Nowe funkcje programu Acrobat DC

Acrobat DC

Program Acrobat DC wraz z usługą Adobe Document Cloud jest kompleksowym rozwiązaniem PDF umożliwiającym pracę z ważnymi dokumentami na komputerach, urządzeniach mobilnych oraz w Internecie. Uaktualnij aplikację komputerową i mobilną Acrobat lub zaloguj się w serwisie internetowym Acrobat, aby uzyskać nowe funkcje i ulepszenia.

Aplikacja komputerowa Acrobat DC

Wydanie ze stycznia 2022 r.

Do aplikacji Acrobat wprowadzono ulepszone funkcje edycji z płynnym edytowaniem wielu stron. Nie trzeba już ręcznie dostosowywać zawartości podczas edycji dokumentu PDF, aby poprawić nachodzące na siebie elementy. Nowy tryb automatycznego dostosowania układu w programie Acrobat automatycznie dopasowuje zawartość.

Najważniejsze funkcje:

 • Podczas edycji tekst i obrazy automatycznie dostosowują się do układu stron.
 • Układ dokumentu i margines są zachowywane podczas edycji.
 • Za pomocą kursora można łatwo poruszać się po akapitach i zaznaczać tekst.
 • Tekst lub obrazy można ustawić obok lub przed zawartością dokumentu.
 • W łatwy sposób zaznacz zawartość we wszystkich polach na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Edycja plików PDF za pomocą automatycznie dostosowywanego układu.

Uwaga:

Nowa funkcja automatycznego dopasowania układu jest dostępna tylko w przypadku kwalifikowanych dokumentów PDF w języku angielskim. Firma Adobe testuje nową funkcję w programie Acrobat. Z tego powodu funkcjonalność może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników programu.

Jeśli tworzysz wiadomość e-mail i załączysz dokument PDF, program Acrobat wyświetli monit o użycie narzędzia Poproś o podpisy na podstawie nazwy pliku PDF i tematu wiadomości e-mail. Jeśli na przykład używasz terminów, takich jak formularz, aplikacja itp., program Acrobat rozpozna te terminy i wyświetli monit o użycie narzędzia Poproś o podpisy. Zostanie wyświetlony jeden z następujących monitów:

Monit Poproś o podpisy
Wariant 1

Monit Poproś o podpisy
Wariant 2

Uwaga:

Adobe testuje tę nową integrację w programie Microsoft Outlook. Z tego powodu opcja prośby o podpis może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników programu

W celu ułatwienia dostępu narzędzia podrzędne funkcji Organizuj strony, takie jak Wstaw, Usuń lub Obróć strony, są teraz dostępne w następujących menu: Plik, Edycja i Narzędzia podręczne.

Plik > Wstaw strony
Plik > Wstaw strony

Edytuj > Usuń strony lub Obróć strony
Edytuj > Usuń strony lub Obróć strony

Menu Narzędzia podręczne – Usuń strony, Obróć strony
Narzędzia podręczne

Narzędzia programu Acrobat, takie jak Edytuj i Konwertuj, są teraz dostępne w nowym menu kontekstowym eksploratora plików w systemie Windows 11. Opcje menu kontekstowego są wyświetlane na podstawie operacji obsługiwanych przez typ pliku. Opcja udostępniania została dodana do wbudowanej funkcji udostępniania w systemie Windows.

Edytuj w programie Adobe Acrobat
Edytuj w programie Adobe Acrobat

Konwertuj do Adobe PDF
Konwertuj do Adobe PDF

Udostępnij za pomocą programu Adobe Acrobat DC
Udostępnij za pomocą programu Adobe Acrobat DC

Program Acrobat zapewnia płynne działanie w ramach obiegów pracy grupowej związanych z przeglądaniem i recenzowaniem plików. Jeśli udostępnienie pliku do recenzji zostanie anulowane, plik zostanie usunięty ze wszystkich list plików w programie Acrobat i usłudze Document Cloud. Karty kontekstowe są teraz również wyświetlane w jednolity sposób we wszystkich listach udostępnianych plików na kartach „Ostatnio używane” i „Z gwiazdką” programu Acrobat.

Podczas wyszukiwania plików w programie Acrobat wyniki obejmują pliki udostępnione Tobie, wszystkie umowy i pliki inne niż PDF zapisane na koncie Document Cloud.

Aby uzyskać dostęp do strony głównej programu Acrobat Reader, należy zalogować się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Logowanie za pomocą identyfikatora Adobe ID

W starszych wersjach, gdy w oknie jest dostępnych więcej prac niż może być wyświetlane jednocześnie, program Acrobat nie zezwala VoiceOver na przewijanie poza ostatni widoczny element na ekranie. To ograniczenie zostało naprawione – można przewijać do zawartości poza ekranem za pomocą VoiceOver w programie Acrobat.

W starszych wersjach programu Acrobat, jeśli Tryb chroniony jest włączony, nie można przeciągać i upuszczać stron PDF z widoku miniatury strony lub narzędzia Organizuj strony na komputer i tworzyć nowych plików PDF. To ograniczenie jest stałe. Teraz, jeśli przeciągniesz i upuścisz strony PDF na pulpit, program Acrobat wyświetli okno dialogowe Zapisz jako, prosząc o podanie nazwy pliku i zapisanie pliku.

Program Acrobat Reader w wersji 64-bitowej jest teraz dostępny do pobrania ze sklepu Microsoft Store.

Logowanie zaawansowane jest teraz włączone w celu zebrania szczegółowych informacji w przypadku awarii programu Acrobat w systemie macOS. Dziennik ten umożliwi firmie Adobe wyizolowanie głównego powodu problemu i poprawienie stabilności aplikacji.

Naprawiono kilka błędów, aby zwiększyć stabilność aplikacji w systemie macOS.

Aby poprawić wydajność programu Acrobat, zgodność ze starszym oprogramowaniem, np. zależności redystrybucyjne programu Visual Studio 2010, zostały usunięte ze sterownika drukarki.

Aplikacja mobilna Acrobat Reader

Aktualizacje z września, października i listopada 2021 r.

Urządzenia iPhone i iPad

Wprowadzono wiele ulepszeń, które usprawniają funkcję Wypełnij i podpisz, sprawiając, że jest bardziej intuicyjna, np.:

 • Użytkownikom jest teraz wyświetlana obwiednia w przypadku rozpoznanego pola tekstowego. Pozwala to określić początek i koniec formularza.

 • Wyrównanie wypełnionego pola tekstowego.

 • Wprowadzono funkcję automatycznego przewijania podczas wypełniania pól formularza.

Przywrócono ikonę udostępniania. Usunięto z programu Acrobat monit z prośbą o wysłanie kopii na ekranie udostępniania. Naprawiono pewne błędy związane z udostępnianiem kopii pliku PDF.

Aplikacja Acrobat Reader obsługuje teraz tekst dynamiczny we wszystkich panelach ustawień, poprawiając czytelność. Zmiany te można zobaczyć w panelach Subskrypcje, Preferencje i Profil użytkownika.

Wprowadzono następujące zmiany w trybie Liquid Mode:

 • Program Acrobat w systemie iOS obsługuje teraz łącza zawarte w wiadomościach e-mail generowanych przez usługę sieciową DocGen.  Gdy użytkownik kliknie łącze z wiadomości e-mail, aplikacja uruchomi się i otworzy dokument w trybie Liquid Mode.

 • Poprawki błędów i aktualizacje dotyczących automatycznego otwierania

 • Ogólne poprawki stabilności i ulepszenia trybu Liquid Mode.

 • Aktualizacja do Intune 14.6.0.
 • Aktualizacja z bibliotek ACP do AEP
 • Aktualizacja zestawu Branch SDK
 • Udoskonalenia struktury menu.
 • Przebudowano kod dysku Google w celu zapewnienia zgodności z menedżerem pakietów Swift.
 • Poprawki błędów krytycznych, awarii i problemów z projektem.

Pobierz najnowszą wersję programu Acrobat Reader na urządzenia iPhone i iPad.

Android

Narzędzie kompresji obsługuje teraz trzy poziomy kompresji i zapewnia użytkownikom większą kontrolę nad plikiem wyjściowym. W przypadku narzędzia kompresji dodano również wsparcie opóźnionego płatnego dostępu. 

 • Włączone udostępnianie (arkusz udostępnienia) w plikach udostępnionych – umożliwia używanie opcji Wyślij kopię w przypadku plików udostępnionych.
 • Pobierz informacje o profilu publicznym współpracownika zasobów udostępnionych – program Acrobat używa teraz profilu publicznego do wyświetlania informacji o profilu użytkownika zasobów udostępnionych (w miejsce profilu prywatnego).

 • Rozszerzenie modelu Colorado on Device (CoD) – w tym wydaniu wprowadzono do CoD udoskonalenia pamięci, co umożliwia wprowadzenie tej funkcji do urządzeń o ograniczonej pamięci (4–6 GB). Naprawiono kilka niespójności między analizą przesyłania strumieniowego a analizą modelu Colorado on Device.
 • Obsługa łączy DocGen Playground – aplikacja Acrobat obsługuje teraz otwieranie łączy DocGen Playground bezpośrednio w Liquid Mode.

 • Buforowanie w systemie DNS umożliwiające rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych serwera – włączono buforowanie informacji o systemie DNS po stronie klienta, aby rozwiązać problem z żądaniami GET i POST w trybie Liquid Mode i zapobiec błędom transakcji.

 • Aktualizacja zestawu SDK systemu Android – zgodnie z upoważnieniem firmy Google dotyczącym przeniesienia aplikacji systemu Android na poziom 30 interfejsu API do 30 listopada 2021 r. aplikacja Acrobat obsługuje teraz interfejs API na poziomie 30. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zmiany w zarządzaniu uprawnieniami przestrzeni dyskowej w systemie Android 11 i nowszych.

 • Eksperymentalne wprowadzenie zasad rozporządzenia e-Privacy – we wrześniu 2021 r. eksperymentalnie wprowadzono u wszystkich użytkowników zasady rozporządzenia e-Privacy. Wyświetlenie tej informacji wszystkim użytkownikom jest prawnie wymagane. Aby kontynuować korzystanie z aplikacji, należy ją zaakceptować.

 • Najważniejsze naprawione błędy raportowane w sklepie Play Store.

 • Aktualizacja zestawu SDK usługi Dropbox – zgodnie z upoważnieniem zespołu Dropbox zaktualizowano zestaw SDK usługi Dropbox. Usługa Dropbox wycofuje obsługę protokołu TLS 1.0 i 1.1.

 • Aktualizacja zestawu SDK serwisu Facebook – począwszy od 5 października 2021 roku wycofuje się obsługę logowania do serwisu Facebook za pomocą osadzonych przeglądarek systemu Android w celu zmniejszenia liczby prób wyłudzania informacji w systemie Android. Wymagało to aktualizacji zestawu SDK serwisu Facebook do wersji 8.2.0 (lub nowszej) w systemie Android w przypadku wszystkich aplikacji systemu Android obsługujących logowanie przez serwis Facebook.

Pobierz najnowszą wersję programu Acrobat Reader na urządzenie z systemem Android.

Usługi programu Acrobat w trybie online

Aktualizacje z września, października i listopada 2021 r.

Rozszerzenie Adobe Acrobat dla przeglądarki Microsoft Edge ułatwia obsługę dokumentów, zapewniając interakcję z programem Acrobat bezpośrednio z poziomu przeglądarki Edge. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Wtyczka Adobe Acrobat w przeglądarce Google Chrome.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto