Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Flash Player

Releasedatum: 21 september 2015

Laatst bijgewerkt: 23 september 2015

ID kwetsbaarheidsprobleem: APSB15-23

Prioriteit: zie onderstaande tabel

CVE-nummer: CVE-2015-5567, CVE-2015-5568, CVE-2015-5570, CVE-2015-5571, CVE-2015-5572, CVE-2015-5573, CVE-2015-5574, CVE-2015-5575, CVE-2015-5576, CVE-2015-5577, CVE-2015-5578, CVE-2015-5579, CVE-2015-5580, CVE-2015-5581, CVE-2015-5582, CVE-2015-5584, CVE-2015-5587, CVE-2015-5588, CVE-2015-6676, CVE-2015-6677, CVE-2015-6678, CVE-2015-6679, CVE-2015-6682

Platform: alle platforms

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Flash Player. Deze updates verhelpen kritieke kwetsbaarheden die ertoe kunnen leiden dat een aanvaller de controle verkrijgt over het betreffende systeem.

Van toepassing op de volgende versies

Product Van toepassing op de volgende versies Platform
Desktopruntime van Adobe Flash Player 18.0.0.232 en eerder
Windows en Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.232 en eerder Windows en Macintosh
Adobe Flash Player voor Google Chrome 18.0.0.233 en eerder Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS
Adobe Flash Player voor Microsoft Edge en Internet Explorer 11 18.0.0.232 en eerder Windows 10
Adobe Flash Player voor Internet Explorer 10 en 11 18.0.0.232 en eerder Windows 8.0 en 8.1
Adobe Flash Player voor Linux 11.2.202.508 en eerder Linux
AIR-desktopruntime 18.0.0.199 en eerder Windows en Macintosh
AIR SDK 18.0.0.199 en eerder Windows, Macintosh, Android en iOS
AIR SDK & Compiler 18.0.0.180 en eerder Windows, Macintosh, Android en iOS
AIR voor Android 18.0.0.143 en eerder Android
 • Als u wilt verifiëren welk versienummer het Adobe Flash Player-exemplaar heeft dat op uw computer is geïnstalleerd, opent u de pagina About Flash Player of klikt u met de rechtermuisknop op inhoud die in Flash Player wordt afgespeeld en selecteert u 'Informatie over Adobe (of Macromedia) Flash Player' in het menu. Als u meerdere browsers gebruikt, voert u deze controle uit voor elke browser die op uw systeem is geïnstalleerd.  
 • Als u het versienummer wilt verifiëren van het Adobe AIR-exemplaar dat op uw computer is geïnstalleerd, opent u het technische artikel van Adobe AIR voor instructies. 

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de recentste versies:

Product Bijgewerkte versies Platform Beschikbaarheid
Desktopruntime van Adobe Flash Player
19.0.0.185 Windows en Macintosh
1 Flash Player Download Center  Flash Player-distributie
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.241 Windows en Macintosh
1 Uitgebreide ondersteuning
Adobe Flash Player voor Google Chrome 19.0.0.185 Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS    1 Google Chrome-releases
Adobe Flash Player voor Microsoft Edge en Internet Explorer 11 19.0.0.185 Windows 10 1 Microsoft-beveiligingsadvies
Adobe Flash Player voor Internet Explorer 10 en 11 19.0.0.185 Windows 8.0 en 8.1
1 Microsoft-beveiligingsadvies
Adobe Flash Player voor Linux 11.2.202.521 Linux 3 Flash Player Download Center
AIR-desktopruntime 19.0.0.190 Windows en Macintosh 3 AIR Download Center
AIR SDK 19.0.0.190 Windows, Macintosh, Android en iOS 3 AIR SDK-download
AIR SDK & Compiler 19.0.0.190 Windows, Macintosh, Android en iOS 3 AIR SDK-download
AIR voor Android 19.0.0.190 Android 3 Google Play
 • Adobe raadt gebruikers van de desktopruntime van Adobe Flash Player voor Windows en Macintosh aan een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 19.0.0.185 door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan. Gebruikers kunnen ook het updatemechanisme in het product zelf gebruiken wanneer hierover een melding verschijnt [1].
 • Adobe raadt gebruikers van de Adobe Flash Player Extended Support Release (ESR; release met uitgebreide ondersteuning) aan een update uit te voeren naar versie 18.0.0.241 door naar http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html te gaan.
 • Adobe raadt gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux aan een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 11.2.202.521 door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan. 
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie van Google Chrome, die Adobe Flash Player 19.0.0.185 voor Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS bevat.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Microsoft Edge voor Windows 10, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie, die Adobe Flash Player 19.0.0.185 bevat.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Internet Explorer 10 en 11 voor Windows 8.0 en 8.1, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie, die Adobe Flash Player 19.0.0.185 bevat.
 • Adobe raadt gebruikers van de AIR-desktopruntime, AIR SDK en AIR SDK & Compiler aan een update uit voeren naar versie 19.0.0.190 door naar het AIR Download Center of het AIR Developer Center te gaan. 
 • Adobe raadt gebruikers van AIR voor Android aan een update uit te voeren naar versie 19.0.0.190 door naar de Google Play Store te gaan.
 • Ga naar de pagina Flash Player Help voor hulp bij het installeren van Flash Player.
 
[1] Gebruikers van Flash Player 11.2.x of hoger voor Windows of Flash Player 11.3.x of hoger voor Macintosh die de optie 'Adobe toestaan updates te installeren' hebben ingeschakeld, ontvangen de update automatisch. Gebruikers die de optie “Adobe toestaan updates te installeren” niet hebben ingeschakeld, kunnen de update installeren door het mechanisme voor automatische updates in het product te gebruiken wanneer hierover een melding verschijnt.

Details van kwetsbaarheid

 • Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid met betrekking tot 'object confusion' die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2015-5573). 
 • Deze updates verhelpen 'use-after-free'-kwetsbaarheden die tot code-uitvoering kunnen leiden(CVE-2015-5570, CVE-2015-5574, CVE-2015-5581, CVE-2015-5584, CVE-2015-6682). 
 • Deze updates verhelpen kwetsbaarheden voor heapbufferoverloop die tot code-uitvoering kunnen leiden (-6676, CVE-2015-, CVE-2015-6678). 
 • Deze updates verhelpen kwetsbaarheden voor geheugenbeschadiging die tot code-uitvoering kunnen leiden (CVE-2015-5575, CVE-2015-5577, CVE-2015-5578, CVE-2015-5580, CVE-2015-5582, CVE-2015-5588, CVE-2015-6677). 
 • Deze updates bevatten extra validatiecontroles waarmee schadelijke inhoud van kwetsbare JSONP-callback-API's wordt genegeerd in Flash Player (CVE-2015-5571). 
 • Deze updates verhelpen een probleem met geheugenlekkage (CVE-2015-5576). 
 • Deze updates bieden aanvullende beveiliging voor een risicobeperking die in versie is geïntroduceerd als bescherming tegen beschadiging van vectorlengten (vector length corruptions) (CVE-2015-5568). 
 • Deze updates verhelpen kwetsbaarheden voor stackbeschadiging die tot code-uitvoering kunnen leiden (CVE-2015-5567, CVE-2015-5579). 
 • Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid voor stackoverloop die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2015-5587). 
 • Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid met betrekking tot het omzeilen van de beveiliging die tot onthulling van informatie kan leiden (CVE-2015-5572). 
 • Deze updates verhelpen kwetsbaarheden die kunnen worden gebruikt om het same-origin-beleid te omzeilen en kunnen leiden tot openbaarmaking van informatie (CVE-2015-6679).

Dankbetuigingen

Adobe dankt Wen Guanxing van Venustech ADLAB, in samenwerking met het Chromium Vulnerability Rewards Program, voor het vermelden van verschillende kwetsbaarheden in Flash Player 19 bèta.  Adobe bedankt ook de volgende personen en organisaties voor het melden van de relevante problemen en voor hun samenwerking met Adobe om onze klanten te helpen beschermen: 

 • Ben Hayak (CVE-2015-5571) 
 • Jing Chen Liu van Alibaba Security Research Team (CVE-2015-5587) 
 • Malte Batram (CVE-2015-6679) 
 • Natalie Silvanovich van Google Project Zero (CVE-2015-5574) 
 • Chris Evans, Ben Hawkes en Mateusz Jurczyk van Google Project Zero (CVE-2015-5575, CVE-2015-5576, CVE-2015-5577, CVE-2015-5578, CVE-2015-5579, CVE-2015-5580, CVE-2015-5584) 
 • instructeur van Alibaba Security Threat intelligence centers (CVE-2015-5573, CVE-2015-6677) 
 • Keen Team in samenwerking met Zero Day Initiative van HP (CVE-2015-6678) 
 • bilou in samenwerking met het Zero Day Initiative van HP (CVE-2015-5570) 
 • bilou (CVE-2015-5567) 
 • James Forshaw van Google Project Zero (CVE-2015-5568) 
 • Kai Kang van Tencent's Xuanwu Lab (CVE-2015-5581) 
 • Alexey Rekish van AddReality (CVE -2015-5572) 
 • LMX van Qihoo 360 (CVE-2015-5582, CVE-2015-5588, CVE-2015-6676) 
 • Yuki Chen van Qihoo 360 Vulcan Team in samenwerking met het Chrome Rewards Program van Google (CVE-2015-6682) 

Revisies

21 september 2015: de vermelding voor CVE-2015-6682 van Chris Evans bijgewerkt naar Yuki Chen van Qihoo 360 Vulcan Team. 

23 september 2015: een dankbetuiging voor de kwetsbaarheidsonthullingen van Wen Guanxing toegevoegd, via het Chromium Vulnerability Rewards Program, tegen de Flash Player 19 bèta.