Bruk av CSV-filer for organisering

På denne siden finner du retningslinjer for hvordan du indekserer filene dine ved hjelp av CSV-filer.

En kommadelt fil (CSV) er et regneark som gir deg mulighet til å legge ved titler, søkeord og klareringer til flere filer samtidig. CSV-filer gjør det enklere for deg å organisere filene dine, men er ikke obligatorisk. Du kan opprette en CSV-fil i Microsoft Excel eller et annet regnearkprogram og lagre den som CSV-fil.

Merk:

Hvis du befinner deg utenfor USA, og bruker Microsoft Excel til å opprette en CSV-fil, må du lagre dokumentet som CSV UTF-8. Hvis du bruker en eldre versjon av Excel og ikke finner dette alternativet, må du kanskje åpne CSV-filen i Notepad og lagre som CSV UTF-8.

CSV-krav

Start med malen vår: Last ned CSV-eksempelfilen som mal. 

Filnavn: Som navn på CSV-filen bruker du ditt eget navn og datoen for opplasting av CSV-filen. Det skal ikke være mellomrom i tittelen på CSV-filen. Hvis navnet ditt er John Doe, blir filnavnet JohnDoe_7_17_17.CSV.

Topptekst: Toppteksten for hver kolonne må stemme med toppteksten i CSV-eksempelfilen vår. Do not translate this header row.

Rader: Hver rad i CSV-filen skal representere en fil du laster opp til Adobe Stock.

Maksimalt antall rader: CSV-filen kan ha maksimalt 1000 rader.

Dokumentstørrelse: Den totale dokumentstørrelsen må være 1 MB eller mindre.

Påkrevde kolonner: Filnavn, søkeord og tittel er påkrevd. Andre kolonner er valgfrie, men vi anbefaler på det sterkeste at du ikke hopper over kategorier.

SPALTER 

FORVENTET INFORMASJON 

Filnavn 

Det nøyaktige navnet på filressursen du har lastet opp, inkludert filtypen (f.eks. Myphoto1.jpg eller My_video1.mov).

Det må inneholde færre enn 30 tegn.

Tittel 

Kort og enkel beskrivelse av filen (70 tegn eller mindre)

Titlene må være uten komma.

Søkeord 

Søkeord – atskilt med komma og sortert etter relevans (maks. 50)

Søkeordene skal ikke inneholde tekniske detaljer. Se Titler og søkeord for mer informasjon.

Kategori 

Angi tallet for kategorien du føler beskriver filen best. Du kan lese mer om kategorier under Velg riktig kategori

Versjoner 

Bruk det nøyaktige navnet på modell- eller eiendomsklareringen du lastet opp til portalen for bidragsytere. Filnavnet må være kortere enn 30 tegn.

Hvis det finnes flere versjoner med samme navn, brukes den nyeste versjonen. 

Alle klareringer må være i JPEG-format.

Du kan velge CSV under fanen Opplasting

For å laste opp CSV-filen går du til Opplastede filer  > Ny og klikker på Last opp CSV.

Klikk for å søke etter CSV-filen din

Klikk på Velg en CSV-fil, og bla for å velge CSV-filen din. På neste trinn kan du velge knappen Last opp. Hvis filnavnene er riktige, vil systemet knytte alle metadataene (titler, kategorier og søkeord) til filene dine.

Du kan fortsette å oppdatere samme CSV-fil og laste den opp – til maksimalt 1000 rader.

Merk:

Vi godtar ikke XLS eller andre filtyper. Send inn en CSV-fil for en hel gruppe med opplastinger.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din