Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Flash Player

Releasedatum: 14 juli 2015

Recentste update: 16 juli 2015

ID kwetsbaarheidsprobleem: APSB15-18

Prioriteit: zie onderstaande tabel

CVE-nummer: CVE-2015-5122, CVE-2015-5123  

Platform: Windows, Macintosh en Linux

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Flash Player voor Windows, Macintosh en Linux. Deze updates verhelpen kritieke kwetsbaarheden die ertoe kunnen leiden dat een aanvaller de controle kan verkrijgen over het betreffende systeem. Adobe heeft meldingen ontvangen dat aanvallen die zijn gericht op deze kwetsbaarheden, openbaar zijn gepubliceerd. 

Van toepassing op de volgende versies

Product Van toepassing op de volgende versies Platform
Desktopruntime van Adobe Flash Player 18.0.0.203 en eerder
Windows en Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.302 en eerder Windows en Macintosh
Adobe Flash Player voor Google Chrome  18.0.0.203 en eerder Windows en Macintosh
Adobe Flash Player voor Google Chrome 18.0.0.204 en eerder Linux
Adobe Flash Player voor Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11 18.0.0.203 en eerder Windows 8.0 en 8.1
Adobe Flash Player 11.2.202.481 en eerder Linux

Als u wilt verifiëren welk versienummer het Adobe Flash Player-exemplaar heeft dat op uw computer is geïnstalleerd, opent u de pagina About Flash Player of klikt u met de rechtermuisknop op inhoud die in Flash Player wordt afgespeeld en selecteert u 'Informatie over Adobe (of Macromedia) Flash Player' in het menu. Als u meerdere browsers gebruikt, voert u deze controle uit voor elke browser die op uw systeem is geïnstalleerd.  

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de recentste versies:

Product Bijgewerkte versies Platform Prioriteit
Beschikbaarheid
Flash Player-desktopruntime
18.0.0.209 Windows en Macintosh
1 Flash Player Download Center  Flash Player-distributie
Flash Player Extended Support Release 13.0.0.309 Windows en Macintosh
1 Uitgebreide ondersteuning
Flash Player voor Google Chrome 18.0.0.209  Windows, Macintosh en Linux    1 Google Chrome-releases
Flash Player voor Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11 18.0.0.209 Windows 8.0 en 8.1
1 Microsoft-beveiligingsadvies
Adobe Flash Player 11.2.202.491 Linux 3 Flash Player Download Center
  • Adobe raadt gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh aan een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 18.0.0.209 door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan. Gebruikers kunnen ook het updatemechanisme in het product zelf gebruiken wanneer hierover een melding verschijnt [1].
  • Adobe raadt gebruikers van de Adobe Flash Player Extended Support Release [2] (ESR; release met uitgebreide ondersteuning) aan een update uit te voeren naar versie 13.0.0.309 door naar http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html te gaan.
  • Adobe raadt gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux aan een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 11.2.202.491 door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan. 
  • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie van Google Chrome, die Adobe Flash Player 18.0.0.209 voor Windows, Macintosh en Linux bevat.
  • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Internet Explorer 10 en 11 voor Windows 8.x, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie, die Adobe Flash Player 18.0.0.209 bevat.
  • Ga naar de pagina Flash Player Help voor hulp bij het installeren van Flash Player.
 
[1] Gebruikers van Flash Player 11.2.x of hoger voor Windows of Flash Player 11.3.x of hoger voor Macintosh die de optie 'Adobe toestaan updates te installeren' hebben ingeschakeld, ontvangen de update automatisch. Gebruikers die de optie “Adobe toestaan updates te installeren” niet hebben ingeschakeld, kunnen de update installeren door het mechanisme voor automatische updates in het product te gebruiken wanneer hierover een melding verschijnt.
 
[2] Opmerking: Vanaf 11 augustus 2015 voert Adobe een update uit voor de 'Extended Support Release' van Flash Player 13 naar Flash Player 18 voor Macintosh en Windows. Gebruikers die up-to-date willen blijven met alle beschikbare beveiligingsupdates, moeten versie 18 van de Flash Player Extended Support Release of een update uitvoeren naar de nieuwste versie die beschikbaar is. Lees voor alle informatie hierover dit blogbericht: http://blogs.adobe.com/flashplayer/2015/05/upcoming-changes-to-flash-players-extended-support-release-2.html

Details van kwetsbaarheid

  • Deze updates verhelpen een 'use after free'-kwetsbaarheid die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2015-5122).
  • Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid voor geheugenbeschadiging die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2015-5123).

Dankbetuigingen

Adobe bedankt de volgende personen en organisaties voor het melden van de relevante problemen en voor hun inspanningen om samen met Adobe onze klanten te beschermen: 

  • Dhanesh Kizhakkinan van FireEye (CVE-2015-5122)
  • Peter Pi van TrendMicro and slipstream/RoL (@TheWack0lian) (CVE-2015-5123) 

Revisies

16 juli 2015: Bijgewerkt die versies van Flash player voor Linux en de Extended Support Release opgeeft dat de kwetsbaarheid verhelpen die in dit bulletin wordt verwezen.