Med Photoshop kan du enkelt justere perspektivet i bilder. Denne funksjonen er nyttig for bilder med rette linjer og flate overflater, f.eks. arkitektoniske bilder og bilder av bygninger. Du kan også bruke denne funksjonen til å sette sammen objekter som har forskjellige perspektiver, i ett enkelt bilde.

Bakgrunn

Noen ganger kan et objekt se forskjellig ut på et bilde i forhold til virkeligheten. Denne forskjellen skyldes perpektivforvrengning. Bilder av det samme objektet fra forskjellige kameraavstander og -vinkler, utviser forskjellig perspektivforvrengning.

Perspektivforvrengning i bilder av samme objekt, tatt fra forskjellige avstander og vinkler

Forutsetning: Aktiver grafikkprosessoren

Photoshop krever minst 512 MB med video-RAM (VRAM) for å kjøre perspektivfordreiningsfunksjonen i 16- og 32-biters dokumenter. Se mer informasjon i Vanlige spørsmål om grafikkprosessorkort for Photoshop.

Som en forutsetning for å justere perspektiv, må du kontrollere at grafikkprosessoren er aktivert i Photoshop-innstillingene.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Ytelse.
 2. I delen Innstillinger for grafikkprosessor, velger du Bruk grafikkprosessor.
 3. Klikk Avanserte innstillinger. Påse at Bruk grafikkprosessor til å øke behandlingshastigheten er valgt.
 4. Klikk på OK.

Juster perspektiv

Definer planene

Før du justerer perspektivet, må du definere planene i arkitekturen i bildet:

 1. Åpne bildet i Photoshop.
 2. Velg Rediger > Perspektivfordreining. Se over tipset på skjermen, og lukk det.
 3. Tegn firere langs planene i arkitekturen i bildet. Når du tegner firere, bør du prøve å holde kantene parallelt med de rette linjene i arkitekturen.
Justere perspektiv i Photoshop
Tegn kantene på firerne parallelt med linjene i arkitekturen. Du kan, som vist i illustrasjonen, feste to planer sammen. Her er et sett med planer som er definert for en bygning.

Manipulere planene

 1. Bytt til modusen Fordreining fra Oppsett-modusen.
Fordreiningsmodus i Photoshop
Fordreiningsmodus

 1. Manipuler perspektivet på en av de forskjellige måtene:
 • Flytt rundt hjørnene på firkantene (punktene) etter behov. Du kan for eksempel justere perspektivet på dette bildet, slik at de to sidene på bygningen viser en forkortelse i like mål. Det resulterende perspektivet ville vært omtrent en direkte visning av bygningen fra et hjørne.
Justere perspektivet i Photoshop
Justere perspektivet slik at de to sidene på bygningen er likt forkortet

 • Skift-klikk på en individuell kant på en firkant for å rette den ut og holde den rett i løpet av videre perspektivmanipulering. En slik rettet kant er uthevet i gult i Fordreinings-modus. Du kan manipulere hjørnene i firerne (punktene) for finere kontroll mens du justerer perspektivet.
Rette en bestemt kant i Photoshop
Skift-klikk for å rette opp en individuell kant på en firkant og holde den rett i løpet av videre perspektiv manipulering. Den valgte kanten lengst til høyre i dette bildet er uthevet i gult.

Den valgte kanten er glattet ut i Photoshop
Den valgte kanten er glattet ut. I tillegg bevares utglattingen av kanten i løpet av videre perspektivmanipulering.

Merk:

Skift-klikk kanten på nytt hvis du ikke ønsker å beholde utglattingen.

 • I modusen Fordreining, klikker du på følgende ikoner for automatisk perspektivjustering:

        Utjevn automatisk i nærheten av vannrette linjer

Utjevn vannrett i Photoshop
Utjevn vannrett

        Glatt ut automatisk i nærheten av loddrette linjer

Rett opp loddrett i Photoshop
Rett opp loddrett

         Rett opp automatisk både loddrett og vannrett

Rett opp vannrett og loddrett i Photoshop
Rett opp vannrett og loddrett

 1. Når du har justert perspektivet, klikker du på ikonet Utfør perspektivfordreining ().  

Hurtigtaster

Følgende hurtigtaster gjør det lettere å juster perspektiv:

Piltaster

Flytt litt på hjørnet i en firer (punkt)

H

Skjuler rutenettet når du arbeider i modusen Fordreining

L

Bytter til Oppsett-modusen

W

Bytter til modusen Fordreining

Enter-tast

I Oppsett-modus kan du trykke på Enter-tasten for å bytte hurtig til modusen Fordreining. I modusen Fordreining, utfører Enter-tasten gjeldende endringer av perspektivet.

Skift+klikk

(Fordreiningsmodus) Retter opp en individuell kant på en firkant og holder den rettet i løpet av videre perspektivmanipulering. Hvis du ikke ønsker å beholde utglattingen av kanten, Skift-klikker du den på nytt.

Skift-(dra en kant)

(Fordreiningsmodus) Begrenser formen på en plan mens den forlenges

Vanlige spørsmål

Kan jeg redigere forskjellige perspektiver i samme bilde?

Ja. Når du redigerer forskjellige perspektiver i samme bilde, kan du velge å:

 • Beholde en del av bilde med et visst perspektiv uendret, mens du justerer perspektivet på resten av bildet. Slik gjør du dette:
  1. Dra en firkant rundt delen av bildet der du ønsker å bevare perspektivet. Sørg for at denne firkanten ikke er festet til en av de andre planene som du justerer perspektiv på.
  2. Hold denne firkanten uendret mens du arbeider med de andre planene som du justerer perspektivet for.
 • Rediger deler av bildet som har forskjellige perspektiver, uavhengig av hverandre.
  1. Trekk frakoblede firkanter rundt de relevante delene av bildet.
  2. Manipuler firkantene uavhengig av hverandre.

Hvor mye video-RAM trenger jeg får kjøre funksjonen perspektivfordreining?

Photoshop krever minst 512 MB med video-RAM (VRAM) for å kjøre perspektivfordreiningsfunksjonen i 16- og 32-biters dokumenter. Hvis GPU-en har 256 MB med video-RAM, kan du bare kjøre perspektivfordreining i 8-biters dokumenter.

Skjermkortet nVidia GeForce GT 120 er for øyeblikket ikke støttet av funksjonen perspektivfordreining.

Tipsene på skjermen vises ikke mer. Hvordan kan jeg få dem tilbake?

Følg disse trinnene:

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt.
 2. Klikk Tilbakestill alle dialogbokser med advarsler, og klikk deretter OK.

Kan jeg definere forskjellige sett med planer for samme arkitektur?

Ja. Som en illustrasjon, her er to forskjellige måter å definere planer for inngangsporten til Taj Mahal:

Planer i Photoshop
En firkant dratt løst rundt arkitekturen

Ulike sett med planer i Photoshop
Et forskjellig sett med planer definert for samme arkitektur. Dette settet med planer gir finere kontroll over perspektivjusteringen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet