Photoshop gjør det enkelt å markere områdene/bildepunktene som er i fokus, i et bilde.

Gjør følgende:

 1. Åpne bildet i Photoshop, og velg Velg > Fokusområde. I dialogboksen Fokusområde kan du foreta endringer av standardmarkeringen.
 2. Juster parameteren Fokusområde for å utvide eller avgrense markeringen. Hvis du flytter glidebryteren til 0, merkes hele bildet. Hvis du imidlertid flytter glidebryteren helt til høyre, vil kun delene av bildet som er i klarest fokus, markeres.
En fokusområdemarkering med standardalternativer i Photoshop
I bruk: En fokusområdemarkering med standardalternativer

 1. Bruk penselkontrollene for å legge til () eller fjerne () områder manuelt fra markeringen.
Legg til områder i markering i Photoshop
Legg til områder i en markering manuelt.

 1. Hvis det markerte området inneholder støy, kontrollerer du det ved å justere glidebryteren Avansert > Bildestøynivå.

Merk:

Du kan la alternativet Automatisk være valgt for Fokusområde og Bildestøynivå. Photoshop velger automatisk passende verdier for disse parametrene.

 1. Du kan når som helst velge alternativet Forhåndsvis mens du utfører endringer av fokusområdemarkeringen, for å vise det originale bildet.
Bruke alternativet for forhåndsvisning i Photoshop
Bruke alternativet for forhåndsvisning.

 1. Dersom det er nødvendig, klikker du Mykgjør kant for å myke opp kantene i markeringen.
 2. Hvis du vil finjustere kantene i markeringen, klikker du Finjuster kant. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene i dialogboksen Finjuster kant, kan du se Juster markeringskanter.
 1. Når du har justert markeringen slik du ønsker den, angir du om den finjusterte markeringen skal bli en markering eller en maske på det gjeldende laget, eller om det skal opprettes et nytt lag eller dokument. Du kan velge blant følgende alternativer for utdata:
 • Markering (standard)
 • Lagmaske
 • Nytt lag
 • Nytt lag med lagmaske
 • Nytt dokument
 • Nytt dokument med lagmaske
 1. Klikk OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet