Podręcznik użytkownika Anuluj

Co nowego w programie Acrobat

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami
 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami
Acrobat

Program Adobe Acrobat Pro wraz z usługami online jest kompleksowym rozwiązaniem PDF umożliwiającym pracę z ważnymi dokumentami na komputerach, urządzeniach mobilnych oraz w Internecie. Uaktualnij aplikację komputerową i mobilną Acrobat lub zaloguj się w serwisie internetowym Acrobat, aby uzyskać nowe funkcje i ulepszenia.

Aplikacja komputerowa Acrobat

Wydanie z października 2022 r.

W tym wydaniu wprowadzono następujące nowe funkcje. Kliknij >, aby dowiedzieć się więcej o danej funkcji.

Firma Adobe usunęła termin „DC” z nazw swoich produktów Acrobat i Acrobat Reader. Ta zmiana jest widoczna w oknach dialogowych instalatora programu Acrobat i Acrobat Reader, interfejsie użytkownika aktualizatora, oknie z informacjami o programie Acrobat/Acrobat Reader, na ekranach powitalnych, paskach tytułowych oraz w innych obszarach w aplikacji. W ramach tej modyfikacji marki mamy na celu uproszczenie naszej infrastruktury produktów i zróżnicowanie oferty produktów subskrypcyjnych.

Pierwsze kroki na stronie głównej programu Acrobat

Po uruchomieniu programu Acrobat zostaje wyświetlona karta powitalna Acrobat. Przewiń kartę, aby sprawdzić dodatkowe szczegóły i operacje, które można wykonać na pliku PDF. Wybierz przycisk Poznaj program, aby zwiedzić przestrzeń roboczą programu Acrobat i poznać szczegóły.

Uwaga:

Obecnie nowa wersja pierwszych kroków jest wprowadzana jako eksperyment i dostępna jest tylko w przypadku wersji Acrobat (64-bitowej) w wersji angielskiej bez zainstalowanych wtyczek innych firm. Funkcja może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników.

Poznaj program Acrobat

W prezentacji wprowadzającej program Acrobat wyświetla pulsujący dymek obok narzędzia i wyświetla okno dialogowe z objaśnieniem danej funkcji i ilustracją wideo.

Prezentacja wprowadzająca do strony głównej programu Acrobat


Pierwsze kroki w przeglądarce Acrobat

Podczas otwierania pliku PDF w celu jego przeglądania program Acrobat wyświetla monity wyjaśniające sposób uzyskiwania dostępu do wszystkich narzędzi w panelu Odkryj, opcji menu eksplorowania (tylko w systemie Windows), wyszukania tekstu lub narzędzi, drukowania i udostępniania dokumentu. Panel odkrywania w panelu po lewej stronie pokazuje listę zalecanych narzędzi, których możesz użyć.

Prezentacja wprowadzająca do przeglądarki

 

Kontekstowe wprowadzenie do narzędzi

Podobnie przy pierwszym użyciu narzędzia program Acrobat wyświetla kontekstowe okno dialogowe z informacjami na temat sposobu użycia narzędzia. Na przykład po pierwszym otwarciu narzędzia Edycja program Acrobat wyświetli kontekstowe okno dialogowe zawierające ilustrację gif przedstawiającą obracanie strony PDF, kadrowanie, a następnie wyodrębnianie, wraz z krótkimi informacjami umieszczonymi poniżej.

Kontekstowa prezentacja wprowadzająca
Kontekstowa prezentacja wprowadzająca do narzędzia Edycja


Uruchom ponownie prezentację wprowadzającą

Prezentację wprowadzającą do programu Acrobat można uruchomić w dowolnym momencie, wybierając ikonę menu Pomoc (?) w prawym górnym rogu, a następnie wybierając odpowiednią opcję Obejrzyj prezentację, zależnie od tego, czy jest to strona główna programu Acrobat, przeglądarka Acrobat z otwartą zawartością pliku PDF, czy dowolne inne narzędzie programu Acrobat.

Uruchom ponownie prezentację wprowadzającą

Narzędzie Utwórz plik PDF zostało zmodernizowane, aby zapewnić bardziej przejrzysty interfejs i lepsze wykorzystanie przestrzeni oraz układ. Wprowadzono następujące zmiany:

 • Lepsze odstępy i wyrównanie widżetów.
 • Nowoczesna lewa lista i separator.
 • Widżety kart z przyciskami opcji w sekcjach Wiele plików i Zrzut ekranu.
 • Przerobiono kilka widżetów w oparciu o użyteczność: na przykład opcje takie jak Przeglądaj i Zaznacz plik przekonwertowano na przyciski. Menu rozwijane ma widoczną granicę i nie tylko.
Uwaga:

Obecnie nowa wersja jest wprowadzana jako eksperyment i dostępna jest tylko w przypadku wersji Acrobat (64-bitowej) w wersji angielskiej bez zainstalowanych wtyczek innych firm. Funkcja może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników.

Utwórz plik PDF – stary widok
Stary widok

Utwórz plik PDF – nowy widok
Zmodernizowany widok

Dostęp do udostępnionych plików w trybie offline

Program Acrobat przechowuje teraz kopię udostępnionych plików w pamięci podręcznej, aby można było uzyskać do nich dostęp bez połączenia z Internetem. Komentarze dotyczące recenzji są również synchronizowane i dostępne w trybie offline.


Dodawanie komentarzy do plików udostępnionych za pomocą wtyczki Send & Track dla programu Outlook

Program Acrobat obsługuje teraz dodawanie komentarzy do plików udostępnionych za pomocą wtyczki Send & Track dla programu Outlook.

Wtyczka programu Acrobat w programie Microsoft Outlook monituje teraz o użycie funkcji „Poproś o podpisy elektroniczne” programu Acrobat w przypadku redagowania wiadomości w celu rozesłania dokumentu PDF. Monit zostaje wyświetlony, jeśli są spełnione następujące warunki:

 • Liczba odbiorców jest mniejsza niż 25.
 • Załącznik w formacie PDF ma określone terminy w nazwie, które wskazują, że użytkownik musi poprosić o podpis w tym załączniku.
 • W wersji roboczej wiadomości e-mail wiersz tematu zawiera pewne słowa kluczowe, które wskazują zamiar podpisania dokumentu przez użytkownika.
Uwaga:

Funkcja jest wprowadzana w ramach eksperymentu i może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników.

Wariant 1

Monit o złożenie podpisu przy wysyłaniu wiadomości e-mail

Wariant 2

Monit o złożenie podpisu przy wysyłaniu wiadomości e-mail

Wybranie opcji „Wypróbuj teraz” spowoduje przekierowanie do programu Acrobat i uruchomienie narzędzia Poproś o podpisy elektroniczne.

Narzędzie Poproś o podpisy

W programie Acrobat wprowadzono wiele ulepszeń, które umożliwiają utworzenie układu responsywnego dla różnych orientacji, rozmiarów okna aplikacji, rozdzielczości, gęstości pikseli — małych, normalnych lub dużych, co zapewnia optymalne wyświetlanie zawartości. Program Acrobat automatycznie dopasowuje ułożenie elementów interfejsu użytkownika i paneli układu, reagując na przestrzeń graficzną dostępną na urządzeniu.

Do miniatur stron PDF dodano narzędzie Eksportuj plik PDF, ułatwiając dostęp.

Uwaga:

Funkcja jest wprowadzana w ramach eksperymentu i może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników.

Wariant 1: Opcja Obróć w lewo została zastąpiona narzędziem Eksportuj plik PDF w miniaturach stron

Narzędzie „Eksportuj plik PDF” w miniaturach stron

Wariant 2: Narzędzie Eksportuj plik PDF jest dostępne w menu opcji lub w menu kontekstowym miniatur stron

Narzędzie Eksportuj plik PDF z menu opcji
Narzędzie Eksportuj plik PDF z menu opcji

Narzędzie Eksportuj plik PDF z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy
Narzędzie Eksportuj plik PDF z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy

Nowy system macOS Ventura zapewnia lepszą widoczność procesów aplikacji w tle wykonywanych jednocześnie. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że użytkownik może nieświadomie wyłączyć ważne procesy programu Acrobat. Program Acrobat wyświetla teraz następujący komunikat z powiadomieniem użytkowników o konieczności włączenia procesów programu Acrobat.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów z programem Acrobat Refresh Manager | macOS 13 Ventura.

Okno dialogowe programu Acrobat w systemie macOS Ventura

Nowy widżet opinii

Program Acrobat wyświetla monit o podanie opinii w przypadku odrzucenia zmian po użyciu narzędzia Dodaj stronę niestandardową z poziomu opcji Organizuj strony, Połącz pliki lub przeglądarki PDF. Twoja opinia pozwala nam zrozumieć zamierzony obieg pracy. Aby przekazać swoją opinię, wybierz opcję Przekaż opinię i wypełnij formularz opinii.

Formularz opinii o programie Adobe Express

Zmiany marki

Zaktualizowano ikonę narzędzia Dodaj stronę niestandardową w celu dostosowania do marki Adobe Express.

Zmiana ikony dodawania strony niestandardowej

W przypadku nabycia planu integracji usługi Sign z programem Acrobat wszystkie umowy są widoczne w programie Acrobat. Poza tym opcja Podpisz > Umowy w panelu po lewej stronie została zmieniona na Umowy > Adobe Acrobat Sign, a jej wybranie powoduje przejście do strony internetowej Adobe Sign.

Zmiana nazwy narzędzia Podpisz

Microsoft Purview Information Protection (MPIP) to rozwiązanie firmy Microsoft do zarządzania uprawnieniami, które umożliwia dostęp do zasobów, w tym dokumentów PDF, na podstawie praw dostępu. Aplikacje komputerowe Adobe Acrobat Pro/Standard i Reader obsługują spójny widok plików PDF chronionych przez Microsoft Purview Information Protection. Ponadto dla organizacji standaryzujących w oparciu o MPIP firma Adobe wprowadziła w tej wersji natywną funkcję, która umożliwia stosowanie i edytowanie zasad i etykiet wrażliwości ochrony informacji w plikach PDF w programie Acrobat. 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa Microsoft Purview Information Protection w programie Acrobat.

Aplikacja mobilna Acrobat Reader

Wydanie z lipca, sierpnia i września 2022 r.

Urządzenia iPhone i iPad

W tym wydaniu dostarczymy pierwszą integrację mobilną do zarządzania umowami w usłudze Sign dla użytkowników spoza przedsiębiorstwa, którzy są uprawnieni do podpisywania. 

 • Na karcie umów w widoku Strona główna znajduje się lista wszystkich umów, które zostały wysłane przez użytkowników lub oczekują na podpisanie albo zatwierdzenie.
 • Obejmuje to możliwość wysyłania przypomnień do odbiorców, anulowania umów, śledzenia stanu jako nadawca i odsyłanie do podpisania jako odbiorca.

Zaznaczenie tekstu w pliku PDF teraz obejmuje opcję Edytuj tekst w menu kontekstowym.

 • Udostępnione pliki są teraz dostępne w trybie offline.
 • Poprawiono wydajność i udoskonalono przeszukiwanie zawartości.
 • Poprawiono opóźnienie klienta w ładowaniu kontekstu, wyszukiwaniu zasobów oraz przeglądaniu i otwieraniu plików.
 • Ulepszenia prywatności i zabezpieczeń: w przypadku udostępniania plików do współpracy program Acrobat powiadamia, czy imię i nazwisko użytkownika oraz informacje o adresie e-mail są udostępniane.
 • Niektóre błędy mają wpływ na obiegi pracy udostępniania i recenzowania.
 • Tryb Liquid Mode rozszerzono teraz tak, aby obejmował inne ustawienia regionalne urządzenia.
 • Program Acrobat w systemie iOS obsługuje teraz łącza zawarte w wiadomościach e-mail generowanych przez usługę sieciową DocGen. Gdy użytkownik kliknie łącze z wiadomości e-mail, aplikacja uruchomi się i otworzy dokument w trybie Liquid Mode.

 • Ulepszona stabilność, poprawki błędów i aktualizacje

Obsługa trybu ciemnego dla ekranów płatnego dostępu i logowania.

 • Aktualizacja do Intune 14.6.0.

 • Poprawki stabilności i błędów krytycznych aplikacji.

Android

 

Teraz można uzyskać szybki dostęp do narzędzia Otwórz plik z menu kontekstowego przestawnego przycisku operacji. Dowiedz się, jak otwierać pliki.

 

Teraz możesz szybko edytować pliki PDF, korzystając z menu kontekstowego. Ustaw kursor na sekcji i przytrzymaj przycisk w celu otwarcia menu kontekstowego, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności: kopiowanie, podświetlenie, przekreślenie, podkreślenie, odczyt na głos lub edytowanie tekstu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Edycja plików PDF.

Z menu kontekstowego pliku można uzyskać dostęp do funkcji odczytu na głos, aby odsłuchać tekst w wybranym języku. Dowiedz się, jak korzystać z funkcji Odczyt tekstu na głos.

Aplikacja Acrobat umożliwia teraz dostęp do plików Adobe Scan i otwieranie dowolnych plików w aplikacji Acrobat Reader. Dowiedz się, jak otwierać pliki Adobe Scan.

Bieżąca wersja aplikacji Acrobat Reader zawiera udoskonalone okna dialogowe umożliwiające zwiększenie dostępności i użyteczności aplikacji.

Subskrybenci programu Adobe Acrobat Premium lub Acrobat Pro mogą teraz korzystać z funkcji Eksportuj plik PDF, aby konwertować strony PDF na obrazy. Dowiedz się, jak przekonwertować pliki PDF na obrazy za pomocą funkcji Eksportowanie plików PDF do innego formatu.

Aplikacja Acrobat Reader korzysta teraz z funkcji logowania do usługi Google za pomocą jednego dotknięcia, która umożliwia szybkie zalogowanie się na konto Acrobat. Zobacz, jak korzystać z funkcji logowania za pomocą jednego dotknięcia.

Możesz teraz bezpośrednio zapraszać innych użytkowników do recenzowania udostępnionego dokumentu za pomocą zaawansowanej funkcji @wzmianki programu Acrobat. Zobacz, jak dodawać osoby do udostępnionego pliku.

Usługi programu Acrobat w trybie online

Wydanie z sierpnia i września 2022 r.

Nowy widżet opinii

Program Acrobat wyświetla monit o podanie opinii w przypadku odrzucenia zmian po użyciu narzędzia Dodaj stronę niestandardową. Twoja opinia pozwala nam zrozumieć zamierzony obieg pracy. Wybierz opcję Przekaż opinię, a następnie wypełnij formularz opinii, aby przekazać swoją opinię.

Zmiany marki

Zaktualizowano ikonę narzędzia Dodaj stronę niestandardową w celu dostosowania do marki Adobe Express.

Zmiana ikony dodawania strony niestandardowej

W programie Acrobat w trybie online można teraz przycinać zawartość strony, dopasowywać marginesy lub zmieniać rozmiar stron za pomocą nowego narzędzia Kadruj strony.

Możesz z łatwością przechowywać pliki na koncie pamięci masowej Dysk Google i uzyskiwać do nich dostęp podczas pracy w programie Acrobat w trybie online. Po dodaniu plików do Dysku Google można je wyświetlać na stronie głównej oraz na liście ostatnio używanych plików. 

Aby dodać konto Dysk Google w programie Acrobat w trybie online, wybierz opcję Dokumenty, a następnie kolejno Dodaj konto > Zaloguj się przez Google.

Dodawanie konta Dysku Google

Dodano obsługę funkcji odczytu na głos i wysokiego kontrastu dla nowoczesnej przeglądarki.

Poprawiono wydajność i udoskonalono przeszukiwanie zawartości.

Teraz można obracać strony w nowoczesnej przeglądarce rozszerzenia Edge.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto