Podręcznik użytkownika Anuluj

Komunikat o sprawdzaniu statusu Creative Cloud

Znajdowanie rozwiązań problemów z logowaniem na skutek aktualizacji licencji

Problem

Po uruchomieniu programu Dimension (wersja 2.3) pojawia się poniższe okno dialogowe:

Sprawdź status Creative Cloud

Użyj aplikacji Creative Cloud, aby zalogować się, rozpocząć okres próbny lub zakupić program Dimension. Więcej informacji o wymaganiach.

Program Dimension zostanie zamknięty.

Okno dialogowe Sprawdź status Creative Cloud w programie Dimension

To okno dialogowe jest wyświetlane w trakcie procesu licencjonowania oprogramowania Adobe dla programu Dimension (wersja 2.3).

Przyczyny i rozwiązania

Okno dialogowe może się pojawić z kilku powodów:

Status logowania

Program Dimension nie może zalogować się bezpośrednio w aplikacji Dimension. Aby korzystać z programu Dimension należy zalogować się do usługi Creative Cloud.

Użyj aplikacji Creative Cloud na komputery, aby zarządzać statusem logowania.

Status okresu próbnego lub subskrypcji

Program Dimension jest częścią usług Creative Cloud i wymaga aktywnego okresu próbnego lub subskrypcji. Program Dimension oferuje 7-dniowy bezpłatny okres próbny. Po wygaśnięciu okresu próbnego należy zakupić plan subskrypcji programu Dimension lub Creative Cloud Wszystkie aplikacje.

Więcej informacji o dostępnych planach można znaleźć na naszej stronie z cennikami.

Urządzenia do logowania

Subskrypcje Creative Cloud umożliwiają instalowanie aplikacji na wielu urządzeniach, ale tylko dwa z nich mogą być jednocześnie zalogowane. Jeśli zalogowano się na wielu urządzeniach, może być konieczne wylogowanie z innego urządzenia.

Konfiguracje firmowe

Okno dialogowe może pojawić się, jeśli użyto wdrażania firmowego bez aplikacji Creative Cloud na komputery. W takim przypadku skontaktuj się z menedżerem konta IT lub Creative Cloud w celu uzyskania dalszej pomocy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?