Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Program Acrobat DC wraz z usługą Adobe Document Cloud jest kompleksowym rozwiązaniem PDF umożliwiającym pracę z ważnymi dokumentami z dowolnego miejsca. W najnowszej wersji program Acrobat DC został stworzony od nowa z myślą o prostej i spójnej obsłudze urządzeń stacjonarnych, przenośnych i w sieci, w tym urządzeń z obsługą dotykową.


Narzędzie Global Sign zapewnia szybki dostęp jednym kliknięciem do podpisów w trakcie podpisywania dokumentu.

W celu ułatwienia dostępu narzędzie Podpisz jest teraz na stałe dostępne na pasku narzędzi. Zapewnia dostęp jednym kliknięciem do wypełnienia i podpisywania dokumentu.

Narzędzie Global Sign

Uwaga:

Jeśli pasek narzędzi podręcznych został zmodyfikowany, narzędzie Global Sign nie będzie widoczne. Aby dodać narzędzie, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi, wybierz Konfiguruj Szybkie narzędzia > Wypełnij, Podpisz i Śledź > Podpisz, a następnie kliknij Zapisz.

Wyróżnianie ostatnio używanych plików za pomocą etykiet

Ostatnio używane pliki teraz oznaczone są jako: Udostępnione, Nieudostępnione lub Recenzja, w zależności od działania podjętego na pliku. Teraz z łatwością możesz zidentyfikować swoje udostępnione pliki.

Wyróżnianie ostatnio używanych plików za pomocą etykiet

Nowe ustawienie umożliwiające wyświetlanie pola wyboru dla komentarzy

Dodano nowe ustawienie umożliwiające wyświetlenie pól wyboru dla komentarzy. Aby uczynić pole wyboru widocznym dla komentarzy, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do menu Edycja > Preferencje (w systemie Windows) lub Acrobat > Preferencje (w systemie macOS). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Preferencje.
  2. W kategorii Komentowanie wybierz opcję Pokazuj pole wyboru z menu Tworzenie komentarzy.
  3. Kliknij przycisk OK.
Nowe ustawienie wyświetlające pole wyboru dla komentarzy

Uwaga:

Domyślnie pole wyboru jest ukryte. Jeśli używasz pól wyboru w wielu dokumentach, program Acrobat DC sugeruje włączenie pól wyboru dla wszystkich dokumentów.

Przeciągaj i upuszczaj pliki w panelu nawigacyjnym portfolio PDF

Panel nawigacyjny portfolio PDF wspiera teraz funkcję „przeciągnij i upuść”, która umożliwia:

  • Zmianę kolejności plików w folderze portfolio PDF.
  • Upuszczanie plików do folderów lub folderów do innych folderów, jeśli znajdują się na tym samym poziomie lub w tym samym folderze.
Przeciąganie i upuszczanie plików w panelu nawigacyjnym portfolio PDF
Przeciągaj i upuszczaj pliki do folderów lub foldery do innych folderów, aby przeorganizować portfolio PDF

Narzędzia do tworzenia, łączenia, eksportowania i porównywania dostępne dla recenzowanych dokumentów

Dla recenzowanych dokumentów w Centrum narzędzi oraz w panelu po prawej stronie włączono narzędzia takie jak Utwórz PDF, Połącz pliki, Eksportuj PDF oraz Porównaj pliki.

Narzędzia dla recenzowanych dokumentów

Inicjator lub nadawca może skopiować łącze do udostępnionego pliku lub łącze do recenzji

Z panelu kontekstowego można teraz skopiować łącze do udostępnionego pliku lub łącze do recenzji plików wysłanych do przeglądania lub recenzowania w widoku Strony głównej. Możesz również dodawać odbiorców do istniejącego udostępnionego pliku, korzystając z opcji „Dodaj odbiorców” z panelu po prawej stronie.

Kopiuj łącze udostępnione
Kopiuj łącze udostępnione
Kopiuj łącze do recenzji
Kopiuj łącze do recenzji

Udostępnij recenzowany dokument

Możesz udostępnić recenzowany dokument, korzystając z przycisku Udostępnij. Jeśli jesteś inicjatorem, możesz dodać kolejnych recenzentów do recenzowanego dokumentu. Jeśli jesteś odbiorcą lub recenzentem, możesz skopiować łącze do recenzji i udostępnić je innym.

Dodaj więcej recenzentów do recenzowanego dokumentu
Dodaj więcej recenzentów do recenzowanego dokumentu
Kopiuj łącze do recenzji, aby udostępnić recenzowany dokument
Kopiuj łącze do recenzji, aby udostępnić recenzowany dokument

Otwórz i połącz ostatnie pliki, korzystając z panelu kontekstowego

Po wybraniu plików w widoku Strony głównej oprócz opcji Udostępnij i Usuń z ostatnich w panelu kontekstowym dostępne są teraz dwie nowe funkcje:

  • Otwórz: użyj tej opcji, aby otworzyć wiele plików bezpośrednio z panelu kontekstowego, zamiast otwierać je pojedynczo.
  • Połącz pliki: użyj opcji Połącz pliki w panelu kontekstowym, aby bezpośrednio połączyć wiele plików, bez potrzeby otwierania narzędzia i wybierania plików.
Połącz pliki w panelu kontekstowym

Opcje Usuń, Pobierz / Zapisz kopię dla nieudostępnionych plików dostępne w panelu kontekstowym oraz w prawym panelu

Gdy otworzysz nieudostępniony plik lub wybierzesz go z listy ostatnio używanych plików, panel kontekstowy oraz panel po prawej stronie umożliwią teraz wybór tych samych opcji, które dostępne są dla plików udostępnionych: Usuń udostępniony plik oraz Pobierz / Zapisz kopię.

Opcje dla nieudostępnionych plików dostępne w panelu kontekstowym
Opcje dla nieudostępnionych plików dostępne w panelu kontekstowym
Opcje dla nieudostępnionych plików dostępne w panelu po prawej stronie
Opcje dla nieudostępnionych plików dostępne w panelu po prawej stronie

Obsługa PDFMaker dla AutoCAD 2018 oraz 2019

Program Acrobat DC obsługuje teraz obieg pracy programu PDFMaker dla AutoCAD 2018 oraz AutoCAD 2019.

Obsługa konwersji plików Word SharePoint do plików PDF na komputerze Mac

Przy pomocy programu Acrobat DC możesz teraz tworzyć pliki PDF z plików Word SharePoint dostępnych online. Do konwertowania dokumentów na pliki PDF funkcja ta wykorzystuje usługę tworzenia dokumentów PDF w Document Cloud.

Przeglądaj pliki chronione protokołem MIP w programach Acrobat Reader DC oraz Acrobat DC

Teraz możesz używać stworzonych dla systemu Windows aplikacji Adobe Acrobat DC i Acrobat Reader DC do otwierania plików chronionych za pomocą rozwiązań MIP (Microsoft Information Protection), w tym Azure Information Protection (AIP) oraz Information Protection za pomocą Office 365.

Programy Acrobat Reader DC i Acrobat DC automatycznie wykrywają plik chroniony protokołem MIP i sugerują pobranie wtyczki ze strony pomocy. Po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki chronione pliki są otwierane jak każdy inny plik PDF w programie Acrobat lub Reader.

Dodatkowe ulepszenia

Zmiana zachowania wybieranej notatki

Wybrana notatka zwiększa się i wokół niej pojawia się gruba niebieska ramka, co ułatwia odróżnienie jej od pozostałych komentarzy.

Poprzednie zachowanie notatki
Przed
Nowe zachowanie notatki
Po

Udoskonalone @wzmianki w trybie recenzji

Wykorzystanie @wzmianek zostało wzbogacone o automatyczne uzupełnianie nazw wspominanych recenzentów. Symbolu @ można również używać w komentarzach.

Wsparcie dla systemu adnotacji Microsoft Office 2019

Dla pakietu Microsoft Office 2019 wspierane są teraz przepływy pracy obejmujące adnotacje, na przykład eksportowanie komentarzy do MS Word i wysyłanie poczty w programie Acrobat DC.

Ulepszone logowanie, wylogowanie i korzystanie z wersji próbnej

Tę zmianę zobaczą nowi użytkownicy, którzy logują się do programu Acrobat lub wylogowują się z niego. Obecni użytkownicy nie zobaczą żadnych zmian.

Okno dialogowe Wyloguj się
Okno dialogowe Wyloguj się
Okno dialogowe Okres próbny
Okno dialogowe Okres próbny
Okno dialogowe Zaloguj się
Okno dialogowe Zaloguj się

Wskaźniki strony dla kart zadań do wykonania

Karty zadań do wykonania na Stronie głównej programu Acrobat zawierają we wskaźnik strony, który wskazuje bieżącą stronę w odniesieniu do wszystkich dostępnych stron.

Karty zadań do wykonania

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online