Bruk av innholdet ditt

Finn ut hvordan kjøpere har lov til å bruke innholdet ditt, og hvordan du melder fra ved mistanke om at opphavsretten din krenkes.

Retningslinjer for lisensiering – kjøpere 

Kjøperne må bruke innholdet i henhold til retningslinjene for lisensiering. Vanligvis brukes arkivinnhold til reklame både på nettet og på papir samt på produktemballasje, i publikasjoner, programvare eller digital design. Kundene har ikke tillatelse til å bruke innholdet til varemerker eller på en ærekrenkende eller ulovlig måte.

Adobe Stock-bilder og -illustrasjoner kan kjøpes under en Standard eller Utvidet lisens.

Videoer, 3D-bilder, maler og alle bilder i Premium-samlinger har en Forbedret lisens. Forbedrede lisenser tillater trykking i ubegrenset antall, men ressursen kan ikke brukes til å lage produkter for videresalg (f.eks. kaffekopper eller T-skjorter), med mindre kjøpet går gjennom en Adobe Stock for Enterprise-konto.

Standardlisenser

Standardlisenser gir rett til å trykke opptil 500 000 eksemplarer uten utløpsdato.

Innhold kan brukes:

 • på webområder, i blogger og nyhetsbrev og som illustrasjoner i web-bannere
 • i presseartikler og som illustrasjoner i magasiner
 • i trykt reklame (magasiner og byskjermer), kommersielle dokumenter eller emballasje
 • i lysbildefremvisninger og videoer for kringkasting og presentasjoner
 • i dekor- og designelementer, inkludert innrammede bilder til personlig bruk

Utvidede lisenser

Utvidede lisenser tillater ubegrenset antall visninger/utskrifter og muligheten til å lage produkter som for eksempel kaffekopper og T-skjorter for videresalg.

Se lisensvilkårene for Adobe Stock hvis du vil vite mer.

API-program

Vi tilbyr et API (Application Program Interface)-program som gjør det mulig for partnerne våre å vise frem og tilrettelegge for salg av innholdet ditt. Disse nettstedene viser Adobe Stock-innhold til sine kunder, for eksempel for utskrift på forskjellige produkter, som T-skjorter eller kopper. Når det blir kjøpt en lisens, behandles salget gjennom Adobe Stock-kontoen din for bidragsytere, og provisjonen utbetales til kontoen din. Hvis en annen kunde fra en API-partner ønsker å bruke det samme bildet, må det kjøpes en ny lisens.

Kreditering av deg

Kundene og Adobe Stock har rett, men ikke plikt, til å navngi deg som opphavsperson og kilde til innholdet på vanlig måte.

Slik melder du fra ved mistanke om misbruk av åndsverkene dine

Adobe respekterer andres opphavsrett ("IP"). Følgende informasjon veileder deg gjennom prosessen for å melde fra ved mistanke om krenkelse av opphavsretten din på Adobe Stock-nettstedet.

Hvis du er Adobe Stock-bidragsyter, gjør vi oppmerksom på at forholdet ditt til Adobe med hensyn til innholdet du sender til Stock, er underlagt avtalen for Adobe Stock-bidragsytere. Denne inneholder visse erklæringer og forpliktelser i forbindelse med Stock-innsendingene dine.

Før du sender inn en rapport om IP-retter knyttet til Adobe Stock-innhold "kun til redaksjonell bruk", må du være oppmerksom på at det generelt ikke kreves avtaler når denne typen innhold tilbys for ikke-kommersielle formål.  Innhold som er "kun til redaksjonell bruk", er underlagt Adobe Stocks begrensninger for redaksjonell bruk. Denne typen innhold, som kan inneholde varemerker, bedriftsnavn og personer, kan kun brukes til begrensede formål som for eksempel illustrering av redaksjonelle artikler eller andre faktiske nyhetsrapporter.

Hvis du har funnet innhold på Adobe Stock-nettstedet som du mener krenker IP-rettene dine (f.eks. opphavsrett, design- eller varemerkerettigheter, modell- eller eiendomsretter osv.), ber vi om at du sender oss en melding om krenkelse av IP. 

Du kan sende oss en melding ved enten å 1) bruke det elektroniske skjemaet eller 2) sende en e-post til copyright-stock@adobe.com .

Hvis du melder fra om en mulig krenkelse, må du ta med følgende informasjon, slik at vi kan undersøke saken nærmere.

 • Identifikasjon av innholdet du mener er krenkende og vil ha fjernet (URL eller fil-ID, slik at Adobe klarer å finne alt innholdet).
 • Tydelig informasjon om typen IP-rett du mener blir krenket:
  • Opphavsrett: URL og fil-ID eller en visuell referanse til innholdet ditt;
  • Varemerker: Varemerkeregister, -nummer og -innehaver (hvis aktuelt);
  • Design: Tydelig beskrivelse av og/eller visuelle referanser til designene dine, innbefattet eventuelle registreringsnumre (hvis aktuelt);
  • Modellretter (rett til personvern og publisitet): Grunnlaget for anmeldelsen (er du modellen? Fotografen?);
  • Privat eiendom: Identifisering av eiendomseieren og en tydelig beskrivelse av eiendommen.
 • De fullstendige kontaktopplysningene dine (navn, fysisk adresse og e-postadresse, ev. Adobe ID).
 • En erklæring om at opplysningene i meldingen er korrekte.
 • En erklæring om at du i god tro mener at det rapporterte innholdet ikke er autorisert av IP-innehaveren eller loven.
 • Din fysiske eller elektroniske underskrift.

Merk: Hvis du ikke sender inn opplysningene vi ber om ovenfor, er det ikke sikkert at rapporten din blir behandlet. Av tekniske årsaker kan vi ikke godta ZIP-filer. Hvis du ønsker å gi ytterligere dokumentasjon, bør du vurdere alternative komprimeringsløsninger.

Kontakt: Adobe Stock Copyright Agent, Adobe Inc., 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA; e-post: copyright-stock@adobe.com.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din