Photoshop-tegnebrett
Tegnebrett for ulike enheter på samme lerret

Hvis du er web- eller UX-designer, vil du stadig vekk designe nettsteder eller apper for flere ulike enheter. Tegnebrett bidrar til å strømlinjeforme designprosessen ved å gi deg et uendelig lerret der du kan legge ut design for ulike enheter og skjermer. Når du oppretter tegnebrett, kan du velge fra et bredt utvalg med forhåndsinnstilte størrelser, eller du kan definere en egen, tilpasset tegnebrettstørrelse.

Tegnebrett er nyttige selv om du normalt designer for bare én skjermstørrelse. Mens du for eksempel designer et nettsted, kan du bruke tegnebrett til å vise design for ulike sider side-ved-side og i kontekst. 

Merk:

Tegnebrett er optimalisert for RGB-fargemodus og avansert GPU-tegnemodus.

Hva er så et tegnebrett?

Et tegnebrett kan ses som en spesiell type laggruppe. På et tegnebrett blir innholdet i alle utlagte elementer kløpet fast langs kantene. Hierarkiet av elementer på et tegnebrett vises i Lag-panelet, sammen med lag og laggrupper. Tegnebrett kan inneholde lag og laggrupper, men ikke andre tegnebrett.

Visuelt sett fungerer tegnebrett som individuelle lerreter innenfor et dokument. Alle lagene i dokumentet som ikke finnes på et tegnebrett, grupperes øverst i Lag-panelet og blir ikke kløpet til noe tegnebrett.

Tegnebrett-innstillinger

Hvis du vil tilpasse utseendet til tegnebrett, velger du Innstillinger > Grensesnitt > Utseende > Tegnebrett. Du har mulighet til å velge maskefarge for tegnebrett og vise eller skjule kanter for tegnebrett.

Tegnebrettinnstillinger i Photoshop

Opprette et tegnebrettdokument

 1. I Photoshop velger du Fil > Nytt.
 2. I dialogboksen Nytt skriver du inn et navn for dokumentet. For eksempel iPhone-nettsted.
 3. Fra Dokumenttype-lokalmenyen velger du så Tegnebrett.
 4. Velg ett av de 35+ forhåndsinnstillingene for Tegnebrettstørrelse.
Tegnebrettstørrelser i Photoshop
Bredt utvalg av forhåndsinnstillinger for tegnebrettstørrelse

 1. Begynn med å legge til designelementer på tegnebrettet. Du kan legge til smarte objekter, lag, laggrupper o.l. på tegnebrettet.

Konvertere et eksisterende dokument til et tegnebrettdokument

Hvis du har et standard Photoshop-dokument, kan du raskt konvertere det til et tegnebrettdokument.

 1. Velg en eller flere laggrupper eller lag i dokumentet.
 2. Høyreklikk utvalget, og velg deretter Tegnebrett fra lag eller Tegnebrett fra gruppe.

Legge til tegnebrett i gjeldende dokument

 1. Klikk ikonet  i verktøypanelet for å velge tegnebrettverktøyet.
 1. Tegn tegnebrettet på lerretet.
 2. Endre størrelse på tegnebrettet om nødvendig. Fra alternativlinjen for verktøyet velger du en forhåndsinnstilt størrelse fra hurtigmenyen Størrelse. Du kan også gi tegnebrettet en egendefinert størrelse.
Endre størrelse på tegnebrettet i Photoshop
Endre størrelse på tegnebrettet

 1. Gi nytt navn til tegnebrettet. Gjør følgende:
  1. Mens tegnebrettet er markert velger du Lag > Gi tegnebrettet nytt navn
  2. Skriv inn et nytt navn for tegnebrettet, og trykk på returtasten.
 2. Begynn med å legge til designelementer på tegnebrettet. Du kan legge til smarte objekter, lag, laggrupper o.l. på tegnebrettet.

Legge til nye tegnebrett i et dokument raskt

Du kan legge til tegnebrett i dokumentet ved å klikke +-ikonene som vises sammen med tegnebrett som er i dokumentet. Disse +-ikonene vises der lerretet kan huse flere tegnebrett. For å duplisere et tegnebrett sammen med innholdet, holder du Tilvalg-/Alt-tasten inne mens du klikker et plussikon (+).  

 1. Velg et tegnebrett. 
 2. Klikk et +-ikon ved siden av tegnebrettet. Photoshop legger til et tegnebrett i dokumentet i retningen av +-ikonet.
Legg til tegnebrett med pluss-ikoner i Photoshop
Legg til tegnebrett med pluss-ikoner

Merk:

Hvis du vil duplisere tegnebrettet som er valgt sammen med innholdet, holder du Tilvalg-/Alt-tasten inne mens du klikker et plussikon (+). Det nye tegnebrettet legges til i retning av +-ikonet du klikket.

Arbeide med tegnebrett

Angi bakgrunn for tegnebrettet

I egenskapspanelet (Vindu > Egenskaper) for tegnebrettet angir du ønsket verdi for Bakgrunnsfarge for tegnebrett-feltet. Du kan også angi bakgrunnen for tegnebrettet som gjennomsiktig.

Angi bakgrunn for tegnebrettet

Flytte elementer mellom tegnebrett

Dra ganske enkelt elementer fra ett tegnebrett til et annet på lerretet. Når du flytter et element mellom tegnebrett, prøver Photoshop å plassere det på samme posisjon i forhold til linjalposisjonen som finnes i det øverste venstre hjørnet av tegnebrettene.

Når du legger til / flytter et element til et tegnebrett, flyttes det nye elementet til toppen av Lag-panelets Z-rekkefølge for det tegnebrettet.

Du kan også gruppere lag/elementer som ikke er tatt med i noen tegnebrett, med eksisterende tegnebrett. Dra ganske enkelt elementet på lerretet til ønsket tegnebrett. Du kan også flytte det inn i ønsket tegnebrett i Lag-panelet.

Duplisere lag eller laggrupper

Når du dupliserer et lag eller en gruppe i et dokument som inneholder tegnebrett, kan du velge hvilket tegnebrett du vil plassere det kopierte laget i.

Duplisere lag: Velg hvilket tegnebrett du vil plassere det kopierte laget i

Flytt

Mens tegnebrett- eller flytteverktøyet er valgt, klikker du på etiketten til et tegnebrett for å velge det. Så flytter du det til ønsket posisjon på lerretet.

Endre størrelse

Mens tegnebrett- eller flytteverktøyet er valgt, klikker du på etiketten til et tegnebrett for å velge det. Nå kan du velge en ny forhåndsinnstilt Størrelse for tegnebrettet fra alternativlinjen for verktøyet.

Hvis du vil gi tegnebrettet en tilpasset størrelse, kan du enkelt trekke i håndtakene.

Rutenett

Velg et tegnebrett, og velg Vis > Vis > Rutenett for å vise rutenett i tegnebrettet.

Hjelpelinjer

Velg et tegnebrett, og dra hjelpelinjene fra linjalen til lerretet. Disse hjelpelinjene flyttes nå sammen med tegnebrettet. Du kan også duplisere et tegnebrett med de tilordnede hjelpelinjene for å tilordne identiske hjelpelinjer til det dupliserte tegnebrettet. Alternativt kan du velge Vis > Nytt hjelpelinjeoppsett til å finne ønsket tegnebrett. Hvis du vil angi alternativer for hjelpelinjesynlighet, velger du Vis > Vis.

Nytt hjelpelinjeoppsett i Photoshop
(Venstre) Nytt hjelpelinjeoppsett | (Høyre) alternativer for hjelpelinjesynlighet

Inspisere tegnebrettegenskaper

Velg et tegnebrett, og velg deretter Vindu > Egenskaper for raskt å inspisere de viktigste egenskapene. Du kan også endre størrelse på tegnebrett fra Egenskaper-panelet.

Tegnebrettegenskaper vises også på alternativlinjen for verktøy når et tegnebrett er valgt. 

Panel for tegnebrettegenskaper i Photoshop
Tegnebrettets egenskapspanel

Vis tegnebrettnavn

Du kan vise/skjule tegnebrettnavn ved å velge Vis > Vis > Tegnebrettnavn. Tegnebrettnavn blir automatisk avkortet til bredden av tegnebrettet.

Filtrere lag etter tegnebrett

I Lag-panelet velger du Tegnebrett fra hurtigmenyen Søk. Velg et tegnebrett eller hvilket som helst lag innenfor et tegnebrett. Lagpanelvisningen er nå begrenset til bare det valgte tegnebrettet. Hvis du vil gå tilbake den fulle lagpanelvisningen, kan du enten fjerne merkingen av alle lag eller merke noe utenfor tegnebrettet.

Forhindre autonesting inn eller ut av tegnebrett

Tilordne låsen i illustrasjonen til et tegnebrett for å forhindre autonesting inn og ut av tegnebrettet, eller til bestemte lag innenfor et tegnebrett for å forhindre autonesting av disse spesifikke lagene. Hvis du vil gå tilbake til vanlig virkemåte for autonesting, fjerner du alle låsene for autonesting fra tegnebrettene eller lagene.

Forhindre autonesting inn eller ut av tegnebrett i Photoshop

Posisjonslås for tegnebrett

Velg et tegnebrett, og tilordne posisjonslåsen. Tegnebrettet forblir nå låst i posisjonen på lerretet, men elementer kan likevel legges til, flyttes innen eller fjernes som vanlig. 

Lås posisjon i Photoshop

Endre

Dobbeltklikk tegnebrettets navn i Lag-panelet, og skriv inn et nytt navn. Du kan også bruke kommandoen Lag > Gi nytt navn til tegnebrett.

Løse opp tegnebrett

Du kan raskt løse opp tegnebrett i sine enkelte bestanddeler. Mens tegnebrettene er valgt, velger du Lag > Del opp tegnebrett. Tegnebrettene løses opp, og de enkelte bestanddelene flyttes alle et nivå opp i lagpanelet. Hvis det siste gjenværende tegnebrett i dokumentet løses opp eller gruppen løses opp, blir dokumentet et dokument uten tegnebrett.

Eksportere tegnebrett

Eksporter tegnebrett som bilderessurser

Tegnebrett kan eksporteres som JPEG-, GIF-, PNG-, PNG-8-, eller SVG-bilderessurser direkte fra Lag-panelet.

Se mer informasjon i Eksportere tegnebrett og lag.

Eksportere tegnebrett som PDF

Du kan eksportere tegnebrett som PDF-dokumenter. Følg disse trinnene:

 1. I Photoshop velger du Fil > Eksporter > Tegnebrett til PDF.
 2. I dialogboksen Tegnebrett til PDF gjør du følgende:
  • Velg målet/plasseringen der du vil lagre de genererte PDF-dokumentene.
  • Angi et filnavnprefiks for de genererte PDF-dokumentene. For eksempel Campaign_insurance.
  • Angi om du bare vil eksportere innhold fra tegnebrettene eller også innholdet i områder som overlapper med tegnebrettene.
  • Angi om du vil eksportere alle tegnebrett eller bare de valgte.
  • Angi om du også vil eksportere tegnebrettbakgrunner sammen med tegnebrettene.
  • Angi om du vil generere en enkelt PDF for alle tegnebrettene i det gjeldende dokumentet, eller generere ett PDF-dokument per tegnebrett. Hvis du velger å generere flere PDF-dokumenter, får alle disse dokumentene filnavnprefikset du anga tidligere.
  • Angi en koding for de eksporterte PDF-dokumentene: ZIP eller JPEG. Hvis du valgte JPEG, må du også angi en kvalitetsinnstilling (0–12).
  • Angi hvorvidt du vil inkludere ICC-profilen (International Color Consortium) i de eksporterte PDF-dokumentene. En ICC-profil består av data som beskriver en inn- eller utenhet for farge.
  • Angi om du også vil eksportere tegnebrettnavnene sammen med de eksporterte tegnebrettene. Du kan angi en egendefinert skrift, skriftstørrelse, skriftfarge, og farge på utvidelse av lerret mens du velger denne innstillingen.
 3. Klikk Kjør. Photoshop genererer PDF-dokumentet.

Eksportere tegnebrett som filer

Du kan eksportere tegnebrett som separate filer. Følg disse trinnene:

 1. I Photoshop velger du Fil > Eksporter > Tegnebrett til filer.
 2. I dialogboksen Tegnebrett til filer gjør du følgende:
  • Velg målet der du vil lagre de genererte filene.
  • Angi et filnavnprefiks.
  • Angi om du vil eksportere kun tegnebrettinnhold eller inkludere overlappende områder i tillegg.
  • Angi om du vil eksportere alle tegnebrett eller bare de valgte.
  • Angi om du også vil eksportere tegnebrettbakgrunner sammen med tegnebrettene.
  • Velg filtypen du vil eksportere til. Du har mulighet til å eksportere som BMP, JPEG, PDF, PSD, Targa, TIFF, PNG-8 eller PNG-24.
  • Angi eksportalternativer for filtypen du har valgt.
   • Angi om du også vil eksportere tegnebrettnavnene sammen med de eksporterte tegnebrettene. Du kan angi en egendefinert skrift, skriftstørrelse, skriftfarge, og farge på utvidelse av lerret mens du velger denne innstillingen.
 3. Klikk Kjør. Photoshop eksporterer tegnebrettene som filer i det valgte formatet.

Enhetsforhåndsvisning og følgesappen CC-forhåndsvisning

Forhåndsvise designer på målenheter i Photoshop

Ved hjelp av funksjonen Enhetsforhåndsvisning i Photoshop og følgesappen CC-forhåndsvisning kan du raskt forhåndsvise design på iOS enhetene de er ment for. CC-forhåndsvisning kobles til Photoshop gjennom en USB-port eller over Wi-Fi, og gir forhåndsvisning av designen i sanntid. Eventuelle endringer du gjør på designen blir automatisk sendt til enheten, slik at du kan forhåndsvise dem.

For dokumenter med tegnebrett forsøker Enhetsforhåndsvisning å vise deg riktig tegnebrett ved å tilpasse størrelsen og posisjonen til tegnebrettet med størrelsen på den tilkoblede iOS-enheten. Du kan også bruke navigeringslinjen for å forhåndsvise et bestemt tegnebrett på enheten eller sveipe gjennom tegnebrettene i den rekkefølgen de er oppført i panelet Lag i Photoshop.

Hvis du vil ha mer informasjon om Enhetsforhåndsvisning og CC-forhåndsvisning, kan du se:

VANLIGE SPØRSMÅL

Nei. Tegnebrett på tegnebrett støttes for øyeblikket ikke.

Du kan tenke på tegnebrett som en spesiell type laggrupper. Tegnebrett er oppført i lagpanelet i Photoshop, akkurat som lag og laggrupper.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet