVE-2015-3108). 

Betrokken software   Aanbevolen Player-update Beschikbaarheid
Flash Player-desktopruntime
  18.0.0.160

Flash Player Download Center

Distributie Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.292 Uitgebreide ondersteuning
Flash Player voor Linux   11.2.202.466 Flash Player Download Center
Flash Player voor Google Chrome  

18.0.0.160 (Windows en Linux)

18.0.0.161 (Macintosh)

Google Chrome-releases
Flash Player voor Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11   18.0.0.160
Microsoft-beveiligingsadvies
AIR-desktopruntime  

18.0.0.143 (Macintosh)

18.0.0.144 (Windows)

AIR Download Center
AIR SDK  

18.0.0.143 (Macintosh)

18.0.0.144 (Windows)

AIR SDK-download
AIR SDK & Compiler  

18.0.0.143 (Macintosh)

18.0.0.144 (Windows)

AIR SDK-download
AIR voor Android   18.0.0.143 Google Play

Dankbetuigingen

Adobe bedankt de volgende personen en organisaties voor het melden van de relevante problemen en voor hun inspanningen om samen met Adobe onze klanten te beschermen:

 • bilou die werkt met het Chromium Vulnerability Reward Program (CVE-2015-3106)  
 • Chris Evans van Google Project Zero (CVE-2015-3097, CVE-2015-3104, CVE-2015-3105, CVE-2015-3108)
 • Haifei Li van het McAfee Labs IPS-team (CVE-2015-3100) 
 • 李普君 (Pujun Li)/het PKAV-team (pkav.net) (CVE-2015-3102)
 • Malte Batram (CVE-2015-3098, CVE-2015-3099)  
 • Natalie Silvanovich van Google Project Zero (CVE-2015-3107)
 • Tomas Polesovsky (CVE-2015-3096) 
 • Wen Guanxing van Venustech ADLAB (CVE-2015-3103)
 • Linan Hao van Qihoo 360Vulcan Team (CVE-2015-5120)

Revisies

3 juli 2015: verwijzing naar CVE-2015-5120 toegevoegd. Dit probleem is opgelost in deze updates, maar het werd niet vermeld in het bulletin.