Wyszukiwanie rozwiązań w przypadku błędów programu Extension Manager

Niepowodzenie instalacji. Wymagane podniesione uprawnienia.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on. Wymagane podniesione uprawnienia. Kliknij, aby wyśw. informacje i ponów próbę.

Kod błędu: -175

Aby zainstalować dodatki Add-on, wymagane są uprawnienia administratora.

Może się to zdarzyć, jeśli nie masz uprawnień administratora do instalowania aplikacji na komputerze lub jeśli w odpowiedzi na pytanie o hasło administratora klikniesz przycisk Nie lub Anuluj. Jeśli podczas instalacji wyświetli się pytanie o hasło administratora, należy je wprowadzić.

Rozwiązanie

Spróbuj ponownie zainstalować produkt. W tym celu przejdź do sekcji Moje dodatki Add-on i znajdź dodatek. Jeśli jest już zainstalowany, kliknij najpierw opcję Usuń. Poczekaj dwie minuty, aż usuwanie się zakończy, a następnie kliknij przycisk Instaluj. Kiedy wyświetli się komunikat potwierdzenia, kliknij go. Wprowadź hasło administratora, jeśli będzie wymagane, a następnie kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym powiadomienia.

Niepowodzenie instalacji. Dodatek Add-on jest niepoprawny lub nie w pełni pobrany.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on <nazwa dodatku>: sprawdź, czy jest poprawny i pobrany w całości.

Kod błędu: -201

Rozwiązanie

Spróbuj ponownie zainstalować produkt. W tym celu przejdź do sekcji Moje dodatki Add-on i znajdź dodatek. Jeśli jest już zainstalowany, kliknij najpierw opcję Usuń. Poczekaj dwie minuty, aż usuwanie się zakończy, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

Instalacja nie powiodła się

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on: jest niezgodny z zainstalowanymi aplikacjami Adobe. Kliknij, aby przejrzeć sekcję Zgodność.

Kod błędu: -411

Rozwiązanie

Po zainstalowaniu aplikacji spróbuj ponownie zainstalować dodatek Add-on. W tym celu przejdź do sekcji Moje dodatki Add-on i znajdź dodatek. Jeśli jest już zainstalowany, kliknij najpierw opcję Usuń. Poczekaj dwie minuty, aż usuwanie się zakończy, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

Niepowodzenie instalacji. Wymagany dodatkowy dodatek Add-on.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on <nazwa dodatku>: niezainstalowany lub niewłączony inny wymagany dodatek.

Kod błędu: -407, -408

Rozwiązanie

Przeczytaj opis dodatku Add-on, który chcesz zainstalować, i sprawdź, jakie dodatki muszą być zainstalowane.

Zainstaluj najpierw wymagane dodatki Add-on, a dopiero potem ponownie zainstaluj ten dodatek. W tym celu przejdź do sekcji Moje dodatki Add-on i znajdź dodatek. Jeśli jest już zainstalowany, kliknij najpierw opcję Usuń. Poczekaj dwie minuty, aż usuwanie się zakończy, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

Niepowodzenie instalacji. Jest już zainstalowany dodatek Add-on o takiej samej nazwie.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on <nazwa dodatku>: jest już zainstalowany dodatek o tej nazwie.

Kod błędu: -412

Rozwiązanie

Sprawdź, czy zainstalowany dodatek Add-on jest wybranym przez Ciebie dodatkiem. Jeśli jest to inny produkt o takiej samej nazwie, a Ty chcesz zainstalować dodatek z sekcji Moje dodatki Add-on, musisz usunąć najpierw ten zainstalowany, a następnie ponownie zainstalować wybrany dodatek.

W tym celu przejdź do sekcji Moje dodatki Add-on i znajdź dodatek. Jeśli jest już zainstalowany, kliknij najpierw opcję Usuń. Poczekaj dwie minuty, aż usuwanie się zakończy, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

Niepowodzenie instalacji. Dodatek Add-on jest już zainstalowany.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on <nazwa dodatku>: jest już zainstalowana nowsza wersja dodatku.

Kod błędu: -418

Rozwiązanie

Jeśli zależy Ci na konkretnej wersji z sekcji Moje dodatki Add-on, musisz najpierw usunąć nowszą wersję, która została wcześniej zainstalowana, a potem ponownie zainstalować starszą.

W tym celu przejdź do sekcji Moje dodatki Add-on i znajdź dodatek. Jeśli jest już zainstalowany, kliknij najpierw opcję Usuń. Poczekaj dwie minuty, aż usuwanie się zakończy, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

Niepowodzenie instalacji. Wymagana zgodna aplikacja Creative Cloud.

Komunikat o błędzie

Przypadek 1: Zakończenie instalacji dodatku Add-on wymaga zamknięcia programu Kliknij, aby wyśw. informacje.

Przypadek 2: Zakończenie instalacji dodatku Add-on wymaga zamknięcia zgodnej aplikacji Adobe. Kliknij, aby wyśw. informacje.

Kod błędu: -456

Rozwiązanie

Zamknij uruchomione zgodne aplikacje CC. Instalacja zostanie automatycznie wznowiona po kilku minutach.

Niepowodzenie instalacji. Aplikacje Creative Cloud nie są zainstalowane.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on <nazwa dodatku>: nie zainstalowano żadnej z wymaganych aplikacji Adobe.

Kod błędu: -458

Rozwiązanie

Zainstaluj co najmniej jedną aplikację CC, która obsługuje ten dodatek Add-on. Instalacja zostanie automatycznie wznowiona po kilku minutach.

Jeśli dodatek Add-on nie zostanie automatycznie zainstalowany w aplikacji, ponownie zainstaluj go z sekcji Moje dodatki Add-on.

W tym celu przejdź do sekcji Moje dodatki Add-on i znajdź dodatek. Jeśli jest już zainstalowany, kliknij najpierw opcję Usuń. Poczekaj dwie minuty, aż usuwanie się zakończy, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

Niepowodzenie instalacji. Niezgodna aplikacja Creative Cloud.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on <nazwa dodatku>: jest niezgodny z zainstalowanymi aplikacjami Adobe. Kliknij, aby przejrzeć sekcję Zgodność.

Kod błędu: -459

Rozwiązanie

Sprawdź wymagania dla tego dodatku Add-on, a następnie pobierz i zainstaluj zgodną wersję aplikacji CC. Instalacja zostanie automatycznie wznowiona po kilku minutach.

Jeśli dodatek Add-on nie zostanie automatycznie zainstalowany w aplikacji, ponownie zainstaluj go z sekcji Moje dodatki Add-on. W tym celu przejdź do sekcji Moje dodatki Add-on i znajdź dodatek. Jeśli jest już zainstalowany, kliknij najpierw opcję Usuń. Poczekaj dwie minuty, aż usuwanie się zakończy, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

Niepowodzenie instalacji. Błąd operacji na pliku.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on <nazwa dodatku>: błąd operacji na pliku podczas instalowania.

Kod błędu: -1xx, -2xx

Rozwiązanie

Dodatek Add-on może być uszkodzony. Spróbuj pobrać go ponownie lub poproś o pomoc na internetowym forum Adobe Exchange.

Niepowodzenie instalacji. Nie udało się zaktualizować bazy danych.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on <nazwa dodatku>: błąd aktualizacji bazy danych. Kliknij, aby wyśw. informacje.

Kod błędu: -5xx

Rozwiązanie

Poproś o pomoc na internetowym forum Adobe Exchange.

Niepowodzenie instalacji. Nie udało się sprawdzić poprawności licencji online.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on <nazwa dodatku>: błąd sprawdzania licencji online.

Kod błędu: -6xx

Rozwiązanie

Poproś o pomoc na internetowym forum Adobe Exchange.

Niepowodzenie instalacji. Błąd ogólny.

Komunikat o błędzie

Błąd instalacji dodatku Add-on <nazwa dodatku>: ogólny komunikat o błędzie. Kliknij, aby wyśw. informacje.

Rozwiązanie

Poproś o pomoc na internetowym forum Adobe Exchange lub skontaktuj się z producentem.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto