Podręcznik użytkownika Anuluj

Nowości w programie Acrobat

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone w wersji komputerowej programu Acrobat z marca 2024 r.

Acrobat

Program Adobe Acrobat Pro wraz z usługami online jest kompleksowym rozwiązaniem PDF umożliwiającym pracę z ważnymi dokumentami na komputerach, urządzeniach mobilnych oraz w Internecie. Uaktualnij aplikację komputerową i mobilną Acrobat lub zaloguj się w serwisie internetowym Acrobat, aby uzyskać nowe funkcje i ulepszenia.

Uwaga:

Poznaj nowe funkcje dzięki aktualizacji programu Acrobat: przejdź do sekcji Pomoc > Sprawdź aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Kreator operacji w nowym programie Acrobat

Kreator operacji umożliwia tworzenie operacji i poleceń, które mają być uruchamiane w wielu dokumentach za pomocą jednego kliknięcia, oraz zarządzanie nimi.

W przypadku stosowania na plikach jednego lub więcej rutynowych poleceń można zaoszczędzić czas dzięki operacji – określonemu zestawowi poleceń z konkretnymi ustawieniami, wykonywanych w odpowiedniej kolejności w jednym kroku. Operację można zastosować dla pojedynczego dokumentu, kilku dokumentów lub całej ich kolekcji. Przed wykonaniem operacji można nawet skanować i połączyć kilka dokumentów w plik PDF.

Aby uzyskać dostęp do funkcji, wybierz Wszystkie narzędzia > Użyj zalecanych czynności.

Zalecane czynności są wyróżnione w programie Adobe Acrobat

Na pasku narzędzi Użyj zalecanych czynności możesz użyć dowolnego narzędzia zgodnie z wymaganiami.

Wyświetlany jest pasek narzędzi zalecanych czynności

Dodaj skróty lub ulubione narzędzia w Modern Acrobat

Uwaga:

Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla użytkowników na poziomie przedsiębiorstwa.

Możesz teraz dodawać skróty lub zaznaczać ulubione narzędzia w Modern Acrobat. Administrator przedsiębiorstwa może dodawać skróty lub ulubione narzędzia i tylko te narzędzia pojawią się w panelu Wszystkie narzędzia, pozostałe pojawią się w obszarze Pokaż więcej. Administratorzy przedsiębiorstwa mogą modyfikować ustawienia za pomocą kreatora Customization Wizard. 

W panelu Wszystkie narzędzia widoczne są narzędzia domyślne w domyślnej konfiguracji kreatora Customization Wizard. Użytkownicy powinni nadal móc zmieniać kolejność narzędzi. 

Administrator może wyłączyć dostosowywanie narzędzi skrótów dla istniejących użytkowników. Powinno to uniemożliwić użytkownikowi zmianę kolejności lub listy narzędzi. 

W przypadku istniejących użytkowników z ulubionymi narzędziami zmodyfikowanymi klasycznie, gdy użytkownik przełączy się na Modern Acrobat po raz pierwszy, ulubione powinny pozostać w panelu Wszystkie narzędzia w Modern Acrobat.

Ręczne synchronizowanie komentarzy do udostępnionych plików na pulpicie Acrobat

Na pulpicie Acrobat można teraz ręcznie synchronizować komentarze do udostępnionych plików. Ta funkcja usprawnia synchronizację w chmurze i zapewnia aktualność dokumentu. 

Aby zainicjować synchronizację w chmurze lub sprawdzić stan ostatniej synchronizacji, wykonaj następujące czynności:

Ustaw wskaźnik myszy nad ikoną chmury w prawym górnym rogu panelu komentarzy, aby sprawdzić swój ostatni status synchronizacji.

Ręczna synchronizacja komentarzy w Adobe Acrobat

Wybierz ikonę chmury, aby rozpocząć synchronizację, jeśli ostatni stan synchronizacji nie odzwierciedla najnowszych aktualizacji. Po zakończeniu synchronizacji w chmurze otrzymasz odpowiednio następujące statusy:

 • Nowe komentarze: pojawi się komunikat informujący o nowych komentarzach.
 • Brak nowych komentarzy: pojawi się komunikat informujący, że nie ma ostatnich komentarzy.
 • Błąd serwera: jeśli wystąpił błąd serwera i pliki nie mogą zostać synchronizowane, zostanie wyświetlony komunikat informujący o błędzie przetwarzania; spróbuj ponownie po pewnym czasie. 
 • Jeśli jesteś offline: pojawi się komunikat informujący, że jesteś offline. Połącz się z Internetem, aby zsynchronizować ten plik. 

Brak dodatkowych spacji w sekcji komentarzy

Acrobat usuwa dodatkowe spacje na początku i na końcu komentarza. Dodatkowe spacje pojawiają się czasami po dodaniu do dokumentu komentarzy. Może to wynikać ze skopiowania informacji ze spacjami lub z niezamierzonego dodania spacji podczas dodawania komentarza. Dodatkowe spacje sprawiają, że komentarze wyglądają na długie, a czytelnicy mogą mieć trudności z czytaniem i przewijaniem sekcji komentarzy.

W programie Acrobat wyświetla się komentarz z dodanymi spacjami

Pole komentarza z komentarzem, który miał spacje przed opublikowaniem

Uwaga:

Spacje pomiędzy dwoma wierszami, dwoma słowami lub dwoma punktami nie zostaną usunięte.

Szybkie odpowiadanie na komentarz z menu kontekstowego

Teraz można szybko odpowiedzieć na komentarz z menu kontekstowego.

 1. Wybierz komentarz, na który chcesz odpowiedzieć, a otworzy się menu kontekstowe. Wybierz opcję odpowiedzi, aby dodać odpowiedź. 

  Odpowiadanie z menu kontekstowego w programie Adobe Acrobat.

 2. Pojawi się okno dialogowe. Wpisz swój komentarz i wybierz opcję Opublikuj.

  Opublikuj swoją odpowiedź z menu kontekstowego w programie Acrobat

Menu kontekstowe umożliwia również zmianę koloru podświetlenia/komentarza lub całkowite usunięcie komentarza.

Pojawia się menu kontekstowe programu Adobe Acrobat

Notatki w plikach PDF mogą teraz otwierać menu kontekstowe. Wybierz notatkę w dokumencie; pojawi się menu kontekstowe.

Ujednolicone awatary we wszystkich komponentach programu Acrobat

Dzięki tej wersji można uzyskać ujednolicone awatary profili w całym programie Acrobat. Awatary profili będą ujednolicone we wszystkich komponentach, takich jak okno logowania, panel komentarzy i górny pasek. 

Sprawdzanie pisowni dokumentu w programie Adobe Acrobat

W tej wersji program Acrobat udostępnia funkcję automatycznego sprawdzania pisowni dokumentu. Po otwarciu dokumentu w programie Acrobat funkcja sprawdzania pisowni automatycznie skanuje dokument w tle, szukając literówek.

Jeśli znajdzie w dokumencie literówki, w prawym dolnym rogu pojawi się okno dialogowe informujące o błędach i przycisk umożliwiający ich wyświetlenie.

Acrobat informuje o błędach pisowni w dokumencie

Po wybraniu opcji Zobacz błędy otworzy się panel Edytuj i wszystkie błędnie napisane słowa będą podkreślone na czerwono. Jeśli wybierzesz źle napisane słowa lub klikniesz je prawym przyciskiem myszy, zobaczysz:

 • Trzy pierwsze sugestie ze słownika – wybierz dowolne sugerowane słowo, aby zastąpić błędnie napisane słowo.
 • Ignoruj wszystko ‒ usuwanie zaznaczenia wszystkich wystąpień błędnie napisanego słowa z dokumentu.
 • Dodaj do słownika ‒ dodanie źle napisanego słowa do słownika i usunięcie zaznaczenia wszystkich wystąpień źle napisanego słowa z dokumentu.

Ustawianie preferencji sprawdzania pisowni

Preferencje sprawdzania pisowni można dostosować zgodnie z potrzebami w sekcji Preferencje programu Acrobat. Można zrezygnować z tej funkcji, jeśli nie chcesz, aby program Acrobat wyświetlał błędy pisowni.

 1. Z panelu edycji po lewej stronie wybierz ikonę ustawień.

  Ikona ustawień w Adobe Acrobat

 2. Usuń zaznaczenie opcji Pokaż błędy pisowni w otwartym oknie dialogowym. Od tej pory błędy pisowni nie będą już widoczne.

  Funkcja sprawdzania pisowni jest wyróżniona w programie Acrobat

Można również przejść do opcji Preferencje w programie Acrobat. W oknie dialogowym Preferencje w programie Acrobat wybierz Pisownia w lewym panelu, a następnie usuń zaznaczenie opcji Pokaż błędy pisowni.

Stylizacja zeskanowanych plików PDF w programie Acrobat za pomocą Adobe Express

Adobe Acrobat obsługuje teraz przekształcanie zeskanowanych plików PDF w projekty Adobe Express, aby można było stylizować i edytować pliki PDF i nadać im profesjonalny wygląd.

Sposób konwertowania zeskanowanych plików PDF na projekty Adobe Express:

Otwórz zeskanowany plik PDF w programie Acrobat. Z panelu Wszystkie narzędzia po lewej stronie wybierz opcję Ulepsz ten plik PDF.

Ulepsz ten plik PDF

Plik PDF zostanie przekształcony w projekt Adobe Express, po czym można rozpocząć stylizację lub personalizację pliku PDF.

Można również wybrać opcję Edytuj w lewym górnym rogu, a następnie Ulepsz ten plik PDF w panelu Narzędzia projektowe po lewej stronie.

Ulepsz ten plik PDF

Plik PDF zostanie przekształcony w projekt Adobe Express, po czym można rozpocząć edycję pliku PDF.

Zeskanowany plik PDF można również otworzyć w programie Express, korzystając z menu Konwertuj. Wybierz opcję Konwertuj w lewym górnym rogu. Następnie wybierz Adobe Express w panelu po lewej stronie.

Wybierz opcję Adobe Express

Stosowanie motywu kolorów do pliku PDF

Zadbaj o spójność motywu PDF, stosując predefiniowane kolory tła, tekstu i kształtów w programie Adobe Express.

Wybierz Edytuj w lewym górnym rogu, a następnie wybierz Zastosuj motyw kolorów z opcji Narzędzia projektowe po lewej stronie.

Opcja Zastosuj motyw kolorystyczny jest wyróżniona w Adobe Acrobat

Podpis cyfrowy w Modern Acrobat

Pole podpisu cyfrowego Adobe Acrobat Sign jest teraz dostępne w programie Modern Acrobat.

Podpisy cyfrowe to rodzaj podpisu elektronicznego, który wykorzystuje identyfikator cyfrowy oparty na certyfikacie uzyskany od zaufanego dostawcy usług opartych na chmurze lub z lokalnego systemu sygnatariusza.

Wysyłanie dokumentu do podpisu cyfrowego:

 1. Otwórz dokument w programie Acrobat. Wybierz opcję Podpis elektroniczny na pasku nawigacyjnym w lewym górnym rogu. Następnie wybierz opcję Poproś o podpisy elektroniczne.

  W programie Adobe Acrobat wyświetlany jest panel podpisu elektronicznego

 2. Z menu rozwijanego po lewej stronie wybierz opcję Podpis cyfrowy.

  Podpis cyfrowy jest wybierany z menu rozwijanego

 3. Dodaj informacje wymagane do udostępnienia dokumentu do podpisu cyfrowego.

  Wprowadź informacje i udostępnij podpisy cyfrowe

 4. Po dodaniu wszystkich niezbędnych informacji wybierz opcję Sprawdź i wyślij w lewym dolnym rogu.

Uwaga:

Domyślny format daty dla pola Data w opcji Żądanie natywne będzie teraz dynamicznie dostosowywany do strefy czasowej osoby podpisującej.

Wyszukiwanie zawartości włącza automatyczną nawigację słów kluczowych

Od tej wersji Acrobat pomaga automatycznie przejść do wyszukiwanego słowa kluczowego w dokumencie.

Po otwarciu pliku w wynikach wyszukiwania, który jest częścią wyszukiwania zawartości, Acrobat automatycznie otwiera narzędzie wyszukiwania, wstępnie wpisuje wyszukiwane słowo kluczowe i przechodzi do wyszukiwanego słowa kluczowego.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych w narzędziu wyszukiwania można wyszukiwać więcej wystąpień słów kluczowych w dokumencie.

To usprawnienie nie wpływa znacząco na istniejące funkcje i obejmuje różne sekcje w wynikach wyszukiwania na stronie głównej, w tym pliki nieudostępnione, pliki widoku i pliki recenzji.

Środowisko Sandbox na komputerze Mac (Acrobat Reader)

Zwiększone bezpieczeństwo danych użytkowników dzięki technologii app-sandbox. Środowisko Sandbox w programie Acrobat dla systemu macOS zapewnia, że program Acrobat działa w bezpiecznym środowisku, które ogranicza dostęp do zasobów komputera. Oznacza to, że zadania takie jak przetwarzanie treści i obrazów PDF, wykonywanie JavaScript, renderowanie czcionek i elementów 3D występują w tym kontrolowanym środowisku. Jeśli plik PDF jest potencjalnie szkodliwy i próbuje uzyskać dostęp do zasobów komputera, środowisko Sandbox uniemożliwia taki dostęp, chroniąc system przed potencjalnymi szkodami. Ponadto środowisko Sandbox ogranicza czynności takie jak odczyt z dysku lub zapis na dysku oraz dostęp do plików i połączeń sieciowych, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

Administratorzy mogą konfigurować ustawienia środowiska Sandbox przed wdrożeniem lub po nim. Administratorzy mogą zablokować tę funkcję, aby użytkownicy końcowi nie mogli zmienić działania aplikacji ani kontrolować funkcji za pośrednictwem interfejsu użytkownika.

Włączanie środowiska Sandbox w aplikacji:

Przejdź do Acrobat Reader > Preferencje > Zabezpieczenia (rozszerzone) > Zabezpieczenia Sandbox. Następnie w razie potrzeby wybierz elementy sterujące funkcji.

Katalog Zabezpieczenia (rozszerzone) w oknie Preferencje jest wyświetlany w Acrobat Reader

Wtyczka Outlook w programie Acrobat Reader

Możesz używać wtyczki Adobe Acrobat dla programu Outlook, aby przesyłać duże pliki w postaci łączy publicznych przy pomocy programu Outlook. Załączane pliki są przesyłane do pamięci masowej Adobe w chmurze, a publiczne łącza do plików są umieszczane w treści wiadomości.

Odbiorcy mogą wybrać łącze, aby podejrzeć plik w przeglądarce i w razie potrzeby go pobrać.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Adobe Acrobat Reader dla programu Outlook.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?