Wysyłanie rozszerzeń

Program Adobe Extension Packager może być używany do pakowania tworzonych przez Ciebie rozszerzeń i wysyłania ich do firmy Adobe w celu dystrybucji na stronie internetowej Adobe Exchange. Aby pobrać program Adobe Exchange Packager, zaloguj się w portalu Adobe Exchange Producer za pomocą identyfikatora Adobe ID. Po spakowaniu rozszerzenia należy je przetestować w programie Extension Manager, przeprowadzając instalację na lokalnym dysku. Wskazówki dotyczące tworzenia i testowania rozszerzeń zawiera strona pomocy usługi Exchange (www.adobe.com/go/exchange_pl). Po utworzeniu i przetestowaniu rozszerzenia można je spakować i wysłać.

Więcej informacji na temat tworzenia rozszerzeń można znaleźć w plikach pomocy: Rozszerzanie programu Dreamweaver i Rozszerzanie programu Flash.

Typy rozszerzeń i formaty plików

Program Extension Manager obsługuje poniższe typy rozszerzeń i formaty plików. Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików instalacyjnych rozszerzeń zawiera dokument Extension Manager CS Configuration Reference, który można pobrać z serwisu Adobe pod adresem www.adobe.com/go/em_file_format_pl.

Rozszerzenie zwykłe

Każde rozszerzenie inne niż rozszerzenie usługi Creative Cloud. Rozszerzenia zwykłe można pakować przy użyciu formatu ZXP.

Rozszerzenie usługi Creative Cloud

Usługa internetowa, z którą łączy się bezpośrednio aplikacja usługi Creative Cloud. Takie połączenie może być nawiązywane np. z panelu w menu Rozszerzenia. Rozszerzenia tego typu mogą być tworzone zarówno przez programistów firmy Adobe, jak i przez inne osoby. Rozszerzenia usługi Creative Cloud muszą zawierać poświadczony podpis wydawcy. Na przykład plik CSXS_Adobe.zxp zawiera rozszerzenie usługi Creative Cloud podpisane przez firmę Adobe.

Rozszerzenia hybrydowe

Łączą zachowanie paneli operacji z usługi Creative Cloud ze ścisłą integracją z produktem. Przykładem może być ruchomy panel w programie Dreamweaver, który umożliwia wyświetlanie podglądu stron w przeglądarkach WWW. Rozszerzenia hybrydowe składają się zarówno z rozszerzeń zwykłych, jak i rozszerzeń usługi Creative Cloud.

MXI

Plik XML, który określa atrybuty rozszerzenia, takie jak nazwa, opis, numer wersji i rodzaj. Wyszczególnia także pliki wchodzące w skład rozszerzenia, w tym niestandardowe ikony. Podając opis rozszerzenia, można używać kodu HTML bezpośrednio w tekście lub podać odsyłacz do pliku HTML. Można również podać odsyłacz do zdalnej strony HTML, ale wymaga to od użytkownika połączenia z Internetem.

ZXP

Format pakowania oparty na technologii ZIP, który może zawierać podpis cyfrowy określający wydawcę rozszerzenia.

MXP

Tradycyjny format pakietu dla rozszerzeń obsługiwany przez program Extension Manager. Ten format nie jest używany w wersji CS6, ani obsługiwany w wersji CC. Można przekonwertować starsze pakiety MXP na ZXP, wybierając w programie Extension Manager CS6 polecenie Narzędzia > Konwertuj rozszerzenie MXP na ZXP.

Pakowanie rozszerzeń (tylko CS6 i wcześniejsze wersje)

Postępuj według tych kroków, aby spakować zwykłe lub hybrydowe rozszerzenie.

Uwaga:

Program Extension Manager nie obsługuje pakowania rozszerzeń aplikacji Creative Suite. Te rozszerzenia można tworzyć za pomocą programu Creative Suite SDK.

 1. Dokładnie sprawdź rozszerzenie.
 2. (Opcjonalnie) Utwórz ikonę, która będzie wyświetlana obok rozszerzenia w programie Extension Manager. Ikona musi być plikiem PNG lub GIF o wymiarach 24 x 24 piksele.

  Jeśli nie utworzysz własnej ikony, używana będzie ikona domyślna.

 3. Skopiuj wszystkie pliki swojego rozszerzenia do folderu pośredniczącego, aby ułatwić pakowanie.

  Pliki mogą znajdować się na różnych poziomach w hierarchii folderów. Podaj względną ścieżkę do każdego pliku, używając pliku instalacji jako miejsca odniesienia. Ścieżkę podaje się za pomocą znacznika <file> w pliku instalacyjnym rozszerzeń, czyli pliku MXI (zobacz następny krok). Wygodniej jest jednak nie pakować plików bezpośrednio z miejsca ich instalacji w folderze Konfiguracja, ponieważ ułatwia to obsługę.

 4. Utwórz plik instalacyjny rozszerzenia (nazwa pliku będzie zakończona rozszerzeniem .mxi).
 5. Po przejściu do programu Extension Manager wybierz polecenia Plik > Spakuj rozszerzenie ZXP.

 6. W oknie dialogowym wyboru pliku wybierz plik MXI, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 7. Wybierz miejsce zapisania spakowanego pliku, podaj jego nazwę (kończącą się rozszerzeniem .zxp) i kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Nazwa spakowanego pliku nie może zawierać spacji. Musi to być nazwa prawidłowa zarówno na platformie Windows, jak i Mac OS.

  Program Extension Manager tworzy pakiet zawierający skompresowane wersje wszystkich plików używanych przez rozszerzenie, łącznie z plikiem MXI.

 8. Zainstaluj i przetestuj rozszerzenie, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

Wysyłanie rozszerzenia

 1. W programie Extension Manager wybierz polecenie Plik > Wyślij rozszerzenie.

  W przeglądarce internetowej zostanie otwarta strona wysyłania Adobe Exchange.

 2. Wykonuj polecenia zgodnie z instrukcjami na stronie i przejdź przez cały proces aż do otrzymania potwierdzenia wysłania pliku.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto