Najnowsze funkcje i zmiany w wydaniu programu Acrobat DC z sierpnia 2019 r.
Acrobat DC

Program Acrobat DC wraz z usługą Adobe Document Cloud jest kompleksowym rozwiązaniem PDF umożliwiającym pracę z ważnymi dokumentami z dowolnego miejsca. W najnowszej wersji program Acrobat DC został stworzony od nowa z myślą o prostej i spójnej obsłudze urządzeń stacjonarnych, przenośnych i w sieci, w tym urządzeń z obsługą dotykową.


Program Acrobat jest w pełni kompatybilny z 64-bitowym systemem macOS

Podczas instalowania lub uruchamiania wcześniejszych wersji programu Acrobat w systemie macOS 10.14 (Mojave) wyświetlono następujące komunikaty ostrzegawcze:

Ostrzeżenie: instalator nie jest zoptymalizowany pod kątem komputera Mac
Ostrzeżenie: program Adobe Application Manager nie jest zoptymalizowany pod kątem komputera Mac

Jądro kodu bazowego programu Acrobat zostało przeniesione do wersji 64-bitowej wraz z wydaniem programu Acrobat DC w 2015. Jednak zasoby współdzielone nie zostały wtedy przeniesione, co spowodowało pojawienie się tych komunikatów ostrzegawczych.

W tej wersji wszystkie zasoby współdzielone zostały przeniesione do wersji 64-bitowych dla wszystkich programów Acrobat — DC, Classic 2017 i Classic 2015. W rezultacie podczas instalacji i uruchamiania aplikacji nie wyświetlają się już żadne okna ostrzegawcze.

Usunięcie przestarzałych interfejsów API systemu Mac

W tej wersji programu Acrobat wiele przestarzałych interfejsów API systemu Mac OS X, szczególnie związanych z dostępem do systemu plików, zostało zastąpionych nowszymi zoptymalizowanymi interfejsami API dla kluczowych obszarów, takich jak programy Distiller, Synchronizer, program do wyświetlania oraz wtyczki. Spowodowało to znaczna poprawę (70%) w czasie uruchamiania aplikacji we wszystkich obsługiwanych systemach Mac OS z systemem plików APFS. Poprawiło to również czas reakcji różnych funkcji aplikacji, dzięki czemu jest ona teraz dwa razy szybsza.

Ulepszenia te są dostępne zarówno w wersji DC jak i Classic 2017.

Możliwość ukrycia paska narzędzi szybkich operacji

Po zaznaczeniu tekstu lub obrazu w programie Acrobat wyświetla się pasek narzędzi szybkich operacji. Teraz możesz ukryć ten pasek narzędzi przy użyciu nowo dodanej opcji. Domyślnie pasek narzędzi jest włączony.

Aby ukryć pasek narzędzi:

 1. W programie Acrobat przejdź do opcji Edytuj > Preferencje (system Windows) lub Acrobat > Preferencje (system Mac).

 2. W panelu po lewej stronie wybierz pozycję Ogólne, a następnie odznacz pole wyboru Pokaż szybkie operacje przy zaznaczeniu tekstu.

  Pokaż lub ukryj pasek narzędzi szybkiej operacji
 3. Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat preferencji, patrz Wyświetlanie plików PDF i powiązane ustawienia.

Możliwość ponownego otwierania plików PDF z ostatniej sesji programu Acrobat

Program Acrobat może teraz automatycznie ponownie otwierać pliki PDF z ostatniej sesji. Dodano nową opcję, która umożliwia włączenie/wyłączenie tej funkcji. Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

Aby włączyć tę opcję:

 1. W programie Acrobat przejdź do opcji Edytuj > Preferencje (system Windows) lub Acrobat > Preferencje (system Mac).

 2. W lewym okienku wybierz pozycję Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Otwórz pliki PDF z poprzedniej sesji podczas uruchamiania programu Acrobat.

  Skonfiguruj program Acrobat, aby podczas uruchomienia otwierano pliki PDF z poprzedniej sesji
 3. Kliknij przycisk OK.

Ulepszone komunikaty dla przepływów pracy recenzji i udostępniania

Wszystkie ciągi znaków, w tym etykiety, opcje i komunikaty interfejsu użytkownika do udostępniania zostały uproszczone.

Uwaga:

Firma Adobe testuje nowe możliwości udostępniania plików PDF w programie Acrobat DC. Z tego powodu nowe funkcje mogą nie być dostępne dla wszystkich użytkowników programu Acrobat DC.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Udostępnianie i śledzenie plików PDF w Internecie (Nowa funkcja | Stara funkcja).

Obsługa kart inteligentnych opartych na strukturze CTK w systemie macOS

Teraz można podpisywać i certyfikować pliki PDF w programach Acrobat DC i Acrobat Reader DC za pomocą kart inteligentnych opartych na strukturze CryptoTokenKit w systemie macOS.

Poprzednie wersje programu Acrobat obsługują podpis cyfrowy przy użyciu kart inteligentnych opartych na strukturze CDSA i używanych modułach TokenD. W tej wersji programu Acrobat dodano obsługę kart inteligentnych opartych na strukturze CryptoTokenKit zarówno dla wersji DC, jak i Classic 2017. Opcja jest dostępna w Aplikacje > Preferencje.

Włącz obsługę struktury CryptoTokenKit

Usprawnienia zabezpieczeń, stabilności i wydajności

 • Rozwiązano sześć najważniejszych problemów związanych z czasem reakcji w celu usprawnienia uruchamiania aplikacji oraz otwierania dokumentów w systemach Windows i Mac.
 • Rozwiązano piętnaście najważniejszych awarii produktów zgłaszanych przez użytkowników w systemach Windows i Mac.
 • Naprawiono 69 unikatowych potencjalnych problemów z zabezpieczeniami.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje o wydaniu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online