Najnowsze funkcje w wydaniu programu Acrobat DC z maja 2019 r.
Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Program Acrobat DC wraz z usługą Adobe Document Cloud jest kompleksowym rozwiązaniem PDF umożliwiającym pracę z ważnymi dokumentami z dowolnego miejsca. W najnowszej wersji program Acrobat DC został stworzony od nowa z myślą o prostej i spójnej obsłudze urządzeń stacjonarnych, przenośnych i w sieci, w tym urządzeń z obsługą dotykową.


Nowe ułatwienia pierwszych kroków wewnątrz aplikacji

Program Acrobat wyświetla teraz progresywny ekran główny o wielu stanach, który wyświetla najczęściej używane narzędzia, takie jak Edytuj plik PDF, Utwórz plik PDF, Organizuj strony, Połącz pliki i wiele innych. Umożliwia także ustawienie programu Acrobat jako domyślnej aplikacji dla plików PDF.

Karty dla początkujących

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Podstawy pracy z przestrzenią roboczą.

Uproszczone udostępnianie do przeglądania, recenzowania i podpisywania

Nowa funkcja upraszcza udostępnianie plików PDF do przeglądania, recenzowania i podpisywania. Pojawiający się w prawym panelu interfejs udostępniania został zastąpiony nowym modalnym oknem dialogowym, które zawiera cztery główne zadania do wyboru:

 • Uzyskaj łącze: wybierz tę opcję, aby udostępnić łącze do pliku PDF w celu jego wyświetlenia lub recenzji.
 • Zaproś osoby: wybierz tę opcję, aby zaprosić osoby do przeglądania lub recenzji plików PDF za pomocą wiadomości e-mail.
 • Załącz do wiadomości e-mail: wybierz tę opcję, aby wysłać plik PDF jako załącznik do wiadomości e-mail.
 • Poproś o podpisy: wyślij dokumenty do podpisania za pomocą usługi Adobe Sign.
Okno udostępniania

Uwaga:

Firma Adobe testuje nowe możliwości udostępniania plików PDF w programie Acrobat DC. Z tego powodu nowe funkcje mogą nie być dostępne dla wszystkich użytkowników programu Acrobat DC.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Udostępnianie i śledzenie plików PDF w Internecie (Nowa funkcja | Stara funkcja).

Ujednolicone narzędzie Podpisz dla sygnatariuszy i nadawców

Narzędzia Wypełnij i podpisz oraz Adobe Sign (wcześniej znane jako Wyślij do podpisania) zostały połączone w jedno narzędzie Podpisz, za pomocą którego można wypełnić i podpisać dokument lub uzyskać podpis od innych osób. W prosty sposób pozwala ono najpierw zarządzić, kto powinien wypełnić i podpisać dokument w pierwszej kolejności: Ty czy inne osoby, a następnie przeprowadza Cię przez kolejne etapy wymagane do wykonania zadania. To wszystko, czego trzeba do wypełniania i podpisywania formularzy.

 

Wypełnij i podpisz — strona główna
 1. Wybierz opcję Wypełnij i podpisz w panelu po prawej stronie lub w Centrum narzędzi. Zostanie wyświetlony interfejs.
 2. Wybierz daną opcję w oparciu o to, kto musi wypełnić dokument/formularz i podpisać go w pierwszej kolejności:
  1. Jeśli chcesz wypełnić i podpisać dokument/formularz, wybierz opcję Ja. Zostaną wyświetlone opcje narzędzia Wypełnij i podpisz.
  2. Jeśli chcesz wysłać dokument do innych użytkowników w celu uzyskania ich podpisu, wybierz opcję Inni. Zostaną wyświetlone opcje narzędzia Wyślij do podpisania za pośrednictwem usługi Adobe Sign.

Narzędzie Wypełnij i podpisz z nowymi opcjami udostępniania

Obecnie program Acrobat inteligentnie rozpoznaje, że formularz powinien zostać wypełniony natychmiast po jego wyświetleniu — bezpośrednio prowadzi on użytkownika przez proces wypełniania formularza bez konieczności uruchamiania jakiegokolwiek narzędzia. Po przejściu do interfejsu Wypełnij i podpisz i kliknięciu opcji Ja na pasku narzędzi zostaną wyświetlone opcje wypełniania i podpisywania. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku Dalej zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe udostępniania zawierające poniższe opcje:

 • Uzyskaj łącze: wybierz tę opcję, aby udostępnić kopię dokumentu tylko do odczytu innym użytkownikom.
 • Poproś o podpisy: wybierz tę opcję, jeśli chcesz wysłać dokument do innych użytkowników w celu uzyskania ich podpisów.
Opcje udostępniania wypełnionego formularza

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wysyłanie dokumentów do podpisania.

Nowe wskazówki kontekstowe

Program Acrobat zawiera teraz wskazówki kontekstowe oparte na działaniu wykonywanym w pliku PDF. Te wskazówki są intuicyjne i pozwalają oszczędzić czas. W zależności od aktywności w pliku PDF program Acrobat udostępnia następujące porady kontekstowe:

 • Udostępnij PDF: podczas korzystania z takich narzędzi, jak Edycja, Zmniejsz rozmiar pliku, Chroń plik PDF i Redaguj plik PDF w programie Acrobat wyświetlane są wskazówki kontekstowe umożliwiające udostępnianie plików innym osobom.
Wskazówka programu Acrobat dotycząca udostępniania plików PDF
 • Organizuj strony: po połączeniu plików w programie Acrobat wyświetlane są wskazówki dotyczące korzystania z narzędzia Organizuj strony w celu przenoszenia, usuwania lub obracania stron.
 • Ulepsz skan: w przypadku użycia narzędzia podświetlania w skanowanym dokumencie w programie Acrobat wyświetlany jest monit o dodanie komentarza do pliku i użycie do tego celu narzędzia Ulepsz skan.
 • Zrecenzuj plik PDF: po dodaniu komentarza i zapisaniu pliku PDF w programie Acrobat wyświetlany jest monit o skorzystanie z funkcji recenzji.
Wskazówka programu Acrobat dotycząca udostępniania do recenzji

Ponowne otwieranie plików PDF z ostatniej sesji programu Acrobat/Reader

Można teraz przywrócić poprzednią sesję otwartych plików PDF w programie Acrobat. Gdy program Acrobat nieoczekiwanie zamyka się, wyświetlane jest okno dialogowe Ponownie otwórz zamknięte pliki PDF. Kliknij przycisk Przywróć.

Ponowne otwieranie zamkniętych plików PDF

Aby przywrócić poprzednią sesję, możesz też kliknąć Plik > Ponownie otwórz pliki PDF ostatniej sesji.

Ponowne otwieranie plików PDF z ostatniej sesji programu

Ponowne otwieranie ostatnio zamkniętych kart

Aby ponownie otworzyć ostatnio zamkniętą kartę, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę otwartego pliku PDF i wybierz opcję Ponownie otwórz zamkniętą kartę. Wybierz tę opcję ponownie, aby otworzyć wiele zamkniętych kart. Możesz też użyć skrótu klawiaturowego Alt + Shift + T. Program Acrobat ponownie otwiera pliki w kolejności, w jakiej zostały zamknięte.

Ponowne otwieranie zamkniętej karty

Usprawnienie funkcji komentowania

Program Acrobat oferuje teraz szybkie działania na ruchomym pasku narzędzi do wykonywania działań kontekstowych podczas przeglądania pliku PDF. Aby uzyskać dostęp do tych działań, nie trzeba otwierać narzędzia komentowania.

 • Działania przy zaznaczaniu tekstu: Podświetl tekst, Przekreśl tekst, Podkreśl tekst, Edytuj tekst i obrazy, Kopiuj tekst.
Działania przy zaznaczaniu tekstu
 • Działania przy zaznaczaniu obrazów: Dodaj notatkę, Podświetl tekst, Edytuj tekst i obrazy, Kopiuj obraz.
Działania przy zaznaczaniu obrazów
 • Działania przy zaznaczeniu podświetlenia: Dodaj notatkę, Usuń.
Działania przy zaznaczeniu podświetlenia

Udoskonalone @wzmianki w trybie recenzji dokumentów

Po dodaniu komentarza @wzmianka jest stale wyświetlana w polu komentarzy, co ułatwia dostęp do komentarza i wybór recenzenta.

Nowa i usprawniona integracja z aplikacjami firmy Microsoft

Twórz pliki PDF bezpośrednio z plików programów PowerPoint i Word i udostępniaj je na komputerze Mac

Możesz teraz bezpośrednio użyć opcji Utwórz i udostępnij plik Adobe PDF z menu głównego w programach Microsoft PowerPoint i Word, aby tworzyć pliki PDF i udostępniać je do recenzji.

Tworzenie plików PDF z plików programów Word i PowerPoint i udostępnianie ich na komputerze Mac

Mac: PDFMaker dla programu PowerPoint korzystający z usługi Utwórz plik PDF

Twórz wysokiej jakości, różnorodne i łatwo dostępne pliki PDF w programie Microsoft PowerPoint na komputerach Mac dzięki nowemu interfejsowi wstążki Acrobat. Ta funkcja umożliwia korzystanie z usługi tworzenia dokumentów PDF w Document Cloud.

Udostępnianie do podpisania z dokumentów programów Microsoft Word i Microsoft PowerPoint

Wysyłaj dokumenty do podpisania bezpośrednio z programu Microsoft Word lub Microsoft PowerPoint. Aby to zrobić, otwórz dowolny dokument programu Microsoft Word lub PowerPoint i w karcie Strona główna kliknij opcję Poproś o podpisy.

Proszenie o podpisy

Otwieranie załączników PDF z programu Microsoft Outlook w programie Acrobat

Po otrzymaniu załącznika PDF w programie Outlook możesz teraz wybrać opcję otwarcia pliku w programie Acrobat. Użyj w tym celu jednej z następujących opcji w programie Outlook:

 • Kliknij pasek Otwórz pliki PDF w programie Acrobat wyświetlony po prawej stronie w wierszu załącznika. (Pasek jest wyświetlany, gdy program Acrobat nie jest domyślnym programem do obsługi plików PDF na komputerze).
Otwieranie pliku PDF z programu Outlook w programie Acrobat
 • Wybierz opcję Otwórz w programie Adobe Acrobat z menu rozwijanego załącznika PDF.
Otwieranie w programie Acrobat z menu rozwijanego załączników

Ulepszone wyszukiwanie

Po wpisaniu pierwszych liter wyszukiwanych w dokumencie PDF program Acrobat podaje teraz sugestie pasującego słowa i częstotliwość jego występowania w dokumencie. Po wybraniu słowa program Acrobat podświetla wszystkie wyniki dopasowania w pliku PDF.

Ulepszone wyszukiwanie

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przeszukiwanie plików PDF.

Cofanie i ponawianie zmian w znacznikach za pomocą narzędzia Kolejność odczytu

Funkcja Cofnij/ponów została dodana do narzędzia Kolejność odczytu w menu Dostępność. Możesz przywrócić poprzednie zmiany związane ze znacznikami w dokumencie za pomocą narzędzia Kolejność odczytu. Aby cofnąć zmiany kolejności odczytu, kliknij kolejno Edycja > Cofnij edycję. Aby ponownie wprowadzić zmiany, kliknij kolejno Edycja > Ponów edycję.

Cofanie i ponawianie zmian w znacznikach

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat dotyczący narzędzia Kolejność odczytu dla plików PDF.

Czyszczenie ostatnich plików

Teraz możesz wyczyścić listę wszystkich ostatnio używanych plików, w tym pliki udostępnione, przeglądane i recenzowane w programie Acrobat. W tym celu przejdź do menu Strona główna > Ostatnie i kliknij opcję Wyczyść ostatnie.

Czyszczenie ostatnich plików

Otwieranie plików PDF w programie Acrobat z przeglądarki Google Chrome

Po otwarciu pliku PDF w Internecie w przeglądarce Google Chrome wyświetlany jest nowy ruchomy przycisk Otwórz w programie Acrobat. Po kliknięciu przycisku plik PDF zostanie pobrany i otwarty w programie Acrobat.

Otwieranie w programie Acrobat z przeglądarki Chrome

Nowe profile inspekcji wstępnej

Do narzędzia Inspekcja wstępna w programie Acrobat dodano następujące profile:

 • Specyfikacje techniczne GWG 2015 dotyczące pakowania: weryfikacja profilu inspekcji wstępnej pod kątem problemów związanych z pakowaniem i produkcją etykiet dla projektów typu Przesunięcie opakowania (GWG2015), Grawiura opakowania (GWG2015) i Pakowanie z drukiem fleksograficznym (GWG2015).
 • Etapy przetwarzania: dostarczenie informacji o metadanych etapów przetwarzania zawartych w pliku PDF oraz informacji o tym, czy jakiekolwiek warstwy są puste.
 • Korzystanie z funkcji PDF 2.0: określenie, czy plik PDF wykorzystuje jakiekolwiek funkcje związane z drukowaniem w formacie PDF 2.0. 
 • Przenoszenie tekstu w 100% czarnego na wierzch: w czasie wykonywania zadania tekst w 100% czarny jest przenoszony na wierzch.

Wzmocnienie zabezpieczeń

Program Acrobat DC został wzmocniony i jest teraz zabezpieczony przed atakami złośliwego oprogramowania dzięki zapobieganiu wyciekom, stosowaniu bezpiecznego środowiska zwanego „piaskownicą” dla wielu przepływów pracy i porządkowaniu kodu.

Ulepszenia nawigacji w narzędziu VoiceOver w systemie Mac

Udoskonalono nawigację VoiceOver w komputerach Mac. Nowe kontenery VoiceOver znajdują się na Stronie głównej, w centrum narzędzi i w widoku dokumentu programów Acrobat DC i Acrobat Reader DC. 

Nowe kontenery VoiceOver w widoku dokumentu
Nowe kontenery VoiceOver w widoku dokumentu: [1] Górny pasek [2] Panel narzędzi po prawej stronie [3] Panel nawigacyjny [4] Panel zadań po lewej stronie [5] Panel dokumentu
Nowe kontenery VoiceOver w widoku strony głównej
Nowe kontenery VoiceOver w widoku strony głównej: [1] Górny pasek [2] Panel narzędzi po prawej stronie
Nowe kontenery VoiceOver w centrum narzędzi
Nowe kontenery VoiceOver w centrum narzędzi: [1] Górny pasek [2] Panel narzędzi po prawej stronie [6] Centrum narzędzi

Zakończenie obsługi systemu Mac OS X 10.11

Program Acrobat nie obsługuje już systemu Mac OS 10.11, ponieważ firma Apple zadeklarowała zakończenie wsparcia dla tej wersji w sierpniu 2018 r. Firma Adobe zaleca aktualizację systemu Mac OS do najnowszej lub nowszej wersji, aby zainstalować najnowszą wersję programu Acrobat i kontynuować otrzymywanie aktualizacji programu Acrobat.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych można znaleźć na stronie Wymagania systemowe programu Acrobat DC.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online