Rozszerzenie jest dodatkowym oprogramowaniem, które można dodać do programu Adobe, aby rozbudować jego możliwości. Rozszerzenia można dodawać do programów Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro, Prelude oraz Captivate. Nie są obsługiwane programy Bridge i Fireworks w wersji CS6 i nowszych.

Program Extension Manager CC 7.0.x / 7.1.x może obsługiwać programy Dreamweaver CC, Flash Professional CC, Photoshop CC, InDesign CC, InCopy CC, Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC, Prelude CC oraz Captivate CC.

Program Extension Manager CC 7.2 (i nowsze wersje) może obsługiwać programy Dreamweaver CC / 2014, Flash CC / 2014, Photoshop CC / 2014, InDesign CC / 2014, InCopy CC / 2014, Illustrator CC / 2014, Adobe Premiere Pro CC / 2014, Prelude CC / 2014 oraz Captivate CC.

Uwaga:

Rozszerzenia MXP nie są już obsługiwane w wersji Extension Manager CC. Aby zainstalować rozszerzenia MXP w aplikacjach Adobe, należy je najpierw konwertować do formatu ZXP. Konwersję rozszerzeń MXP do formatu ZXP można wykonać za pomocą programu Extension Manager CS6. Program Extension Manager CS6 można pobrać ze strony http://www.adobe.com/exchange/em_download/.

Informacje o programie Extension Manager

Program Extension Manager ułatwia instalowanie i usuwanie rozszerzeń w wielu aplikacjach firmy Adobe. Pozwala też wyszukiwać informacje na temat zainstalowanych rozszerzeń. Udostępnia również wygodną metodę nawigacji w serwisie Adobe Exchange. Można tam znaleźć dodatkowe rozszerzenia i informacje o nich, a także wystawiać oceny wykorzystanym rozszerzeniom.

Jeśli program Extension Manager CC nie został jeszcze zainstalowany, kliknij w aplikacji polecenie Pomoc > Zarządzanie, aby automatycznie pobrać i zainstalować program Extension Manager.

Uwaga:

Extension Manager wyświetla tylko te rozszerzenia, które zostały zainstalowane za pomocą jego interfejsu lub poleceń wydawanych w wierszu poleceń. Rozszerzenia, które zostały zainstalowane za pomocą innego instalatora oraz lokalne zmiany wprowadzone w plikach konfiguracyjnych nie będą automatycznie wyświetlane w programie Extension Manager.

Serwis Adobe Exchange (www.adobe.com/go/exchange_pl) stanowi repozytorium wielu typów rozszerzeń. Jeśli znajdziesz niekomercyjne rozszerzenie, które Cię zainteresuje, możesz je pobrać i zainstalować w aplikacji, korzystając z programu Creative Cloud Desktop.

Pobieranie rozszerzeń

Serwis internetowy Adobe Exchange udostępnia więcej informacji na temat rozszerzeń, umożliwia ocenę używanego rozszerzenia, a także pozwala wyszukać więcej rozszerzeń.

  1. Przejdź do serwisu Adobe Exchange, wybierając w programie Extension Manager polecenie Plik > Pobierz więcej rozszerzeń lub wpisując w przeglądarce internetowej adres www.adobe.com/go/exchange_pl.

  2. Kliknij opcję Pobierz, aby pobrać panel Adobe Exchange.

  3. Kliknij opcję Dowiedz się więcej, aby za pomocą panelu Adobe Exchange znaleźć i zainstalować więcej rozszerzeń.

Instalowanie rozszerzeń

Podczas instalowania rozszerzeń upewnij się, że wersja programu Extension Manager jest zgodna z wersją produktów, dla których instalujesz rozszerzenia. Aby na przykład zainstalować rozszerzenia w programie Dreamweaver CC, należy użyć programu Extension Manager CC. W celu zarządzania rozszerzeniami we wcześniejszych wersjach produktów należy użyć programu Extension Manager w wersji, w jakiej został on zainstalowany z tymi produktami.

  1. Dwukrotnie kliknij plik rozszerzenia w Eksploratorze Windows® lub w oknie programu Finder (Mac OS).
  2. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  3. Jeśli pojawi się ostrzeżenie o niepodpisanym rozszerzeniu, kliknij odpowiedni przycisk. Nie wszystkie niepodpisane rozszerzenia wyświetlają ostrzeżenie przed instalacją.

Jeśli rozszerzenie zostanie pomyślnie zainstalowane, w dolnej części przestrzeni roboczej programu Extension Manager pojawi się jego opis.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • W przypadku niektórych rozszerzeń zmiany zostają uwzględnione dopiero po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji.

  • Jeśli rozszerzenie modyfikuje plik konfiguracyjny (np. plik menus.xml), program Extension Manager utworzy kopię takiego pliku (np. menus.xbk), zanim zainstaluje rozszerzenie. Bardzo rzadko zdarza się, że zainstalowanie rozszerzenia powoduje uszkodzenie pliku konfiguracyjnego. W takiej sytuacji można odtworzyć plik konfiguracyjny z kopii zapasowej.

Uwaga:

Firma Adobe przestrzega przed ręcznym modyfikowaniem plików konfiguracyjnych. Nieprawidłowa ich modyfikacja może powodować błędy w działaniu produktu i blokować instalację innych rozszerzeń. Pliki konfiguracyjne należy modyfikować wyłącznie za pomocą programu Extension Manager.

Informacje o rozszerzeniach podpisanych

Podpis cyfrowy identyfikuje firmę lub osobę, która opublikowała rozszerzenie. Podpis taki zawiera zaszyfrowane, niepowtarzalne informacje o podpisującym i można go łatwo zweryfikować. Dzięki podpisowi cyfrowemu użytkownik ma pewność, że rozszerzenie rzeczywiście pochodzi od danego wydawcy.

Podpisy cyfrowe weryfikuje się za pomocą certyfikatu cyfrowego, który uwierzytelnia wydawcę. Certyfikat cyfrowy wydany przez źródło certyfikatów poświadcza, że z konkretnym rozszerzeniem powiązany jest określony wydawca. Jest to takie samo powiązanie, jak w przypadku zdjęcia w dowodzie osobistym, które poświadcza związek między danymi osobowymi a konkretną osobą. Rozszerzenia podpisywane przez firmę Adobe wykorzystują certyfikaty wydawane przez VeriSign. Rozszerzenia tworzone przez inne firmy i osoby mogą być podpisane z użyciem innych certyfikatów.

Informacje o podpisywaniu rozszerzeń: www.adobe.com/go/learn_em_signextension_pl.

Więcej tematów