Finn ut mer om hvordan kjøperne har lov til å bruke innholdet ditt.

Retningslinjer for lisensiering – kjøpere 

Kjøperne må bruke innholdet i henhold til retningslinjene for lisensiering. Vanligvis brukes arkivinnhold til reklame både på nettet og på papir samt på produktemballasje, i publikasjoner, programvare eller digital design. Kundene har ikke tillatelse til å bruke innholdet til varemerker eller på en ærekrenkende eller ulovlig måte.

Adobe Stock-bilder og -illustrasjoner kan kjøpes under en Standard eller Utvidet lisens.

Videoer, 3D-bilder, maler og alle bilder i Premium-samlinger har en Forbedret lisens. Forbedrede lisenser tillater trykking i ubegrenset antall, men ressursen kan ikke brukes til å lage produkter for videresalg (f.eks. kaffekopper eller T-skjorter), med mindre kjøpet går gjennom en Adobe Stock for Enterprise-konto.

Standardlisenser

Standardlisenser gir rett til å trykke opptil 500 000 eksemplarer uten utløpsdato.

Innhold kan brukes:

 • på webområder, i blogger og nyhetsbrev og som illustrasjoner i web-bannere
 • i presseartikler og som illustrasjoner i magasiner
 • i trykt reklame (magasiner og byskjermer), kommersielle dokumenter eller emballasje
 • i lysbildefremvisninger og videoer for kringkasting og presentasjoner
 • i dekor- og designelementer, inkludert innrammede bilder til personlig bruk

Utvidede lisenser

Utvidede lisenser tillater ubegrenset antall visninger/utskrifter og muligheten til å lage produkter som for eksempel kaffekopper og T-skjorter for videresalg.

Se lisensvilkårene for Adobe Stock hvis du vil vite mer.

API-program

Vi tilbyr et API (Application Program Interface)-program som gjør det mulig for partnerne våre å vise frem og tilrettelegge for salg av innholdet ditt. Disse nettstedene viser Adobe Stock-innhold til sine kunder, for eksempel for utskrift på forskjellige produkter, som T-skjorter eller kopper. Når det blir kjøpt en lisens, behandles salget gjennom Adobe Stock-kontoen din for bidragsytere, og provisjonen utbetales til kontoen din. Hvis en annen kunde fra en API-partner ønsker å bruke det samme bildet, må det kjøpes en ny lisens.

Kreditering av deg

Kundene og Adobe Stock har rett, men ikke plikt, til å navngi deg som opphavsperson og kilde til innholdet på vanlig måte.

Slik melder du fra ved mistanke om misbruk av åndsverkene dine

I henhold til vår avtale for bidragsytere gir du oss rett til å håndheve opphavsrettighetene dine, men vi er ikke pålagt å gjøre dette.

Hvis du oppdager filer eller annet innhold fra en bidragsyter som du mener krenker opphavsretten din eller varemerket ditt, kan du melde fra til oss. Du kan sende oss et varsel eller motvarsel om brudd på Digital Millennium Copyright Act (DMCA) eller et varsel om brudd på varemerkerettigheter via dette elektroniske skjemaet

 • Ved krav knyttet til brudd på varemerkerettighetene: Gi oss tydelig informasjon om hvor det angivelig krenkende arbeidet befinner seg, fullstendig informasjon om varemerket ditt, og kontaktinformasjonen din (navn, fysisk adresse, e-postadresse og telefonnummer).
 • Anmeldelse av brudd på opphavsrett: Anmeldelsen din må innfri kravene i Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (beskrevet nedenfor). Adobe Stock-innhold fjernes kun hvis vi får en DMCA-anmeldelse som inneholder følgende:
  • En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av eneretten som angivelig krenkes.
  • Identifisering av det opphavsrettsbeskyttede verket der opphavsretten angivelig er krenket. Hvis anmeldelsen omfatter flere opphavsrettsbeskyttede verk på ett nettsted, skal det gis en liste over disse verkene på nettstedet.
  • Identifisering av materialet som angivelig krenker opphavsretten eller der opphavsretten er krenket, og som skal fjernes eller hindres tilgang til. Informasjonen må være tilstrekkelig detaljert til at Adobe Stock kan finne materialet.
  • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, telefonnummer og eventuelt e-postadresse) som gjør det mulig for Adobe Stock å kontakte deg.
  • En erklæring fra deg om at du melder fra i god tro om at det aktuelle materialet brukes på en måte som ikke er godkjent av opphavsrettseieren, vedkommendes representant eller gjeldende lov. 
  • En erklæring fra deg om at informasjonen i anmeldelsen er riktig, og at du bekrefter under ed å ha fullmakt til å handle på vegne av eieren av den eksklusive rettigheten som angivelig krenkes.
  • Brukeren som lastet opp det aktuelle materialet, kan få en kopi av anmeldelsen. 
  • For at vi skal kunne behandle kravet ditt, må du oppgi den påkrevde informasjonen ovenfor.

Kontakt: Adobe Stock Copyright Agent, Adobe, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA; e-post: copyright-stock@adobe.com; faks: (415) 723-7869. 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet