Brukerveiledning Avbryt

Modellklareringer

 1. Brukerhåndbok for Stock-bidragsytere
 2. Gode grunner til å bidra til Adobe Stock
  1. Fordeler med å bidra
  2. Hva vi er på utkikk etter
  3. Tips til hvordan du får godkjent bidragene dine
 3. Opprette og administrere din egen konto
  1. Opprette en konto
  2. Administrere profilsiden din i Bidragsyter-portalen
  3. Navigere i kontoen
  4. Trenger du hjelp?
 4. Juridiske retningslinjer
  1. Konto- og innsendingsretningslinjer
  2. Juridisk terminologi og opphavsrett
  3. Modellklarering og beskyttelse
  4. Krav til eiendomsklarering
  5. Kjente bilderestriksjoner
  6. Bruk av innholdet ditt
  7. Rapportere mistanke om misbruk av åndsverk
 5. Krav til innhold
  1. Krav til fotografier og illustrasjoner
  2. Krav til vektorer
  3. Krav til videoer
  4. Krav til generativt AI-innhold
  5. Krav til PNG-filer med gjennomsiktighet
  6. Krav til illustrerende redaksjonelt innhold
  7. Krav til maler for bevegelsesgrafikk
  8. Krav til designmaler
  9. Premium- og 3D-samlinger
  10. Retningslinjer for mangfoldig og inkluderende innhold
 6. Klargjøre og laste opp innholdet ditt
  1. Ting du bør gjøre og ting du bør unngå når det gjelder bilder
  2. Ting du bør gjøre og ting du bør unngå når det gjelder vektorer
  3. Ting du bør gjøre og ting du bør unngå når det gjelder videoer
  4. Laste opp innhold
  5. Laste opp en modell- eller eiendomsklarering
 7. Gi en effektiv beskrivelse av innholdet ditt
  1. Titler og nøkkelord
  2. Velge riktig kategori
  3. Redigere og slette filer
  4. Bruke CSV-filer for organisering
 8. Vurderingsprosessen
  1. Selve gjennomgangen
  2. Årsaker til avvisning av innhold
  3. Kvalitetsrelaterte og tekniske problemer
  4. Lignende innhold kontra spam
 9. Betaling og skatt
  1. Få betalt
  2. Informasjon om royalty for bidragsytere
  3. Vanlige spørsmål om skatter og avgifter for bidragsytere

Lær om tillatelsene du trenger for å avbilde personer i arkivressursene dine. 

Hva er en modellklarering, og når trenger man en? 

Uansett om bildene dine inneholder profesjonelle modeller, venner, familie eller andre identifiserbare personer, må du ha deres tillatelse før du sender inn bildene til Adobe Stock. Personene på bildene dine gir deg sin tillatelse ved å signere en modellklarering. 

En modellklarering er en skriftlig avtale mellom deg og personen som er avbildet i bildet ditt. Ved å signere en modellklarering gir denne personen deg (og andre autoriserte brukere, f.eks. Adobe Stock-kunder) tillatelse til å publisere bildet eller bruke det til kommersielle formål.

Er du fortsatt usikker på om du trenger en modellklarering? Da kan du spørre deg selv: "Hadde personene i bildet mitt kjent igjen seg selv?" Hvis svaret er "Ja", trenger du en modellklarering. Husk at personer kan gjenkjennes på omtrent ethvert grunnlag, inkludert personlige trekk som for eksempel tatoveringer og fødselsmerker, i tillegg til eksterne faktorer i bildet som for eksempel andre gjenkjennelige personer, unike klær, utstyr eller sted. Derfor er det alltid lurt å ordne med en modellklarering, selv hvis det er snakk om nærbilde av en kroppsdel.  

Her er noen eksempler på innsendinger som krever modellklarering:

 • Et fotografi der man ser en T-skjorte med trykk av et ansikt, eller et portrett av en person på en vegg 

 • Illustrasjoner eller vektorkunst som baserer seg på ekte mennesker eller kroppsdeler

 • Videoer som viser mennesker som går forbi i bakgrunnen 

 • Videoer som inneholder stemmer – du trenger en modellklarering for lyden

 • Selvportretter – du må signere klareringen både som fotograf og modell 

 • Fotografier som inneholder nakenhet, selv om motivet ikke er gjenkjennelig – og ikke glem å legge ved en kopi av bilde-ID for den avbildede personen som bekrefter alderen til vedkommende 

Her er noen bilder som krever modellklareringer:

Og her er noen bilder som ikke krever modellklareringer: 

Få et modellklareringsskjema og en sjekkliste.

Du kan hente en mal for modellklarering fra Adobe Stock, men vi godtar også klareringsskjemaer fra andre kilder, så lenge de er riktig utfylt og er vesentlig like vårt eget klareringsskjema.

Klareringsskjemaet kan lastes ned enten her eller i Bidragsyter-portalen. Alternativt kan du benytte Adobe Acrobat Sign, som ber om en elektronisk signatur direkte fra portalen – det er ikke nødvendig å laste ned programvare for å bruke denne funksjonen. Finn ut mer  

Dette får du se i Bidragsyter-portalen: 

1. Du må klikke på det som stemmer for filen din, før du kan sende inn ressursen. 

2. Hvis du velger "Ja", kommer det opp et nytt vindu:

Før du laster opp klareringen, kan du laste ned den detaljerte sjekklisten for å bekrefte at du har inkludert all informasjonen vi trenger. Her er hovedkravene for modellklareringer:

 • Visuelt referansebilde av modellen – kreves hvis du bruker Acrobat Sign-funksjonen til å innhente elektroniske signaturer. 

 • Skriv alle navn med BLOKKBOKSTAVER, slik at de er enkle å lese. 

 • Navnet på fotografen må være det samme som innehaveren av Adobe Stock-kontoen.

 • Bedrifter og byråer kan sende inn innhold som er laget av forskjellige fotografer og filmskapere. 

 • Når du fotograferer eller filmer en gruppe, må du innhente navnene og signaturene til alle personene på en egen klarering. Hvis du for eksempel fotograferer eller filmer et fotballag, kan ikke treneren signere for hele gruppen.

 • Moderatorene kan ikke godta klareringer som er sydd sammen digitalt.

 • Modellklareringer må sendes inn i JPEG-format. Navnene på modellklareringene får ikke bestå av mer enn 30 tegn eller inneholde krenkende ord. Vær oppmerksom på at navnet du legger inn på modellklareringen i portalen, må bestå av minst 5 tegn.

 • Samtlige signaturer må ha lik dato. Hvis et vitne signerer klareringen, må underskriftsdatoen for vitnet og modellen stemme overens.

 • Informasjon om dato og sted for bildet/videopptaket (enkelte kunder krever denne informasjonen for å kunne bruke ressursen)

 • Det er ikke mulig å bruke én og samme klarering på flere bilder/videoopptak. Det må opprettes en ny klarering for hvert bilde/videoopptak. 

   

  Følg retningslinjene under for vitnedelen

 • Hvis modellen var under 18 år på det tidspunktet da du tok bildet, og fortsatt er under 18 år, må du innhente signatur fra vedkommendes foreldre/foresatte. Prøv å få begge foreldrene til å signere: én som forelder eller foresatt og den andre som vitne. Dette reduserer risikoen for at en av foreldrene vil forsøke å tilbakekalle samtykket gitt av den andre.

 • Hvis du selv er en forelder og fotograferer eller filmer ditt eget barn, må du skrive navnet ditt med blokkbokstaver og signere to ganger: én gang som kunstner, og én gang som forelder. 

 • Vitnet kan ikke være modellen eller fotografen. Vi krever ikke underskrift fra et vitne hvis modellen er 18 år eller eldre.

 • Acrobat Sign stiller ikke krav om vitnesignatur.

Anbefalt frivillig informasjon

Med nøyaktig demografisk informasjon øker du verdien av innholdet ditt. Selv om det ikke er obligatorisk å ta med denne typen opplysninger, er kundene opptatt av representasjon og på utkikk etter objektiv informasjon til prosjektene sine. Ha i bakhodet at folk fra hele verden kjøper på Adobe Stock, og at det derfor er svært viktig å gi mest mulig fullstendig og nøyaktig informasjon. Selv om du jobber med japanske modeller i Japan, bør du altså legge til "japansk" i modellklareringen for å skape inkludering og representasjon.

Snakk høflig med og gi modellen mulighet til å forklare hvordan vedkommende identifiserer seg selv. Tenk på at demografiske opplysninger som kjønn og etnisitet må være nøyaktige både i modellklareringene og i ressursene du tilbyr. Modellene kan gjerne drive skuespill i ressursene dine, men de bør unngå å presentere demografiske trekk som etnisitet og kulturell bakgrunn. 

Vær oppmerksom på regionale eller nasjonale lover som kan gjøre det utrygt eller ubehagelig for modellen å utlevere visse opplysninger. Informer modellen om at Adobe Stock er en global plattform, og bekreft på nytt at vedkommende samtykker til å bli tatt bilde av eller bli filmet. 

Avhengig av modellklareringen som benyttes, kan modellene opplyse om etnisitet, rase og avstamming ved å krysse av i en rute og/eller skrive i et fritekstfelt. 

Husk å ta med de demografiske opplysningene fra modellen din i nøkkelordene, slik at du øker synligheten ved søk.

Språk i modellklareringen

Adobe Stock-modellklareringen finnes oversatt til følgende språk:

 

Vi godtar også modellklareringer på følgende språk, forutsatt at de er fylt ut riktig og vesentlig like Adobe Stock-klareringsskjemaet. 

 

 • Kinesisk

 • Tsjekkisk 

 • Dansk

 • Nederlandsk 

 • Finsk

 • Norsk 

 • Svensk

 • Tyrkisk 

 • Ukrainsk

Sjekkliste for modellklarering

Husk å laste ned og fylle ut sjekklisten vår før du ferdigstiller og laster opp modellklareringen din. Du reduserer dermed risikoen for å gå glipp av noe, og bidrar samtidig til at moderatorene våre raskere kan godkjenne innholdet ditt. 

Adobe-kunstnere: Nunez Image - Stocksy | 420686038, DisobeyArt | 301125797, Rawpixel.com | 339764573, Carlos David | 452488285, Victor Torres – Stocksy| 510168616, anetlanda, Krakenimages.com, Tom Wagner | 329823628, Austockphoto | 441093973, Pansfun Images – Stocksy | 344967582 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet