Krav til designmaler

En innføring i de tekniske, kvalitetsmessige og juridiske kravene til designmaler i Adobe Stock, med kontaktinformasjon for designere som er interessert i å sende inn arbeid.

Maler er designløsninger som brukerne kan redigere og fylle med sitt eget innhold i Adobe Photoshop, Illustrator eller InDesign. Malene som sendes inn til Adobe Stock, skal være inspirerende og lærerike for nye brukere samtidig som de holder konsekvent standard for erfarne brukere.  

Merk:

Designmaler godtas foreløpig ikke gjennom portalen for bidragsytere. 

Samlingen vår av designmaler er foreløpig bare tilgjengelig etter invitasjon, og representerer en relativt liten gruppe kunstnere og byråer. Over tid kan det imidlertid hende vi åpner opp for flere bidragsytere til disse samlingene.

Eksempler på Adobe Stock-maler
Eksempler på maler

Formater som godtas                          

Formater som ikke godtas

 • Modeller
 • Visittkort
 • Brosjyrer, magasiner og forslag
 • Flygeblader og plakater
 • Invitasjoner og kort
 • CV-er
 • Brevpapir
 • Infografikk
 • Logoer og ikonsett
 • Presentasjoner
 • Sosiale medier
 • UX- og UI-sett

 • Sammenslått og ikke-redigerbar grafikk og tekst
 • Illustrasjoner
 • Skrivebordsbakgrunner/"bakgrunnsbilder"
 • Ikke-standard layoutstørrelser (se disse standardstørrelsene)

Hva som kreves i hver innsending

En ZIP-pakke som inneholder følgende tre filer: 

 • En enkelt malfil: denne må være lagret i PSDT-, AIT- eller INDT-format 
 • Miniatyrbilde: må hete Thumbnail.jpg 

    Bredde: 2048 piksler

    Høyde: 1424 piksler

 • Forhåndsvisningsbilde: må hete Preview1.jpg 

    Bredde: 2048 piksler

    Høyde: 1536–6144 piksler

 

Se retningslinjene for innsending av maler til Adobe Stock hvis du vil vite mer.

 

 

Grunnleggende retningslinjer 

Årsaker til avvisning 

Alle maler som sendes inn til Adobe Stock, går gjennom en vurderingsprosess for å sikre at innholdet oppfyller Adobes tekniske og designrelaterte kvalitetsstandarder. Årsakene til avvisningen vil bli oppgitt. Som angitt i avtalen for bidragsytere kan vi avvise eller godta innhold på hvilket som helst grunnlag. For å hjelpe deg med å lykkes som bidragsyter av maler til Adobe Stock, har vi her samlet noen eksempler på vanlige årsaker til at innhold avvises, slik at du kan unngå disse fellene: 

Årsaker til avvisning     

Hva er det?     

Løsning     

Bruk av skrifter fra andre kilder enn Adobe Fonts     

Filen inneholder skrifter som ikke kan synkroniseres fra Adobe Fonts.   

Erstatt skrifter fra andre kilder enn Adobe Fonts ved å gå til Adobe Fonts-nettstedet og søke etter stil for å finne en skrift som ligner.  

Brudd på opphavsretten (IP)     

Filen inneholder bilder, grafikk eller tekst som er i strid med retningslinjene for opphavsrett.     

Alle bilder som brukes i forhåndsvisnings-/miniatyrbilder, skal være lisensiert fra Adobe Stock, eller være heleid og sendes inn med modellklareringer.

Send inn en modellklarering eller eiendomsklarering for motivet i innholdet. Fjern eller sladd alle gjenkjennelige merkevarer, varemerker eller kjennetegn som er avbildet i innhold og i lagnavnet.

 

Ikke-generisk tekst   

Malen inneholder tekstreferanser til adresser eller annet innhold som er for likt et eksisterende navn, selskap eller sted. 

Bidragsytere bør unngå å bruke ekte navn og referanser til identifiserbare personer, selskaper og steder i malene sine. Vi anbefaler at du bruker fiktive/generiske navn for å representere enkeltpersoner, selskaper/logoer, steder osv. 

Eksempler: 

 • Navn: “John Smith”, “Jane Smith”, “Mary Doe” 
 • Selskaper: “Ditt firma”, “Din logo” 
 • Koblinger: “You@example.com”, “YourInfo@example.com”
 • Adresser: “123 gate, poststed, postnummer 45678” 
 • Plassholdertekst/-avsnitt: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...” 

Med generisk tekst viser du tydelig at tekstfeltene er plassholdere som skal erstattes av brukeren. 

Problemer knyttet til anvendelighet 

Malfilen er ufullstendig, ødelagt, uryddig eller så uklar at det går ut over anvendeligheten. 

Se sidene om applikasjons-spesifikke retningslinjer for å finne ut mer om hvordan du konfigurerer malfiltypen og sikrer at filen er velkomponert og uten tekniske svakheter: 

Størrelser som ikke er standard

Malfilene inneholder layoutstørrelser som ikke godtas av Adobe Stock.

Se i listen Standard papir- og skjermstørrelser for å få informasjon om hvilke formater vi godtar, og revider innholdet ditt slik at det oppfyller disse kravene.

Ikke unik

Malfilen er for lik andre arbeider du allerede har sendt inn.

Vi godtar maksimalt 3 svært like arbeider.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din