Brukerveiledning Avbryt

Kvalitetsrelaterte og tekniske problemer

 1. Brukerhåndbok for Stock-bidragsytere
 2. Gode grunner til å bidra til Adobe Stock
  1. Fordeler med å bidra
  2. Hva vi er på utkikk etter
  3. Tips til hvordan du får godkjent bidragene dine
 3. Opprette og administrere din egen konto
  1. Opprette en konto
  2. Administrere profilsiden din i Bidragsyter-portalen
  3. Navigere i kontoen
  4. Trenger du hjelp?
 4. Juridiske retningslinjer
  1. Konto- og innsendingsretningslinjer
  2. Juridisk terminologi og opphavsrett
  3. Modellklarering og beskyttelse
  4. Krav til eiendomsklarering
  5. Kjente bilderestriksjoner
  6. Bruk av innholdet ditt
  7. Rapportere mistanke om misbruk av åndsverk
 5. Krav til innhold
  1. Krav til fotografier og illustrasjoner
  2. Krav til vektorer
  3. Krav til videoer
  4. Krav til generativt AI-innhold
  5. Krav til PNG-filer med gjennomsiktighet
  6. Krav til illustrerende redaksjonelt innhold
  7. Krav til maler for bevegelsesgrafikk
  8. Krav til designmaler
  9. Premium- og 3D-samlinger
  10. Retningslinjer for mangfoldig og inkluderende innhold
 6. Klargjøre og laste opp innholdet ditt
  1. Ting du bør gjøre og ting du bør unngå når det gjelder bilder
  2. Ting du bør gjøre og ting du bør unngå når det gjelder vektorer
  3. Ting du bør gjøre og ting du bør unngå når det gjelder videoer
  4. Laste opp innhold
  5. Laste opp en modell- eller eiendomsklarering
 7. Gi en effektiv beskrivelse av innholdet ditt
  1. Titler og nøkkelord
  2. Velge riktig kategori
  3. Redigere og slette filer
  4. Bruke CSV-filer for organisering
 8. Vurderingsprosessen
  1. Selve gjennomgangen
  2. Årsaker til avvisning av innhold
  3. Kvalitetsrelaterte og tekniske problemer
  4. Lignende innhold kontra spam
 9. Betaling og skatt
  1. Få betalt
  2. Informasjon om royalty for bidragsytere
  3. Vanlige spørsmål om skatter og avgifter for bidragsytere

Innhold må være av høy kvalitet for å ha kommersiell verdi. Les mer om kvalitetsrelaterte og tekniske problemer og hvordan du unngår avvisning av innhold.

Kvalitetsoversikt

Bilder og videoer skal generelt være i fokus og godt belyste, uten tegn til artefakter. Vektorer skal være ordnede, og baner med fylte former skal være lukket. Innhold som ser flott ut i et kunstgalleri, er ikke dermed nødvendigvis ideelt egnet som arkivbilder. Før du laster opp innhold, bør du spørre deg selv hvordan det kan brukes kommersielt. Ville du ha kjøpt bildet hvis du var kunde? Hvis svaret er “ja”, tenker du over hva du ville ha brukt det til.

Nedenfor viser og forklarer vi ulike kvalitetsrelaterte problemer som evalueringsteamet kan gi direkte beskjed om.

Ute av fokus 

Inspiser alltid innholdet ditt ved 100 % før du sender det inn. 

Bevegelsesuskarphet kan brukes til å formidle hastighet og bevegelse i et bilde eller en video. Påse at hovedmotivet er skarpt og i fokus når du bruker bevegelsesuskarphet.

En grunn dybdeskarphet kan hjelpe deg med å rette fokuset dit du vil. Pass på at dybdeskarpheten er tilsiktet. Hvis du tar bilder med stor blenderåpning, bør dybdeskarpheten forbedre bildet. Pass på at dybdeskarpheten ikke fører til at viktige elementer i bildet blir uskarpe. Hvis bildet er i fokus uten å være skarpt, må du passe på at det ikke oppstår artefakter hvis du prøver å gjøre det skarpere gjennom etterbehandling.

Merk:

For å få skarpere bilder bør du bruke et kamerastativ med ett eller tre bein når det er mulig. Raskere lukkerhastighet hjelper mye. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at lukkerhastigheten kan økes ved å velge en større blenderåpning. Dette vil i sin tur øke dybdeskarpheten. Finn den rette balansen for å sikre best mulig kvalitet. Du kan også øke lukkerhastigheten ved å stille opp ISO-verdien, men hvis du stiller den for høyt, kan det gi støy eller artefakter.

Lær deg hvor grensene til kameraet går. Ikke vær redd for å jobbe tett opp mot yttergrensene, men vær forsiktig med å gå (for langt) over dem.

Artefakter

Det vanligste problemet med artefakter er overflødig støy, som fører til at bildet ser kornete ut. Artefakter skyldes ofte en høy ISO-innstilling for bilder som er tatt under svake lysforhold. Lær deg hvor grensene til kameraet går. De fleste kameraer gir mye støy med en ISO på 1600, og noen på lavere innstillinger. 

Artefakter kan skyldes inngripende etterbehandling. Husk å alltid lagre originalfilen. Hvis du blir avvist på grunn av artefakter, sammenligner du det innsendte bildet med originalen for å finne ut hvor artefaktene oppstod.  

Artefakter kan også skyldes støv på sensoren. Selv det minste støvkorn på sensoren kan forårsake prikker på bildet. Støvpartikler på sensoren kan fjernes i etterbehandling, men en enklere løsning er å holde sensoren ren. Vi anbefaler at du tar kontakt med din lokale fotobutikk for tips og råd til rengjøring av sensor.

Lysproblem

For mye lys (overeksponering) eller for lite (undereksponering) kan redusere den helhetlige bildekvaliteten betraktelig. Kontroller histogrammet, eller se på bildet på skjermen når du fotograferer, for å sikre at bildene får riktig eksponering.

Lukkerhastighet, blenderåpning og ISO er de tre store faktorene som bestemmer bildeeksponeringen. Uansett om du jobber i naturlig lys eller studiolys, bør du lære deg hvordan du justerer bildeeksponeringen for å fange motivet på en best mulig måte.

I noen tilfeller kan eksponeringen av bildet være karakteristisk for motivet du har tatt bilde av, selv om det kanskje ikke er ideelt for Stock. Når dette er fastslått av modereringsteamet, angis "Lysproblem" som årsak til avvisningen.

Bildekvalitet

Hvis vi fastslår at det er tekniske problemer med filen din, og dette ikke er spesifikt knyttet til fokus, eksponering eller artefakter, eller hvis filen ikke oppfyller de generelle kvalitetsstandardene våre, angis "Bildekvalitet" som årsak til avvisningen.  

Eksempler på tekniske problemer for fotografier og videoer

Hvitbalanse: Hvitbalansen kan være for varm eller for kald.

Merk:

Når du tar bilder i raw-formater, har du stor fleksibilitet til å justere hvitbalansen når du etterbehandler bildene dine.

Kontrast: Det kan være for mye eller for lite kontrast.

Metning: Overmetning kan gi filen et unaturlig utseende, men undermettede bilder eller bilder med spotfarger kan føre til avvisning på teknisk grunnlag.

Merk:

Prøv gjerne glidebryteren for Glød i stedet for metning i Lightroom.

Valg: Redigeringen skal gjøres forsiktig. Det krever tid, tålmodighet og nøyaktighet å skulle markere (eller maskere) objekter fra bakgrunnen. Ikke send inn bilder med objekter som er dårlig markert eller ikke ser ut som en naturlig del av motivet.

Kromatiske avvik: Dette viser til fargefrynsing rundt objekter i bildet.

Generell komposisjon: Er horisonten din rett? Har du beskåret bildet for mye? Tenk over om du vil sette av plass slik at designeren kan legge til egen tekst eller egne objekter. 

Andre eksempler på tekniske problemer for videoer, i tillegg til ovennevnte, er:

Visuell stabilitet: Alle videoklipp skal fremvise riktig kamerastøtte og bruk av bildestabilisering. Hvis ustøheten i filmingen er tilsiktet, bedømmer vi filen ut fra den kunstneriske verdien. Det går fint å stabilisere under etterbehandlingen så lenge det ikke reduserer bildekvaliteten.

Lyd: Fjern eventuell lyd som ikke kan brukes (f.eks. overmodulert eller potensielt varemerkebeskyttet lyd). Det er fullt lov å sende inn klipp uten lyd. Hvis klippet inneholder lyd av stemmer, vil en modellklarering være påkrevd for hver person som høres.

Artefakter fra rullende lukker: Det er opp til modereringsgruppen å bestemme om et klipp med mindre artefakter fra rullende lukker skal godkjennes eller ikke. Klipp med skjelving eller “jello”-artefakter avvises. Klipp med forvrengninger bedømmes ut fra hvor tydelige artefaktene er, og om de forstyrrer helheten i bildet. Klipp som inneholder “flash banding”, vil bli avvist.  

Logaritmisk gamma (logg)-opptak: Materiale som filmes med logg, skal ha en enkel fargesetting – vanlig Rec 709 LUT anbefales.

Oppsamplet opptak: Unngå å sample opp videoopptak (f.eks. fra HD til 4K). Send inn videoopptakene i originalformat eller eventuelt mindre. Film i 4K når det er mulig.  

Tekniske problemer knyttet til vektorgrafikk

Åpne baner: Alle baner med fylte former må være lukket.

Rasterbilder: Pikselbaserte bilder (JPEG-bilder) er ikke vektorer, og skal ikke integreres i vektorfiler.

Automatisk sporing: Ikke bruk automatisk sporing på komplekse bilder som for eksempel fotografier. Vektorgrafikken blir ellers for vanskelig for kunden å redigere.

Tegnebordstørrelse: For at tegnebordet skal kunne lastes opp gjennom portalen for bidragsytere må det ha minst 15 megapiksler.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?