ReadMe: Fireworks CS4

Witamy w programie Adobe Fireworks CS4. Ten dokument zawiera najnowsze informacje, aktualizacje oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów produktu, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji do programu Fireworks CS4.

Minimalne wymagania systemowe

Windows

 • Procesor 1 GHz lub szybszy
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (zalecany dodatek Service Pack 3) lub Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate albo Enterprise z dodatkiem Service Pack 1 (produkt certyfikowany dla 32-bitowych systemów Windows XP i Windows Vista)
 • 512 MB pamięci RAM (zalecany 1 GB)
 • 1 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji; brak możliwości zainstalowania na urządzeniach magazynujących flash
 • Monitor o rozdzielczości 1024 × 768 (zalecane 1280 × 1024) oraz 16-bitowa karta graficzna
 • Stacja dysków DVD-ROM
 • Do korzystania z usług online wymagane jest szerokopasmowe połączenie z Internetem

Mac OS

 • Procesor PowerPC G5 lub wielordzeniowy procesor Intel
 • Mac OS X 10.4.1110.5.4
 • 512 MB pamięci RAM (zalecany 1 GB)
 • 10,3 GB wolnego miejsca na dysku twardym w przypadku instalacji; w trakcie instalacji wymagane jest dodatkowe wolne miejsce (nie można instalować na woluminach z systemami plików, w których rozróżniana jest wielkość liter w nazwach ani na urządzeniach magazynujących typu flash)
 • Monitor o rozdzielczości 1024 × 768 (zalecane 1280 × 1024) oraz 16-bitowa karta graficzna
 • Stacja dysków DVD-ROM
 • Do korzystania z usług online wymagane jest szerokopasmowe połączenie z Internetem

Aktualne informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/fireworks_sysreqs

Instalacja oprogramowania

 1. Przed przystąpieniem do instalacji zamknij wszystkie aplikacje uruchomione w systemie, w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki. Ponadto zalecane jest wyłączenie ochrony antywirusowej na czas przeprowadzania instalacji.
 2. Musisz mieć uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia się jako administrator.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Windows:
   1. Włóż płytę DVD do stacji dysków i wykonaj wyświetlone instrukcje. Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, przejdź do folderu Adobe CS4, znajdującego się na głównym poziomie dysku i dwukrotnie kliknij pozycję Setup.exe, aby rozpocząć proces instalacji.
   2. W przypadku pobrania oprogramowania z Internetu, otwórz folder, przejdź do folderu Adobe CS4, dwukrotnie kliknij pozycję Setup.exe i wykonaj wyświetlone instrukcje.
  • Mac:
   1. Włóż płytę DVD do stacji dysków, przejdź do folderu aplikacji, znajdującego się na głównym poziomie dysku i dwukrotnie kliknij pozycję Setup, aby rozpocząć proces instalacji.
   2. W przypadku pobrania oprogramowania z Internetu, otwórz folder, przejdź do folderu aplikacji, dwukrotnie kliknij pozycję Setup i wykonaj wyświetlone instrukcje.
 4. W przypadku instalowania aktualizacji, instalator sprawdzi system, aby wyszukać prawidłową aktualizację produktu. Jeżeli instalator nie będzie mógł jej znaleźć, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie numeru seryjnego aktualizowanego produktu. Można również zainstalować oprogramowanie w wersji próbnej, a następnie wprowadzić nowy i poprzedni numer seryjny na odpowiednim ekranie wyświetlonym podczas uruchamiania.
 5. Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą instalacji, należy przejść pod adres www.adobe.com/go/cs4install_pl/.

Znane problemy

 • Po instalacji na urządzeniach Mac może się wydawać, że wydajność systemu spadła. Ponowne uruchomienie systemu po instalacji rozwiąże ten problem. (#BG063142)
 • Na urządzeniach Mac instalacji nie można przeprowadzić na dysku głównym. (#BG044824)
 • W przypadku instalacji na systemie Vista64 wyświetlana jest nieprawidłowa domyślna lokalizacja instalacji. Aplikacja zostanie zainstalowana w poprawnej lokalizacji: c:\program files(x86). (#BG064131)
 • Całkowity rozmiar wyświetlany na ekranie instalatora Opcje obejmuje miejsce wymagane dla komponentów koniecznych do instalacji, ale niewyświetlonych na liście komponentów, dlatego też jego wartość może nie być równa sumie rozmiarów komponentów wymienionych na liście. (#BG059229)
 • Instalacja może zająć od 20 minut do ponad 1 godziny w zależności od produktu oraz liczby komponentów wybranych do instalacji. (#BG050030)
 • Mimo że program Adobe Fireworks CS4 można zainstalować na partycji dodatkowej, instalator wymaga co najmniej 620 MB wolnej przestrzeni na partycji podstawowej do zakończenia instalacji. (#BG071255)
 • Tylko systemy Windows: programu Fireworks nie można zainstalować pod ścieżką zawierającą znaki dwubajtowe.
 • Więcej szczegółów dotyczących instalacji można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/support/loganalyzer/.

Uwaga: aby zainstalować komponenty lub ponownie zainstalować oprogramowanie po instalacji pierwotnej, należy przejść do oryginalnego instalatora (płyty CD, DVD lub pobranego z Internetu). Opcja naprawy jest niedostępna.

Odinstalowywanie oprogramowania

 1. Przed przystąpieniem do odinstalowywania zamknij wszystkie aplikacje uruchomione w systemie, w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W systemie Windows XP

   otwórz Panel sterowania systemu Windows i kliknij dwukrotnie opcję Dodaj lub usuń programy. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Zmień/Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • W systemie Windows Vista

   otwórz Panel sterowania systemu Windows i kliknij dwukrotnie opcję Programy i funkcje. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • W systemach Mac OS

   WAŻNE: system Mac OS jest teraz wyposażony w nową funkcję odinstalowywania. NIE przeciągaj aplikacji do kosza w celu ich odinstalowania.

   Aby bezpiecznie odinstalować produkt w systemie Mac OS X, dwukrotnie kliknij jego instalator w folderze Aplikacje/Narzędzia/Instalatory Adobe lub dwukrotnie kliknij alias Odinstaluj, znajdujący się w folderze Aplikacje. Uwierzytelnij jako administrator, a następnie wybierz opcję Usuń komponenty i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zakup z wersji próbnej

Wprowadź numer seryjny otrzymany przy zakupie oprogramowanie w oknie numeru seryjnego podczas uruchamiania aplikacji. Możesz wprowadzić numer seryjny dla danej aplikacji lub numer seryjny dla dowolnego pakietu Creative Suite, obejmującego tę aplikację. Jeżeli zakupiony produkt to jeden z pakietów Creative Suite, możesz wprowadzić go w dowolnej aplikacji należącej do tego pakietu. Inne aplikacje zainstalowane jako część tego samego pakietu Creative Suite rozpoznają nowy numer seryjny przy kolejnym uruchomieniu aplikacji.

Nowy numer seryjny zostanie rozpoznany tylko przez aplikacje działające jako wersja próbna. Jeżeli dla dowolnej aplikacji wprowadzono już inny numer seryjny, będzie on wykorzystywany przez tę aplikację do momentu usunięcia starego numeru seryjnego poprzez opcje Pomoc > Dezaktywacja > Usuń mój numer seryjny. Następnie, przy kolejnym uruchomieniu aplikacji, nowy numer seryjny zostanie przez nią rozpoznany.

Zakupiony numer seryjny jest używany przez oprogramowanie w określonym języku i zostanie zaakceptowany tylko przez produkt zainstalowany w tym języku.

Klienci licencjonowania grupowego nie mogą dokonać zakupu bezpośrednio z wersji próbnej, jednak numer seryjny licencjonowania grupowego może zostać wprowadzony w produkcie w wersji próbnej. Aby złożyć zamówienie na licencję grupową, należy skontaktować się z dystrybutorem lub autoryzowanym centrum licencyjnym firmy Adobe. Aby wyszukać dystrybutora w danym regionie, należy przejść pod adres http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp.

Licencjonowanie elektroniczne

Niniejszy produkt jest oferowany pod warunkiem zaakceptowania umowy licencyjnej dołączonej do nośnika i ograniczony warunkami gwarancji. Więcej szczegółów można znaleźć w Umowie licencyjnej oprogramowania firmy Adobe. Oprogramowanie automatycznie może podejmować próbę aktywacji przez Internet. Nie udostępnione zostaną żadne dane pozwalające na identyfikację użytkownika, z tą uwagą, że w niektórych jurysdykcjach za taką informację uważa się adres IP. Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść pod adres http://www.adobe.com/go/activation_pl.

Uwaga: jeśli chcesz zainstalować produkt na innym komputerze, musisz w pierwszej kolejności dokonać jego dezaktywacji na swoim komputerze. Aby dezaktywować produkt, wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywacja.

Informacje o rejestracji

Po zainstalowaniu oprogramowania należy się zarejestrować, aby otrzymywać aktualne informacje o produkcie, dostęp do szkoleń i biuletynów oraz zaproszenia na wydarzenia i seminaria firmy Adobe.

Instalacja czcionek

Pełna dokumentacja dotycząca czcionek jest dostępna w Internecie. Pod adresem http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite4.html można znaleźć m.in. przewodnik OpenType User Guide, dokument OpenType ReadMe, łącza do dokumentacji poszczególnych czcionek oraz listy czcionek instalowanych razem z różnymi składnikami pakietu CS4, a także listy czcionek dostępnych na płytach DVD z poszczególnymi aplikacjami pakietu CS4.

Program instalacyjny pakietu Creative Suite 4 instaluje czcionki w domyślnym systemowym katalogu czcionek. Wiele z tych czcionek to nowsze wersje czcionek zainstalowanych przez pakiet Creative Suite 3. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze. Domyślny folder czcionek systemu operacyjnego:

 • Apple Macintosh: <dysk systemowy>/Library/Fonts
 • Windows: <dysk systemowy>:\Windows\Fonts

Starsze czcionki zostaną zapisane w nowym folderze:

 • Apple Macintosh: <dysk systemowy>/Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current
 • Windows: <dysk systemowy>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

W nowym folderze zostanie zapisane także plik „Read Me.html” zawierający listę zapisanych czcionek oraz numery wersji zarówno nowych, jak i starych czcionek.

Starsze czcionki można ponownie zainstalować poprzez usunięcie plików nowej czcionki z domyślnego folderu czcionek systemu operacyjnego i przeniesienie starych plików z powrotem do tego folderu.

Na dysku instalacyjnym znajdują się też dodatkowe czcionki. Informacje dotyczące ich instalacji można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Znane problemy

 • [Mac OS – Leopard, wersja japońska]: w przypadku próby zapisania bieżącej przestrzeni roboczej aplikacja może przestać odpowiadać, nawet jeśli zostanie ona zapisana. (#1877495)
 • Jeżeli Firefox nie jest przeglądarką domyślną i nie jest już otworzony, uruchomienie nowego podglądu w przeglądarce w celu pokazu slajdów może nie wyświetlić podglądu w przeglądarce. (#1778132)
 • Eksportowanie jako paczka Adobe Air lub wyświetlanie jej w programie Fireworks CS4 wymaga zainstalowanego środowiska Java Runtime Environment (JRE). (#1845738)

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących programu Fireworks CS4 można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna.

Obsługa klienta

Dział obsługi klienta

Obsługa klienta Adobe oferuje pomoc dotyczącą udostępnienia informacji o produkcie, sprzedaży, rejestracji i problemów innych niż techniczne. Aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe, należy przejść na stronę Adobe.com dla swojego regionu lub kraju i kliknąć opcję Kontakt.

Opcje planu wsparcia oraz zasoby techniczne

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, chcesz uzyskać informacje na temat darmowych i płatnych planów wsparcia lub szukasz rozwiązania konkretnego problemu, odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/support_pl/. Poza terytorium Ameryki Północnej należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/, kliknąć opcję Zmień przy nazwie kraju i wybrać odpowiedni region.

Bezpłatne zasoby dotyczące rozwiązywania problemów obejmują bazę wiedzy o produktach firmy Adobe, fora użytkowników produktów Adobe i inne. Nieustannie tworzymy dodatkowe narzędzia oraz publikujemy informacje w Internecie, zapewniając elastyczny dostęp do zasobów umożliwiających jak najszybsze rozwiązywanie problemów.

W przypadku jakichkolwiek problemów z instalacją lub odinstalowywaniem aplikacji pakietu Creative Suite 4, przed skontaktowaniem się z Obsługą klienta należy podjąć próbę ponownego uruchomienia. Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą instalacji, należy przejść pod adres www.adobe.com/go/cs4install_pl/.

Inne zasoby

Dokumentacja

Zasoby online

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto