Photoshop tilbyr en rekke verktøy, filtre og masker som gir deg god kontroll over bildeskarphet (eller uskarphet).

Video | Gjør skarpere i Photoshop

Video | Gjør skarpere i Photoshop
Pete Collins demonstrerer forbedringer for Smart skarphet i Photoshop...
Pete Collins

Video | Selektivt fokus i Photoshop

Video | Selektivt fokus i Photoshop
Produktsjef for Photoshop, Bryan O'Neil Hughes, viser hvordan man gjør en bakgrunn uklar og får et subjekt til å skille seg ut med Gjør mindre skarpt-galleriet i Photoshop.
Bryan O'Neil Hughes

Tips for skarpere bilder

Når du gjør et bilde skarpere, forbedres kantdefinisjonen i bildet. Uavhengig av om bildene kommer fra et digitalt kamera eller en skanner, så vil de fleste bilder tjene på skarpgjøring. Graden av skarpgjøring som trengs, varierer avhengig av kvaliteten på det digitale kameraet eller skanneren. Husk at skarpgjøring ikke kan korrigere et veldig uklart bilde.

Tips for skarpere bilder:

 • Gjør bildet skarpere på et eget lag, slik at du kan gjøre det skarpere på nytt senere hvis du skal bruke et annet utdatamedium.

 • Hvis du gjør bildet skarpere på et eget lag, må du angi lagets overgangsmodus til Lysstyrke for å unngå fargeforskyvninger langs kantene.

 • Skarpgjøring øker kontrasten i bildet. Hvis du opplever at høylys eller skygger beskjæres etter skarpgjøring, bruker du lagovergangskontrollene (hvis du skarpgjør på et eget lag) til å hindre skarpgjøring i høylys og skygger. Se Angi et toneområde for overgangslag.

 • Reduser bildestøy før du gjør bildet skarpere, slik at du ikke forsterker støyen.

 • Gjør bildet skarpere flere ganger, litt om gangen. Skarpgjør den første gangen for å rette opp uskarphet som oppstod da du tok bildet (skannet det eller tok det med det digitale kameraet). Når du har korrigert fargene og endret størrelsen på bildet, gjør du det skarpere på nytt (eller en kopi av det) for å legge til riktig mengde skarphet for utdatamediet.

 • Vurder skarpgjøringen ved å sende det til det endelige utdatamediet, hvis mulig. Mengden skarphet som trengs, varierer fra et utdatamedium til et annet.

Bruk Uskarp maske-filteret (USM) eller Smart skarphet-filteret for bedre kontroll når du gjør bildene skarpere. Selv om Photoshop også har filteralternativene Gjør skarpere, Gjør markering skarpere og Gjør enda skarpere, er disse filtrene automatiske og inneholder ikke kontroller og alternativer.

Du kan gjøre hele bildet skarpere eller bare en del ved å bruke en markering eller maske. Siden Uskarp maske- og Smart skarphet-filtrene bare kan brukes på ett lag om gangen, kan det hende du må slå sammen lagene for å gjøre alle bildelag skarpere i en flerlagsfil.

Merk:

Navnet Uskarp maske kommer fra en mørkeromsteknikk som brukes i tradisjonell filmbasert fotografering. Filteret gjør bilder skarpere i stedet for det motsatte.

Gjøre skarpere ved hjelp av Smart skarphet

Smart skarphet-filteret har kontroller for skarphet som ikke er tilgjengelige med Uskarp maske-filteret. Du kan angi skarphetsalgoritmen eller styre mengden skarphet som brukes i områder med skygge og høylys.

Dialogboksen Smart skarphet i Photoshop
(Photoshop) Dialogboksen Smart skarphet
 1. Angi zoomenivået for dokumentvinduet til 100 % for å få en nøyaktig visning av skarpheten.
 2. Velg Filter > Gjør skarpere > Smart skarphet.

 3. Angi kontrollene i kategoriene for Gjør skarpere:

  Mengde

  Angir mengden skarphet. En høy verdi øker kontrasten mellom kantbildepunkter, noe som gir et utseende med større skarphet.

  Radius

  Bestemmer antall bildepunkter som omgir kantbildepunktene som påvirkes av skarpgjøringen. Jo større radiusverdien er, jo bredere er kanteffekten, og jo tydeligere blir skarpheten.

  Reduser støy

  (Kun Photoshop ) Reduser uønsket støy samtidig som viktige kanter forblir upåvirket.

  Fjern

  Angir skarpgjøringsalgoritmen som brukes til å gjøre bildet skarpere.

  • Variabelt uskarpt er metoden som brukes av Uskarp maske-filteret.
  • Objektivuskarphet finner kantene og detaljene i et bilde, og det gir finere skarpgjøring av detaljer og reduserer skarpgjøringsglorier.
  • Bevegelsesuskarphet forsøker å redusere effekten av uskarphet på grunn av kamera- eller motivbevegelse. Angi Vinkel-kontrollen hvis du velger Bevegelsesuskarphet.

  Vinkel

  Angir bevegelsesretningen for alternativet Bevegelsesuskarphet for Fjern-kontrollen.

  Mer nøyaktig

  (kun CS6) Behandler filen langsomt for en mer nøyaktig fjerning av uskarphet.

 4. Juster skarpgjøring av mørke og lyse områder ved hjelp av kategoriene Skygge og Høylys. (Klikk Avansert-knappen for å vise kategoriene.) Hvis de mørke eller lyse skarpgjøringsgloriene er for sterkt synlige, kan du redusere dem med disse kontrollene, som bare er tilgjengelige for bilder med 8 eller 16 biter per kanal:

  Uttoningsmengde

  Justerer mengden skarpgjøring i høylys og skygger.

  Tonebredde

  Kontrollerer toneområdet i skyggene eller høylyset som er redigert. Flytt skyvekontrollen mot venstre eller høyre for å redusere eller øke verdien for Tonebredde. Lave verdier begrenser justeringene til bare de mørke delene av skyggekorrigeringen og bare til de lysere delene av høylyskorrigeringen.

  Radius

  Styrer størrelsen på området rundt hvert bildepunkt som brukes til å bestemme om et bildepunkt er i skygge eller høylys. Hvis du flytter skyvekontrollen til venstre, angis et mindre område, og hvis du flytter den til høyre, angis et større område.

 5. Klikk OK.

Gjøre skarpere med Uskarp maske

Uskarp maske gjør et bilde skarpere ved å øke kontrasten langs kantene i bildet. Uskarp maske finner ikke kanter i et bilde. I stedet oppdages bildepunkter som avviker i verdi fra omkringliggende bildepunkter med en angitt terskel. Deretter økes kontrasten for nærliggende bildepunkter med mengden du angir. De lyse bildepunktene blir derfor enda lysere, og de mørke bildepunktene blir enda mørkere for nærliggende bildepunkter.

I tillegg angir du radiusen til området som hvert bildepunkt sammenlignes med. Jo større radius, jo større er kanteffektene.

Uskarp maske i Photoshop
Opprinnelig bilde og Uskarp maske i bruk

Graden av skarpgjøring som brukes på et bilde, avhenger ofte fra bruker til bruker. Husk imidlertid at for stor skarpgjøring av bilder gir en glorieeffekt rundt kantene.

Uskarp maske i Photoshop
For stor skarpgjøring av bilder gir en glorieeffekt rundt kantene.

Effektene av Uskarp maske-filteret er mer fremtredende på skjermen enn på utskrift med høy oppløsning. Hvis du skal skrive ut sluttresultatet, kan du eksperimentere for å finne ut hvilke innstillinger som fungerer best for et bilde.

 1. (Valgfritt) Hvis bildet har flere lag, merker du laget som inneholder bildet du vil gjøre skarpere. Du kan bruke Uskarp maske på bare ett lag om gangen, selv om flere lag er koblet eller gruppert. Du kan slå sammen lagene før du bruker filtret.
 2. Velg Filter > Gjør skarpere > Uskarp maske. Kontroller at alternativet Forhåndsvisning er valgt.

  Merk:

  Klikk bildet i forhåndsvisningsvinduet og hold nede museknappen for å se hvordan bildet ser ut uten skarpgjøringen. Dra i forhåndsvisningsvinduet for å vise ulike deler av bildet, og klikk + eller – for å zoome inn eller ut.

  Selv om det er et forhåndsvisningsvindu i dialogboksen Uskarp maske, er det best å flytte dialogboksen, slik at du kan forhåndsvise effektene av filtret i dokumentvinduet.

 3. Dra glidebryteren for radius eller skriv inn en verdi for å bestemme antall bildepunkter omkring kantbildepunktene som påvirker skarpgjøringen. Jo større radiusverdien er, jo bredere er kanteffektene. Og jo bredere kanteffektene er, jo tydeligere blir skarpheten.

  Radiusverdien varierer i henhold til hovedobjektet, størrelsen på den endelige gjengivelsen og utdatametoden. En radiusverdi mellom 1 og 2 anbefales vanligvis for bilder med høy oppløsning. Ved en lavere verdi gjøres bare kantbildepunktene skarpere, mens ved en høyere verdi gjøres et bredere område med bildepunkter skarpere. Virkningen er mye mindre synlig på en utskrift enn på skjermen fordi en radius på to bildepunkter representerer et mindre område i et utskrevet bilde med høy oppløsning.

 4. Dra glidebryteren for mengde eller skriv inn en verdi for å bestemme hvor mye kontrasten i bildepunktene skal økes. En mengde mellom 150 % og 200 % anbefales vanligvis for bildeutskrifter med høy oppløsning.
 5. Dra skyvekontrollen for Terskelverdi, eller skriv inn en verdi for å angi hvor forskjellige de skarpgjorte bildepunktene må være i forhold til det omkringliggende området før de anses som kantbildepunkter og gjøres skarpere med filtret. En terskelverdi på 4 påvirker for eksempel alle bildepunkter som har toneverdier som avviker med en verdi på 4 eller mer, på en skala fra 0 til 255. Hvis tilstøtende bildepunkter har toneverdiene 128 og 129, påvirkes de ikke. Hvis du vil unngå å introdusere støy eller reduksjon av toner (for eksempel i bilder med hudfarger), bruker du en kantmaske eller forsøker å eksperimentere med Terskelverdi-verdier mellom 2 og 20. Standard Terskelverdi-verdi (0) gjør alle bildepunkter skarpere i bildet.

Merk:

Hvis bruk av Uskarp maske fører til at allerede skarpe farger ser overmettede ut, velger du Rediger > Uttoning > Uskarp maske og deretter Lysstyrke på Modus-menyen.

Gjøre selektivt skarpere

Du kan gjøre deler av bildet skarpere ved hjelp av en maske eller en markering, slik at du forhindrer at andre deler av bildet blir gjort skarpere. Du kan for eksempel bruke en kantmaske med Uskarp maske-filteret på et portrett for å gjøre øyne, munn, nese og hodeomriss skarpere, men ikke teksturen i huden.

Gjøre selektivt skarpere i Photoshop
Bruke en kantmaske for å bruke Uskarp maske bare på bestemte deler av et bilde

Gjøre en markering skarpere

 1. La bildelaget være valgt i lagpanelet, og tegn en markering.
 2. Velg Filter > Gjør skarpere > Uskarp maske. Juster alternativene, og klikk OK.

  Bare markeringen blir skarpere, mens resten av bildet forblir urørt.

Gjøre et bilde skarpere ved hjelp av en kantmaske

 1. Opprett en maske for å bruke skarpgjøring selektivt. Du kan opprette en kantmaske på flere måter. Bruk favorittmetoden, eller prøv denne:
  • Åpne kanalpanelet, og velg kanalen som viser gråtonebildet med høyest kontrast i dokumentvinduet. Dette er ofte den grønne eller røde kanalen.
  Kantmaske i Photoshop
  Velge en kanal med høyest kontrast

  • Dupliser den merkede kanalen.
  • Når du har merket den dupliserte kanalen, velger du Filter > Spesialeffekter > Finn kanter.
  • Velg Bilde > Justeringer > Inverter for å invertere bildet.
  Kanter-filteret i bruk og bildet invertert i Photoshop
  Finn kanter-filteret i bruk og bildet invertert

  • Velg Filter > Andre > Maksimum når det inverterte bildet fortsatt er merket. Angi en lav verdi for radius, og klikk OK for å gjøre kantene tykkere og bildepunktene tilfeldige.
  • Velg Filter > Støy > Middelverdi. Angi en lav verdi for radius, og klikk OK. Dette gir gjennomsnittet til de nærliggende bildepunktene.
  • Velg Bilde > Justering > Nivåer, og angi en høy verdi for det svarte punktet for å bli kvitt tilfeldige bildepunkter. Om nødvendig kan du også male med svart for å retusjere den endelige kantmasken.
  Kantmaske med svart punkt i Photoshop
  Angi en høy verdi for det svarte punktet i Nivåer for å slippe tilfeldige bildepunkter i kantmasken

  • Velg Filter > Gjør uskarpt > Variabelt uskarpt for å gjøre kantene mindre markerte.

  Merk:

  Filtrene Maksimum, Middelverdi og Variabelt uskarpt gjør kantmasken mykere, slik at skarpgjøringseffektene blandes bedre i det endelige bildet. Selv om alle tre filtrene brukes i denne prosedyren, kan du eksperimentere med å bruke bare ett eller to.

 2. Ctrl-klikk (Windows) eller Kommando-klikk (Mac OS) den dupliserte kanalen i kanalpanelet for å gjøre om kantmasken til en markering.
 3. Velg bildelaget i lagpanelet. Kontroller at markeringen fremdeles er synlig i bildet.
 4. Velg Markering > Omvendt.
 5. Velg Filter > Gjør skarpere > Uskarp maske når markeringen er aktiv i bildelaget. Angi ønskede alternativer, og klikk OK.

  Hvis du vil vise resultatet, velger du RGB-kanalen i kanalpanelet og fjerner markeringen i bildet.

  Merk:

  Du kan opprette en prosedyre som enkelt iverksetter alle trinnene i prosessen.

Legge til objektivuskarphet

Reduserer skarpheten i et bilde for å gi inntrykk av en smalere feltdybde slik at noen objekter i bildet forblir i fokus, mens andre blir uskarpe. Et enkelt utvalg kan brukes til å finne ut hvilke områder som blir uskarpe, eller du kan angi en separat alfakanal som dybdetilordning for å beskrive nøyaktig hvordan uskarpheten skal legges til.

Objektivuskarphet-filteret bruker dybdetilordning for å bestemme plasseringen til bildepunktene i et bilde. Hvis du har valgt et dybdekart, kan du også bruke trådkorsmarkøren til å angi startpunktet for en gitt uskarphet. Du kan bruke alfakanaler og lagmasker til å opprette dybdetilordninger. Svarte områder i en alfakanal behandles som om de er fremst i fotografiet, mens hvite områder behandles som om de er langt unna.

Merk:

Hvis du vil at skarpheten skal reduseres gradvis (fra ingen uskarphet nederst til mest uskarpt øverst), oppretter du en ny alfakanal og bruker en gradering slik at kanalen er hvit øverst i bildet og svart nederst. Deretter starter du Objektivuskarphet-filteret og velger alfakanalen på hurtigmenyen Kilde. Hvis du vil endre retningen for graderingen, merker du av for Inverter.

Hvordan uskarpheten vises, avhenger av hvilken irisform du velger. Antallet blader avgjør irisformen. Du kan endre bladene i en iris ved å krumme dem (gjøre dem rundere) eller rotere dem. Du kan også forstørre eller forminske forhåndsvisningen ved å klikke minusknappen eller plussknappen.

 1. Velg Filter > Gjør uskarpt > Objektivuskarphet.
 2. Velg Raskere under Forhåndsvis for å generere raskere forhåndsvisninger. Velg Mer nøyaktig hvis du vil vise den endelige versjonen av bildet. Med Mer nøyaktig tar det lengre tid å oppdatere forhåndsvisninger.

 3. Under Dybdetilordning velger du en kilde (hvis du har en) på hurtigmenyen Kilde. Dra glidebryteren for uklar brennavstand for å angi fokusdybde for bildepunktene. Hvis du for eksempel setter brennavstanden til 100, vil bildepunkter ved 1 og 255 bli helt uskarpe, mens bildepunkter nærmere 100 er mindre uskarpe. Når du klikker i forhåndsvisningsbildet, tilpasses glidebryteren den posisjonen du klikker, og fokusdybden stilles inn.
 4. Hvis du vil invertere det merkede området eller alfakanalen du bruker som kilde for dybdetilordningen, merker du av for Inverter.
 5. Velg en iris fra hurtigmenyen Form. Hvis du vil, kan du dra glidebryteren for bladkurvatur for å jevne ut iriskantene eller dra skyvekontrollen for rotasjon for å rotere den. Hvis du vil gjøre bildet mer uskarpt, drar du glidebryteren for radius.
 6. Under Spektrisk høylys drar du glidebryteren for terskelverdi for å velge en lysstyrketerskel. Alle bildepunkter som er lysere enn denne verdien, behandles som spektrisk høylys. Hvis du vil øke lysstyrken for høylys, drar du glidebryteren for lysstyrke.
 7. Hvis du vil legge til støy i et bilde, velger du Jevnt eller Variabelt. Velg Monokromatisk for å legge til støy uten at fargen påvirkes. Dra glidebryteren for mengde for å øke eller redusere støyen.

  Merk:

  Uskarphet fjerner filmkorn og støy fra originalbildet. Hvis du vil at bildet skal se mer realistisk og uretusjert ut, kan du legge tilbake noe av den fjernede støyen til bildet.

 8. Klikk OK for å bruke endringene i bildet.

Gjøre bildeområder mindre skarpe

Gjør uskarpt-verktøyet gjør harde kanter mykere eller reduserer detaljene i et bilde. Jo mer du maler over et område med verktøyet, jo mindre skarpt blir det.

 1. Velg Gjør uskarpt-verktøyet .
 2. Gjør følgende på alternativlinjen:
  • Velg en penseltupp, og angi alternativer for overgangsmodus og styrke på alternativlinjen.
  • Merk av for Fargeprøve av alle lag på alternativlinjen for å redusere skarpheten ved hjelp av data fra alle synlige lag. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, vil verktøyet kun bruke data fra det aktive laget.
 3. Dra over den delen av bildet du vil gjøre mindre skarp.

Gjøre bildeområder skarpere

Gjør skarpere-verktøyet øker kontrasten langs kantene for å øke den synlige skarpheten. Jo mer du maler over et område med verktøyet, jo skarpere blir dette området.

 1. Velg Gjør skarpere-verktøyet . (Hold nede Gjør uskarpt-verktøyet, , hvis verktøyet ikke er synlig.)
 2. Gjør følgende på alternativlinjen:
  • Velg en penseltupp, og angi alternativer for overgangsmodus og styrke.
  • Merk av for Fargeprøve av alle lag for å øke skarpheten ved hjelp av data fra alle synlige lag. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, bruker verktøyet bare data fra det aktive laget.
  • Velg Beskytt detalj for å forbedre detaljnivået og minimere bildepunktartefakter. Fjern avmerkingen for dette alternativet dersom du vil at skarphetseffektene skal være tydeligere.
 3. Dra over den delen av bildet du vil gjøre skarpere.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet