Krav til videoer

En innføring i de tekniske, kvalitetsmessige og juridiske kravene for innsending av videoer til Adobe Stock.

Adobe Stock godtar videoer som er filmet med alle typer kameraer – inkludert mobilkamera – så lenge de innfrir de tekniske og juridiske kravene samt kvalitetsstandardene våre.  

Tekniske krav

Maksimal varighet: 60 sekunder

Maksimal filstørrelse: 3900 MB (3,9 GB)

Oppløsning

 • Last opp kildeinnhold med en av følgende oppløsninger:
  • 1920 x 1080
  • 2048 x 1080
  • 3840 x 2160
  • 4096 x 2160
  • 4096 x 2304
 • Last opp innhold i opprinnelig rammestørrelse. Ikke konverter ned eller opp fra den opprinnelige kameraoppløsningen med mindre kildeoppløsningen er større enn 4K.
 • Unngå stående og kvadratisk rammeformat.
 • Vi godtar videoklipp som er 1920 piksler brede opptil full DCI 4K ved 4096 pikslers bredde.
 • Standardstørrelsene er 1920x1080 (HD), 2048x1080 (2K), 3840x2160 (UHD), 4096x2160 (4K) og 4096x2304 (4K – 16x9). Vi godtar imidlertid også de fleste bredskjerm-formatforholdene, som 2,39:1, som kan resultere i lavere høydepikselantall.

Bildefrekvens

 • Ikke konverter klipp fra opprinnelig bildefrekvens med mindre du sender inn en video med sakte eller rask bevegelse.
 • Film med standard bildefrekvens: 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60

Videofilformater

 • Vi godtar ikke formatene MOV, MPG, MP4 og AVI.
 • Bruk et profesjonelt omkodingsverktøy som for eksempel Adobe Media Encoder for å bevare den opprinnelige videokvaliteten, og unngå ny komprimering så langt som mulig.

Godtatt videokomprimering (kodeker)

Anbefalt:

 • ProRes
 • H.264

Også godtatt:

 • MPEG 2
 • MPEG 4
 • Motion JPEG (MJPEG)
 • PNG
Merk:

Lær hvordan du bruker Premiere Pro-eksportinnstillingene som er beregnet på bidragsytere av Adobe Stock-videoer, ved å gå hit.

Lyd

 • Lyd som er en del av scenen (omgivelseslyd), godtas, men du kan også velge å ta den bort. 
 • Du trenger modellklarering for eventuelle stemmer som kan skjelnes tydelig. 
 • Lyden må være 48 kHz, 16 bit ukomprimert.
 • Musikk er ikke tillatt.

Skannemodus

 • Videoer med progressiv bildegjengivelse foretrekkes. 
 • Vi godtar sammenflettede videoer hvis det var slik filmopptaket ble gjort (f.eks. 1080i).
  • Hvis du behandler en sammenflettet video før innsending, må du passe på å beholde feltdominansen for å unngå artefakter (øvre felt kontra nedre felt). 
 • Fjerning av sammenfletting godtas hvis det gjøres med et profesjonelt verktøy som for eksempel Deinterlacing-verktøyene i Premiere Pro eller After Effects.
Merk:

Hvis du er usikker på hvordan du fjerner sammenfletting på riktig måte, kan du sende inn innholdet i sammenflettet format. På den måten unngår du risikoen for at det oppstår ikke-reparerbare artefakter når sammenflettingen fjernes.

Titler og søkeord

Du kan legge til tittel- og søkeordmetadata for filene dine i portalen for bidragsytere. Alternativt kan du legge til disse metadataene i Premiere Pro eller Bridge, så bevares de. Metadataene blir vist under fanen Opplastede filer i portalen for bidragsytere. Du kan gå gjennom og redigere dem før du sender inn innholdet ditt. Du kan også velge å sende inn en CSV-fil som inneholder de relevante metadataene. Se Bruk av CSV-filer for organisering hvis du ønsker mer informasjon. 

Ikke bruk varemerkebeskyttede navn (f.eks. Porsche, iPad eller Ferrari) eller kameraspesifikasjoner (f.eks. Nikon eller 4K) som søkeord eller i titler. Se Titler og søkeord for mer informasjon.

Grunnleggende juridiske aspekter

Spør deg selv om personen i videoen ville ha gjenkjent seg selv, eller om eieren av eiendommen ville ha gjenkjent eiendommen sin. Hvis svaret er "ja", kan det hende du må ha en modell- eller eiendomsklarering. Hvis det blir vist en identifiserbar eiendom, er det særlig viktig at du undersøker om objektet er beskyttet gjennom lover om personvern, varemerker eller opphavsrett. I slike tilfeller kan en eiendomsklarering være nødvendig.

Vi godtar ikke filer som inneholder logoer, varemerker, selskaps- eller merkenavn (f.eks. Apple, Nike, Gucci eller BMW). Du kan i visse tilfeller sende inn innhold der logoer, varemerker, selskaps- og merkenavn er fjernet digitalt. Delvis fjerning av varemerke eller logo er ikke en akseptabel erstatning for fullstendig fjerning av varemerker eller logoer fra innhold du sender inn. Filer som inneholder opphavsrettslig beskyttet materiale, for eksempel kunstverk, skulpturer eller arkitektur, kan ikke aksepteres hvis du ikke inkluderer eiendomsklarering fra skaperen og/eller eierne av opphavsretten. For enkelte bygninger og steder gjelder forbud mot kommersiell fotografering. Se Kjente bilderestriksjoner.

Les våre Juridiske retningslinjer for mer informasjon.

Kvalitetsstandarder

For at videoene dine skal ha kommersiell verdi må de være:

 • riktig belyst og eksponert
 • uten synlig eller hørbar støy
 • minimalt redigert
 • visuelt stabile (med mindre ustøhet er relevant for innholdet)
 • uten merkbar skjelving (såkalte "jello"-artefakter) eller flash banding

Se Vurderingsprosessen for mer informasjon om hva som anses som kvalitetsvideoer. 

Unngå spamming

Velg ut de beste opptakene, og pass på at innholdet er ulikt for hver innsending. Ikke send inn flere klipp med minimale endringer i vinkel eller dybde, eller kopier av samme opptaksmaterial der bare etterproduksjonseffektene er forskjellige. Kundene bruker sine egne kreative effekter for prosjektene sine. Hvis du sender inn flere kopier av lignende eller identisk innhold, kan modereringsgruppen oppfatte det som spam. Spamming er strengt forbudt, og kan føre til at vi blokkerer kontoen din eller avslutter den permanent.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din