Du tjener penger hver gang innholdet ditt lisensieres på Adobe Stock eller Fotolia. På denne siden finner du mer informasjon om hvordan du ber om en utbetaling.

Oversikt over royalties

Royaltysatsen for bilder, illustrasjoner og vektorinnhold lisensiert på Adobe Stock er 33 % av beløpet som kunden betaler for innholdet. For videoer er royaltysatsen 35 % av kjøpsprisen. Prisen avhenger av kundens abonnementsplan og typen innhold som lisensieres. For betaling for nedlastinger som gjøres under en abonnementsplan, gjelder en minimumsgaranti som kan erstatte royaltyberegningen. Vi lisensierer også innhold via tilpassede avtaler som ikke er ført opp i royaltytabellen. Betaling i henhold til tilpassede avtaler er alltid basert på en royalty på 33 % for bilder, illustrasjoner og vektorinnhold og 35 % for videoer. Adobe Stock og Fotolia opererer med forskjellige vilkår. Se tabellen over royalties for mer informasjon.

Be om en utbetaling

Du kan be om utbetaling via PayPal, Payoneer eller Skrill når du har tjent minst 25 USD i royalties. Før du kan sende inn din første betalingsforespørsel, må følgende kriterier være innfridd:

 • Et godkjent skatteskjema må være registrert i kontoen din.
 • Det må ha gått minst 45 dager fra første gang innholdet ditt ble solgt. Deretter kan du sende inn betalingsforespørsler hver gang du har tjent opp minst 25 USD. 
 • For å motta pengene må du ha en gyldig PayPal-, Payoneer- eller Skrill-konto. Du kan opprette en slik konto i forbindelse med betalingsforespørselen. Payoneer er foreløpig bare tilgjengelig for bidragsytere utenfor USA som mottar betaling i amerikanske dollar. Dette inkluderer bidragsytere fra Sør-Amerika, Sør-Korea, Sør-Afrika, Australia, Russland og Ukraina. Se Vanlige spørsmål om Payoneer hvis du vil vite hvordan du konfigurerer en konto. Vi kommer til å gjøre utbetaling via Payoneer tilgjengelig for resten av verden i nær fremtid.

Hvilken valuta du får betalt i, avhenger av hvilket land du opprettet kontoen din i. Valutaen bestemmes automatisk og kan ikke endres. Du får utbetalt i én av følgende valutaer: € / $ / £ / PLN / 円 / SEK. Uansett hvilket land du er bosatt i, beregnes royalties ut fra den amerikanske kjøpsprisen for filen.  

Merk:

I Japan må du ha en Premium PayPal-konto for å motta penger.

Slik ber du om en utbetaling:

 1. Du finner din totale tilgjengelige saldo oppe til høyre i portalen for bidragsytere. Når du klikker på totalbeløpet, kommer du til salgssiden.

  mat_payout_screenshotpost
 2. Hvis du har tjent minst 25 USD, vil Utbetaling-knappen være aktivert.

 3. Klikk på Utbetaling og velg PayPal, Payoneer eller Skrill.

  Getting-paid-2
 4. Angi en gyldig e-postadresse som er koblet til utbetalingskontoen din. I motsatt fall avvises konverteringen.

  Betalingene behandles i samme rekkefølge som de mottas, og er vanligvis ferdigbehandlet innen sju virkedager.

  Merk:

  Hvis du ikke laster opp et skatteskjema under delen Bidragsyterkonto i portalen for bidragsytere, blir alt innhold du selger, skattlagt med den maksimale satsen på opptil 30 %, avhengig av hvilket land du er bosatt i. Du vil dessuten ikke kunne sende inn forespørsler om utbetaling så lenge du ikke har et godkjent skatteskjema i kontoen din.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet