Dette dokumentet gir retningslinjer for når du trenger eiendomsklarering.

Merk:

Følgende er ment som informasjon, og er ikke en fullstendig liste. 

Eiendomsklarering – oversikt

Du kan bli bedt om å fylle ut en eiendomsklarering når du sender inn innhold til Adobe Stock som inneholder identifiserbare steder, bygninger eller annen eiendom – for eksempel dyr, biler eller kunst. Dette juridiske skjemaet må være signert av eieren av eiendommen (hvis privateid) eller en representant for bedriften som eier eiendommen. I eiendomsklareringen gir eieren skriftlig samtykke til at objektet kan identifiseres og brukes til det kommersielle formålet som er angitt. Uten klarering er det ikke mulig å bruke bildene til kommersielle formål.  

Eiendomstyper som kan kreve en eiendomsklarering:

 • kjente landemerker, historiske steder og moderne arkitektur
 • opphavsrettsbeskyttede arbeider som for eksempel kunst, bøker, kart og fiktive personer
 • gjenkjennelig innside eller utside av private hjem og bygninger
 • distinktive produktformer som for eksempel leker, flasker, luksusmøbler, kjøretøy og fly
 • unike dyr som for eksempel veddeløpshester, kjente kjæledyr, bestemte dyr i dyrehager
 • eiendommer med retningslinjer for fotografering, som for eksempel visse stadioner, museer, konsertlokaler, fornøyelsesparker

Hvis du vil ha mer informasjon om motiver med åndsverksrettigheter, personvernhensyn og andre fotograferingsbegrensninger, kan du se Kjente bilderestriksjoner.

Du kan laste ned en mal for eiendomsklareringer fra Bidragsyter-portalen i Adobe Stock, finne den engelske versjonen her (koblinger til andre språk er nedenfor) eller bruke det nye Adobe Sign-verktøyet i Bidragsyter-portalen. Med Adobe Sign og e-postadressen til eieren av eiendommen kan du sende en klarering direkte fra portalen, for enkel signering. Prosessen er enkel, og du trenger ikke å laste ned programvare. Du finner mer informasjon under Opplasting av modell- eller eiendomsklareringer.

Last ned vår detaljerte sjekkliste for å bekrefte at du har tatt med all nødvendig informasjon:

Last ned

Godkjente klareringsskjemaer

Modellklareringer godtas på mange språk. Vi godtar også skjemaer som er hentet fra andre kilder, så lenge de er korrekt utfylt og inneholder alle de nødvendige opplysningene som er oppgitt i sjekklisten vår. Se vår nedlastbare Sjekkliste for modellklarering ovenfor.

Inkluderte språk:

Private hjem og bygninger

Hvis du tar bilder av, filmer eller illustrerer en gjenkjennelig eiendom, trenger du sannsynligvis en eiendomsklarering. Unntaket kan være hvis bygget vises på en svært ubetydelig måte og ikke er hovedkomponenten i bildet (f.eks. ved horisontbilder av byområder med mange andre bygninger).

Her er noen eksempler: 

 • et sted med billettinngang (f.eks. en fornøyelsespark, et museum, et palass eller en eiendom) 
 • karakteristiske hjem eller deler av dem (inkludert interiør) som er lett gjenkjennelig, enten på grunn av utformingen eller eieren (f.eks. Gaudís Casa Batlló i Barcelona) 
 • privat eiendom som er gjenkjennelig som et landemerke eller foretak, og som har en sentral rolle på bildet/filmen/illustrasjonen (f.eks. Burj Al Arab i Dubai)  

Når trenger du ikke klarering?

Ikke alle eiendomsbilder krever eiendomsklarering. Hvis innholdet viser generiske hus og interiører som ikke har noen identifiserbare trekk, er du på trygg grunn. 

Generiske hus
Det er ikke nødvendig med klarering for generiske hus

Det samme gjelder for generiske gatescener eller bylandskap.

Generiske gatescener
Det er ikke nødvendig med klarering for generiske gatescener eller bylandskap

Brede bylandskap, slik som bildet under, som ikke har ett enkelt fokuspunkt, krever ikke eiendomsklarering. Hvis du derimot velger ut en bygning som hovedmotiv for bildet, må du ha klarering. 

Brede bylandskap
Det er ikke nødvendig med klarering for brede bylandskap som ikke har ett enkelt fokuspunkt

Landemerker og monumenter

Det kan være nødvendig med eiendomsklarering for bilder eller videoer av kjente bygg og landemerker. Det er som regel ikke nødvendig med eiendomsklarering for bilder/videoer av historiske monumenter som er mer enn 120 år gamle. 

Frihetsgudinnen
Det er som regel ikke nødvendig med eiendomsklarering for historiske monumenter som er mer enn 120 år gamle.

Hvis konstruksjonen er endret på noen måte, må du imidlertid ha en eiendomsklarering fra den nye arkitekten. Eiffeltårnet ble for eksempel bygd i 1889, men lysinstallasjonen ble lagt til i 1985. Det er som regel ikke nødvendig med eiendomsklarering for bilder av Eiffeltårnet som er tatt på dagtid. En klarering er derimot nødvendig for nattbilder som viser lysinstallasjonene, da fransk opphavsrettslov her tar hensyn til den kunstneriske verdien.

Eiffeltårnet på dagtid
Vær obs på unntak: Du kan fint ta bilder av Eiffeltårnet på dagtid, men med lysinstallasjonene kreves klarering.

Offentlig transport og unike steder

Du trenger spesialtillatelse fra offentlige transportsystemer for å fotografere eller filme på stedet. I likhet med andre produkter og tjenester, har de fleste t-banelinjer varemerker og opphavsrettsbeskyttelse på skilt, kart, logoer, rutetabeller, bygninger, med mer.

Alle varemerker og elementer som er beskyttet av opphavsrett, må fjernes fra bildene, videoene eller illustrasjonene før innsending.

Her er noen eksempler på bilder hvor du ikke trenger å inkludere en eiendomsklarering:

Undergrunnsbane
Det er ikke nødvendig med klarering for bilder av generiske undergrunnsbaner der skiltene er sladdet

Bilder av generiske butikkfronter og skilt som har blitt “sladdet” (dvs. gjenkjennelige navn har blitt fjernet), kan sendes inn uten klarering.

Generiske butikker og skilt
Det er ikke nødvendig med klarering for bilder av generiske skilt som har blitt sladdet eller mangler identifiserende trekk

En tommelfingerregel er at alle identifiserbare forretningseiendommer eller private eiendommer krever eiendomsklarering. Noen ganger vil det være enklere sagt enn gjort, slik som i tilfellet med New York Stock Exchange. Bare frontale bilder av NYSE er varemerkebeskyttet, så hvis du fotograferer bygget fra siden, trenger du ikke eiendomsklarering.

New York State Stock Exchange
Det er ikke nødvendig med klarering hvis du fotograferer New York State Stock Exchange fra siden.

Åndsverk

Objekter

Hvis bildet ditt inneholder en logo eller et varemerke, må du sladde (fjerne) det objektet.

En eiendomsklarering trengs vanligvis ikke dersom objektene ikke er identifiserbare og bare er deler av det generelle motivet.

Produkter og identifiserbare innpakninger kan ikke være hovedkomponenten i et bilde, og vil i enkelte tilfeller ikke kunne godtas i samlingene våre i det hele tatt. Se eksempler under Kjente bilderestriksjoner

Akseptert som et bilde av en generisk kaffekopp:

Generisk kaffekopp
Denne generiske kaffekoppen ble godtatt i samlingen.

Kunst/kulturgjenstander

For kunstverk og kulturgjenstander (også på museer) må du ha tillatelse fra kunstneren eller eiendommen der arbeidet befinner seg. Hvis du tar bilder eller filmer i et museum eller galleri, må du følge reglene som gjelder for fotograferingsbegrensninger på stedet.

Moderne kunstverk, inkludert veggmalerier og skulpturer på offentlige områder, krever en eiendomsklarering. Hvis du er kunstneren, må du ha eiendomsklarering når du sender inn bilder av kunstverket ditt.

Hvis kunstverket ikke er gjenkjennelig, behøver du ikke eiendomsklarering.

Uskarp kunst
Det er ikke nødvendig med klarering for uskarpe kunstverk

Graffiti/gatekunst

Graffiti og gatekunst kan være beskyttet av opphavsrett, noe som betyr at du trenger en klarering fra kunstneren og/eller eieren av bygget. Hvis graffitien eller gatekunsten ikke brukes som bakgrunn eller hovedelement/forgrunn i bildet, trenger du imidlertid ikke noen klarering. 

Dette krever ikke eiendomsklarering (en modellklarering er imidlertid nødvendig).

Menn med graffiti i bakgrunnen
Bare modellklareringer er nødvendig: Ettersom grafittien ikke er hovedkomponenten, krever den ikke klarering.

Tatoveringer

Tatoveringer anses som kunstverk, og du må derfor tenke over visningen av en eventuell tatovering samt innholdet i selve tatoveringen. Du trenger ikke eiendomsklarering dersom tatoveringen ikke er hovedfokuset i bildet. Det kreves imidlertid eiendomsklarering i disse tilfellene:

 • Det er et nærbilde av tatoveringen, og den er hovedfokuset.
 • Tatoveringen viser kjendiser.
 • Det som er avbildet i tatoveringen, er et beskyttet varemerke eller er beskyttet av opphavsrett (f.eks. en logo eller et tegn).

Ettersom en person kan gjenkjennes ut fra tatoveringene han/hun har, vil det være nødvendig med modellklarering når det tas bilder av en tatovert person. Dette gjelder selv om vedkommendes ansikt ikke er en del av bildet.

Hvis tatovøren er en del av bildet eller kan identifiseres i forbindelse med tatoveringskunsten sin, vil modellklarering kanskje være nødvendig også for vedkommende. 

Eiendoms- og modellklarering er nødvendig for både kunstneren og kunden.

Tatovering og kunstner
Eiendoms- og modellklarering er påkrevd for både tatovøren og kunden

Beskyttede produktutforminger

Produktutforminger er beskyttet av ulike typer opphavsrett. De inkluderer varemerker som logoer og symboler, i tillegg til utformingselementer som former, farger og andre identifiserbare egenskaper.

Du kan sende inn innhold av enkelte produkter der alle gjenkjennelige elementer er fjernet (f.eks. alle logoer på skjorter og sko er fjernet). Produktene under er imidlertid eksempler på produkter som er universalt gjenkjennelige og derfor trenger eiendomsklarering selv om logoen er tatt bort. Vær oppmerksom på at vi ikke kan godta innhold der denne typen objekter er avbildet, selv om logoen ikke vises:

 • Rubiks kube
 • Røde Kors
 • Christian Louboutin-sko med rød underside
 • Hershey's Kisses
 • Apple-enheter
 • Byggesett og figurer fra Lego og Duplo
 • Crayola-produkter
 • Louis Vuitton
 • Academy Award- eller "Oscar"-statuett
 • UPS-uniform (fordi selv uten logoer er den forsatt gjenkjennelig på den brune fargen)

Valuta

Retningslinjene for avbildning av valuta varierer fra land til land.

Adobe avviser alle bilder som inneholder reproduksjoner av valuta der mer enn 75 % av sedlene vises.

Godkjent bilde av amerikanske sedler:

dollarsedler der mindre enn 75 % synes
Maks 75 % av valutaen får synes

Dyr

Du trenger vanligvis ikke eiendomsklarering for dyr og kjæledyr, men det finnes noen unntak for kjente kjæledyr. For eksempel må du ha en eiendomsklarering for Grumpy Cat, Tyson the skateboarding bulldog eller Boo the Pomeranian. Eiendomsklarering er nødvendig også for dyr i en dyrehage.

Klarering er ikke påkrevd:

Nærbilde av en sjimpanse
Det er ikke nødvendig med klarering for denne uidentifiserbare sjimpansen

Hvis du vil ha mer informasjon om motiver med åndsverksrettigheter, personvernhensyn og andre fotograferingsbegrensninger, kan du se Kjente bilderestriksjoner.