Krav til maler for bevegelsesgrafikk

Denne siden inneholder en oversikt over maler for bevegelsesgrafikk og oppgir kontaktinformasjon for potensielle bidragsytere.

Maler for bevegelsesgrafikk (MoGRTS) er nyttige for alle som jobber med video. For nybegynnere kan maler gi ferdiglaget innhold av høy kvalitet som bidrar til et godt resultat for den kreative innsatsen deres. For erfarne brukere fungerer maler for bevegelsesgrafikk som et effektivt verktøy for å spare tid, inspirere og avdekke nye arbeidsflyter. Maler viser frem de beste løsningene, slik at brukerne effektivt kan utforske alternativer og videreutvikle ferdighetene sine. Er du interessert i å bli bidragsyter for maler for bevegelsesgrafikk? Se gjennom våre fullstendige retningslinjer her, og ta kontakt med oss på motion@adobe.com med klippet du vil at vi skal vurdere. Ikke send noen maler for bevegelsesgrafikk for testing før rullen eller porteføljen din er gjennomgått.

Hvis du ønsker å se eksempler på hvordan filer konfigureres riktig for godkjenning, kan du sjekke ut disse kostnadsfrie malene for bevegelsesgrafikk. For mer inspirasjon kan du sjekke ut disse betalte malene for bevegelsesgrafikk. Kom raskt i gang med å utnytte kreativiteten din med maler for design- og bevegelsesapper.

Merk:

Bidragsytere som laster opp maler for bevegelsesgrafikk til Adobe Stock, kan ikke laste opp via portalen for bidragsytere på nåværende tidspunkt. Hvis du er interessert i å bli bidragsyter, kan du sende inn rullen eller porteføljen din for vurdering til motion@adobe.com.

Dette kan du sende inn

Titler: Animasjon og sekvenser i full størrelse, tekstoverlegg og call outs med innlednings- og avslutningsanimasjoner

Overganger: med alternativer for å endre animasjonsretning, eller flere animasjonsstiler

Bakgrunner og videooverlegg: animasjoner som kan legges i lag over og under videoen

Informasjonsgrafikk: Animasjoner som viser data, for eksempel sirkeldiagrammer, søylediagrammer, sted og mer

Sosiale medier: Animasjoner for bruk på kanaler for sosiale medier, for eksempel sluttkort til video

"Lower Thirds": Animasjoner justert til venstre, midten og høyre med én eller flere tekstkilder

Tekniske krav

Maler må bygges i After Effects CC-versjon 16 og høyere uten plugin-moduler fra tredjeparter.

Varighet: 8–60 sekunder 

Maksimal filstørrelse: 300 MB

Plugin-moduler fra tredjeparter: Ingen plugin-moduler fra tredjeparter

Komposisjonsinnstillinger

Mål: 1920 x 1080 px

Varighet: 8–60 sekunder

Varighet for overganger: For denne malkategorien kan komposisjonslengden ha en lengde på ett sekund

Bildefrekvens:mellom 23.976/24 og 59.94/60

Tittelsikkerhet: standarddesignet til bevegelsesgrafikken din må falle innenfor tittelsikkerhet

Skrifter

Vi krever at alle maler benytter Adobe Fonts. Med Adobe Fonts kan brukere få tilgang til biblioteker og synkronisere skrifter til skrivebordet. Integrasjonen av Adobe Fonts i Creative Cloud-applikasjoner eliminerer behovet for å søke etter, laste ned og installere tilleggsfiler, samtidig som det garanterer riktig lisensierte skrifter av høy kvalitet for brukere. Når du velger Adobe Fonts for malen:

 • Unngå å bruke skrifter fra Adobe Fonts Marketplace, da disse krever tilleggskjøp ved siden av Creative Cloud-abonnementer.

Uttrykk/skript

Uttrykk må universaliseres med MatchNames. Bruk Expression Universalizer 3.0 for å hindre feil og gjøre det mulig å bruke uttrykk på tvers av språk.

Uttrykksmotoren After Effects 16.0 ble oppdatert oktober 2018 til bruk av moderne JavaScript-syntaks. Bruk det innebygde Oppdater eldre uttrykk-skriptet for å sjekke og fikse syntaksen. Det vil sikre at malen din blir brukbar i fremtidige versjoner av Premiere Pro. Les mer om bruk av riktig syntaks.

Fil > Skript > Update Legacy Expressions.jsx
Hvis du vil kjøre skriptet, velger du: Fil > Skript > Update Legacy Expressions.jsx

Ressurser i maler

Som en påminnelse, erklærer og garanterer du, i henhold til din avtale for bidragsyter for Adobe Stock-maler, at du eier – eller har tilstrekkelige rettigheter til – all immateriell eiendom i innholdet som er inkludert i malfilen din, inkludert all copyright, alle varemerker, rettigheter til personvern, rettigheter knyttet til offentlighet og moralske rettigheter.

Elementer kan bare brukes hvis de er selvlagde: Bidragsyterne må eie alle rettighetene til ressursene i malene og må kunne fremvise eventuelle nødvendige lisenser og klareringer. Ikke bruk ressurser som ikke tilhører deg, for eksempel bilder som er tatt av ektefellen din eller er hentet fra nettet. Bidragsytere kan ikke bruke arkivinnhold i maler. Vi godtar heller ikke Creative Commons Zero-bilder (CC0) eller bilder som er offentlig eiendom, som en del av en mal. Dette inkluderer modifisering av et arkivbilde slik at det ikke lenger er gjenkjennelig eller bruk av arkivbilder/modifiserte arkivbilder for 3D-teksturer. NASA CC0-bilder kan brukes til kart, globuser og teksturer.

Stock-bilder kan brukes i miniatyrbildet og forhåndsvisningsvideoen, men kan IKKE inngå i malen.

Merk: Bildeutskifting/smarte objekter støttes ikke for øyeblikket, så ikke send inn designer som krever at et bilde eller en video må erstattes av brukeren som en viktig del av designet.

Vår Brukerhåndbok for juridiske retningslinjer for Stock-bidragsytere er en verdifull ressurs for mer informasjon.

Grupper

Bruk grupper for å holde Essential Graphics-panelet konsekvent og enkelt å navigere i. Når du grupperer, må du kontrollere at nomenklaturen og strukturen gir mening, dvs. gruppering via globale kontroller, tekst, elementer, etc.

Lukkede grupper
Når grupper er opprettet og organisert på riktig måte, kan de stenges for bedre organisering av EGP (Essential Graphics Panel, Panel for essensiell grafikk).

Hvis du vil ha mer informasjon om og grafikk for grupperingsfunksjonen i AE16, kan du besøke vår side for tekniske krav til maler for bevegelsesgrafikk (MoGRTS).

Fleksibel design – tid

Gi brukerne muligheten til å strekke et malklipp ut i tid i Premiere Pro med Fleksibel design – Tid. Oppsett av fleksibel tid i stedet for varighetskontroller muliggjør for en jevnere brukeropplevelse.

Responsiv design – tid
Gå til Komposisjon for å angi Responsiv design – tid (A) og lage en intro.

Tekstreferanser 

Unngå å bruke referanser til identifiserbare personer, selskaper og steder i malene, inkludert Adobes navn, logo eller produkter. Erstatt fiktive/generiske navn for å representere alle enkeltpersoner, selskaper/logoer og steder. Lorem Ipsum-tekst anbefales for de fleste plassholdertekster.

Eksempler: 

 • Navn: "Ola Nordmann", "Kari Nordmann", "Mari Hansen", "Fornavn Etternavn"
 • Selskaper: "Ditt firma", "Din logo"
 • E-poster/webområder: "Deg@eksempel.com","www.YourCompanyURL.web"
 • Telefonnumre: "555-555-5555"
 • Adresser: "123 gate, poststed, postnummer 45678"
 • Sosiale medier: "@Brukernavn"
 • Plassholdertekst/-avsnitt: "Undertekst", "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing..."

Med generisk tekst viser du tydelig at tekstfeltene er plassholdere som skal erstattes av brukeren. 

Lagre filen din

Eksport av .MOGRT-fil

Alle maler må pakkes som maler for bevegelsesgrafikk med filtypen .MOGRT. Se Opprette maler for bevegelsesgrafikk ved hjelp av Essential Graphics-panelet for mer informasjon.

 • Trim komposisjoner til animasjonslengde.
 • Skriv inn et navn for .MOGRT-filen i Essential Graphics-panelet. Navnet bør være beskrivende for malen din.
 • Flytt avspillingshodet til området i animasjonen som viser animasjonen din på best mulig måte før du eksporterer. Velg deretter Angi plakatramme i Essential Graphics-panelet.
 • Velg Eksporter Motion Graphics-mal.
 • Bekreft at filen din bruker Typekit-skrifter og grunnleggende funksjoner, ved å merke av i de to boksene (se nedenfor). Hvis filen din ikke samsvarer med dette, blir du bedt om å rette opp i filen og sende den inn på nytt.
Sørg for at begge kompatibilitetsboksene er avmerket

Vedlegg

Innsendingen din må inneholde:

 • AEP: original prosjektfil, samlet med alle ressurser
 • MOGRT: bevegelsesgrafisk malfil, maksimal filstørrelse 300 MB
 • Miniatyrbilde.jpg: miniatyrbilde for mal
 • MP4: videoforhåndsvisning
 • XLSX: metadata-dokument

 

Vurderingsprosessen

Filene evalueres ut fra følgende kriterier:

 • Juridiske standarder: Overholdelse av våre retningslinjer for IP og juridiske retningslinjer
 • Tekniske egenskaper: Er .MOGRT-filen optimalisert for enkel bruk, og følger den våre spesifikasjoner?
 • Metadata: Er titler og nøkkelord nøyaktige, og er skjemaet riktig?
 • Kommersiell verdi: Er innsendelsen din brukbar i dagens marked?
 • Estetiske egenskaper: Følger .MOGRT-filen dagens grafiske trender og fargetrender?
 • Likheter: Er innholdet for likt en annen Stock .MOGRT-fil eller noe du allerede har sendt inn?

Datadrevne maler for bevegelsesgrafikk

Datadrevne maler for bevegelsesgrafikk er infografiske maler koblet til en CSV for å fylle inn data automatisk. De er svært tekniske og gjennomgår en lengre produksjonsvurdering enn tradisjonelle maler for bevegelsesgrafikk. Hvis du er interessert i datadrevne maler for bevegelsesgrafikk, kan du kontakte motion@adobe.com for detaljert informasjon.

 

Grunnleggende juridiske aspekter 

På samme måte som for alt annet innhold som sendes til Adobe Stock, må bidragsyterne eie alle rettighetene til ressursene i malene, og kunne fremvise eventuelle nødvendige lisenser og klareringer. Ikke send inn filer som ikke tilhører deg (f.eks. bilder som ble tatt av ektefellen din), eller som inneholder objekter som ikke er dine (f.eks. innhold du har funnet på Internett).

Bidragsyterne kan ikke bruke arkivinnhold i maler de sender inn til Adobe Stock, da lisensene som arkivbildekildene tilbyr, begrenser redistribusjonen av vedkommendes bilder, videoer og annet innhold. Vi kan generelt ikke godta Creative Commons Zero (CC0)-bilder eller bilder i det offentlige domenet, da bidragsyterne må eie alle rettigheter til det aktuelle arbeidet, innbefattet eventuelle lisenser eller klareringer for personer eller eiendom som kan gjenkjennes. 

Disse kravene gjelder for alle bilder, illustrasjoner og tekster du bruker i malene dine, og er i henhold til gjeldende lovverk med hensyn til personvern, offentlighet, opphavsrett, varemerker og kjennetegn.

Unngå å bruke ekte navn og referanser til identifiserbare personer, selskaper og steder i malene. Bruk fiktive/generiske navn for å representere enkeltpersoner, selskaper/logoer, steder osv. (se “Beste praksis” ovenfor for mer informasjon).

Hvis du sender inn flere kopier av lignende eller identisk innhold, kan modereringsgruppen oppfatte det som spam. Spamming er strengt forbudt, og kan føre til at vi blokkerer eller avslutter kontoen din. 

Kontakt oss på motion@adobe.com for mer informasjon.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din