Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Flash Player

Releasedatum: 7 april 2016

Laatst bijgewerkt: 12 april 2016

ID kwetsbaarheidsprobleem: APSB16-10

Prioriteit: zie onderstaande tabel

CVE-nummer: CVE-2016-1006, CVE-2016-1011, CVE-2016-1012, CVE-2016-1013, CVE-2016-1014, CVE-2016-1015, CVE-2016-1016, CVE-2016-1017, CVE-2016-1018, CVE-2016-1019, CVE-2016-1020, CVE-2016-1021, CVE-2016-1022, CVE-2016-1023, CVE-2016-1024, CVE-2016-1025, CVE-2016-1026, CVE-2016-1027, CVE-2016-1028, CVE-2016-1029, CVE-2016-1030, CVE-2016-1031, CVE-2016-1032, CVE-2016-1033

Platform: Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Flash Player voor Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS.  Deze updates verhelpen kritieke kwetsbaarheden die ertoe kunnen leiden dat een aanvaller de controle verkrijgt over het betreffende systeem.  

Adobe is op de hoogte van meldingen dat CVE-2016-1019 actief wordt gebruikt voor aanvallen op systemen met Windows 10 en lager met Flash Player versie 20.0.0.306 en lager.  Raadpleeg APSA16-01 voor meer informatie. 

Van toepassing op de volgende versies

Product Van toepassing op de volgende versies Platform
Desktopruntime van Adobe Flash Player 21.0.0.197 en eerder
Windows en Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.333 en eerder Windows en Macintosh
Adobe Flash Player voor Google Chrome 21.0.0.197 en eerder Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS
Adobe Flash Player voor Microsoft Edge en Internet Explorer 11 21.0.0.197 en eerder Windows 10
Adobe Flash Player voor Internet Explorer 11 21.0.0.197 en eerder Windows 8.1
Adobe Flash Player voor Linux 11.2.202.577 en eerder Linux
AIR-desktopruntime 21.0.0.176 en eerder Windows en Macintosh
AIR SDK 21.0.0.176 en eerder Windows, Macintosh, Android en iOS
AIR SDK & Compiler 21.0.0.176 en eerder Windows, Macintosh, Android en iOS
 • Als u wilt verifiëren welk versienummer het Adobe Flash Player-exemplaar heeft dat op uw computer is geïnstalleerd, opent u de pagina About Flash Player of klikt u met de rechtermuisknop op inhoud die in Flash Player wordt afgespeeld en selecteert u 'Informatie over Adobe (of Macromedia) Flash Player' in het menu. Als u meerdere browsers gebruikt, voert u deze controle uit voor elke browser die op uw systeem is geïnstalleerd.  
 • Als u het versienummer wilt verifiëren van het Adobe AIR-exemplaar dat op uw computer is geïnstalleerd, volgt u de instructies in het technische artikel voor Adobe AIR.

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de recentste versies:

Product Bijgewerkte versies Platform Prioriteitsbeoordeling Beschikbaarheid
Desktopruntime van Adobe Flash Player
21.0.0.213 Windows en Macintosh
1

Flash Player Download Center

Distributie Flash Player

Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.343 Windows en Macintosh
1 Uitgebreide ondersteuning
Adobe Flash Player voor Google Chrome 21.0.0.213 Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS    1 Google Chrome-releases
Adobe Flash Player voor Microsoft Edge en Internet Explorer 11 21.0.0.213 Windows 10 1 Microsoft-beveiligingsadvies
Adobe Flash Player voor Internet Explorer 11 21.0.0.213 Windows 8.1
1 Microsoft-beveiligingsadvies
Adobe Flash Player voor Linux 11.2.202.616 Linux 3 Flash Player Download Center
AIR-desktopruntime 21.0.0.198 Windows en Macintosh 3 AIR Download Center
AIR SDK 21.0.0.198 Windows, Macintosh, Android en iOS 3 AIR SDK-download
AIR SDK & Compiler 21.0.0.198 Windows, Macintosh, Android en iOS 3 AIR SDK-download
 • Adobe adviseert gebruikers van Adobe Flash Player Desktop Runtime voor Windows en Macintosh een update uit te voeren naar 21.0.0.213 via het mechanisme voor updates in het product wanneer ze daarom worden gevraagd[1], of door het Adobe Flash Player Download te bezoeken.
 • Adobe raadt gebruikers van de Adobe Flash Player Extended Support Release (ESR; release met uitgebreide ondersteuning) aan een update uit te voeren naar versie 18.0.0.343 door naar http://helpx.adobe.com/nl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html te gaan.
 • Adobe raadt gebruikers van Adobe Flash Player voor Linux aan een update uit te voeren naar Adobe Flash Player 11.2.202.616 door naar het Adobe Flash Player Download Center te gaan.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Google Chrome, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie van Google Chrome, die Adobe Flash Player 21.0.0.213 voor Windows, Macintosh, Linux en Chrome OS bevat.
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Microsoft Edge en Internet Explorer voor Windows 10, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie, die Adobe Flash Player 21.0.0.213 bevat. 
 • De versie van Adobe Flash Player die wordt geïnstalleerd met Internet Explorer voor Windows 8.1, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie, die Adobe Flash Player 21.0.0.213 bevat.
 • Adobe raadt gebruikers van de AIR-desktopruntime, AIR SDK en AIR SDK & Compiler aan een update uit voeren naar versie 21.0.0.198 door naar het AIR Download Center of het AIR Developer Center te gaan.
 • Ga naar de pagina Flash Player Help voor hulp bij het installeren van Flash Player.

 

[1] Gebruikers van Flash Player 11.2.x of hoger voor Windows of Flash Player 11.3.x of hoger voor Macintosh die de optie 'Adobe toestaan updates te installeren' hebben ingeschakeld, ontvangen de update automatisch. Gebruikers die de optie “Adobe toestaan updates te installeren” niet hebben ingeschakeld, kunnen de update installeren door het mechanisme voor automatische updates in het product te gebruiken wanneer hierover een melding verschijnt.

Details van kwetsbaarheid

 • Deze updates bieden een verbeterde oplossing tegen JIT spraying-aanvallen die kunnen worden gebruikt om oplossingen voor willekeurige toewijzing van geheugengebruik (memory layout randomization) te omzeilen (CVE-2016-1006).
 • Deze updates verhelpen kwetsbaarheden voor niet-compatibele typen die tot code-uitvoering kunnen leiden (CVE-2016-1015, CVE-2016-1019).
 • Deze updates verhelpen 'use-after-free'-kwetsbaarheden die tot code-uitvoering kunnen leiden (CVE-2016-1011, CVE-2016-1013, CVE-2016-1016, CVE-2016-1017, CVE-2016-1031).
 • Deze updates verhelpen kwetsbaarheden voor geheugenbeschadiging die tot code-uitvoering kunnen leiden (CVE-2016-1012, CVE-2016-1020, CVE-2016-1021, CVE-2016-1022, CVE-2016-1023, CVE-2016-1024, CVE-2016-1025, CVE-2016-1026, CVE-2016-1027, CVE-2016-1028, CVE-2016-1029, CVE-2016-1032, CVE-2016-1033).
 • Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid voor stackoverloop die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2016-1018).
 • Deze updates lossen een kwetsbaarheid op met betrekking tot het omzeilen van de beveiliging (CVE-2016-1030).
 • Deze updates verhelpen een kwetsbaarheid in het zoekpad van directory's dat wordt om bronnen te zoeken die tot code-uitvoering kunnen leiden (CVE -2016-1014).

Dankbetuigingen

 • Yuki Chen van het Qihoo 360 Vulcan Team in samenwerking met ZDI van Trend Micro (CVE-2016-1015, CVE-2016-1016, CVE-2016-1017)
 • Tencent PC Manager in samenwerking met ZDI van Trend Micro (CVE-2016-1018)
 • Mateusz Jurczyk en Natalie Silvanovich van Google Project Zero (CVE-2016-1011, CVE-2016-1013)
 • willj van Tencent PC Manager (CVE-2016-1020, CVE-2016-1021, CVE-2016-1022, CVE-2016-1023, CVE-2016-1024, CVE-2016-1025, CVE-2016-1026, CVE-2016-1027, CVE-2016-1028, CVE-2016-1029, CVE-2016-1031, CVE-2016-1032, CVE-2016-1033)
 • Stefan Kanthak (CVE-2016-1014)
 • bo13oy van CloverSec Labs (CVE-2016-1012)
 • Kang Yang van Qihoo 360 (CVE-2016-1006)
 • Nicolas Joly van het beveiligingsteam van Microsoft (CVE-2016-1030)
 • Kafeine (EmergingThreats/Proofpoint) en Genwei Jiang (FireEye, Inc.), en Clement Lecigne van Google (CVE-2016-1019)

Revisies

12 april 2016: bijgewerkt om de beschikbaarheid aan te geven van AIR-updates voor de CVE's die in dit bulletin worden genoemd.